Autor Zpráva
michaelaw
Profil *
Ahoj, tvořím do CMS Joomla plugin, který bude vracet termíny nějakých událostí konaných v určitých městech. V části s výpočtem musím mít nějakou, nejspíš dost hloupou chybu, ale protože už do toho koukám vážně dlouho, nevidím jí.

Zadání od uživatele:
Začátek (start) akce v prvním městě - datum
Města: názvy měst konání odd. čárkami, může jich být nekonečně mnoho
Rozdíl: počet týdnů - rozdíl v termínech mezi jedn. městy - tj. máme např. města Praha, Plzeň, na Peahu připadá termín "start", Plzeň = start + rozdíl
Perioda: až akce proběhne postupně ve všech městech, perioda (v týdnech) určuje, za jak dlouho se bude opakovat v počátečním městě, a následně ve všech dalších. Tj. např. perioda = 20, v Praze se bude akce konat opět 20 týdnů po "startu".
Doba trvání - určená jako čísla dnů v týdnu - např. 1,2,4 - několikadenní akce (např. kurz) bude v pondělí (start), úterý a čtvrtek.
Počet vrácených termínů - kolik cyklů chci vypsat (kolikrát přičítat periodu).

a výstup asi ve stylu:
Praha:
3.9.2012, 4.9.2012, 6.9.2012
12.11.2012, 13.11.2012, 15.11.2012
Plzeň:
10.9.2012, 11.9.2012, 13.9.2012
19.11.2012, 20.11.2012, 22.11.2012
= rozdíl: 1 týden
= perioda: 10 týd.
= počet: 2
= start: 3.9.2012
. . .
Je možné vypsat pouze termíny konané v budoucnu. Pokud se zadá datum v minulosti, posune se termín o týden.

V čem je problém: někde v kódu mám chybu, takže výsl. pole vypadá takhle:
http://walterwebs.eu/
(špatně vypisuje termíny vypočítané pomocí hodnoty "rozdílu") + bude dále ještě potřeba porovnat pole s db, kde jsou uloženy svátky a pokud termín vyjde na svátek, posunout ho o týden.

testovací kód: (snad nevadí anglické komentáře)
<?php

    // some values for variables
    $start = "03.09.2012";
    $periode = "10";
    $differenz = "1";
    $dauer = "1,3,5";
    $anzahl = "3";
    $orte = "Horb, Stuttgart, Basel, Karlsruhe";

   
    $wochearray = explode(",","$dauer"); // get the weekdays numbers
    $ortearray = explode(",","$orte"); // get an array from "orte" input
    $ortcount = count($ortearray); // count the towns in array
    $daycount = count($wochearray); //the course length in days
    
             
    $s = strtotime($start); //getting the correct format of "start" input
   
   $from_now = time()-$s;  //allow only the dates in future
      if ($from_now>0) {
      do {
      $s = $s+650000;
      } while ((time()-$s)>0);
      }
      
   $star = StrFTime("%d.%m.%Y", $s); //human readable format 
   
       
    function tag($date) {    // find the weekday of "start" day
    $position = StrPos ($date,"(");
    $tag= substr($date, $position+1,2);
    return $tag;
    }
    
    function tagnom ($tag) {  // transfer the name of day to number - beginning with 1 - "0" is not ideal for counting
    
    if ($tag == "Mo") {
    $tagnr = 1;
    } elseif($tag == "Di") {
    $tagnr = 2;
    } elseif($tag == "Mi") {
    $tagnr = 3;
    } elseif($tag == "Do") {
    $tagnr = 4;
    } elseif($tag == "Fr") {
    $tagnr = 5;
    } elseif($tag == "Sa") {
    $tagnr = 6;
    } elseif($tag == "So") {
    $tagnr = 7;
    }
    return $tagnr;
    }
   
   //FUNCTION FOR EXCLUDING VACATIONS - STILL NEED TO BE TUNED    
   /*  function istfeiertag($date) {
    $id_connection = mysql_connect("****","******","*****");
    mysql_select_db ("d27523_joomla1", $id_connection); 
    $sta = strtotime("$date");
    $year = StrFTime("%Y", $sta);    
    $varfeier = mysql_query ("SELECT * FROM jos_feiertage WHERE A='$year'",$id_connection);
    while ($feier1 = mysql_fetch_array($varfeier)) {
     if (in_array($date, $feier1)) {
     do {
     $newdate1 = strtotime("$date+1 week");
     $newdate = StrFTime("%d.%m.%Y", $newdate1);
     } while (in_array($date, $feier1));
     } else {
    //do nothing
    $newdate = $date;
    }
    return $newdate;
    }
    } */
    
    function get_start_dates ($beg, $diff, $wochearray) { //count the array of starting dates
    $sta = strtotime("$beg+$diff days");
    $star = StrFTime("%d.%m.%Y", $sta);
    SetLocale(LC_ALL, 'de_DE');
    $stat = StrFTime("%d.%m.%Y (%a)", $sta);
    $stat2 = StrFTime("%d.%m.%Y", $sta);
    
    $tg = tagnom(tag($stat));
    
    foreach ($wochearray as $w3) {    // counting the dates following immadiately after start (based on weekdays from input)
     $zk3 = $w3-$tg;
     $neco3 = strtotime("$stat2+$zk3 days");
     $terminyc[] = StrFTime("%d.%m.%Y", $neco3);
     }
     /*foreach ($terminyc as $term) {
     $terminyc[] = istfeiertag($term);
     } */ // INCLUDE ISTFEIERTAG() FUNCTION AFTER IT WORKS
     return $terminyc;            // return array
    }    
       
    function plustime($term, $periode) {       //term + "periode" weeks 
    //$term = istfeiertag($term); - include after it works
    $temp = strtotime("$term+$periode weeks");
    SetLocale(LC_ALL, 'de_DE');
    $result = StrFTime("%d.%m.%Y", $temp);
    return $result;
    }    
    $barray = array(array(array()));
   
    /*WE WILL NOT PROBABLY USE THIS    
    function countanother($newa, $per, $an, $dau, $n) { //count another dates form strart - based on plustime()   
    $z = 0;
    $plus = $per;
         
    //$helpingstring = implode(";",$barray[$n][1]);
    //$newa = current($barray[$n][1]);
    //$newa = explode(";", "$helpingstring");
    
    foreach ($newa as $b) {
     while ($z < $an-1) {
     $counting_browsing = 0;   
     $abteil_j = "";                             // variable - break
     $abt_abt = "";                           // variable to separate (",")
     $counting_browsing = $counting_browsing +1 ;                //counting foreach
     if ($counting_browsing < $dau) $abt_abt = ", ";          //where to add ","
     if ($counting_browsing == $dau) $abteil_j = "<br />";           //where to add break       
    $periode1[] = plustime($b, $plus) . $abt_abt . $abteil_j; //all together
     $z++;
     $plus = $plus+$per;
    }    
    
    }
    
    return $periode1;
    }   
    */   
       
    $diffe = $differenz*7; //differenz in days  
    $diff = 0; //we start with 0 - nothing to add to 1st date (start)
    $n = 0;
    $an = $anzahl;
    
    //barray - our main array
    
    while ($n < $ortcount) { //get start terms for all the cities
    
    foreach ($ortearray as $o) {
    $helpingstring = join(";",get_start_dates($star, $diff, $wochearray));
    $newa = explode(";", $helpingstring);
    $z = 0;
    $plus = $periode;
    
    while ($z < $an) {
    foreach ($newa as $b) {          
     $periode1[$z] = plustime($b, $plus);     
     $z++;
     $plus = $plus+$periode;
    }
    }
       
    $barray[$n] = array(0=>$o, 1=>get_start_dates($star, $diff, $wochearray), 2=>$periode1);
    $diff += $diffe; // increasing the difference(from start) after every browse
    $n++;
           
    }
    }  
    //testing printing
    echo '<pre>';
   print_r($barray);
    
   ?>
Díky za každý nápad!
---
peta
Profil
Opravil jsem tam nektere chyby. Smaz si pak vsechno, kde je komnetar //pp nebo echo. Pripadne si precti dopsany komentar u pp. A trochu jsem ti to prehazel, kod k sobe, funkce zvlast.
<?php


function tag($date) { // find the weekday of "start" day
$position = StrPos ($date,"(");
$tag= substr($date, $position+1,2);
return $tag;
}

function tagnom ($tag) { // transfer the name of day to number - beginning with 1 - "0" is not ideal for counting
echo $tag;  //pp
if ($tag == "Mo") {
$tagnr = 1;
} elseif($tag == "Di") {
$tagnr = 2;
} elseif($tag == "Mi") {
$tagnr = 3;
} elseif($tag == "Do") {
$tagnr = 4;
} elseif($tag == "Fr") {
$tagnr = 5;
} elseif($tag == "Sa") {
$tagnr = 6;
} elseif($tag == "So") {
$tagnr = 7;
}
return $tagnr;
}

//FUNCTION FOR EXCLUDING VACATIONS - STILL NEED TO BE TUNED
/* function istfeiertag($date) {
$id_connection = mysql_connect("****","******","*****");
mysql_select_db ("d27523_joomla1", $id_connection);
$sta = strtotime("$date");
$year = StrFTime("%Y", $sta);
$varfeier = mysql_query ("SELECT * FROM jos_feiertage WHERE A='$year'",$id_connection);
while ($feier1 = mysql_fetch_array($varfeier)) {
if (in_array($date, $feier1)) {
do {
$newdate1 = strtotime("$date+1 week");
$newdate = StrFTime("%d.%m.%Y", $newdate1);
} while (in_array($date, $feier1));
} else {
//do nothing
$newdate = $date;
}
return $newdate;
}
} */

function get_start_dates ($beg, $diff, $wochearray)
{ //count the array of starting dates
$sta = strtotime("$beg+$diff days");
echo strtotime($beg)."<br>";
echo $sta."<br>";
echo "$beg+$diff days<br>";    //pp
$star = strftime("%d.%m.%Y", $sta);
echo $star."<br>";
//(LC_ALL, 'de_DE');  //pp
//setlocale(LC_ALL, 'de_DE@euro', 'de_DE', 'de', 'ge');  //pp
setlocale(LC_ALL, "de_DE", "de_DE@euro", "deu", "deu_deu", "german"); //pp protoze echo $stat dole zobrazovalo nazev v anglictine
$stat = strftime("%d.%m.%Y (%a)", $sta);
echo $stat."<br>";
$stat2 = strftime("%d.%m.%Y", $sta);

$tg = tagnom(tag($stat));    // pp nesmysl, echo $stat = 25.09.2012 (Tue)
// pp navic, den v tydnu se zjistuje pres date('N',$time) http://php.net/manual/en/function.date.php
//$x = (string) strftime("%a", $sta);
//$tg = tagnom(tag($x));


foreach ($wochearray as $w3) { // counting the dates following immadiately after start (based on weekdays from input)
  $zk3 = $w3-$tg;
  $neco3 = strtotime("$stat2+$zk3 days");
  $terminyc[] = StrFTime("%d.%m.%Y", $neco3);
  }
/*foreach ($terminyc as $term) {
$terminyc[] = istfeiertag($term);
} */ // INCLUDE ISTFEIERTAG() FUNCTION AFTER IT WORKS
return $terminyc; // return array
}function plustime($term, $periode) { //term + "periode" weeks
//$term = istfeiertag($term); - include after it works
$temp = strtotime("$term+$periode weeks");
SetLocale(LC_ALL, 'de_DE');
$result = StrFTime("%d.%m.%Y", $temp);
return $result;
}/*WE WILL NOT PROBABLY USE THIS
function countanother($newa, $per, $an, $dau, $n) { //count another dates form strart - based on plustime()
$z = 0;
$plus = $per;

//$helpingstring = implode(";",$barray[$n][1]);
//$newa = current($barray[$n][1]);
//$newa = explode(";", "$helpingstring");

foreach ($newa as $b) {
while ($z < $an-1) {
$counting_browsing = 0;
$abteil_j = ""; // variable - break
$abt_abt = ""; // variable to separate (",")
$counting_browsing = $counting_browsing +1 ; //counting foreach
if ($counting_browsing < $dau) $abt_abt = ", "; //where to add ","
if ($counting_browsing == $dau) $abteil_j = "<br />"; //where to add break
$periode1[] = plustime($b, $plus) . $abt_abt . $abteil_j; //all together
$z++;
$plus = $plus+$per;
}

}

return $periode1;
}
*/

//---CODE---

  // some values for variables
  $start   = "03.09.2012";  //pp dd.mm.yyyy ?
  $periode  = "10";
  $differenz = "1";
  $dauer   = "1,3,5";
  $anzahl  = "3";
  $orte   = "Horb, Stuttgart, Basel, Karlsruhe";


  $wochearray = explode(",","$dauer"); // get the weekdays numbers
  $ortearray = explode(",","$orte"); // get an array from "orte" input
  $ortcount = count($ortearray); // count the towns in array
  $daycount = count($wochearray); //the course length in days

  list($d,$m,$y) = explode(".",$start);  //pp
echo "$y-$m-$d<br>";  //pp
  $s = strtotime("$y-$m-$d"); //getting the correct format of "start" input  //pp YYYY-MM-DD
echo $start.'|'.date("d.m.Y",$s)."<br>";  //pp test, zda se oba datumy shoduji

  $from_now = time()-$s; //allow only the dates in future
  if ($from_now>0) {
    do {
      $s = $s+650000;    // pp - co znamena cislo 650.000 ?
      } while ((time()-$s)>0);
    }

  $star = StrFTime("%d.%m.%Y", $s); //human readable format
echo $star."<br>";

  $barray = array(array(array()));

  $diffe = $differenz*7; //differenz in days
  $diff = 0; //we start with 0 - nothing to add to 1st date (start)
  $n   = 0;
  $an  = $anzahl;
  
  //barray - our main array
  
  while ($n < $ortcount) { //get start terms for all the cities

  foreach ($ortearray as $o) 
    {
    $helpingstring = join(";",get_start_dates($star, $diff, $wochearray));
    $newa = explode(";", $helpingstring);
    $z = 0;
    $plus = $periode;
    
    while ($z < $an)
      {
      foreach ($newa as $b)
        {
        $periode1[$z] = plustime($b, $plus);
        $z++;
        $plus = $plus+$per;  //pp neni definovana promenna $per a nemam zdani, co tam dat
        }
        }
  
      $barray[$n] = array(0=>$o, 1=>get_start_dates($star, $diff, $wochearray), 2=>$periode1);
      $diff += $diffe; // increasing the difference(from start) after every browse
      $n++;
    }
  }
  //testing printing
  echo '<pre>';
  print_r($barray);


echo '
a vystup asi ve stylu:
Praha:
3.9.2012, 4.9.2012, 6.9.2012
12.11.2012, 13.11.2012, 15.11.2012
Plzen:
10.9.2012, 11.9.2012, 13.9.2012
19.11.2012, 20.11.2012, 22.11.2012
= rozdil: 1 tĹtden
= perioda: 10 tĹtd.
= pocet: 2
= start: 3.9.2012
';

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm: