Autor Zpráva
countdown
Profil
require('php/classes/id3/error.inc.php');
require('php/classes/id3/id3.class.php');
    
  $con=mysql_connect("server", "user", "password"); 
  mysql_query('SET NAMES UTF8'); 
  mysql_select_db("databaze");  
      
    $adresar = 'data/';
    $vypis = opendir($adresar);
    while (false!==($file = readdir($vypis))){ 
       if ($file != "." && $file != ".."){
         $thefile = $adresar.$file;
         $myId3 = new ID3($thefile);

         $title = $myId3->getTitle();
         $artist = $myId3->getArtist();
         $track = $myId3->getTrack();
         $album = $myId3->getAlbum();
         $year = $myId3->getYear();
         $genere = $myId3->getGender();  
         $href = 'http://mujserver.com/data/'.$file;    
         mysql_query("INSERT INTO songs VALUES ('', '$title', '$artist', '$album', '$track', '$genere', '$year', '', '', '$href')");       
       } 
       
    }
    closedir($vypis);
  mysql_close($con);
Ve skriptu je použita tato třída.
PHP vypíše tyto chyby
Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /data/web/virtuals/15657/virtual/www/subdom/music/php/classes/id3/id3.class.php on line 178

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /data/web/virtuals/15657/virtual/www/subdom/music/php/classes/id3/id3.class.php on line 160

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /data/web/virtuals/15657/virtual/www/subdom/music/php/classes/id3/id3.class.php on line 169

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /data/web/virtuals/15657/virtual/www/subdom/music/php/classes/id3/id3.class.php on line 187

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /data/web/virtuals/15657/virtual/www/subdom/music/php/classes/id3/id3.class.php on line 196

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /data/web/virtuals/15657/virtual/www/subdom/music/php/classes/id3/id3.class.php on line 205
zřejmě je chyba někde v cyklu, ale nevím kde
Děkuji předem.
Zechy
Profil
Zřejmě funkci nepředáváš parametry, který požaduje, hláška říká, že funkce očekává dva pametry, dvě pole, jenže dostává null.
Borius
Profil
Zechy:
funkce očekává dva pametry, dvě pole
Přesněji: druhý parametr je pole. (První je řetězec.)

countdown:
Odkaz na použitou třídu je k ničemu – bez registrace na onom serveru je neplatný.
countdown
Profil
Borius:
Tady je zdroják celé třídy
<?php
/***********************************************************
* Class:    ID3
* Version:   1.0
* Date:    Janeiro 2004
* Author:   Tadeu F. Oliveira
* Contact:   tadeu_fo@yahoo.com.br
* Use:     Extract ID3 Tag information from mp3 files
***********************************************************
Exemple

  require('error.inc.php');
  $nome_arq = 'Blind Guardian - Bright Eyes.mp3';
   $myId3 = new ID3($nome_arq);
   if ($myId3->getInfo()){
     echo('<HTML>');
     echo('<a href= "'.$nome_arq.'">Clique para baixar: </a><br>');
     echo('<table border=1>
        <tr>
         <td><strong>Artista</strong></td>
         <td><strong>Titulo</strong></font></div></td>
         <td><strong>Trilha</strong></font></div></td>
         <td><strong>Album/Ano</strong></font></div></td>
         <td><strong>G&ecirc;nero</strong></font></div></td>
         <td><strong>Coment&aacute;rios</strong></font></div></td>
        </tr>
        <tr>
         <td>'. $myId3->getArtist() . '&nbsp</td>
         <td>'. $myId3->getTitle() . '&nbsp</td>
         <td>'. $myId3->getTrack() . '&nbsp</td>
         <td>'. $myId3->getAlbum() . '/'.$myId3->getYear().'&nbsp</td>
         <td>'. $myId3->getGender() . '&nbsp</td>
         <td>'. $myId3->tags['COMM']. '&nbsp</td>
        </tr>
      </table>');
     echo('</HTML>');
    }else{
    echo($errors[$myId3->last_error_num]);
  }

*/


class ID3{

  var $file_name=''; //full path to the file
             //the sugestion is that this path should be a
           //relative path
  var $tags;  //array with ID3 tags extracted from the file
  var $last_error_num=0; //keep the number of the last error ocurred
  var $tags_count = 0; // the number of elements at the tags array
  /*********************/
  /**private functions**/
  /*********************/

  function hex2bin($data) {
  //thankz for the one who wrote this function
  //If iknew your name I would say it here
   $len = strlen($data);
   for($i=0;$i<$len;$i+=2) {
     $newdata .= pack("C",hexdec(substr($data,$i,2)));
   }
  return $newdata;
  }
  
  function get_frame_size($fourBytes){
   $tamanho[0] = str_pad(base_convert(substr($fourBytes,0,2),16,2),7,0,STR_PAD_LEFT);
   $tamanho[1] = str_pad(base_convert(substr($fourBytes,2,2),16,2),7,0,STR_PAD_LEFT);
   $tamanho[2] = str_pad(base_convert(substr($fourBytes,4,2),16,2),7,0,STR_PAD_LEFT);
   $tamanho[3] = str_pad(base_convert(substr($fourBytes,6,2),16,2),7,0,STR_PAD_LEFT);
   $total =  $tamanho[0].$tamanho[1].$tamanho[2].$tamanho[3];
   $tamanho[0] = substr($total,0,8);
   $tamanho[1] = substr($total,8,8);
   $tamanho[2] = substr($total,16,8);
   $tamanho[3] = substr($total,24,8);
   $total =  $tamanho[0].$tamanho[1].$tamanho[2].$tamanho[3];
    $total = base_convert($total,2,10);
    return $total;
  }
  
  function extractTags($text,&$tags){
   $size = -1;//inicializando diferente de zero para não sair do while
    while ((strlen($text) != 0) and ($size != 0)){
   //while there are tags to read and they have a meaning
    //while existem tags a serem tratadas e essas tags tem conteudo
      $ID  = substr($text,0,4);
     $aux  = substr($text,4,4);
     $aux  = bin2hex($aux);
     $size = $this->get_frame_size($aux);
     $flags = substr($text,8,2);
     $info = substr($text,11,$size-1);
     if ($size != 0){
      $tags[$ID] = $info;
      $this->tags_count++;
     }
     $text = substr($text,10+$size,strlen($text));
    }
  }
  
  /********************/
  /**public functions**/
  /********************/
  /**Constructor**/

  function ID3($file_name){
   $this->file_name = $file_name;
   $this->last_error_num = 0;
  }
  
  /**Read the file and put the TAGS
  content on $this->tags array**/
  function getInfo(){
    if ($this->file_name != ''){
      $mp3 = @fopen($this->file_name,"r");
      $header = @fread($mp3,10);
     if (!$header) {
       $this->last_error_num = 2;
      return false;
      die();
     }
      if (substr($header,0,3) != "ID3"){
       $this->last_error_num = 3;
      return false;
       die();
      }
      $header = bin2hex($header);
      $version = base_convert(substr($header,6,2),16,10).".".base_convert(substr($header,8,2),16,10);
      $flags = base_convert(substr($header,10,2),16,2);
      $flags = str_pad($flags,8,0,STR_PAD_LEFT);
      if ($flags[7] == 1){
        //echo('with Unsynchronisation<br>');
      }
      if ($flags[6] == 1){
        //echo('with Extended header<br>');
      }
      if ($flags[5] == 1){//Esperimental tag
      $this->last_error_num = 4;
      return false;
       die();
      }
      $total = $this->get_frame_size(substr($header,12,8));
     $text = @fread($mp3,$total);
      fclose($mp3);
     $this->extractTags($text,$this->tags);
   }
   else{
     $this->last_error_num = 1;//file not set
     return false;
     die();
   }
    return true;
  }
  
  /*************
  *  PUBLIC
  * Functions to get information
  * from the ID3 tag
  **************/
  function getArtist(){
   if (array_key_exists('TPE1',$this->tags)){
     return $this->tags['TPE1'];
   }else{
     $this->last_error_num = 5;
     return false;
   }
  }
  
  function getTrack(){
   if (array_key_exists('TRCK',$this->tags)){
     return $this->tags['TRCK'];
   }else{
     $this->last_error_num = 5;
     return false;
   }
  }
  
  function getTitle(){
   if (array_key_exists('TIT2',$this->tags)){
     return $this->tags['TIT2'];
   }else{
     $this->last_error_num = 5;
     return false;
   }
  }
  
  function getAlbum(){
   if (array_key_exists('TALB',$this->tags)){
     return $this->tags['TALB'];
   }else{
     $this->last_error_num = 5;
     return false;
   }
  }
  
  function getYear(){
   if (array_key_exists('TYER',$this->tags)){
     return $this->tags['TYER'];
   }else{
     $this->last_error_num = 5;
     return false;
   }
  }
  
  function getGender(){
   if (array_key_exists('TCON',$this->tags)){
     return $this->tags['TCON'];
   }else{
     $this->last_error_num = 5;
     return false;
   }
  }
  
}
?>
Borius
Profil
countdown:
Testoval jsem tu třídu. Funguje dobře za předpokladu, že soubor MP3:
1) Fyzicky existuje.
2) Obsahuje požadované tagy ID3.

Tvůj případ neodpovídá 2. požadavku – tzn. zpracováváš soubor, který ID3 tagy neobsahuje (ba ani jeden z nich). To je ten chybějící druhý argument.
Zkus jiný soubor, který je obsahuje, případně tagy dopiš ručně, a uvidíš, bude to fungovat.
Třída totiž nemá žádné ošetření pro případ, že by tagy chyběly.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0