Autor Zpráva
Houba Bouha
Profil *
Ve výsledku se mi nezobrazují háčky a čárky. Neviznám se v tom co změnit. Pomůžete prosím?

<?php
if(!defined("IN_MYBB"))
{
  die("Outside of MyBB");
}
function kapsKeyWords_info()
{
  return array(
    "name"      => "Keyword Generator",
    "description"  => "Generates Keywords for your Threads",
    "website"    => "http://mods.mybb.com",
    "author"    => "Kapsonfire",
    "authorsite"  => "http://www.pokecom.eu",
    "version"    => "0.1",
    "guid"      => "2b4101d50617d7479815535c26cd0033",
    "compatibility" => "16*"
  );
}
//define global variables for this plugin
$KAPS_KEY_MESSAGES = '';
  
$plugins->add_hook("parse_message", "hook_KapsKeyPosts");
$plugins->add_hook("showthread_end", "hook_KapsKeyGlobal");
function hook_KapsKeyPosts($message)
{
  global $KAPS_KEY_MESSAGES;
  $KAPS_KEY_MESSAGES .= "\n".$message;
  
  
  return $message;

}
function hook_KapsKeyGlobal()
{
  global $mybb,$headerinclude;
  global $KAPS_KEY_MESSAGES;
  $keys = '';

  $keywords = kapsGetKeys($KAPS_KEY_MESSAGES,$mybb->settings['KAPS-KEY-Maximum'],$mybb->settings['KAPS-KEY-Forbidden']);
  foreach($keywords as $key)
  {
    $keys .= $key.', ';
  }
  $keys = substr($keys,0,strlen($keys)-2);
  
  $headerinclude .= '<meta name="keywords" content="'.$keys.'" />';
}

function kapsKeyWords_activate()
{
  global $db;
  require '../inc/adminfunctions_templates.php';
  
  $query = $db->simple_select("settinggroups","COUNT(*) as rows");
  $rows  = $db->fetch_field($query,"rows");
  $iad_group = array('name' => 'kapsKeywords','title' => 'Keyword Generator','description' => 'Settings for Keyword Generator','disporder' =>$rows + 1,'isdefault' => '0',);
  $db->insert_query('settinggroups',$iad_group);
  $gid = $db->insert_id();
  
  //onoff
  $setting1    = array('name' => 'KAPS-KEY-Activate',
              'title' =>'On/Off',
              'description' =>'Activate Keyword Generator?',
              'optionscode' => 'onoff',
              'value' => '1',
              'disporder' => 1,
              'gid' => intval($gid),);
  //Forbidden          
  $setting2    = array('name' => 'KAPS-KEY-Forbidden',
              'title' =>'Forbidden words',
              'description' =>'Define words that must not be in the keywords. Only separate by a comma!',
              'optionscode' => 'textarea',
              'value' => '',
              'disporder' => 2,
              'gid' => intval($gid),);
  //maximum keywords
  $setting3    = array('name' => 'KAPS-KEY-Maximum',
              'title' =>'Maximum',
              'description' =>'Number of maximum keywords. Recommended: 20',
              'optionscode' => 'text',
              'value' => '20',
              'disporder' => 3,
              'gid' => intval($gid),);
  $db->insert_query('settings',$setting1);
  $db->insert_query('settings',$setting2);
  $db->insert_query('settings',$setting3);
  rebuildsettings();
}
function kapsKeyWords_deactivate()
{
  global $db;
  require MYBB_ROOT.'/inc/adminfunctions_templates.php';
  
  
  $db->query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."templates WHERE title='Keyword Generator'");
  $db->query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settings WHERE name IN('KAPS-KEY-Activate', 'kapsKeywords')");
  $db->query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settings WHERE name IN('KAPS-KEY-Forbidden', 'kapsKeywords')");
  $db->query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settings WHERE name IN('KAPS-KEY-Maximum', 'kapsKeywords')");
  $db->query("DELETE FROM ".TABLE_PREFIX."settinggroups WHERE name='kapsKeywords'");
  rebuildsettings();
}

function kapsGetKeys($str,$max = 20,$forbidden='')
{
  
  $keywords = array();
  
  $str=utf8_decode($str);
  
  //normalize string
  $normalizeChars = array(
              'Š'=>'S', 'š'=>'s', 'Đ'=>'Dj','Ž'=>'Z', 'ž'=>'z', 'Ŕ'=>'A', 'Á'=>'A', 'Â'=>'A', 'Ă'=>'A', 'Ä'=>'A',
              'Ĺ'=>'A', 'Ć'=>'A', 'Ç'=>'C', 'Č'=>'E', 'É'=>'E', 'Ę'=>'E', 'Ë'=>'E', 'Ě'=>'I', 'Í'=>'I', 'Î'=>'I',
              'Ď'=>'I', 'Ń'=>'N', 'Ň'=>'O', 'Ó'=>'O', 'Ô'=>'O', 'Ő'=>'O', 'Ö'=>'O', 'Ř'=>'O', 'Ů'=>'U', 'Ú'=>'U',
              'Ű'=>'U', 'Ü'=>'U', 'Ý'=>'Y', 'Ţ'=>'B', 'ß'=>'Ss','ŕ'=>'a', 'á'=>'a', 'â'=>'a', 'ă'=>'a', 'ä'=>'a',
              'ĺ'=>'a', 'ć'=>'a', 'ç'=>'c', 'č'=>'e', 'é'=>'e', 'ę'=>'e', 'ë'=>'e', 'ě'=>'i', 'í'=>'i', 'î'=>'i',
              'ď'=>'i', 'đ'=>'o', 'ń'=>'n', 'ň'=>'o', 'ó'=>'o', 'ô'=>'o', 'ő'=>'o', 'ö'=>'o', 'ř'=>'o', 'ů'=>'u',
              'ú'=>'u', 'ű'=>'u', 'ý'=>'y', 'ý'=>'y', 'ţ'=>'b', '˙'=>'y', 'ƒ'=>'f'
  );
  $str = strtr($str,$normalizeChars);
  
  
  
  //forbidden in array
  $forbidden = explode(',',$forbidden);
  $forbidden = array_flip($forbidden);
  
  
  //clean string from html/bbcode
  $str = html_entity_decode($str);
  $str = strip_tags($str);
  $str = preg_replace('#\[(.*?)\]#','',$str);
  
  //replace - with space
  $str = preg_replace('#-#',' ',$str);
  
  //string in lowcase
  $str = strtolower($str);
  

  
  //clean string //only a-zA-Z0-9 and spaces
  $str = preg_replace('#[^a-zA-Z0-9\s]#','',$str);
  
  
  
  //split by whitespace
  $splits = preg_split('#\s+#',$str);
  
  foreach($splits as $key)
  {

    $key=trim($key);
    if($key=="" || strlen($key) < 4 || is_numeric($key) || isset($forbidden[$key])) continue;
    if(!isset($keywords[$key]))
    {
      $keywords[$key] = 1;
    }
    else
    {
      $keywords[$key]++;
    }
  }
  //sort, reverse
  asort($keywords);
  $keywords = array_reverse($keywords);
  $tmpkeywords = array_keys(array_slice($keywords,0,$max));
  $keywords = array();
  foreach($tmpkeywords as $key)
  {
    array_push($keywords,$key);
  }
  return $keywords;
  }
?>
Micruss
Profil
protože, máš v kódu todle, což nahraje Š>S apod... jestli chceš aby se ti zobrazovaly Š apod.. tak smaž konkrétní znaky z tohodle array(); a nebo to smaž celý a pak uprav dál ten kód
  //normalize string
  $normalizeChars = array(
              'Š'=>'S', 'š'=>'s', 'Đ'=>'Dj','Ž'=>'Z', 'ž'=>'z', 'Ŕ'=>'A', 'Á'=>'A', 'Â'=>'A', 'Ă'=>'A', 'Ä'=>'A',
              'Ĺ'=>'A', 'Ć'=>'A', 'Ç'=>'C', 'Č'=>'E', 'É'=>'E', 'Ę'=>'E', 'Ë'=>'E', 'Ě'=>'I', 'Í'=>'I', 'Î'=>'I',
              'Ď'=>'I', 'Ń'=>'N', 'Ň'=>'O', 'Ó'=>'O', 'Ô'=>'O', 'Ő'=>'O', 'Ö'=>'O', 'Ř'=>'O', 'Ů'=>'U', 'Ú'=>'U',
              'Ű'=>'U', 'Ü'=>'U', 'Ý'=>'Y', 'Ţ'=>'B', 'ß'=>'Ss','ŕ'=>'a', 'á'=>'a', 'â'=>'a', 'ă'=>'a', 'ä'=>'a',
              'ĺ'=>'a', 'ć'=>'a', 'ç'=>'c', 'č'=>'e', 'é'=>'e', 'ę'=>'e', 'ë'=>'e', 'ě'=>'i', 'í'=>'i', 'î'=>'i',
              'ď'=>'i', 'đ'=>'o', 'ń'=>'n', 'ň'=>'o', 'ó'=>'o', 'ô'=>'o', 'ő'=>'o', 'ö'=>'o', 'ř'=>'o', 'ů'=>'u',
              'ú'=>'u', 'ű'=>'u', 'ý'=>'y', 'ý'=>'y', 'ţ'=>'b', '˙'=>'y', 'ƒ'=>'f'
  );
//....
Houba Bouha
Profil *
Micruss:

Smazal jsem toto:
     'Š'=>'S', 'š'=>'s', 'Đ'=>'Dj','Ž'=>'Z', 'ž'=>'z', 'Ŕ'=>'A', 'Á'=>'A', 'Â'=>'A', 'Ă'=>'A', 'Ä'=>'A',
              'Ĺ'=>'A', 'Ć'=>'A', 'Ç'=>'C', 'Č'=>'E', 'É'=>'E', 'Ę'=>'E', 'Ë'=>'E', 'Ě'=>'I', 'Í'=>'I', 'Î'=>'I',
              'Ď'=>'I', 'Ń'=>'N', 'Ň'=>'O', 'Ó'=>'O', 'Ô'=>'O', 'Ő'=>'O', 'Ö'=>'O', 'Ř'=>'O', 'Ů'=>'U', 'Ú'=>'U',
              'Ű'=>'U', 'Ü'=>'U', 'Ý'=>'Y', 'Ţ'=>'B', 'ß'=>'Ss','ŕ'=>'a', 'á'=>'a', 'â'=>'a', 'ă'=>'a', 'ä'=>'a',
              'ĺ'=>'a', 'ć'=>'a', 'ç'=>'c', 'č'=>'e', 'é'=>'e', 'ę'=>'e', 'ë'=>'e', 'ě'=>'i', 'í'=>'i', 'î'=>'i',
              'ď'=>'i', 'đ'=>'o', 'ń'=>'n', 'ň'=>'o', 'ó'=>'o', 'ô'=>'o', 'ő'=>'o', 'ö'=>'o', 'ř'=>'o', 'ů'=>'u',
              'ú'=>'u', 'ű'=>'u', 'ý'=>'y', 'ý'=>'y', 'ţ'=>'b', '˙'=>'y', 'ƒ'=>'f'

ale je to stejné, znaky š č ř ž ý á í é to prostě neukáže.
Micruss
Profil
ještě jsem zapomněl,
//clean string //only a-zA-Z0-9 and spaces
  $str = preg_replace('#[^a-zA-Z0-9\s]#','',$str);
tam musíš doplnit znaky, který checš zobrazit ščř atd..
Houba Bouha
Profil *
Micruss:
Omlouvám se, ale nevím kam je tam mám napsat, nějak takto?

$str = preg_replace('#[^a-zA-Z0-9\s]ě,š,č,ř,ž,ý,á,í,é','',$str); ?
Omlouvám se pokud je to špatně a děkuji za trpělivost se mnou. Jste moc hodnej.
Micruss
Profil
#[^a-zA-Z0-9ščřž\s]#

ščř... atd...

a další znaky... a jestli chcete i velký písmena tak je musíte taky napsat
Houba Bouha
Profil *
Mám to takto:
  //clean string //only a-zA-Z0-9 and spaces
  $str = preg_replace('#[^a-zA-Z0-9ščřž\s]#','',$str);


ale ani ř š č to nenapíše prostě nic. Nemůže to být ještě něčím jiným?
Kajman
Profil
Houba Bouha:

Nepomůže přidat modifikátor u?
#[^a-zA-Z0-9ščřž\s]#u

Ale přijde mi, že opravujete odstraňování znaků z části určené pro vyhledávání ingorující diakritiku. Pokud toto chcete zachovat a nefunguje Vám ukládání diakritiky v řádných sloupcích bude problém spíše v konfiguraci tabulky nebo v připojení k databázi. Ani jedno zde nelze vyčíst. Ukažte strukturu tabulky včetně zvolené znakové sady pro ukládání problematického sloupce.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0