Autor Zpráva
Miri
Profil *
Ahoj snažím se udělat něco jako tohle a nedaří se mi.
class HlavniTrida {
  var $jmeno, $prijmeni;
  fuction __constuct($jmeno, $prijmeni){
    $this -> jmeno = $jmeno;
    $this -> prijmeni = $prijmeni;
  }
}

class VedlejsiTrida extends HlavniTrida{
  
  fuction vypisJmenoPrijmeni(){
    return $this -> jmeno.$this -> prijmeni;
  }
}

$hlavniTrida= new HlavniTrida("Vaclav","Marny");

$vedlejsiTrida= new VedlejsiTrida;
echo $vedlejsiTrida->vypisJmenoPrijmeni();

Takhle by to měla asi fungovat (psal jsem to z ruky takže tam budou i nějaké překlepy těch si prosím nevšímejte). Vím že ta konstrukce tříd je špatná a proto se ptám jak bych měl docílit nějaké takovéhle fungčnosti.

Předem díky za opdověd Míra
Alphard
Profil
$vedlejsiTrida= new VedlejsiTrida("Vaclav","Marny");
echo $vedlejsiTrida->vypisJmenoPrijmeni();

var je stará konstrukce z PHP 4.
Ugo
Profil
jestli dobře chápu co chceš, tak toho takhle (dědičností) nikdy nedocílíš. je to míchání objektů a tříd - objekt je instance třídy o kterém třída (definice objektu bych to tady asi nazval .. nesprávně) neví, jediné jak dostat hodnoty proměnných přes dědičnost dál je, nadefinovat je ( public $jmeno = "Vaclav"). Pro tebe bude nejlepší asi předávat si druhý objekt jako parametr té funkci vypisJmenoPrijmeni

<?php
$hlavni = new HlavniTrida('Vaclav','Marny');
$vedlejsi = new VedlejsiTrida();

$vedlejsi->vypisJmenoPrijmeni($vedlejsi);

/* ... */
function vypisJmenoPrijmeni(HlavniTrida $hlavni) {
 return $hlavni->jmeno.$hlavni->prijmeni;
}
Bertram
Profil
Miri:
Ahoj, práce s tvými objekty podle #2 proběhne pravděpodobně podle tvého očekávání, ikdyž by to chtělo konkrétní příklad využití, protože na těchto třídách se dá jen těžko pochopit proč metoda vypisJmenoPrijmeni() je až v poděděné třídě.
Tvůj způsob probíhá tak, že se vytvoří objekt z třídy HlavniTrida kde se mu v konstruktoru přiřadí do vlastností jmeno a prijmeni hodnoty, které mu předáváš při vytváření objektu.
Ale při vytváření objektu z třídy VedlejsiTrida se dědí od třídy HlavniTrida, což s objektem vytvořeným s této třídy v předešlém kroku nemá nic společného, jen stejný předpis (třídu) z které se vytváří.
A protože nepředáváš v (do) konstruktoru žádné parametry, proběhne tento konstruktor asi takto,
$this->jmeno = null;
$this->prijmeni = null;
a proto nedojde k žádnému chybovému hlášení, ale ani k vypsání požadovaného jména.
_construct
Profil *
konkrétní příklad využití

<?php

class MyDirectoryIterator extends DirectoryIterator {
  
  public $imageInfo;
  public $thumbCache;// chmod 777
  public $thumbRes;// image resolution of thumbnails
  public $thumbQuality;// quality parameter of jpeg
  public $log = array();
  
  public function __construct($path, $thumbCache = './cache/', $thumbRes = array('width' => 128,'height' => 96), $thumbQuality = 50) {
    if (extension_loaded("gd")) {
      parent::__construct($path);
      $this->thumbCache = $thumbCache;
      $this->thumbRes = $thumbRes;
      $this->thumbQuality = $thumbQuality;
    } else {
      $this->log[] = 'Extension "gd" not loaded. MyDirectoryIterator failed.';
      exit;
    }
  }
  
  public function getFormatSize(){
    $Size = $this->getSize();
    if($Size == 0){ return("0 Bytes"); }
    $sizeName = array(" Bytes"," KB"," MB"," GB"," TB"," PB"," EB"," ZB"," YB");    
    return round($Size/pow(1024,($i=floor(log($Size,1024)))),2).$sizeName[$i];
  }
  
  public function getLog() {
    $Dump = "<pre>\n";
    $Dump.= print_r($this->log, TRUE);
    $Dump.= "</pre>\n";
    return $Dump;
  }
  
  public function isImage(){
    if ($this->imageInfo = getimagesize($this->getPathname())) {
      return true;
    } else {
      return false;
    } 
  }
  
  
  public function getThumbnail(){
    $thumbPathname = $this->thumbCache.md5($this->current());
    if (file_exists($thumbPathname)) {
      $this->log[$this->getBasename()] = 'Thumbnail exist.';
      return $thumbPathname;
    } else {
      if ($this->imageInfo) {
        $this->log[$this->current()] = $this->imageInfo;
        switch($this->imageInfo[2]){
          case'1': $imageResource = imagecreatefromgif($this->getPathname()); break;
          case'2': $imageResource = imagecreatefromjpeg($this->getPathname()); break;
          case'3': $imageResource = imagecreatefrompng($this->getPathname()); break;
          case'15': $imageResource = imagecreatefromwbmp($this->getPathname()); break;
          case'16': $imageResource = imagecreatefromxbm($this->getPathname()); break;
          default: $this->log[] = 'ImageResource failed.';
            return false;
        }
        if ($this->imageInfo[0] > $this->imageInfo[1]) {
          $Coefficient = $this->thumbRes['width'] / $this->imageInfo[0];
        } else {
          $Coefficient = $this->thumbRes['height'] / $this->imageInfo[1];
        }
        $thumbWidth = round($this->imageInfo[0] * $Coefficient);
        $thumbHeight = round($this->imageInfo[1] * $Coefficient);
        $thumbResource = imagecreatetruecolor($thumbWidth, $thumbHeight);
        imagecopyresampled($thumbResource, $imageResource, 0, 0, 0, 0, $thumbWidth, $thumbHeight, $this->imageInfo[0], $this->imageInfo[1]);
        if(imagejpeg($thumbResource, $thumbPathname, $this->thumbQuality)) {
          $this->log[$this->getBasename()] = 'Thumbnail Succeed.';
          return $thumbPathname;
        } else {
          $this->log[] = 'Imagejpeg failed. No space left on the device or insufficient privileges?';
          return false;
        }
      } else {
        $this->log[] = 'ImageInfo failed.';
        return false;
      }
    }
  }
}

$iterator = new MyDirectoryIterator('./images/');
print '<h2>Directory: '.$iterator->getPath().'</h2>'."\n";
foreach ($iterator as $item) {
  if($item->isImage()){
    print '<a href="'.$item->getPathname().'"><img src="'.$item->getThumbnail().'" alt="'.$item->current().'" title="'.$item->current().' '.$item->getFormatSize().'" /></a>'."\n";
  }
}
print $iterator->getLog();
?>

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Odkud se sem odkazuje


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0