Autor Zpráva
tpilar
Profil
www.rexonz.cz

<?php
  $width  = 100;
  $height  = 38;
  $length  = 5;
  $font   = 'verdana.ttf';
  $font_size  = 12;
  $bg_color = array(255, 173, 91);
  $chars  = 'ABCDEFGHKMNPQRSTUVWXYZ23456789';
  session_start();
  putenv('GDFONTPATH=' . realpath('.'));
  $img = imagecreatetruecolor($width, $height);
  $bkgr = imagecolorallocate($img, $bg_color[0], $bg_color[1], $bg_color[2]);
  imagefilledrectangle($img, 0, 0, $width, $height, $bkgr);

  $code = '';
  for($i = 0; $i < $length; $i++)
  {
   $code .= $chr = $chars[mt_rand(0, strlen($chars)-1)];
   $r = rand(0, 192);
   $g = rand(0, 192);
   $b = rand(0, 192);
   $color = imagecolorallocate($img, $r, $g, $b);
   $rotation = rand(-35, 35);
   $x = 5+$i*(4/3*$font_size+2);
   $y = rand(4/3*$font_size, $height-(4/3*$font_size)/2);
   imagettftext($img, $font_size, $rotation, $x, $y, $color, $font, $chr);
  }

  $_SESSION['random_txt'] = md5($code);

  header("Content-type: image/png");
  header("Expires: Mon, 01 Jul 1998 05:00:00 GMT");
  header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT");
  header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");
  header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);
  header("Pragma: no-cache");

  imagepng($img);
  imagedestroy($img);
?>           

HTML uvedu také ale snažil jsem se to zjednodušit, viz odkaz na stránku :

<?php
session_start();
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
  if (isset($_POST['captcha_code'],$_SESSION['random_txt']) && md5($_POST['captcha_code']) == $_SESSION['random_txt'])
  {
   unset($_POST['captcha_code'],$_SESSION['random_txt']);
  }
  else
  {
   echo '<b>The entered code was wrong.</b><br>';
   echo '<a href="javascript:history.back()">Go Back</a>';
   exit;
  }
}
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "[url=http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd]http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd[/url]">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Untitled Page</title>
<meta name="generator" content="WYSIWYG Web Builder - [url=http://www.wysiwygwebbuilder.com]http://www.wysiwygwebbuilder.com[/url]">
<style type="text/css">
div#container
{
  position: absolute;
  left: 50%;
  top: 50%;
  width: 650px;
  height: 460px;
  margin-top: -230px;
  margin-left: -325px;
}
</style>
<style type="text/css">
body
{
  background-color: #FFFFFF;
  color: #000000;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="container">
<div id="wb_Image1" style="position:absolute;left:30px;top:19px;width:592px;height:423px;z-index:0;" align="left">
<img src="images/pozadibezove.jpg" id="Image1" alt="" align="top" border="0" style="width:592px;height:423px;"></div>
<div id="wb_Captcha1" style="position:absolute;left:143px;top:140px;width:296px;height:68px;z-index:1;" align="left">
<img src="captcha1.php" alt="Click for new image" title="Click for new image" style="cursor:pointer;width:100px;height:38px;" onclick="this.src='captcha1.php?'+Math.random()">
<input type="text" id="Captcha1Edit" style="position:absolute;left:106px;top:18px;width:196px;height:18px;border:1px #C0C0C0 solid;font-family:Courier New;font-size:13px;" name="captcha_code" value=""></div>
</div>
</body>
</html>              
Zkusím vytvořit ( vygenerovat ) nějaký jiný PHP kód tentokráte WWB 8. Přečtu si, netvrdímže pochopím zašifrování originálního textu captchy - Jakpsatweb.cz ...

Předem díky.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0