Autor Zpráva
JersyWoo
Profil
Mám takový oříšek na který nevím z jaké strany se vrhnout. Popíšu názornou ukázku na modelu obchodníka a eshopu:

Obchodník má své zboží pěkně zapsané v Microsofťáckým Excelu (takže asi přípona xlt?). A já potřebuju ten soubor dostat nějak do Mysql databáze jeho internetového obchodu.

A teď jak na to? Napadlo mě to nějak dostat do strukturovanýho xml, abych to potom mohl parsovat pomocí php, ale? 1.Otázka: umí MsExcel uložit tabulku tak pěkně jako strukturovaný xml,jako když si ho nabouchám v texťáku? A 2.otázka: není v tom ještě nějký háček nebo neexistuje nějaký jiný osvědčený způsob?

Předem díky za jakoukoliv informaci, abych věděl co nastudovat.
Hugo
Profil
JersyWoo

Ulozto jako csv soubor a ten potom nacti pomoci phpMyAdmina.
MacInek
Profil *
Jak už bylo uvedeno, nejjednosuší způsob je přes phpMyAdmina příkazem "Vložit textové soubory do tabulky"
zajva
Profil
Nejsem problematice příliš znalý, převádím si však makrem tabulku na htm soubor a tuto zpětně mohu užít jako zdroje pro IE nebo zpět do excelu:

Sub ExportTipyTyden() 'převede vybranou oblast do Htm souboru
' Dim ws As Worksheet
Dim Filename As Variant
Dim TDOpenTag As String, TDCloseTag As String
Dim CellContents As String
Dim Rng As Range
Dim r As Long, c As Integer

' Use the selected range of cells
Set Rng = Application.Intersect(ActiveSheet.UsedRange, Selection)

' Get a file name
Filename = Application.GetSaveAsFilename( _
InitialFileName:="Tipy_tyden.htm", _
fileFilter:="HTML Files(*.htm), *.htm")
If Filename = False Then Exit Sub

' Open the text file
Open Filename For Output As #1

' Write the <TABLE> tag
Print #1, "<TABLE BORDER=1 CELLPADDING=3 style=""font-size: 8pt"">"
' Loop through the cells
For r = 1 To Rng.Rows.Count
Print #1, "<TR>"
For c = 1 To Rng.Columns.Count
TDOpenTag = "<TD ALIGN=RIGHT>"
TDCloseTag = "</TD>"
If Rng.Cells(r, c).Font.Bold Then
TDOpenTag = TDOpenTag & "<B>"
TDCloseTag = "</B>" & TDCloseTag
End If
If Rng.Cells(r, c).Font.Italic Then
TDOpenTag = TDOpenTag & "<I>"
TDCloseTag = "</I>" & TDCloseTag
End If
CellContents = Rng.Cells(r, c).Text
Print #1, TDOpenTag & CellContents & TDCloseTag
Next c
Print #1, "</TR>"
Next r
' Close the table
Print #1, "</TABLE>"

' Close the file
Close #1

' Tell the user
MsgBox Rng.Count & " buněk bylo celkem vyexportováno do: " & Filename
End Sub
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0