Autor Zpráva
Baterie
Profil
Ahoj lidi, Mám na Vás mega prosbu. Mám skript z www.hotscripts.com/listing/php-login-script-v3, který využívám na webu www.voxelcraft.cz/public/index.php. Hledal jsem už všude, ale moje znalosti v PHP nestačí na to, abych dokázal změnit zbůsob hashování hesel tohoto skriptu. Potřeboval bych změnit ten hash, který používá tento skript (SHA1+usersalt) na obyčejný MD5, nebo SHA1.
Prosím poraďte mi jak na to.. Zde máte stránku, na které se hashe generují(Alespon mysím)
<?php
/**
 * Database.php
 * 
 * The Database class is meant to simplify the task of accessing
 * information from the website's database.
 *
 * Updated by: The Angry Frog
 * Last Updated: April 04, 2012
 */
include("constants.php");
   
class MySQLDB
{
  public $connection;     //The MySQL database connection
  public $num_active_users;  //Number of active users viewing site
  public $num_active_guests; //Number of active guests viewing site
  public $num_members;    //Number of signed-up users
  /* Note: call getNumMembers() to access $num_members! */
  
 /* Class constructor */
  function MySQLDB(){
   /* Make connection to database */
    try {
      # MySQL with PDO_MYSQL
    $this->connection = new PDO('mysql:host='.DB_SERVER.';dbname='.DB_NAME, DB_USER, DB_PASS);
      $this->connection->setAttribute( PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION ); 
    }
    catch(PDOException $e) { 
  echo "Error connecting to database.";  
  } 
      
  /**
    * Only query database to find out number of members
    * when getNumMembers() is called for the first time,
    * until then, default value set.
    */
   $this->num_members = -1;
   $config = $this->getConfigs();
   if($config['TRACK_VISITORS']){
     /* Calculate number of users at site */
     $this->calcNumActiveUsers();   
     /* Calculate number of guests at site */
     $this->calcNumActiveGuests();
   }
  } // MySQLDB function
  
 /**
  * Gather together the configs from the database configuration table.
  */ 
  function getConfigs(){
  $config = array(); 
  $sql = $this->connection->query("SELECT * FROM ".TBL_CONFIGURATION);
  while($row = $sql->fetch()) {
       $config[$row['config_name']] = $row['config_value'];
     }
     return $config;
  }
  
 /**
  * Update Configs - updates the configuration table in the database
  * 
  */ 
  function updateConfigs($value,$configname){
  $query = "UPDATE ".TBL_CONFIGURATION." SET config_value = :value WHERE config_name = :configname";
  $stmt = $this->connection->prepare($query);
  return $stmt->execute(array(':value' => $value, ':configname' => $configname));
  }
  
 /**
  * confirmUserPass - Checks whether or not the given username is in the database, 
  * if so it checks if the given password is the same password in the database
  * for that user. If the user doesn't exist or if the passwords don't match up, 
  * it returns an error code (1 or 2). On success it returns 0.
  */
  function confirmUserPass($username, $password){
   /* Add slashes if necessary (for query) */
   if(!get_magic_quotes_gpc()) {
     $username = addslashes($username);
   }

  /* Verify that user is in database */
   $query = "SELECT password, userlevel, usersalt FROM ".TBL_USERS." WHERE username = :username";
   $stmt = $this->connection->prepare($query);
   $stmt->execute(array(':username' => $username));
   $count = $stmt->rowCount();
  
  if(!$stmt || $count < 1){
    return 1; //Indicates username failure
   }

  /* Retrieve password and userlevel from result, strip slashes */
   $dbarray = $stmt->fetch();
    
  $dbarray['userlevel'] = stripslashes($dbarray['userlevel']);
   $dbarray['usersalt'] = stripslashes($dbarray['usersalt']);
   $password = stripslashes($password);
   
  $sqlpass = sha1($dbarray['usersalt'].$password);

  /* Validate that password matches and check if userlevel is equal to 1 */
   if(($dbarray['password'] == $sqlpass)&&($dbarray['userlevel'] == 1)){
    return 3; //Indicates account has not been activated
   }
   
  /* Validate that password matches and check if userlevel is equal to 2 */
   if(($dbarray['password'] == $sqlpass)&&($dbarray['userlevel'] == 2)){
    return 4; //Indicates admin has not activated account
   }

  /* Validate that password is correct */
   if($dbarray['password'] == $sqlpass){
   return 0; //Success! Username and password confirmed
   }
   else{
     return 2; //Indicates password failure
   }
  }
  
 /**
  * confirmUserID - Checks whether or not the given username is in the database, 
  * if so it checks if the given userid is the same userid in the database
  * for that user. If the user doesn't exist or if the userids don't match up, 
  * it returns an error code (1 or 2). On success it returns 0.
  */
  function confirmUserID($username, $userid){
   /* Add slashes if necessary (for query) */
   if(!get_magic_quotes_gpc()) {
     $username = addslashes($username);
   }

  /* Verify that user is in database */
  $query = "SELECT userid FROM ".TBL_USERS." WHERE username = :username";
  $stmt = $this->connection->prepare($query);
  $stmt->execute(array(':username' => $username));
  $count = $stmt->rowCount();
   
  if(!$stmt || $count < 1){
     return 1; //Indicates username failure
   }
   
  $dbarray = $stmt->fetch(); 

  /* Retrieve userid from result, strip slashes */
   $dbarray['userid'] = stripslashes($dbarray['userid']);
   $userid = stripslashes($userid);

  /* Validate that userid is correct */
   if($userid == $dbarray['userid']){
     return 0; //Success! Username and userid confirmed
   }
   else{
     return 2; //Indicates userid invalid
   }
  }
  
 /**
  * usernameTaken - Returns true if the username has been taken by another user, false otherwise.
  */
  function usernameTaken($username){
     if(!get_magic_quotes_gpc()){ $username = addslashes($username); }
   $query = "SELECT username FROM ".TBL_USERS." WHERE username = :username";
   $stmt = $this->connection->prepare($query);
   $stmt->execute(array(':username' => $username));
   $count = $stmt->rowCount();  
   return ($count > 0);
  }
  
 /**
  * usernameBanned - Returns true if the username has been banned by the administrator.
  */
  function usernameBanned($username){
   if(!get_magic_quotes_gpc()){ $username = addslashes($username); }
   $query = "SELECT username FROM ".TBL_BANNED_USERS." WHERE username = :username";
   $stmt = $this->connection->prepare($query);
   $stmt->execute(array(':username' => $username));
   $count = $stmt->rowCount();  
   return ($count > 0);
  }
  
 /**
  * addNewUser - Inserts the given (username, password, email) info into the database. 
  * Appropriate user level is set. Returns true on success, false otherwise.
  */
  function addNewUser($username, $password, $email, $token, $usersalt){
   $time = time();
   $config = $this->getConfigs();
   /* If admin sign up, give admin user level */
   if(strcasecmp($username, ADMIN_NAME) == 0){
     $ulevel = ADMIN_LEVEL;
   /* Which validation is on? */
   }else if ($config['ACCOUNT_ACTIVATION'] == 1) {
      $ulevel = REGUSER_LEVEL; /* No activation required */
   }else if ($config['ACCOUNT_ACTIVATION'] == 2) {
     $ulevel = ACT_EMAIL; /* Activation e-mail will be sent */
   }else if ($config['ACCOUNT_ACTIVATION'] == 3) {
     $ulevel = ADMIN_ACT; /* Admin will activate account */  
     }

  $password = sha1($usersalt.$password);
   $userip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
   
  $query = "INSERT INTO ".TBL_USERS." SET username = :username, password = :password, usersalt = :usersalt, userid = 0, userlevel = $ulevel, email = :email, timestamp = $time, actkey = :token, ip = '$userip', regdate = $time";
   $stmt = $this->connection->prepare($query);
   return $stmt->execute(array(':username' => $username, ':password' => $password, ':usersalt' => $usersalt, ':email' => $email, ':token' => $token));
  }
  
 /**
  * updateUserField - Updates a field, specified by the field
  * parameter, in the user's row of the database.
  */
  function updateUserField($username, $field, $value){
  $query = "UPDATE ".TBL_USERS." SET ".$field." = :value WHERE username = :username";
  $stmt = $this->connection->prepare($query);
  return $stmt->execute(array(':username' => $username, ':value' => $value));
  }
  
Alphard
Profil
Zbytek kódu z Baterie [#1]:

 /**
  * getUserInfo - Returns the result array from a mysql
  * query asking for all information stored regarding
  * the given username. If query fails, NULL is returned.
  */
  function getUserInfo($username){
  $query = "SELECT * FROM ".TBL_USERS." WHERE username = :username";
  $stmt = $this->connection->prepare($query);
  $stmt->execute(array(':username' => $username));
  $dbarray = $stmt->fetch(); 
   /* Error occurred, return given name by default */
  $result = count($dbarray);
   if(!$dbarray || $result < 1){
     return NULL;
   }
   /* Return result array */
   return $dbarray;
  }
  
 /**
  * checkUserEmailMatch - Checks whether username
  * and email match in forget password form.
  */
  function checkUserEmailMatch($username, $email){
    
 $query = "SELECT username FROM ".TBL_USERS." WHERE username = :username AND email = :email";
  $stmt = $this->connection->prepare($query);
  $stmt->execute(array(':username' => $username, ':email' => $email));
  $number_of_rows = $stmt->rowCount();
    
  if(!$stmt || $number_of_rows < 1){
     return 0;
   } else { 
 return 1; 
 } 
 }
Z té části, která se sem vešla, nestačí upravit
$password = sha1($usersalt.$password);
a
$sqlpass = sha1($dbarray['usersalt'].$password);
(píši na první rychlý pohled)?
Baterie
Profil
No to vím, proto potřebuju pomoct


aha jo takhle


:D no zkusim to


nefunguje to...
Změnil jsem to na:
 $password = sha1($password);
 $sqlpass = md5($password);

Při registraci není žádná změna a při loginu mi skript odepíše, že jsem zadal špatné údaje.
Virtus
Profil
ještě upravte tohle:
$query = "INSERT INTO ".TBL_USERS." SET username = :username, password = :password, usersalt = :usersalt, userid = 0, userlevel = $ulevel, email = :email, timestamp = $time, actkey = :token, ip = '$userip', regdate = $time";
$stmt = $this->connection->prepare($query);
return $stmt->execute(array(':username' => $username, ':password' => $password, ':usersalt' => $usersalt, ':email' => $email, ':token' => $token)); 
na tohle:
$query = "INSERT INTO ".TBL_USERS." SET username = :username, password = :password, usersalt = :usersalt, userid = 0, userlevel = $ulevel, email = :email, timestamp = $time, actkey = :token, ip = '$userip', regdate = $time";
$stmt = $this->connection->prepare($query);
return $stmt->execute(array(':username' => $username, ':password' => $password, ':usersalt' => '', ':email' => $email, ':token' => $token)); 

Pro nově vytvořené uživatele by to mělo fungovat už bez saltu a to i v případě, že zbytek kódu zůstatne nezměněn
Edit: tak ponechte úpravy z [#3], minimálně tu proměnnou $password, bez té by to nefungovalo

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0