Autor Zpráva
Ondrej
Profil *
Zdravím!

Zkouším používat TCPDF na export do PDF a nefungují mi české znaky.
Vizte zde: Špatně zobrazené kódování

PHP kód souboru index.php je:
<?php
require('tcpdf/config/lang/ces.php');
require('tcpdf/tcpdf.php');

// create new PDF document
$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);

// set document information
$pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
$pdf->SetTitle('Ukázka');
$pdf->SetSubject('Ukázka');
$pdf->SetKeywords('ukázka, diakritika');

// remove default header/footer
$pdf->setPrintHeader(false);
$pdf->setPrintFooter(false);

// set default monospaced font
$pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED);

//set margins
$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT);

//set auto page breaks
$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM);

//set image scale factor
$pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);

//set some language-dependent strings
$pdf->setLanguageArray($l);

// ---------------------------------------------------------

// set font
$pdf->SetFont('helvetica', 20);

// add a page
$pdf->AddPage();

// set some text to print
$txt = <<<EOD

Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.

EOD;

// print a block of text using Write()
$pdf->Write($h=0, $txt, $link='', $fill=0, $align='L', $ln=true, $stretch=0, $firstline=false, $firstblock=false, $maxh=0);

// ---------------------------------------------------------

//Close and output PDF document
$pdf->Output('example.pdf', 'I');
?>

Proč nefungují některé české znaky? Jak to napravit?

Děkuji!
Ugo
Profil
použij mPDF http://www.mpdf1.com/mpdf/index.php
Jan Tvrdík
Profil
Ondrej:
Zkus si přečíst export do PDF (tcpdf) čeština
Ondrej
Profil *
Ugo:
Máš pravdu, mPDF vypadá mnohem lépe.
Díky!
Šéva
Profil
Ondrej:
mPDF jsem také používal a v případě,že máš kód ve windows-1250,tak si to nejdříve před exportem přes iconv převěd do UTF-8, protože samotná stránka exportu musí být v UTF-8, aby ti to správně fungovalo, teda alespoň takhle jsem to dělal já, aby to chodilo...

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0