Autor Zpráva
Konkor
Profil *
Pro výpis dat z databáze používám toto:
{if !empty($side->categories[2])}
                {foreach $side->categories[2] as $_}
                  <li class=" ">
                    <a href="{link Show:default, $_['nice_name']}">{=$_['meta_name']}</a>
                  </li>
                {/foreach}
              {/if}

Vše se vypíše dobře, ale není to podle abecedy. Hledal jsem a mělo by to jít nějak pomocí ORDER BY, ale nepřišel jsem jak na to..
Tak prosím o rady.
juriad
Profil
Toto je nějaká šablona. Někde dříve pokládáš dotaz (hledej slovo SELECT). Tam přidej na konec ORDER BY název-sloupce.
Případně, až ten dotaz do databáze najdeš, tak se ozvi.
Konkor
Profil *
A poznám z té šablony, co bych měl kde hledat?
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>{if isset($page) && $page !== NULL && $page->getMetaKeywords() !== NULL}{$page->getMetaKeywords()}{else}{=Environment::expand('%metaKeywords%')}{/if} online | {=$server->name}</title>
    <meta name="description" content="{if isset($page) && $page !== NULL && $page->getMetaDescription() !== NULL}{$page->getMetaDescription()}{else}{=Environment::expand('%metaDescription%')}{/if}">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{=Environment::expand('%themeBaseUri%/style.css')}">
    <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="/misc/base.js"></script>
    <script src="/sorttable.js"></script>
    <link href="/favicon.png" rel="icon" type="image/png" />
  </head>
  <body>
  
  <div id="content">
    
      <a id="logo" href="http://web.cz/" ></a>
    
    <div id="search">
    
    <?php $searchform = $presenter->getComponent('searchForm'); $searchform->render('begin'); ?>
      <?php echo $searchform['q']->control; ?>
      <input type="submit" class="btn_search" value="" />
      <?php $searchform->render('end'); ?>
    </div>
    <div class="clr"></div>
    <div id="big_content">
      <ul id="menu">
        {foreach $side->pages as $_}
          <li><a href="{link Show:default, $_->getNiceName()}">{=$_->getName()}</a></li>
        {/foreach}
      </ul>
      <div class="clr"></div>
      <div id="big_content_2">
        <div class="boxes_big" >
          <a href="http://web.cz/ceske/" id="link1">České</a>
          <a href="http://web.cz/ceskej/" id="link2">Slovenské</a>
          <a href="/icq-online/" id="link3">ICQ online</a>
          <a id="bb1" href="http://web.cz/ceske/" >CZ</a>
          <a id="bb2" href="http://web.cz/ceskej/" >SK</a>
        </div>
          <div id="login" {if !is_null($udata)}style="position: relative;left: 0px;border: 1px solid #CCD4D7; background: none repeat scroll 0 0 #E2EBEF; padding: 10px; height: 150px; border-radius: 10px; "{/if}>
            {if is_null($udata)}
              <div id="loginpr" >Přihlášení</div>
              {$form_1->render('begin')}
              {$form_1->render('errors')}
                {$form_1['email']->control}
                <div id="loginpj" >Přihlašovací email: </div>
                {$form_1['pwd']->control}
                <div id="loginpw" >Heslo:</div>
                <input type="submit" class="button" name="ok" id="frmloginForm-ok" value="Přihlásit se">
                <a id="loginreg" href="{link User:registration}" >Registrovat</a>
                {$form_1->render('end')}
            {else}
              <h2>{$udata->payer_company}</h2>
              <ul>
                {if $udata->role_id == 1}
                  <li>
                    <a href="/admin/">Administrace</a>
                  </li>
                {/if}
                <li>
                  <a href="{link User:setting}">Nastavení profilu</a>
                </li>
                <li>
                  <a href="{link User:favourites}">Oblíbená videa</a>
                </li>
                <li>
                  <a href="{link User:logout}">Odhlášení</a>
                </li>
              </ul>
            {/if}
          </div> 
        <div class="clr"></div>
        <div id="full_left">
          {if !empty($side->items_2)}
            <div class="left_kat">
            <div class="box_l_1">
              <div class="box_l_2">{!$server->prvni_kat2}</div>
            </div>
            <div class="clr"></div>
            <div class="box_l_3">
              <ul>
              {if !empty($side->items_2)}
                {foreach $side->items_2 as $_}
                  <li class=" ">
                    <a href="{link Show:default, $_->getNiceName()}">{=$_->getMetaKeywords()}</a>
                  </li>
                {/foreach}
              {/if}
              </ul>
              <div class="clr"></div>
            </div>
            </div>
          {/if}  
          <div class="left_kat">
          <div class="box_l_1">
            <div class="box_l_2">Podle státu </div>
          </div>
          <div class="clr"></div>
          <div class="box_l_3">
            <ul>
            {if !empty($side->categories[1])}
              {foreach $side->categories[1] as $_}
                <li class=" ">
                  <a href="{link Show:default, $_['nice_name']}">{=$_['meta_keywords']}</a>
                </li>
              {/foreach}
            {/if}
            </ul>
            <div class="clr"></div>
          </div>
          </div>
          {if !empty($side->categories[2])}
            <div class="left_kat">
            <div class="box_l_1">
              <div class="box_l_2">Podle druhu</div>
            </div>
            <div class="clr"></div>
            <div class="box_l_3">
              <ul>
              {if !empty($side->categories[2])}
                {foreach $side->categories[2] as $_}
                  <li class=" ">
                    <a href="{link Show:default, $_['nice_name']}">{=$_['meta_keywords']}</a>
                  </li>
                {/foreach}
              {/if}
              </ul>
              <div class="clr"></div>
            </div>
            </div>
          {/if}
        </div>
      
        <div id="right_cat">
          <?php echo $content->render(); ?>
        </div>
        <div class="clr"></div>
        <div id="footer">
          Copyright © 2009 - 2013
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  </body>
</html>
Rfilip
Profil
Tohle vypadá na šablonu něčeho, pravděpodobně nějakého mvc/mvp frameworku, zkus sem dát link na stránku, frameworky se občas podepisují v http hlavičkách, či v výsledném html kodu nebo adresářové struktuře.
Konkor
Profil *
Web http://televizka.cz/
Rfilip
Profil
Jedná se o ne moc dobře udělanou šablonu nette frameworku, viz http hlavička "X-Powered-By:Nette Framework".
Za předpokladu standartní adresářové struktury, se podívej do souboru app/presenters/HomepagePresenter.php do metody renderDefault
Konkor
Profil *
Struktura není zachována, ale myslím, že jsem ten soubor našel, nicméně mi tam to ORDER nejde nikam dát:
<?php
abstract class Front_BasePresenter extends /*Nette\Application\*/Presenter
{
  public $lang;
  public $server;
  public function startup()
  {
    // preload
    mapper::manufacturers()->findAll();
    mapper::categories()->findMain();
    mapper::pages()->findNotRef();

    if (Environment::getUser()->isAuthenticated()) {
      $this->template->udata = Common::getUserData(Environment::getUser()->getIdentity()->id);
    
      $form = dibi::query('SELECT * FROM favourites WHERE uid = %i',Environment::getUser()->getIdentity()->id)->fetchAll();
      if($form){
        foreach($form as $_form){
          $prod[] = mapper::products()->findById($_form->vid);
        }
        $this->template->prods = $prod;
      }
    }
    
    $_SERVER['SERVER_NAME'] = str_replace("www.", "", $_SERVER['SERVER_NAME']);
    $server = dibi::query('SELECT * FROM shopaholic_weby WHERE adresa = %s', $_SERVER['SERVER_NAME'])->fetch();
    if(!$server){
      die('Web není přidán v administraci');
    }
    
    $this->server = $server;
    $this->template->server = $server;
    // visited products
    if (!isset(Environment::getSession(SESSION_ORDER_NS)->visited)) {
      Environment::getSession(SESSION_ORDER_NS)->visited = array();
    }
    
  }

  public function beforeRender()
  {
    // curly brackets
    $this->template->registerFilter('Nette\Templates\CurlyBracketsFilter::invoke');

    // texy
    $texy = new Texy;
    $this->template->registerHelper('texy', array($texy, 'process'));

    // side
    $side = array();
    $i = 1; 
    foreach (mapper::categories()->findAll2($this->server->zkratka) as $_) {
      $items[$_['type']][] = $_;
    }
    
    $q = dibi::query('SELECT ref_id FROM shopaholic_pages WHERE nice_name = %s', $this->server->prvni_kat)->fetchSingle();
    if($q){
      $q = dibi::query('SELECT id FROM shopaholic_products WHERE lang = %s',$this->server->zkratka,' AND category_id1 = '.$q.' OR category_id2 = '.$q)->fetchAll();
      foreach($q as $_q){
        $b[] = mapper::products()->findById($_q->id);
      }
      $side['items_2'] = $b;
    }
    
    $side['manufacturers'] = mapper::manufacturers()->findAll();
    $side['categories'] = $items;
    $side['pages'] = mapper::pages()->findNotRef2($this->server->zkratka);
    $side['cart'] = Environment::getSession(SESSION_ORDER_NS);
    $side['recent_products'] = Environment::getSession(SESSION_RECENTPRODUCTS_NS)->recent;

    $this->template->side = (object) $side;
    $this->template->vars = Environment::getVariables();
    $this->template->form_1 = $this->getComponent('loginForm');
  }

  public function createComponent($name)
  {
    switch ($name) {
      case 'searchForm':
        $form = new AppForm($this, $name);
        $form->addText('q', __('Query:'));
        $form['q']->getControlPrototype()->onclick(
          'if (this.value === "' . __('Input search keywords') . '") {
            this._default = this.value;
            this.value = "";
          }');
        $form['q']->getControlPrototype()->onblur(
          'if (this.value === "" && this._default !== undefined) {
            this.value = this._default;
          }');
        $form->setAction($this->link('Search:default'));
        $form->setMethod('get');
        
        if ($this->getParam('q')) {
          $form->setDefaults(array('q' => $this->getParam('q')));
        } else {
          $form->setDefaults(array('q' => __('Input search keywords')));
        }
      break;
      case 'loginForm':
        $form = new AppForm($this, $name);
        $form->addText('email', __('E-mail:'))
          ->setEmptyValue('@')
          ->addRule(Form::FILLED, __('You have to enter your e-mail.'))
          ->addRule(Form::EMAIL, __('This is not an e-mail address.'));
        $form->addPassword('pwd', __('Password:'))
          ->addRule(Form::FILLED, __('You have to enter your password'));
          
        $form->addSubmit('ok', __(''));
        $form['ok']->setRendered(TRUE);
        $form->onSubmit[] = array($this, 'onloginFormSubmit');
      break;

      default:
        return parent::createComponent($name);
    }
  }

  public function onloginFormSubmit(Form $form)
  {
    $user = Environment::getUser();
    $user->setAuthenticationHandler(new Authenticator());

    $values = $form->getValues();
    try {
      $user->authenticate($values['email'], $values['pwd']);
      adminlog::log(__('Successfully logged in as "%s"'), Environment::getUser()->getIdentity()->getName());

      $this->redirect('default');
      $this->terminate();
    } catch (AuthenticationException $e) {
      adminlog::log(__('Unsuccessful log in (username: "%s", password: "%s")'), $values['username'], $values['password']);
      $form->addError($e->getMessage());
    }
  }
}
Rfilip
Profil
Takže musíme najít třídu mapper, ta by měla být standardně v app/Model.
Konkor
Profil *
Teď bohužel nevim co přesně myslíš, tady je soubor mapper.php
<?php
/**
 * Mapper
 */
abstract class mapper extends /*Nette\*/Object
{
  /**
   * @var array Mapper objects
   */
  private static $mappers = array();

  /**
   * @var array Mappers' domain objects
   */
  private static $domains = array();

  /**
   * @var array Pool of fetched objects
   */
  protected $pool = array();

  /**
   * Get mapper
   * @param string
   * @return mixed
   */
  public static function object($name)
  {
    if (!isset(self::$mappers[$name])) {
      self::$mappers[$name] = new $name;
    }

    return self::$mappers[$name];
  }

  /**
   * Convert mapper to domain name
   * @param string
   * @return string
   */
  private static function domainize($mapper)
  {
    if (isset(self::$domains[$mapper])) {
      return self::$domains[$mapper];
    }

    if ($mapper[strlen($mapper) - 1] === 's') {
      return substr($mapper, 0, strlen($mapper) - 1);
    }

    throw new /*\*/Exception("Cannot find domain for $mapper.");
  }

  /**
   * Add/change mappers' domain
   * @param string
   * @param string
   */
  private static function mapperDomain($mapper, $domain)
  {
    self::$domains[$mapper] = $domain;
  }

  /**
   * Call to undefined static method
   * @param string
   * @param array
   * @return mapper
   */
  public static function __callStatic($name, $args)
  {
    return self::object($name);
  }

  /**
   * product_availabilities mapper
   * @return product_availabilities
   */
  public static function product_availabilities()
  {
    return self::object('product_availabilities');
  }

  /**
   * categories mapper
   * @return categories
   */
  public static function categories()
  {
    return self::object('categories');
  }

  /**
   * manufacturers mapper
   * @return manufacturers
   */
  public static function manufacturers()
  {
    return self::object('manufacturers');
  }

  /**
   * order_delivery_types mapper
   * @return order_delivery_types
   */
  public static function order_delivery_types()
  {
    return self::object('order_delivery_types');
  }

  /**
   * order_emails mapper
   * @return order_emails
   */
  public static function order_emails()
  {
    return self::object('order_emails');
  }

  /**
   * order_payment_types mapper
   * @return order_payment_types
   */
  public static function order_payment_types()
  {
    return self::object('order_payment_types');
  }

  /**
   * order_statuses mapper
   * @return order_statuses
   */
  public static function order_statuses()
  {
    return self::object('order_statuses');
  }

  /**
   * orders mapper
   * @return orders
   */
  public static function orders()
  {
    return self::object('orders');
  }

  /**
   * pages mapper
   * @return pages
   */
  public static function pages()
  {
    return self::object('pages');
  }

  /**
   * pictures mapper
   * @return pictures
   */
  public static function pictures()
  {
    return self::object('pictures');
  }

  /**
   * products mapper
   * @return products
   */
  public static function products()
  {
    return self::object('products');
  }

  /**
   * actualities mapper
   * @return actualities
   */
  public static function actualities()
  {
    return self::object('actualities');
  }

  /**
   * Should not be constructed outside of mapper
   */
  protected function __construct()
  {
  }

  /**
   * Primary key getter
   * @return string
   */
  public function getPK()
  {
    return 'id';
  }

  /**
   * Table name getter
   * @return string
   */
  public function getTable()
  {
    return get_class($this);
  }

  /**
   * Domain object class getter
   * @return string
   */
  public function getDomain()
  {
    return self::domainize(get_class($this));
  }

  /**
   * Reset pool
   */
  public function resetPool()
  {
    $this->pool = array();
  }

  /**
   * Update data in DB
   * @param array
   */
  protected function update(array $data)
  {
    $pk = $data[$this->getPK()];
    unset($data[$this->getPK()]);

    return dibi::query(
      'UPDATE %n', ':prefix:' . $this->getTable(),
      'SET', $data,
      'WHERE %n=%i', $this->getPK(), $pk
    );
  }

  /**
   * Insert data into DB
   * @param array
   */
  protected function insert(array $data)
  {
    return dibi::query(
      'INSERT INTO %n', ':prefix:' . $this->getTable(), $data
    );
  }

  /**
   * Delete from DB
   * @param array
   */
  protected function delete(array $where)
  {
    return dibi::query(
      'DELETE FROM %n', ':prefix:' . $this->getTable(),
      'WHERE', $where
    );
  }
}
Rfilip
Profil
Ano,to je přesně ono, ale v tom souboru je odkázané dál, není v stejné složce třída categories? Pokud ano dej ji sem to už by měl být poslední soubor. Tam by měla být metoda findAll2 kterou potřebujeme upravit.
Konkor
Profil *
Tak snad toto:
[pre]<?php
final class categories extends mapper
{
/**
* @var string Base query
*/
private $query;

/**
* @var array Main categories (depth = 0)
*/
private $main = NULL;

/**
* @var array All categories
*/
private $all = NULL;

/**
* Constructor
*/
protected function __construct()
{
$this->query = '
SELECT
[categories].[id] AS [id],
[pages].[name] AS [name],
[pages].[nice_name] AS [nice_name],
[pages].[content] AS [description],
[pages].[meta_keywords] AS [meta_keywords],
[pages].[meta_description] AS [meta_description],
[pictures].[id] AS [picture_id],
[pictures].[file] AS [picture_file],
[pictures].[description] AS [picture_description],
[pictures].[thumbnail_id] AS [thumbnail_id],
[thumbnails].[file] AS [thumbnail_file],
[thumbnails].[description] AS [thumbnail_description]
FROM [:prefix:categories] AS [categories]
LEFT JOIN [:prefix:pages] AS [pages]
ON [pages].[ref_id] = [categories].[id] AND
[pages].[ref_type] = \'' . pages::CATEGORY . '\'
LEFT JOIN [:prefix:pictures] AS [pictures]
ON [pages].[picture_id] = [pictures].[id]
LEFT JOIN [:prefix:pictures] AS [thumbnails]
ON [pictures].[thumbnail_id] = [thumbnails].[id]';
}

/**
* Converts list of categories with depths to tree
* @param array
* @return array
*/
public function treeize(array $categories)
{
$root = array(NULL, array());
$indexes = array(0 => 0);
foreach ($categories as $_) {
list($depth, $category) = $_;
$indexes[$depth]++;
$add =& $root;
for ($i = 0; $i < $depth; $i++) $add =& $add[1][$indexes[$i] - 1];
$add[1][] = array($category, array());
$indexes[$depth + 1] = 0;
}
return $root[1];
}

/**
* Find all categories
* @return array
*/
public function findAll2($lang)
{
if ($this->all === NULL) {
$this->all = array();
$res = dibi::query('
SELECT
[categories].[type] AS [type],
[categories].[lang] AS [lang],
[node].[id] AS [id],
[pages].[name] AS [name],
[pages].[nice_name] AS [nice_name],
[pages].[content] AS [description],
[pages].[meta_keywords] AS [meta_keywords],
[pages].[meta_description] AS [meta_description],
[pictures].[id] AS [picture_id],
[pictures].[file] AS [picture_file],
[pictures].[description] AS [picture_description],
[pictures].[thumbnail_id] AS [thumbnail_id],
[thumbnails].[file] AS [thumbnail_file],
[thumbnails].[description] AS [thumbnail_description],
(COUNT([parent].[id]) - 1) AS [depth]
FROM [:prefix:categories] AS [node], [:prefix:categories] AS [parent],
[:prefix:pages] AS [pages]
LEFT JOIN [:prefix:pictures] AS [pictures]
ON [pages].[picture_id] = [pictures].[id]
LEFT JOIN [:prefix:categories] AS [categories]
ON [categories].[id] = [pages].[ref_id]
LEFT JOIN [:prefix:pictures] AS [thumbnails]
ON [pictures].[thumbnail_id] = [thumbnails].[id]
WHERE ([node].[lft] BETWEEN [parent].[lft] AND [parent].[rgt]) AND
[pages].[ref_id] = [node].[id] AND [pages].[ref_type] = %s', pages::CATEGORY, '
AND [categories].[lang] = %s',$lang,'
GROUP BY [node].[id]
ORDER BY [node].[lft]');
foreach ($res as $row) {
$this->all[] = (array) $row;
}
}

return $this->all;
}
public function findAll3($lang)
{
if ($this->all === NULL) {
$this->all = array();
$res = dibi::query('
SELECT
[categories].[type] AS [type],
[categories].[lang] AS [lang],
[node].[id] AS [id],
[pages].[name] AS [name],
[pages].[nice_name] AS [nice_name],
[pages].[content] AS [description],
[pages].[meta_keywords] AS [meta_keywords],
[pages].[meta_description] AS [meta_description],
[pictures].[id] AS [picture_id],
[pictures].[file] AS [picture_file],
[pictures].[description] AS [picture_description],
[pictures].[thumbnail_id] AS [thumbnail_id],
[thumbnails].[file] AS [thumbnail_file],
[thumbnails].[description] AS [thumbnail_description],
(COUNT([parent].[id]) - 1) AS [depth]
FROM [:prefix:categories] AS [node], [:prefix:categories] AS [parent],
[:prefix:pages] AS [pages]
LEFT JOIN [:prefix:pictures] AS [pictures]
ON [pages].[picture_id] = [pictures].[id]
LEFT JOIN [:prefix:categories] AS [categories]
ON [categories].[id] = [pages].[ref_id]
LEFT JOIN [:prefix:pictures] AS [thumbnails]
ON [pictures].[thumbnail_id] = [thumbnails].[id]
WHERE ([node].[lft] BETWEEN [parent].[lft] AND [parent].[rgt]) AND
[pages].[ref_id] = [node].[id] AND [pages].[ref_type] = %s', pages::CATEGORY, '
GROUP BY [node].[id]
ORDER BY [node].[lft]');
foreach ($res as $row) {
$this->all[] = (array) $row;
}
}

return $this->all;
}
public function findAll()
{
if ($this->all === NULL) {
$this->all = array();
$res = dibi::query('
SELECT
[node].[id] AS [id],
[pages].[name] AS [name],
[pages].[nice_name] AS [nice_name],
[pages].[content] AS [description],
[pages].[meta_keywords] AS [meta_keywords],
[pages].[meta_description] AS [meta_description],
[pictures].[id] AS [picture_id],
[pictures].[file] AS [picture_file],
[pictures].[description] AS [picture_description],
[pictures].[thumbnail_id] AS [thumbnail_id],
[thumbnails].[file] AS [thumbnail_file],
[thumbnails].[description] AS [thumbnail_description],
(COUNT([parent].[id]) - 1) AS [depth]
FROM [:prefix:categories] AS [node], [:prefix:categories] AS [parent],
[:prefix:pages] AS [pages]
LEFT JOIN [:prefix:pictures] AS [pictures]
ON [pages].[picture_id] = [pictures].[id]
LEFT JOIN [:prefix:pictures] AS [thumbnails]
ON [pictures].[thumbnail_id] = [thumbnails].[id]
WHERE ([node].[lft] BETWEEN [parent].[lft] AND [parent].[rgt]) AND
[pages].[ref_id] = [node].[id] AND [pages].[ref_type] = %s', pages::CATEGORY, '
GROUP BY [node].[id]
ORDER BY [node].[lft]');

foreach ($res as $row) {
$arr = (array) $row;

$thumbnail = array();
$thumbnail['id'] = $row->thumbnail_id;
$thumbnail['file'] = $row->thumbnail_file;
$thumbnail['description'] = $row->thumbnail_description;
$thumbnail['thumbnail'] = NULL;
unset($arr['thumbnail_id'], $arr['thumbnail_file'], $arr['thumbnail_description']);

$picture = array();
$picture['id'] = $row->picture_id;
$picture['file'] = $row->picture_file;
$picture['description'] = $row->picture_description;
$picture['thumbnail'] = is_null($row->thumbnail_id) ? NULL :
new picture($thumbnail);
unset($arr['picture_id'], $arr['picture_file'], $arr['picture_description']);

$arr['picture'] = is_null($row->picture_id) ? NULL :
new picture($picture);

$depth = intval($arr['depth']);
unset($arr['depth']); // for finding subcategories

$this->pool[$row->id] = new category($arr);
$this->all[] = array($row->depth, $this->pool[$row->id]);
}
}

return $this->all;
}

/**
* Find main categories
* @return array
*/
public function findMain()
{
if ($this->main === NULL) {
$this->main = $this->poolResults(dibi::query('
SELECT
[node].[id] AS [id],
[pages].[name] AS [name],
[pages].[nice_name] AS [nice_name],
[pages].[content] AS [description],
[pages].[meta_keywords] AS [meta_keywords],
[pages].[meta_description] AS [meta_description],
[pictures].[id] AS [picture_id],
[pictures].[file] AS [picture_file],
[pictures].[description] AS [picture_description],
[pictures].[thumbnail_id] AS [thumbnail_id],
[thumbnails].[file] AS [thumbnail_file],
[thumbnails].[description] AS [thumbnail_description
Rfilip
Profil
Jo to je ono jde o upravu tohoto SQL (metoda findAll2):
SELECT 
[categories].[type] AS [type], 
[categories].[lang] AS [lang], 
[node].[id] AS [id], 
[pages].[name] AS [name], 
[pages].[nice_name] AS [nice_name], 
[pages].[content] AS [description], 
[pages].[meta_keywords] AS [meta_keywords], 
[pages].[meta_description] AS [meta_description], 
[pictures].[id] AS [picture_id], 
[pictures].[file] AS [picture_file], 
[pictures].[description] AS [picture_description], 
[pictures].[thumbnail_id] AS [thumbnail_id], 
[thumbnails].[file] AS [thumbnail_file], 
[thumbnails].[description] AS [thumbnail_description], 
(COUNT([parent].[id]) - 1) AS [depth] 
FROM [:prefix:categories] AS [node], [:prefix:categories] AS [parent], 
[:prefix:pages] AS [pages] 
LEFT JOIN [:prefix:pictures] AS [pictures] 
ON [pages].[picture_id] = [pictures].[id] 
LEFT JOIN [:prefix:categories] AS [categories] 
ON [categories].[id] = [pages].[ref_id] 
LEFT JOIN [:prefix:pictures] AS [thumbnails] 
ON [pictures].[thumbnail_id] = [thumbnails].[id] 
WHERE ([node].[lft] BETWEEN [parent].[lft] AND [parent].[rgt]) AND 
[pages].[ref_id] = [node].[id] AND [pages].[ref_type] = %s', pages::CATEGORY, ' 
AND [categories].[lang] = %s',$lang,' 
GROUP BY [node].[id] 
ORDER BY [node].[lft]
Ted se řadí dle sloupce lft z tabulky ...categories. ... je někde (u vás netuším kde) definováno ale standartně v app/config/config.neon v sekci dibi položka prefix. Pozor v souboru je definováno připojení do db (i hesla) a další citlivé udaje
Podle čeho chcete řadit?
Konkor
Profil *
prefix používám shopaholic_ a chtěl bych to řadit podle meta_keywords
Snad je to to co potřebuješ.
Rfilip
Profil
Takže v kodu z [#11] v metodě findAll2 nahrad řádek ORDER BY [node].[lft] tímto ORDER BY [node].[meta_keywords]
Konkor
Profil *
Nahradil, jsem to ORDER BY [pages].[meta_keywords] , ještě jsem změnil to pages, nebude to dělat neplechu? Když sem to udělal jak si psal, tak se stránka nenačetla...


Vypadá, že vše je ok. Tak moc díky :)
Konkor
Profil *
Omlovám se že znovu otrvuji, ale ještě bych chtěl opravit řazení tohoto:
{foreach $products as $product}
      <?
       
        $cat1 = mapper::categories()->findById(common::getProdData($product->getId())->category_id1); 
        $cat2 = mapper::categories()->findById(common::getProdData($product->getId())->category_id2);
        $count = dibi::query('SELECT COUNT(*) FROM shopaholic_views WHERE product_id = %i', $product->getId(), ' AND date = %s', date("Y-m-d"))->fetchSingle();
        $name = $product->getName();
        if(empty($q)){$porovnat = $category->getMetaKeywords(); }
        if(!empty($name)){ 
      ?>
      <tr>
        <td id="tab1d" valign="top">
          <a href="{link Show:default, $product->getNiceName()}">{$product->getMetaKeywords()}</a>
        </td>
        <td id="tab2d" valign="top">
          {if ($cat1->getMetaKeywords())!=($porovnat)}{!$cat1->getMetaKeywords()}{/if} {if ($cat2->getMetaKeywords())!=($porovnat)}{!$cat2->getMetaKeywords()}{/if}
        </td>
        <td id="tab3d" valign="top">
          {!$count}
        </td>
      </tr>
      <?
        }
      ?>
    {/foreach}

Myslel jsem si že to bude tento soubor, ale nevím jak to kde upravit, chci aby se to řadilo stejně jako minule.
Snad by to mělo jít upravit v tomto souboru nějak:
[pre]<?php
final class products extends mapper
{
/**
* @var string Base query
*/
private $query;

/**
* Constructor
*/
protected function __construct()
{
$this->query ='
SELECT [products].[id] AS [id],
[products].[code] AS [code],
[products].[price] AS [price],
[products].[tags_id] AS [tags_id],
[pages].[name] AS [name],
[pages].[nice_name] AS [nice_name],
[pages].[content] AS [description],
[pages].[meta_keywords] AS [meta_keywords],
[pages].[meta_description] AS [meta_description],
[products].[price] AS [price],
[pictures].[id] AS [picture_id],
[pictures].[file] AS [picture_file],
[pictures].[description] AS [picture_description],
[pictures].[thumbnail_id] AS [thumbnail_id],
[thumbnails].[file] AS [thumbnail_file],
[thumbnails].[description] AS [thumbnail_description],
[product_availabilities].[id] AS [availability_id],
[product_availabilities].[name] AS [availability_name]
FROM [:prefix:products] AS [products]
LEFT JOIN [:prefix:pages] AS [pages]
ON [pages].[ref_id] = [products].[id] AND
[pages].[ref_type] = \'' . pages::PRODUCT . '\'
LEFT JOIN [:prefix:product_availabilities] AS [product_availabilities]
ON [products].[availability_id] = [product_availabilities].[id]
LEFT JOIN [:prefix:pictures] AS [pictures]
ON [pages].[picture_id] = [pictures].[id]
LEFT JOIN [:prefix:pictures] AS [thumbnails]
ON [pictures].[thumbnail_id] = [thumbnails].[id]';
}

/**
* Find all
* @return array
*/
public function findAll($limit = NULL, $offset = NULL)
{
$query = array(
$this->query,
'ORDER BY [pages].[nice_name]'
);

if ($limit !== NULL) {
$query[] = 'LIMIT %i';
$query[] = intval($limit);
}

if ($offset !== NULL) {
$query[] = 'OFFSET %i';
$query[] = intval($offset);
}

return $this->poolResults(dibi::query($query));
}

/**
* Find by ids
* @param int
* @return product[]
*/
public function findByIds($ids = array())
{
if (!is_array($ids)) {
$ids = func_get_args();
}

if (empty($ids)) {
return array();
}

$ret = $this->poolResults(dibi::query($this->query,
'WHERE [products].[id] IN %l', $ids));
return $ret;
}

/**
* Find by codes
* @param int
* @return products[]
*/
public function findByCodes($codes = array())
{
if (!is_array($codes)) {
$codes = func_get_args();
}

if (empty($codes)) {
return array();
}

return $this->poolResults(dibi::query($this->query,
'WHERE [products].[code] IN %l', $codes));
}

/**
* Find by id
* @param int
* @return product
*/
public function findById($id)
{
$ret = $this->poolResults(dibi::query($this->query,
'WHERE [products].[id] = %i', $id,
'LIMIT 1'));
return isset($ret[0]) ? $ret[0] : NULL;
}

/**
* Find by nice name
* @param string
* @return product
*/
public function findByNiceName($nice_name)
{
$ret = $this->poolResults(dibi::query($this->query,
'WHERE [pages].[nice_name] = %s', $nice_name,
'LIMIT 1'));
return isset($ret[0]) ? $ret[0] : NULL;
}

/**
* Find by category
* @param category
* @return array
*/
public function findByCategory(category $category, $limit = NULL, $offset = NULL, $letter = NULL, $sort = NULL)
{
try {
$arrs[$category->getId()] = $category->getId();
$cats = mapper::categories()->findSubcategories($category);
if($cats){
foreach($cats as $_cats){
$arrs[$_cats->getId()] = $_cats->getId();
}
}
$_SERVER['SERVER_NAME'] = str_replace("www.", "", $_SERVER['SERVER_NAME']);
$server = dibi::query('SELECT * FROM shopaholic_weby WHERE adresa = %s', $_SERVER['SERVER_NAME'])->fetch();
$query = array(
$this->query,
'LEFT JOIN [:prefix:categories] AS [categories]
ON ([categories].[id] = [products].[category_id1] OR [categories].[id] = [products].[category_id2])',
'WHERE [categories].[id] IN ( %s )', $arrs, ' AND [products].`lang` = %s', $server->zkratka);
if ($sort !== NULL) {
switch($sort){
case 1:
$query[] = 'ORDER BY [products].[price] ASC';
break;
case 2:
$query[] = 'ORDER BY [products].[price] DESC';
break;
case 3:
$query[] = 'ORDER BY [pages].[name] ASC';
break;
case 4:
$query[] = 'ORDER BY [pages].[name] DESC';
break;
}
}

if ($limit !== NULL) {
$query[] = 'LIMIT %i';
$query[] = intval($limit);
}

if ($offset !== NULL) {
$query[] = 'OFFSET %i';
$query[] = intval($offset);
}
$ret = $this->poolResults(dibi::query($query));
return $ret;
} catch (Exception $e) {
return array();
}
}

/**
* Find by manufacturer
* @param manufacturer
* @return array
*/
public function findByManufacturer(manufacturer $manufacturer, $limit = NULL, $offset = NULL, $letter = NULL)
{
try {
$query = array(
$this->query,
'WHERE [products].[manufacturer_id] = %i', $manufacturer->getId()
);

if ($letter !== NULL) {
$query = array_merge($query, (array) 'AND', $this->whereLetter($letter));
}

$query[] = 'ORDER BY [pages].[nice_name]';

if ($limit !== NULL) {
$query[] = 'LIMIT %i';
$query[] = intval($limit);
}

if ($offset !== NULL) {
$query[] = 'OFFSET %i';
$query[] = intval($offset);
}

$ret = $this->poolResults(dibi::query($query));
return $ret;
} catch (Exception $e) {
return array();
}
}

/**
* Find category of some product
* @param int
* @return category
*/
public function findCategoryOf($id)
{
return self::categories()->findById(
dibi::query('SELECT [category_id] FROM [:prefix:products] WHERE [id] = %i',
$id)->fetchSingle());
}

/**
* Find manufacturer of some product
* @param int
* @return manufacturer
*/
public function findManufacturerOf($id)
{
return self::manufacturers()->findById(
dibi::query('SELECT [manufacturer_id] FROM [:prefix:products] WHERE [id] = %i',
$id)->fetchSingle());
}

/**
* Find random
* @param int
* @return products[]
*/
public function findDoporucujeme($count)
{
return $this->poolResults(dibi::query($this->query,
'WHERE tags_id = 2',
'ORDER BY RAND()',
'LIMIT %i', $count));
}
public function findRandom($count)
{
return $this->poolResults(dibi::query($this->query,
'ORDER BY RAND()',
'LIMIT %i', $count));
}
public function findNews($count)
{
return $this->poolResults(dibi::query($this->query,
'ORDER BY [products].[id] DESC',
'LIMIT %i', $count));
}
public function findSort($count)
{
return $this->poolResults(dibi::query($this->query,
'ORDER BY RAND()',
Tori
Profil
Chcete seřadit ty produkty? A kde a jak se v kontroleru plní proměnná $this->template->products?
Konkor
Profil *
Bohužel nechápu


Myslíš $product->getMetaKeywords() (podle tehle proměnné to chci seřadit, podle prvních písmen v abecedě)
Konkor
Profil *
Nebo něco jiného?

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0