Autor Zpráva
Fisak
Profil
Při zpracování BB značek došlo k samovolnému sežrání celého příspěvku. Pardon.
Dobrý den. Vytvořil sem si pro svůj systém instalačku. Bohužel sem se zasekl na chybě která tam není. Vše funguje jak má až na to že se mi zapíšou tabulky do DB ale nezapíše se obsah do DB...
<?php
if(!extension_loaded('mbstring')) die("# Na serveru neni nainstalovano nebo aktivovano rozsireni PHP o <em>mbstring</em> (Multibyte String Functions), ktere je potrebne pro praci s retezci v kodovani UTF-8.");
if(!extension_loaded('mysql')) die("# Na serveru neni nainstalovano nebo aktivovano rozsireni PHP o <em>mysql</em>, ktere je potrebne pro praci s MySQL databazi.");
if(!extension_loaded('session')) die("# Na serveru neni nainstalovano nebo aktivovano rozsireni PHP o <em>session</em>, ktere je potrebne!");


function postal($string) {

  if(isset($_POST["install"])) {
  
    echo $_POST[$string];
  }

}

if(isset($_POST["install"]))
{
/*základní údaje*/
$jazyk_d=preg_replace('#[^a-z]#ui', '', $_POST["jazyk"]); 
$mod_rewrite_d=preg_replace('#[^a-z]#ui', '', $_POST["mod_rewrite"]); 
$titulek_d=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\ \-\_\*\.]#ui', '', $_POST["title"]); 
$nazev_d=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\ \-\_\*\.]#ui', '', $_POST["nazev"]); 
$podnazev_d=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\ \-\_\*\.]#ui', '', $_POST["podnazev"]); 
$driver_d=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\ \-\_\*\.]#ui', '', $_POST["driver"]); 
$db_predpona=preg_replace('#[^0-9a-z\-\_\.]#ui', '', $_POST["db_predpona"]);

/*db spojení*/
$db_server_d=preg_replace('#[^0-9a-z\-\_\.]#ui', '', $_POST["db_server"]); 
$db_login_d=preg_replace('#[^0-9a-z\-\_\.]#ui', '', $_POST["db_login"]); 
$db_nazev_d=preg_replace('#[^0-9a-z\-\_\.]#ui', '', $_POST["db_nazev"]); 
$db_heslo_d=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\-\_\*\.\,]#ui', '', $_POST["db_heslo"]); 

/*admin login*/
$admin_login=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\-\_\*\.\,]#ui', '', $_POST["admin_login"]); 
$admin_heslo_md5=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\-\_\*\.\,]#ui', '', $_POST["admin_heslo"]); 
$admin_heslo_md5_znovu=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\-\_\*\.\,]#ui', '', $_POST["admin_heslo_znovu"]); 
$admin_heslo = md5($admin_heslo_md5);

$url = $_SERVER['SERVER_NAME'];
$url = str_replace("www.", "", $url);
$url = str_replace("http://", "", $url);
$url = str_replace("https://", "", $url);

if(@mysql_connect($db_server_d, $db_login_d, $db_heslo_d) and $admin_heslo_md5 == $admin_heslo_md5_znovu and $db_nazev_d and $admin_login and $admin_heslo_md5 and $titulek_d and $nazev_d and $podnazev_d and @mysql_select_db($db_nazev_d)) { //podmínky instalace

mysql_connect($db_server_d, $db_login_d, $db_heslo_d);
mysql_select_db($db_nazev_d);
mysql_query("SET character_set_results = utf8");
mysql_query("SET character_set_connection = utf8"); 
mysql_query("SET NAMES utf8");

//vytvoření tabulek
 $create_jazyk = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `".$db_predpona."language` (
 `language` varchar(5) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `language_name` varchar(25) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;";
$create_nastaveni = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `".$db_predpona."options` (
 `number` int(11) NOT NULL,
 `type` varchar(50) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `text` text COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `description` text COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;";
$create_stranka = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `".$db_predpona."page` (
 `page` varchar(140) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `type` varchar(10) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `style` varchar(30) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `skin` varchar(140) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `title` varchar(140) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `description` text COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;";
$create_menu = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `".$db_predpona."menu` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `type` varchar(40) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `name` varchar(99) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `page` varchar(140) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `action` varchar(140) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `run` varchar(140) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `id_menu` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci AUTO_INCREMENT=1 ;
";
$create_ipban = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `".$db_predpona."banip` (
 `ipaddress` varchar(99) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `date` varchar(99) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `note` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;";
$create_admins = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `".$db_predpona."admins` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `nick` varchar(99) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `pass` varchar(140) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `function` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci AUTO_INCREMENT=1 ; ";


//zápis do tabulek
$insert_jazyk = "INSERT INTO `language` (`language`, `language_name`) VALUES
('cs', 'Čeština')";
$insert_nastaveni = "INSERT INTO `options` (`number`, `type`, `text`, `description`) VALUES
(0, 'mod_rewrite', '".$mod_rewrite_d."', ''),
(0, 'title', '".$titulek_d."', ''),
(0, 'default_language', '".$jazyk_d."', ''),
(0, 'change_language', 'no', ''),
(0, 'one_language', 'no', ''),
(0, 'template', 'default', ''),
(0, 'default_page', 'home', ''),
(0, 'web_name', '".$nazev_d."', ''),
(0, 'web_subtitle', '".$podnazev_d."', ''),
(0, 'author', '', ''),
(0, 'date_format', 'j.n.Y', ''),
(0, 'time_format', 'G:i', ''),
(0, 'seo_description', '', ''),
(0, 'seo_keywords', '', ''),
(0, 'pagination', 'no', ''),
(0, 'num_pagination', '10', ''),
(0, 'version', '1.0.0 BETA', ''),
(0, 'version_on', 'off', ''),
(0, 'image_player', 'default', ''),
(0, 'media_player', 'default', ''),
(0, 'form_plugin', 'default', ''),
(0, 'address', '".$url."', '')";
if($mod_rewrite_d == "yes") $ad_url = "/admin/"; elseif($mod_rewrite_d == "no") $ad_url = "?page=admin";
$insert_stranka = "INSERT INTO `page` (`page`, `type`, `skin`, `title`, `description`) VALUES
('home', 'inc', 'default', '', '<h2>Vítejte na Vašich nových webových stránkách</h2>
<p><em>Tento velice jednodcuhý manuál Vám pomůže s nastavením a administrací vašich webových stránek.</em></p>
<p>Prvním krokem je <a href=\"$ad_url\">Administrace</a>.</p>'),
('defense', 'inc', 'default', '', '//*content*//'),
('admin', 'admin', 'default', '', '')";
$insert_menu = "INSERT INTO `menu` (`id`, `type`, `name`, `page`, `action`, `run`, `id_menu`) VALUES
('', 'inc', 'intro_menu', '', '', '', ''),
('', 'inc', 'Domů', 'home', '', '', '1'),
('', 'inc', 'admin', '', '', '', ''),
('', 'inc', 'Úvod', 'admin', 'home', '', '3'),
('', 'inc', 'Nastavení', 'admin', 'settings', '', '3'),
('', 'inc', 'Správce modulů', 'admin', 'modules', '', '3'),
('', 'inc', 'Menu', 'admin', 'menu', '', '3'),
('', 'inc', 'Správce souborů', 'admin', 'file_manager', '', '3'),
('', 'inc', 'Galerie', 'admin', 'gallery', '', '3'),
('', 'inc', 'Developer', 'admin', 'developer', '', '3')";
$insert_admins = "INSERT INTO `admins` (`id`, `nick`, `pass`, `function`) VALUES
('', '".$admin_login."', '".$admin_heslo."', 1); ";

 $create_jazyk_sql = mysql_query($create_jazyk);
 $create_nastaveni_sql = mysql_query($create_nastaveni);
 $create_stranka_sql = mysql_query($create_stranka);
 $create_menu_sql = mysql_query($create_menu);
 $create_ipban_sql = mysql_query($create_ipban);
 $create_admins_sql = mysql_query($create_admins);
 
 $insert_jazyk_sql = mysql_query($insert_jazyk);
 $insert_nastaveni_sql = mysql_query($insert_nastaveni);
 $insert_stranka_sql = mysql_query($insert_stranka);
 $insert_menu_sql = mysql_query($insert_menu);
 $insert_admins_sql = mysql_query($insert_admins);
 
 if (!$create_jazyk_sql or !$create_nastaveni_sql or !$create_stranka_sql or !$create_menu_sql or !$create_ipban_sql or !$create_admins_sql or !$insert_jazyk_sql or !$insert_nastaveni_sql or !$insert_stranka_sql or !$insert_menu_sql or !$insert_admins_sql) {
  echo "Instalace systému proběhla neúspěšně.<br>";
 } else {

  //vytvoření a uložení konfiguračního souboru 
  $text_config = '<?php
  /* zde změň přístupy adresu atd... */
  define(\'_DB_TYPE_\', \''.$driver_d.'\');
  define(\'_DB_SERVER_\', \''.$db_server_d.'\');
  define(\'_DB_NAME_\', \''.$db_nazev_d.'\');
  define(\'_DB_USER_\', \''.$db_login_d.'\');
  define(\'_DB_PASSWD_\', \''.$db_heslo_d.'\');
  define(\'_DB_PREFIX_\', \''.$db_predpona.'\');
  define(\'_DB_CHARSET_\', \'utf8\');';

  $soubor_config = fopen("system/config.php", "a+");
  fwrite($soubor_config, $text_config);
  fclose($soubor_config);
  
   
 //smazání install.php
 unlink("system/install.php");
 
 //přesměrování na domovskou stránku
 if($mod_rewrite_d == "yes") {
 
   header("Location: /home/");
   exit;

 } else { 
   
   header("Location: ?page=home"); 
   exit;
   
 }
 
 }
 
 }
 
}
?>

Pokud bude mít někdo čas a náladu tak ať se na to podívá. Nevypisuje to žádnou chybu až na "Instalace systému proběhla neúspěšně." ... a přitom se tabulky v DB vytvoří ale obsah se nezapíše... Předem děkuji za všechny odpovědi.
Tori
Profil
Fisak:
Nevypisuje to žádnou chybu až na "Instalace systému proběhla neúspěšně." ... a přitom se tabulky v DB vytvoří ale obsah se nezapíše
Ale vždyť přesně tak jste to chtěl (= tak jste si to napsal), že v případě chyby se nezjišťuje co a kde selhalo, ale prostě se napíše jedna nicneříkající hláška pro všechny chybové stavy.
Na ř.44 ověřujete zároveň připojení k databázi i údaje z formuláře - oddělte to. Vytvořit DB připojení a vybrat databázi stačí i jednou. (duplicitní ř.46-7)
Můžete si jednotlivé SQL skripty uložit do pole (vytvoření tabulek a sypání dat zvlášť), pak prostě cyklem procházet a v případě chyby hned zjistit a napsat co selhalo a proč. Ty kopírované řádky 143-154 jsou imho mimo jiné i dost náchylné k chybě (překlep ve jménu proměnné).
Fisak
Profil
Předělal sem to.. na localhostu mi to funguje už normálně v pohodě ale na wedosu to stále píše hlášku "Instalace systému proběhla neúspěšně."

<?php
if(!extension_loaded('mbstring')) die("# Na serveru neni nainstalovano nebo aktivovano rozsireni PHP o <em>mbstring</em> (Multibyte String Functions), ktere je potrebne pro praci s retezci v kodovani UTF-8.");
if(!extension_loaded('mysql')) die("# Na serveru neni nainstalovano nebo aktivovano rozsireni PHP o <em>mysql</em>, ktere je potrebne pro praci s MySQL databazi.");
if(!extension_loaded('session')) die("# Na serveru neni nainstalovano nebo aktivovano rozsireni PHP o <em>session</em>, ktere je potrebne!");


function postal($string) {

  if(isset($_POST["install"])) {
  
    echo $_POST[$string];
  }

}

if(isset($_POST["install"]))
{
/*základní údaje*/
$jazyk_d=preg_replace('#[^a-z]#ui', '', $_POST["jazyk"]); 
$mod_rewrite_d=preg_replace('#[^a-z]#ui', '', $_POST["mod_rewrite"]); 
$titulek_d=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\ \-\_\*\.]#ui', '', $_POST["title"]); 
$nazev_d=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\ \-\_\*\.]#ui', '', $_POST["nazev"]); 
$podnazev_d=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\ \-\_\*\.]#ui', '', $_POST["podnazev"]); 
$driver_d=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\ \-\_\*\.]#ui', '', $_POST["driver"]); 
$db_predpona=preg_replace('#[^0-9a-z\-\_\.]#ui', '', $_POST["db_predpona"]);

/*db spojení*/
$db_server_d=preg_replace('#[^0-9a-z\-\_\.]#ui', '', $_POST["db_server"]); 
$db_login_d=preg_replace('#[^0-9a-z\-\_\.]#ui', '', $_POST["db_login"]); 
$db_nazev_d=preg_replace('#[^0-9a-z\-\_\.]#ui', '', $_POST["db_nazev"]); 
$db_heslo_d=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\-\_\*\.\,]#ui', '', $_POST["db_heslo"]); 

/*admin login*/
$admin_login=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\-\_\*\.\,]#ui', '', $_POST["admin_login"]); 
$admin_heslo_md5=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\-\_\*\.\,]#ui', '', $_POST["admin_heslo"]); 
$admin_heslo_md5_znovu=preg_replace('#[^0-9a-záčďéěíňóřšťúůýž\-\_\*\.\,]#ui', '', $_POST["admin_heslo_znovu"]); 
$admin_heslo = md5($admin_heslo_md5);

$url = $_SERVER['SERVER_NAME'];
$url = str_replace("www.", "", $url);
$url = str_replace("http://", "", $url);
$url = str_replace("https://", "", $url);

if(@mysql_connect($db_server_d, $db_login_d, $db_heslo_d) and @mysql_select_db($db_nazev_d)) {

if($admin_heslo_md5 == $admin_heslo_md5_znovu and $db_nazev_d and $admin_login and $admin_heslo_md5 and $titulek_d and $nazev_d and $podnazev_d) { //podmínky instalace

mysql_query("SET character_set_results = utf8");
mysql_query("SET character_set_connection = utf8"); 
mysql_query("SET NAMES utf8");

//vytvoření tabulek
 $create_jazyk = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `".$db_predpona."language` (
 `language` varchar(5) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `language_name` varchar(25) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;";
$create_nastaveni = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `".$db_predpona."options` (
 `number` int(11) NOT NULL,
 `type` varchar(50) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `text` text COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `description` text COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;";
$create_stranka = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `".$db_predpona."page` (
 `page` varchar(140) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `type` varchar(10) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `style` varchar(30) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `skin` varchar(140) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `title` varchar(140) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `description` text COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;";
$create_menu = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `".$db_predpona."menu` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `type` varchar(40) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `name` varchar(99) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `page` varchar(140) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `action` varchar(140) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `run` varchar(140) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `id_menu` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci AUTO_INCREMENT=1 ;
";
$create_ipban = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `".$db_predpona."banip` (
 `ipaddress` varchar(99) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `date` varchar(99) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `note` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;";
$create_admins = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `".$db_predpona."admins` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `nick` varchar(99) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `pass` varchar(140) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `function` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci AUTO_INCREMENT=1 ; ";


//zápis do tabulek
$insert_jazyk = "INSERT INTO `".$db_predpona."language` (`language`, `language_name`) VALUES
('cs', 'Čeština')";
$insert_nastaveni = "INSERT INTO `".$db_predpona."options` (`number`, `type`, `text`, `description`) VALUES
(0, 'mod_rewrite', '".$mod_rewrite_d."', ''),
(0, 'title', '".$titulek_d."', ''),
(0, 'default_language', '".$jazyk_d."', ''),
(0, 'change_language', 'no', ''),
(0, 'one_language', 'no', ''),
(0, 'template', 'default', ''),
(0, 'default_page', 'home', ''),
(0, 'web_name', '".$nazev_d."', ''),
(0, 'web_subtitle', '".$podnazev_d."', ''),
(0, 'author', '', ''),
(0, 'date_format', 'j.n.Y', ''),
(0, 'time_format', 'G:i', ''),
(0, 'seo_description', '', ''),
(0, 'seo_keywords', '', ''),
(0, 'pagination', 'no', ''),
(0, 'num_pagination', '10', ''),
(0, 'version', '1.0.0 BETA', ''),
(0, 'version_on', 'off', ''),
(0, 'image_player', 'default', ''),
(0, 'media_player', 'default', ''),
(0, 'form_plugin', 'default', ''),
(0, 'address', '".$url."', '')";
if($mod_rewrite_d == "yes") $ad_url = "/admin/"; elseif($mod_rewrite_d == "no") $ad_url = "?page=admin";
$insert_stranka = "INSERT INTO `".$db_predpona."page` (`page`, `type`, `skin`, `title`, `description`) VALUES
('home', 'inc', 'default', '', '<h2>Vítejte na Vašich nových webových stránkách</h2>
<p><em>Tento velice jednodcuhý manuál Vám pomůže s nastavením a administrací vašich webových stránek.</em></p>
<p>Prvním krokem je <a href=\"$ad_url\">Administrace</a>.</p>'),
('defense', 'inc', 'default', '', '//*content*//'),
('admin', 'admin', 'default', '', '')";
$insert_menu = "INSERT INTO `".$db_predpona."menu` (`id`, `type`, `name`, `page`, `action`, `run`, `id_menu`) VALUES
('', 'inc', 'intro_menu', '', '', '', ''),
('', 'inc', 'Domů', 'home', '', '', '1'),
('', 'inc', 'admin', '', '', '', ''),
('', 'inc', 'Úvod', 'admin', 'home', '', '3'),
('', 'inc', 'Nastavení', 'admin', 'settings', '', '3'),
('', 'inc', 'Správce modulů', 'admin', 'modules', '', '3'),
('', 'inc', 'Menu', 'admin', 'menu', '', '3'),
('', 'inc', 'Správce souborů', 'admin', 'file_manager', '', '3'),
('', 'inc', 'Galerie', 'admin', 'gallery', '', '3'),
('', 'inc', 'Developer', 'admin', 'developer', '', '3')";
$insert_admins = "INSERT INTO `".$db_predpona."admins` (`id`, `nick`, `pass`, `function`) VALUES
('', '".$admin_login."', '".$admin_heslo."', 1); ";

  $create = array(
  'create_jazyk' => mysql_query($create_jazyk),
  'create_nastaveni' => mysql_query($create_nastaveni),
  'create_stranka' => mysql_query($create_stranka),
  'create_menu' => mysql_query($create_menu),
  'create_ipban' => mysql_query($create_ipban),
  'create_admins' => mysql_query($create_admins),
  /*------------------------------------------------------*/
  'insert_jazyk' => mysql_query($insert_jazyk),
  'insert_nastaveni' => mysql_query($insert_nastaveni),
  'insert_stranka' => mysql_query($insert_stranka),
  'insert_menu' => mysql_query($insert_menu),
  'insert_admins' => mysql_query($insert_admins),
  );
  
 if(!$create['create_jazyk'] or !$create['create_nastaveni'] or !$create['create_stranka'] or !$create['create_menu'] or !$create['create_ipban'] or !$create['create_admins'] or !$create['insert_jazyk'] or !$create['insert_nastaveni'] or !$create['insert_stranka'] or !$create['insert_menu'] or !$create['insert_admins']) {
  echo "Instalace systému proběhla neúspěšně.<br>";
 } else {

  //vytvoření a uložení konfiguračního souboru 
  $text_config = '<?php
  /* zde změň přístupy adresu atd... */
  define(\'_DB_TYPE_\', \''.$driver_d.'\');
  define(\'_DB_SERVER_\', \''.$db_server_d.'\');
  define(\'_DB_NAME_\', \''.$db_nazev_d.'\');
  define(\'_DB_USER_\', \''.$db_login_d.'\');
  define(\'_DB_PASSWD_\', \''.$db_heslo_d.'\');
  define(\'_DB_PREFIX_\', \''.$db_predpona.'\');
  define(\'_DB_CHARSET_\', \'utf8\');';

  $soubor_config = fopen("system/config.php", "a+");
  fwrite($soubor_config, $text_config);
  fclose($soubor_config);
  
   
 //smazání install.php
 unlink("system/install.php");
 
 //přesměrování na domovskou stránku
 if($mod_rewrite_d == "yes") {
 
   header("Location: /home/");
   exit;

 } else { 
   
   header("Location: ?page=home"); 
   exit;
   
 }
 
 }
 
 }
 
 }
 
}
?>a na wedosu se ani nevytvoří žádná tabulka nic.. fakt to nechápu proč někde to jde a jinde zase ne :D
Davex
Profil
Můžeš si nechat vypisovat chyby a po každém chybně vykonaném mysql_query() vypsat mysql_error().
Tori
Profil
Fisak
na wedosu se ani nevytvoří žádná tabulka nic
A používáte administrátorský účet? (přihlašovací jméno musí začínat "a", ne "w")
Fisak
Profil
Tori:
ahaaa to je ono :D děkuji :-)

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0