Autor Zpráva
Afrod
Profil
Ahoj lidi, nikdy jsem nedělal ve WP a teď po dlouhej době zase web dělám a ještě k tomu v PHP a ve WorPress a řeším takový problémek s položkou active v menu.
Mám tenhle kód: a potřeboval bych udělat po redirectu aktivní položku hlavního menu, ale nedaří se, poradí někdo s takovou banalitou? Aktivní ukázka na Minor.eu a druhá vec je, že bych potřeboval do WP galerii jako je např. A Gallery, ale bohužel nemůžu žádnou najít, neznáte někdo to samé?

<!DOCTYPE html>
   <html dir="ltr" lang="cs-CZ">


<html <?php language_attributes(); ?>>
<head>
<title><?php
  /*
   * Print the <title> tag based on what is being viewed.
   */
  global $page, $paged;

  wp_title( '|', true, 'right' );

  // Add the blog name.
  bloginfo( 'name' );

  // Add the blog description for the home/front page.
  $site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
  if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) )
    echo " | $site_description";

  // Add a page number if necessary:
  if ( $paged >= 2 || $page >= 2 )
    echo ' | ' . sprintf( __( 'Strana %s', 'twentyten' ), max( $paged, $page ) );

  ?></title>
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" />
<meta name="description" content="Dřevozpracující průmysl, konstrukce dřevozpracujících strojů, návrh dřevozpracujících zařízení, servis dřevozpracujících" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" />
<?php
  /* We add some JavaScript to pages with the comment form
   * to support sites with threaded comments (when in use).
   */
  if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) )
    wp_enqueue_script( 'comment-reply' );

  /* Always have wp_head() just before the closing </head>
   * tag of your theme, or you will break many plugins, which
   * generally use this hook to add elements to <head> such
   * as styles, scripts, and meta tags.
   */
  wp_head();
?>
</head>
<body>
<div id="page">
<div id="backmenu"></div> <div id="backbanner"></div>
  <div id="forehead">
  <div id="head"> 
      <div id="left"><p><a href="http://www.minor.eu/" title="Minor technologies">MINOR <span>TECHNOLOGIES</span> s<span>.</span>r<span>.</span>o<span>.</span></a></p></div>
      <div id="menu">
      
       <div id="menus">
        <ul>
<?php
 $table_prefix = "wp_";  //upravit 
  $id_clanku = $post->ID;
  
  $hlavni_menu_query = mysql_query("SELECT * FROM `".$table_prefix."posts` WHERE `post_status` = 'publish' AND `post_type`= 'page' AND `post_parent` = '0'");


    // submenu z
 $zkontroluj_nadrazene_query = mysql_query("SELECT * FROM `".$table_prefix."posts` WHERE `post_status` = 'publish' AND `post_type`= 'page' AND `ID` = '".$id_clanku."'");
 $informace_o_strance = mysql_fetch_array($zkontroluj_nadrazene_query);
 
  if ($informace_o_strance['post_parent']==0) {
     $id_nadrazene = $post->ID;
  }
  else {
     $id_nadrazene = $informace_o_strance['post_parent'];
  }  

    
  $sub_menu_query = mysql_query("SELECT * FROM `".$table_prefix."posts` WHERE `post_status` = 'publish' AND `post_type`= 'page' AND `post_parent` = '".$id_nadrazene."'");
  // submenu k

  while ($menu_info = mysql_fetch_array($hlavni_menu_query)) {
 $aktivni = "";
 $aktivni2 = "";
  if ($id_clanku == $menu_info["ID"]) {
  $aktivni = " class=\"active\"";
  $aktivni2 = " class=\"activee\"";
 } 
  echo "<li".$aktivni."><a ".$aktivni2." href=\"./?p=".$menu_info["ID"]."\">".$menu_info["post_title"]."</a></li>";
  
  }
 
?>
       </ul>    </div>
     </div>
    
     <div id="banner">  
    <!--<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="550" height="144">
 <param name="movie" value="http://www.minor.eu/banner.swf" />
 <param name="quality" value="high" />
 <param name="allowScriptAccess" value="always" />
 <param name="wmode" value="transparent">
   <embed src="banner.swf"
   quality="high"
   type="application/x-shockwave-flash"
   WMODE="transparent"
   width="550"
   height="144"
   pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
   allowScriptAccess="always" />
</object>-->


  </div> <!--konec banner-->

     <div id="menu2">
  <div id="menus2">
 

              <ul>
<?php

  
  while ($menu_info2 = mysql_fetch_array($sub_menu_query)) {
 $aktivni_sub = "";
 $aktivni_sub2 = "";
 if ($id_clanku==$menu_info2["ID"]) {
 $aktivni_sub = " class=\"active\"";
  $aktivni_sub2 = " class=\"activee\"";
 }
  
  if ($menu_info2["ID"] == "14" or $menu_info2["ID"] == "12" or $menu_info2["ID"] == "31") {
  echo "<li".$aktivni_sub."><a ".$aktivni_sub2." href=\"./?p=".$menu_info2["ID"]."\">".$menu_info2["post_title"]."</a> </li><span style=\"margin-left: 4px;\">|</span> "; 
  } else {
  echo "<li".$aktivni_sub."><a ".$aktivni_sub2." href=\"./?p=".$menu_info2["ID"]."\">".$menu_info2["post_title"]."</a> </li>";
  }
  
  }
?>
       </ul>
 
     
     
         </div>
  </div>

     </div>
      </div>
    
     

  <div id="body">

  <div id="underText">
scheras
Profil *
1/ Dynamic Menu Highlighting
Highlight current page in wordpress
2/ NextGen Gallery
Afrod
Profil
Bohužel angličtina není má silná stránka. A galerii bych poitřeboval jako je tohle http://wordpress.org/extend/plugins/a-gallery/screenshots/

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0