Autor Zpráva
Pavel Straka
Profil
Dobrý večer, rád bych požádal o radu. Přesunul jsem e-shop Zencart na jiný hosting (= přesun souborů + databáze) a nyní bych potřeboval nahradit přístupová data k databázi za nová. Nemá někdo zkušenost, v jakém souboru tyo údaje najdu, abych je mohl nahradit aktuálními? Když nyní jdu na adresu e-shopu zobrazí se jen bílá stránka, je to způsobeno tím nebo je problém někde jinde? Výpis chybových hlášek je zapnutý, proto tomu nerozumím.

Děkuji za pomoc.
Majkl578
Profil
Zkus hledat v souboru include/configure.php.
Pavel Straka
Profil
Ano, takovou radu jsem našel při hledání na internetu, ale mám tu jen složky:
application
lang
library
log
public
tmp

v index.php se vkládá soubor require_once 'application/Core.php';
a v Core pak require_once './application/plugins/DbConnectPlugin.php';

ale tam žádné přihl. údaje uvedeny nejsou.

Přikládám celý zdroj:
<?php

/**
 * Zend Framework
 *
 * LICENSE
 *
 * This source file is subject to the new BSD license that is bundled
 * with this package in the file LICENSE.txt.
 * It is also available through the world-wide-web at this URL:
 * http://framework.zend.com/license/new-bsd
 * If you did not receive a copy of the license and are unable to
 * obtain it through the world-wide-web, please send an email
 * to license@zend.com so we can send you a copy immediately.
 *
 * @category  Zend
 * @package  Zend_Auth
 * @copyright Copyright (c) 2005-2007 Zend Technologies USA Inc. (http://www.zend.com)
 * @license  http://framework.zend.com/license/new-bsd   New BSD License
 * @version  $Id: Auth.php 3467 2007-02-15 22:40:55Z darby $
 */
class DbConnectPlugin extends Zend_Controller_Plugin_Abstract
{
   private $_dbSettings;
   private $_db;

   //public function __construct(array $dbSettings)
   public function __construct()
  {
      //$this->_dbSettings = $dbSettings;
      $this->_dbSettings = Core::getConfig()->database->toArray();
   }

   /**
    * Establish connection to database. If connection fails we go to @link ErrorController.
    *
    * @param Zend_Controller_Request_Abstract $request
    * @return void
    */
   public function dispatchLoopStartup(Zend_Controller_Request_Abstract $request)
  {
      try {
/*
        $config = new Zend_Config(
       array(
           'database' => array(
             'adapter' => 'Pdo_PgSQL',
             'params' => array(
               'host'   => 'localhost',
               'dbname'  => 'controlpanel',
               'username' => 'postgres',
               'password' => 'heslo'
             )
           )
       )
      );

         $this->_db = Zend_Db::factory($config->database);
*/
      if (intval($this->_dbSettings['uppercase']) === 1) {
        $options = array(
                 //Zend_Db::CASE_FOLDING => Zend_Db::CASE_UPPER
                 Zend_Db::CASE_FOLDING => Zend_Db::CASE_LOWER
                );

        $this->_dbSettings['params']['options'] = $options;
      }

         $this->_db = Zend_Db::factory($this->_dbSettings['adapter'], $this->_dbSettings['params']);

         $this->_db->query('SET NAMES '.$this->_dbSettings['encoding']);
         //$this->_db->query('SET CHARACTER SET '.$this->_dbSettings['encoding']);

         if ($this->_dbSettings['profiler'] == true) {
            $this->_db->getProfiler()->setEnabled(true);
         }

      if (!empty($this->_dbSettings['prefix'])) {
        Zend_Registry::set('prefix', $this->_dbSettings['prefix']);

        //$this->setTablePrefix(trim($this->_dbSettings['prefix'], '_').'_');
      }

         Zend_Db_Table_Abstract::setDefaultAdapter($this->_db);
         //Zinn_Db_Table_Abstract::setDefaultAdapter($this->_db);

      $serverRoot = Zend_Registry::get('serverRoot');

      $frontendOptions = array('automatic_serialization' => true);
      //$backendOptions = array('cache_dir' => 'cacheDir');
      $backendOptions = array('cache_dir' => $serverRoot . 'tmp');
      $cache = Zend_Cache::factory('Core', 'File', $frontendOptions, $backendOptions); // Next, set the cache to be used with all table objects
      Zend_Db_Table_Abstract::setDefaultMetadataCache($cache);

         Zend_Registry::set('db', $this->_db);

         //$this->setTablePrefix('ds');
         //$this->removeTablePrefix('ds');
      } catch(Exception $e) {
         $frontController = Zend_Controller_Front::getInstance();

      if ($frontController->throwExceptions()) {
        throw $e;
      }

      $error = new ArrayObject(array(), ArrayObject::ARRAY_AS_PROPS);
      $exception = $e;
      $exceptionType = get_class($e);
      $error->exception = $exception;
      $error->type = Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler::EXCEPTION_OTHER;

      $request->setParam('message', 'Došlo k chybě při spojení s databází');

      $error->request = clone $request;

         $errorHandler = $frontController->getPlugin('Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler');

         $request->setParam('error_handler', $error)
          ->setModuleName($errorHandler->getErrorHandlerModule())
          ->setControllerName($errorHandler->getErrorHandlerController())
          ->setActionName($errorHandler->getErrorHandlerAction())
          ->setDispatched(false);
      }
   }

   /* Called before Zend_Controller_Front exits its dispatch loop.
   *
   * @return void
   */
   public function dispatchLoopShutdown()
  {
      if ($this->_dbSettings['profiler'] == true) {
         $profiler = $this->_db->getProfiler();

         $totalTime = $profiler->getTotalElapsedSecs();
         $queryCount = $profiler->getTotalNumQueries();
         $longestTime = 0;
         $longestQuery = null;

      $out = '<div style="width: 900px; text-align: left; background-color: #000000; color: #ffffff; border: 2px solid #ffffff; padding: 20px 20px; margin: 10px auto;">' . "\n";
      $out .= '<h3 style="padding-top: -20px; color: #ffffff; margin-bottom: 20px;">Database profiler (only for development purposes)</h3>' . "\n";
         $out .= 'Executed ' . $queryCount . ' queries in ' . $totalTime . ' seconds<br /><br />' . "\n";

      if ($totalTime > 0 && $queryCount > 0) {
           foreach ($profiler->getQueryProfiles() as $query) {
              if ($query->getElapsedSecs() > $longestTime) {
                 $longestTime = $query->getElapsedSecs();
                 $longestQuery = $query->getQuery();
              }
           }

           $out .= 'Average query length: ' . ($totalTime / $queryCount) . ' seconds<br /><br />' . "\n";
           $out .= 'Queries per second: ' . ($queryCount / $totalTime) . '<br /><br />' . "\n";
           $out .= 'Longest query length: ' . $longestTime . ' seconds<br /><br />' . "\n";
           $out .= 'Longest query: ' . $longestQuery . '<br /><br />' . "\n";

        $out .= '<br /><br />' . "\n\n";

           foreach ($profiler->getQueryProfiles() as $query) {
          $out .= $query->getQuery() . '<br /><br />' . "\n\n";
        }
      }

      $out .= '</div>' . "\n";

         $this->_response->appendBody($out);
      }

    if ($this->_dbSettings['logQueries'] == true) {
      $logger = Core::setLogger('queries');
         $profiler = $this->_db->getProfiler();

      if (intval($profiler->getTotalNumQueries()) > 0) {
           foreach ($profiler->getQueryProfiles() as $query) {
          $logger->log($query->getQuery(), Zend_Log::DEBUG);
        }
      }
     }
   }

  public function setTablePrefix($prefix = '')
  {
    $tables = $this->_db->listTables();

    if (!empty($prefix)) {
      $prefix = trim($prefx, '_') . '_';

      foreach ($tables as $table) {
        $this->_db->query('RENAME TABLE `' . $table . '` TO `' . $prefix . $table . '`');
      }
    }

    Zend_Debug::dump('OK');
    exit();
/*
    $query = $this->_db->query('SHOW TABLES');
    $tables = $query->fetchAll();
 
    foreach($tables as $table)
    {
     $this->_db->query('RENAME TABLE `'.$table['Tables_in_portaly'].'` TO `ds_'.$table['Tables_in_portaly'].'`');
     $this->_db->query('RENAME TABLE `'.$table['Tables_in_portaly'].'` TO `'.str_replace("ds_", "", $table['Tables_in_portaly']).'`');
    }
 
    Zend_Debug::dump('OK');
    exit();
*/
  }

  public function removeTablePrefix($prefix = '')
  {
    $tables = $this->_db->listTables();

    $pattern = '';

    if (!empty($prefix)) {
      $prefix = trim($prefx, '_') . '_';
      $pattern = '/' . $prefix . '/';
    }

    if (!empty($pattern)) {
      foreach ($tables as $table) {
        $this->_db->query('RENAME TABLE `' . $table . '` TO `' . preg_replace($pattern, '', $table, 1) . '`');
      }
    }

    Zend_Debug::dump('OK');
    exit();
  }
}Respektive jsou tam, ale v zakomentované části.
Pavel Straka
Profil
Omlouvám se, nejedná se o Zencart, ale o Zend Framework. Můj problém nyní: dohledal jsem na internetu, že nastavení přístupů do DB je v souboru application/configs/application.ini, žádnou sloužku configs tady ale nemám. Jak je to možné? Děkuji za rady.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm: