21. září bude sraz! Od 18.00 v restauraci Tradice v Praze u Anděla
« 1 2 3
Autor Zpráva
Amunak
Profil
Achjo. Tak teda funkční kód, který produkuje toto:


Ale jestli chceš něco víc, nebo aby to vypadalo jinak, uprav si to sám. Používám na to cizí API, ne knihovnu, ale to by neměl být velký problém.

<?php

  $config = array(
    'query' => array(
      'address' => 'hivemc.eu', //adresa serveru
      'port' => 25565 //port
    ),
    'image' => array(
      'cache' => '2 minutes', //doba, po kterou by prohlížeč měl obrázek uchovávat v keši
      'size' => array(500, 28), //velikost obrázku
      'bg' => array(160, 8, 8), //barva pozadí
      'fg' => array(255, 255, 255), //barva popředí (textu)
      'fontFamily' => './minecraft.ttf', //cesta k fontu
      'fontSize' => 12 //velikost písma
    )
  );
  
  header('Content-Type: image/png');
  header('Expires: ' . gmdate("D, d M Y H:i:s", strtotime('+' . $config['image']['cache'])) . ' GMT');
  
  function err($msg = '') {
    if(empty($msg))
      $msg = 'unknown error';
    header('Expires: ' . gmdate("D, d M Y H:i:s", 12345) . ' GMT');
    header('HTTP/1.1 500 Internal Server Error');
    header('Content-Type: text/plain');
    echo '\n Image creation failed: ' . $msg;
    exit;
  }
  
  function iAddColor($image, $rgb) {
    return imagecolorallocate($image, $rgb[0], $rgb[1], $rgb[2]);
  }
  
  if(!file_exists($config['image']['fontFamily']))
    err('font not found');

  $i = imagecreate ($config['image']['size'][0] , $config['image']['size'][1]) or err('no resource');
  
  $color['bg'] = iAddColor($i, $config['image']['bg']);
  if($color['bg'] === false)
    err('color allocation failed: background');
  $color['fg'] = iAddColor($i, $config['image']['fg']);
  if($color['fg'] === false)
    err('color allocation failed: foreground');
  
  imagefilledrectangle ($i , 0 , 0 , $config['image']['size'][0] , $config['image']['size'][1] , $color['bg'])
    or err('filling background failed');
  
  //připojení k API a získání údajů
  $res = file_get_contents('http://api.iamphoenix.me/get/?server_ip=' . urlencode($config['query']['address'] . ':' . $config['query']['port']));
  if($res === false)
    err('API connection lost');
  $res = json_decode($res);
  if($res === null)
    err('decoding data failed');
  if(isset($res->error)) {
    imagettftext ($i , $config['image']['fontSize'], 0, 10, 22, $color['fg'], $config['image']['fontFamily'], 'Error: ' . $res->error)
      or err('writing error failed (e: ' . $res->error . ')');
  } else {
    //vykreslení textu
    if($res->status) {
      $ncoord = imagettftext ($i , $config['image']['fontSize'], 0, 10, 22, $color['fg'], $config['image']['fontFamily'], $config['query']['address'] . ($config['query']['port'] == 25565 ? '' : ':' . $config['query']['port']) . ' (' . $res->version . '): ')
        or err('writing text (server address) failed');
      imagettftext ($i , $config['image']['fontSize'], 0, $ncoord[2] + 8, 22, $color['fg'], $config['image']['fontFamily'], $res->players . '/' . $res->players_max)
        or err('writing text (player count) failed');
    } else {
      $ncoord = imagettftext ($i , $config['image']['fontSize'], 0, 10, 22, $color['fg'], $config['image']['fontFamily'], $config['query']['address'] . ' je offline')
        or err('writing text (offline) failed');      
    }
  }

  imagepng($i) or err('could not output image');
sitole
ProfilVše funguje..
« 1 2 3

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0