Autor Zpráva
Novotny.Karel
Profil *
Dobrý den, potřeboval bych radu. používám TinyMCE editor pro psaní článků a ten mi jako výstup vygeneruje kompletní html dokument (tag <html>, <head>...) což zrovna nepotřebuju, článek se potom načítá z databáze do webové stránky.
Má ten editor nějaké nastavení kde bych zrušil vytváření kompletního html? nebo jak se to dá vyřešit? díky
Taps
Profil
Novotny.Karel:
já tinyMCE rovněž používám, ale mám za to, že negeneruje celou strukturu html dokumentu
abc
Profil
Novotny.Karel:
TinyMCE určitě komplet html ve výchozím nastavení negeneruje, ukažte, jak ho inicializujete..
O kterou se jedná verzi?
Výstup TinyMCE lze ověřit tlačítkem "View source code"
Novotny.Karel
Profil *
Takovýhle je skript:
  <script src="http://tinymce.cachefly.net/4.0/tinymce.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
tinymce.init({
    selector: "textarea.pokus",
    theme: "modern",
    plugins: [
        "advlist autolink autosave link image lists charmap print preview hr anchor pagebreak spellchecker",
        "searchreplace wordcount visualblocks visualchars code fullscreen insertdatetime media nonbreaking",
        "table contextmenu directionality emoticons template textcolor paste fullpage textcolor"
    ],

    toolbar1: "newdocument fullpage | bold italic underline strikethrough | alignleft aligncenter alignright alignjustify | styleselect formatselect fontselect fontsizeselect",
    toolbar2: "cut copy paste | searchreplace | bullist numlist | outdent indent blockquote | undo redo | link unlink anchor image media code | inserttime preview | forecolor backcolor",
    toolbar3: "table | hr removeformat | subscript superscript | charmap emoticons | print fullscreen | ltr rtl | spellchecker | visualchars visualblocks nonbreaking template pagebreak restoredraft",
    menubar: true,
    toolbar_items_size: 'small',

    style_formats: [
        {title: 'Bold text', inline: 'b'},
        {title: 'Red text', inline: 'span', styles: {color: '#ff0000'}},
        {title: 'Red header', block: 'h1', styles: {color: '#ff0000'}},
        {title: 'Example 1', inline: 'span', classes: 'example1'},
        {title: 'Example 2', inline: 'span', classes: 'example2'},
        {title: 'Table styles'},
        {title: 'Table row 1', selector: 'tr', classes: 'tablerow1'}
    ],

    templates: [
        {title: 'Test template 1', content: 'Test 1'},
        {title: 'Test template 2', content: 'Test 2'}
    ],
      width : 650,
  height: 500
});</script>
<textarea name="content" class="pokus" id="text"></textarea>

A tohle to generuje:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<p>TEST</p>
</body>
</html>ještě doplním, mám verzi 4


a ještě se mi stává, že si pamatuje minuý vytvořený článek. něco napíšu, odešlu form, stránku redirectnu a ten editor má pořád vyplněný předchozí článek...
abc
Profil
Na řádku 9 odmazat "fullpage"


a ještě se mi stává, že si pamatuje minuý vytvořený článek. něco napíšu, odešlu form, stránku redirectnu a ten editor má pořád vyplněný předchozí článek...
Tak na tohle bude potřeba přesný postup, jak se to stává a kód, kterým formulář zpracováváte...
Novotny.Karel
Profil *
ten kod vypadá takhle:

if(!empty($_POST)){
$article = new Article($_POST["title"], $_POST["content"]);
if($article->save())
header("Location: /add-article");
else echo "CHYBA";
}

class Article
{
  private $title, $content;
  public function __construct($title, $content){
    $this->title = $title;
    $this->content = $content;
  }
  
  public function save(){
    return mysql_query("INSERT INTO `clanky`(`Nadpis`, `Text`) VALUES('".mysql_real_escape_string($this->title)."', '".mysql_real_escape_string($this->content)."')");
  }
}ale ikdyž ze stránky odejdu a zase se vrátím tak ten text zůstává v editoru, takže není problém s tím že by mi to zůstávalo v POST...
abc
Profil
ale ikdyž ze stránky odejdu a zase se vrátím
Jak?
Novotny.Karel
Profil *
no kliknu na stránce na nějaký odkaz a pak zase kliknu na odkaz "Přidat článek"
abc
Profil
Možná to bude dělat některý z aktivovaných pluginů.
Zkuste na řádku 7 smazat "autosave".
Případně zkoušejte povypínat další pluginy

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0