Autor Zpráva
unlucky
Profil
Mam skript, ktery uploadne obrazek + udela se thumbnail.
Uploadne, ale thumbnail se neudela.
Chyba: nvalid image dimensions in..+supplied argument is not a valid Image resource
radky 63-66

Funkce na vytvoreni thumbnailu pouzivam uz dlouho a fungoval. Nyni se skript nachazi v jinem adresari, ale cestu jsem uz upravil.

struktura
../../../../uploads/articles/obrazky_zde.jpg
../../../../uploads/articles/thumbs/thumbs_zde.jpg
../
<?php
include("../../../includy/dbz.php");  
include("../../../includy/main_funkce.php");
include("../../../includy/config.php");

      $error='';
$subfolder ='';   //  neco/
switch($_POST['from']){
 case "gallery":
  define('_ARTICLE_ATTACH_DIR','../../../../uploads/articles/');
 break;
 
 case "products":
  define('_ARTICLE_ATTACH_DIR','../../../../uploads/products/');
 break;
 default:
 define('_ARTICLE_ATTACH_DIR','../../../../uploads/articles/');
 break;
}
                 
session_start();

//header('Content-Type: text/plain; charset=utf-8');


$funcNum = $_GET['CKEditorFuncNum'] ;
$data=UploadImageFile();
$url = str_replace("../../../../","../",$data['file']);
$message = $data['warning'];

echo "<script type='text/javascript'>window.parent.CKEDITOR.tools.callFunction($funcNum, '".$url."', '".$message."');</script>";
function makeThumbz( $pathToImages, $pathToThumbs, $thumbWidth ){

 if (!is_dir($pathToThumbs))
 {
 mkdir($pathToThumbs);
 } 
 //$aa=split("/", $pathToImages);
 //$poceta=count($aa);
 //$fname =$aa[$poceta-1];
 $fname=basename($pathToImages);
 
 $type=strtolower(str_replace(".","",substr($pathToImages,-4)));
  if ($type=="jpeg" or $type=="jpg"){
    $img=imagecreatefromjpeg($pathToImages);
  }
  if ($type=="png"){
    $img=imagecreatefrompng($pathToImages);
  }
 if ($type=="gif"){
    $img=imagecreatefromgif($pathToImages);
  }
  
  

   $width = imagesx( $img );
   $height = imagesy( $img );

   // calculate thumbnail size
   $new_width = $thumbWidth;
   $new_height = floor( $height * ( $thumbWidth / $width ) );

   // create a new temporary image
   $tmp_img = imagecreatetruecolor( $new_width, $new_height );

   // copy and resize old image into new image
   imagecopyresized( $tmp_img, $img, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height );

   
 $changed_name=str_replace(".","_.",$fname);
 
  $final_name=$pathToThumbs.$changed_name;
  if ($type=="jpeg" or $type=="jpg"){
    imagejpeg( $tmp_img, $final_name);
  }
  if ($type=="png"){
    imagepng( $tmp_img, $final_name);
  }
 if ($type=="gif"){
    imagegif( $tmp_img, $final_name);
  }
  
  $pix['location']= $pathToImages;
  $pix['thumb_location']=$pathToThumbs.$fname;
  return $pix;

}
function UploadImageFile()
{
    $data['file']='';
  $data['warning']='';
  if ( strncasecmp($_FILES["upload"]["type"], "image/", 6) == 0 )
  {
    if ($_FILES["upload"]["error"] > 0)
    {
      $warning = "Return Code: " . $_FILES["upload"]["error"] ;
    }
    else
    {
      $file_name = $_FILES["upload"]["name"];
      $nname= strtolower(str_replace(" ","_",$file_name));
          $new_name = rand(1, 100) . $nname;
     
      $move_to_file = _ARTICLE_ATTACH_DIR . $new_name;

      if (file_exists($move_to_file))
      {
        $warning = $file_name . " already exists.";
      }
      else
      {
        if( !@move_uploaded_file($_FILES["upload"]["tmp_name"], $move_to_file) )
        {
          $warning = 'Upload Failed!';
        }else{
         $thumbed=makeThumbz($move_to_file , _ARTICLE_ATTACH_DIR . "thumbs/" , $setup['thumb_width']);
         echo $thumbed['thumb_location'];
        }
      }
    }
  }
  else
  {
    $warning = "Invalid file";
  }
  $data['file']=$move_to_file;
  $data['warning']=$warning;
  return $data;
}

?>
panther
Profil
unlucky:
co je v rpoměnných $new_width a $new_height, když si je vypíšeš?
unlucky
Profil
$new_width = $thumbWidth;
$new_height = floor( $height * ( $thumbWidth / $width ) );
vsechno se vypocte na zaklade thumbwidth pri zavolani funkce. Je to tam spravne. 200

edit: aha
takze thumbwidth nic, new width nic, new height 0

aha zahada vyresena.
$setup -> funkce :)

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0