Autor Zpráva
Ajtak
Profil
Zdravím. Chtěl bych poradit, proč mě to pustí k uložení prázdného hesla? Kde mám chybu?

Díky mockrát
<?php

define('INCLUDE_CHECK',true);

require 'connect.php';
require 'functions.php';
// Those two files can be included only if INCLUDE_CHECK is defined


session_name('xxxx');
// Starting the session

session_set_cookie_params(2*7*24*60*60);
// Making the cookie live for 2 weeks

session_start();

if($_SESSION['id'] && !isset($_COOKIE['xxxx']) && !$_SESSION['rememberMe'])
{
  // If you are logged in, but you don't have the tzRemember cookie (browser restart)
  // and you have not checked the rememberMe checkbox:

  $_SESSION = array();
  session_destroy();
  
  // Destroy the session
}?>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<!--        <xxxx>        -->
 <table border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" align="center">
   <form method="post" action="".$self."">
   <tr>


   <td height=20px background="/colorbox/images/yellow.png" colspan="2" align="center"><font color="#ffffff">Změna hesla</font></td></tr>
       <tr><td colspan=2>   
<?php 
include 'connect.php';

  $username = protect($_POST['username']);
  $password = sha1($_POST['password']);
  $confirm = sha1($_POST['passconf']);
  $email = protect($_POST['email']);
  $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
  $datem = Date("j.m.Y - H:i:s", Time()); 
  $errors = array();

function protect($string){
  $string = mysql_real_escape_string($string);
  $string = strip_tags($string);
  $string = addslashes($string);
  return $string;
}
if(!$_POST['submit']){
echo "     </td></tr>                       
                                  

   <tr><td>Heslo:</td><td><input type=\"password\" name=\"password\"></td></tr>
   <tr><td>Heslo znovu:</td><td><input type=\"password\" name=\"passconf\"></td></tr>

   <tr><td align=\"left\"><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Změnit\"></form></td>

 
 </table> 
      " ;
}else {
 
   
    if(!$password){
      $errors[] = "Heslo nebylo zadáno!";
    }
    if($password){
      if(!$confirm){
        $errors[] = "Ověřovací heslo nebylo zadáno!!";
      }
    }
   
   
  
    if($password && $confirm){
      if($password != $confirm){
        $errors[] = "Ále, chybička se vloudila :( - Neshoda hesel
          </td></tr>                       
                                  

   <tr><td>Heslo:</td><td><input type=\"password\" name=\"password\"></td></tr>
   <tr><td>Heslo znovu:</td><td><input type=\"password\" name=\"passconf\"></td></tr>

   <tr><td align=\"left\"><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Změnit\"></form></td>

 
 </table> 
        
        ";
      }
    }
    
   
 
    if(count($errors) > 0){
      foreach($errors AS $error){
        echo $error . "<br>\n";
      }
    }else {
    $ssn = $_SESSION['id'] ;
      $sql4 = "UPDATE `authme` SET `password` = '$password' WHERE id = '$ssn' ";
      $res4 = mysql_query($sql4) or die(mysql_error());
      echo "<font align=\"center\">Změna hesla proběhla úspěšně.
      
      ";
    }
}   

?>
jenikkozak
Profil
Ověření existence hesla je nutné udělat před tím, než toto heslo (byď by šlo o prázdný řetězec) zahashuješ. Ten hash totiž vždy existuje, takže podmínka na řádku 77 nemůže být splněna.
Ajtak
Profil
Tak jsem ten hash odstranil, ale stejně bez úspěchu
<?php 
include 'connect.php';


function protect($string){
  $string = mysql_real_escape_string($string);
  $string = strip_tags($string);
  $string = addslashes($string);
  return $string;
}
if(!$_POST['submit']){
echo "     </td></tr>                       
                                  

   <tr><td>Heslo:</td><td><input type=\"password\" name=\"password\"></td></tr>
   <tr><td>Heslo znovu:</td><td><input type=\"password\" name=\"passconf\"></td></tr>

   <tr><td align=\"left\"><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Změnit\"></form></td>

 
 </table> 
      " ;
}else {
 
   
    if(!$password){
      $errors[] = "Heslo nebylo zadáno!";
    }
    if($password){
      if(!$confirm){
        $errors[] = "Ověřovací heslo nebylo zadáno!!";
      }
    }
   

  $errors = array();
  
  
    if($password && $confirm){
      if($password != $confirm){
        $errors[] = "Ále, chybička se vloudila :( - Neshoda hesel
          </td></tr>                       
                                  

   <tr><td>Heslo:</td><td><input type=\"password\" name=\"password\"></td></tr>
   <tr><td>Heslo znovu:</td><td><input type=\"password\" name=\"passconf\"></td></tr>

   <tr><td align=\"left\"><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Změnit\"></form></td>

 
 </table> 
        
        ";
      }
    }
    
   
 
    if(count($errors) > 0){
      foreach($errors AS $error){
        echo $error . "<br>\n";
      }
    }else {
    $ssn = $_SESSION['id'] ;
      $sql4 = "UPDATE `authme` SET `password` = '$password' WHERE id = '$ssn' ";
      $res4 = mysql_query($sql4) or die(mysql_error());
      echo "<font align=\"center\">Změna hesla proběhla úspěšně.
      
      ";
    }
}   

?>
jenikkozak
Profil
Ajtak:
V pozměněném skriptu spoléháš na zapnuté register globals, což není dobrá volba.
Ajtak
Profil
Tak, prosím o upravení kódu, jak toto vyřešit. Posílat heslo bez sha1 na způsob $_POST['password'] nechci. Díky za pomoc
jenikkozak
Profil
1) Ověřit, zda heslo není špatně, můžeš pomocí zápisu if(isset($_POST["password"]) AND trim($_POST["password"])!=""){/*heslo je vyplněno*/}.
2) Přepsat názvy proměnných přejatých z formuláře tak, aby odkazovaly na položku pole, tedy změnit např. $password za $_POST["password"] zvládneš jistě sám.
3) V HTML se ti kříží tagy. Nemůžeš uzavírat <form> uvnitř buňky, když uvnitř této buňky formulář nezačíná.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm: