Autor Zpráva
Majkelju
Profil
Zdravím!

Používám wkhtmltopdf k převodu html do pdf. Využívám možnosti --header-html, takže k pdf připojuju ještě soubor, co vytvoří hlavičky. V hlavičce vypisuji různé údaje, jako např. datum a e-mail uživatele. A právě ten se mi nechce vypsat. Dotaz je správně, ověřoval jsem ho. A když do prohlížeče zadám přímo adresu hlavičkového souboru s parametrem, tak to ten mail vypisuje bez problémů. Je možné, že to nějak neumí přechroustat wkhtml, když si pak volá ten soubor? Tady náhled, jak vypisuju ten e-mail:
<?
require_once("../safe/autentizace.class.php");
        session_start();
        $auth = new autentizace($db);
        
  $result = $db->query("
  SELECT `email`
  FROM `uzivatele` 
  WHERE `id` = '". $auth->uid ."'
  LIMIT 1");
  $row = $result->fetch_assoc(); 
echo '<div style="padding-bottom:50px; background:white;">
<div style="float:left; width:695px; text-align:center; font-size:20px;">DSP - Podskupiny včetně opisu atributů<br />
<span style="font-size:12px">Sestava 5.4</span>
</div>
<div style="float:left; width:180px; text-align:right;">Dne '. Date("d.m.Y").'<br />'.$row['email'].'</div></div>';
?>
Davex
Profil
Při provedení základního troubleshootingu je v proměnných přesně co?

var_dump($result);
var_dump($row);
var_dump($db->error); // pokud používáš mysqli
Majkelju
Profil
object(mysqli_result)#3 (0) { }
NULL
string(0) ""

Vypisuje to tohle...což nechápu... Když se stránka zavolá přímo, tak se to všechno natáhne v pohodě :/
Keeehi
Profil
Řekl bych, že problém bude s tímto:
var_dump($auth->uid)
Jak ale funguje třída autentizace to tu není. Navíc $db není nikde definovaná. Možná v tom includovaném scriptu, ale to se mi nezdá pravděpodobné.
Majkelju
Profil
$db je definovaná v include('../_mysql.php');, tenhle řádek jsem tam zapomněl uvést :) var_dump($auth->uid) hlásí taktéž NULL. Tady je třída autentizace:

<?php
  define ('SESSIONNAME','session');
  define ('SERVER','localhost');
  define ('USERNAME','mojestranky');
  define ('USERPASS','heslicko');
  define ('DBNAME','dbs');
 
  class autentizace {
    public $uid;
    public $demo;
    public $admin;
    public $username;
    private $fullname;
    private $group;
    private $db;
    private $externaldb;
    private $session;
 
    public function __construct ($dbase = NULL) {
      if ($dbase == NULL) {
        $this->db = new mysqli(SERVER,USERNAME,USERPASS,DBNAME);
        $this->db->set_charset('utf-8');
        $this->externaldb = false;
      } else {
        $this->db = $dbase;
        $this->externaldb = true;
      }
      $this->session = session_id();
      if (isset($_SESSION[SESSIONNAME])) {
        $this->zkontrolujSession();
        //$this->zkontrolujPrava();
      } 
    }
 
    public function __destruct() {
      if ($this->db && !$this->externaldb)
        $this->db->close();
    }
 
    public function availible($jmeno, $heslo){
      if (!empty($jmeno) && !empty($heslo)) {
        $vysledek = $this->db->query("SELECT * FROM uzivatele WHERE email = '$jmeno' AND heslo = SHA1('$heslo')");
        if ($vysledek->num_rows == 1) {
          return true;
        } else {
          return false;
        }
      }
    }
 
    public function login($jmeno, $heslo) {
      if (!empty($jmeno) && !empty($heslo)) {
        $vysledek = $this->db->query("SELECT * FROM uzivatele WHERE email = '$jmeno' AND heslo = SHA1('$heslo')");
        if ($vysledek->num_rows == 1) {
          $radek = $vysledek->fetch_assoc();
          $this->username = $radek['email'];
          $this->uid = $radek['id'];
          $this->demo = $radek['demo'];
          $this->admin = $radek['k_admin'];
        } else {
          $this->uid = false;
          $this->username = false;
          $this->fullname = false; 
          $this->demo = false;
          $this->admin = false;
        }
        $this->nastavSession(); 
      }
    }
 
    public function getSess() {
      return $this->session;
    }
 
    private function zkontrolujSession() {
      $user = $_SESSION[SESSIONNAME];
      $sess = $this->session;
      if ($result = $this->db->query("SELECT * FROM uzivatele WHERE email = '$user' AND session = '$sess'")) {
        if ($result->num_rows == 1) {
          $radek = $result->fetch_assoc();
          $this->uid = $radek['id'];
          $this->demo = $radek['demo'];
          $this->admin = $radek['k_admin'];
          $this->username = $radek['email'];
          $this->fullname = $radek['jmeno'].' '.$radek['prijmeni'];
        } else {
          $this->uid = false;
          $this->demo = false;
          $this->admin = false;
          $this->username = false;
          $this->fullname = false;   
        }
      }
      if ($this->logged()) $this->nastavSession(); 
    }
 
    private function nastavSession() {
      $_SESSION[SESSIONNAME] = $this->username;
      $this->db->query("UPDATE uzivatele SET session = '".$this->session ."', prihlaseni = NOW() WHERE email = '".$this->username ."'");
    }
 
    public function logout() {
      $this->db->query("UPDATE uzivatele SET session = NULL, prihlaseni = NOW() WHERE email = '" . $this->username . "'");
      $this->uid = false;
      $this->username = false;
      $this->fullname = false; 
      $this->demo = false;
      $this->admin = false;
      unset ($_SESSION[SESSIONNAME]);
      unset($_SESSION["ER_login"]);
      unset($_SESSION["ER_id"]);
      unset($_SESSION['ER_jmeno']);
      unset($_SESSION['ER_prijmeni']);
      unset($_SESSION['ER_uziv_jmeno']);
      unset($_SESSION["vychozi_uroven"]);
      unset($_SESSION["vychozi_zakladna"]); 
      unset($_SESSION["navstiveny_stavba"]);
      unset($_SESSION["oddelovac_tisicu"]);
      unset($_SESSION["vlastni_zakladna"]);
      unset($_SESSION["vlastni_zakladna_uroven"]);
      unset($_SESSION["ER_rezim"]);
      unset($_SESSION["ER_uzivatel"]);
    }
 
    public function logged() {
      if ($this->uid) 
        return true; 
      else 
        return false;
    } 
 
    public function isdemo() {
      if ($this->get_pristup_modul_stavby()) {
        return false;
      } else {
        return strtotime($this->demo) > strtotime(date("Y-m-d")) ? true : false;
      }
    }
    
    public function isadmin() {
      return $this->admin == null ? true : false;
    }
    
    public function getadmin() {
      return $this->admin;
    }
    
    public function get_prava_stavby($IdStavba, $operace) {
      if($operace == 'r' || $operace == 'w' || $operace == 'e' || $operace == 'd') {
        $result = $this->db->query("
        SELECT * FROM `stavby_uzivatele`
        WHERE `k_stavby` = '$IdStavba'
        AND `k_uzivatele` = '". $this->uid ."'");
        if ($result->num_rows == 1) {
          $radek = $result->fetch_assoc();
          return $radek[$operace];
        }
      }
      return false;
    }
    
    private function get_pristup_modul_stavby() { // vrati true pokud ma uzivatel prava pro pristup do mudulu staveb
      $result = $this->db->query("
      SELECT * FROM `pravaUzivatelu` 
      WHERE `k_uzivatele` = '". $this->uid ."' 
      AND (
        (`k_prava` = 5 AND `platnostDo` >= NOW()) OR 
        (`k_prava` = 6 AND `platnostDo` >= NOW()) OR 
        (`k_prava` = 7 AND `platnostDo` >= NOW()) OR 
        (`k_prava` = 8 AND `platnostDo` >= NOW())
      )");
      return $result->num_rows ? true : false;
    }
    
    public function PlatnostDemoRezimu(){//86400 sec per day
      $dni = (int)(((strtotime($this->demo) - strtotime(date("Y-m-d")))+43190)/86400);
      return 'vyprší za ' . $dni . ' dní';
    }
    
  }
?>
Keeehi
Profil
Majkelju:
var_dump($auth->uid) hlásí taktéž NULL
Což přece znamená neznámého/nepřihlášeného uživatele. V té identifikaci se využívá session, ta je většinou vázaná na cookies. Jen tipuji, trochu zapojte mozek a zpětně debugujte. var_dump je velký kamarád. Prostě kontrolujte jestli v těch proměnných je to co tam má být a pokud ne, tak odkud se to tam vzalo.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm: