Autor Zpráva
sir_lamoid
Profil
Dobrý den,

snažím se naprogramovat jednoduchý redakční systém v architektuře MVC, ale narážím na chybu
 Fatal error: Call to a member function vypisView() on a non-object in C:\wamp\www\xx\xxx\view\rozlozeni.phtml on line 239

Můj zkraceny kod rozlozeni.phtml
<meta name="description" content="<?= $popis ?>" />
  <meta name="keywords" content="<?= $klicova_slova ?>" />
  <meta name="author" content="Jakub Stejskal" />
  <title><?= $titulek ?></title>
.......
...
....
<?php foreach ($zpravy as $zprava) : ?>
      <p class="zprava"><?= $zprava ?></p>
         <?php endforeach ?>
    
        <!-- End page header -->
        
        
        <!-- Your awesome content goes here -->
        
        
        <?php $this->controller->vypisView() ?>
kod Controller.php
<?php

// Výchozí Controller
abstract class Controller
{

  // Pole, jehož indexy jsou poté viditelné v šabloně jako běžné proměnné
  protected $data = array();
  // Název šablony bez přípony
  protected $view = "";
  // Hlavička HTML stránky
  protected $hlavicka = array('titulek' => '', 'klicova_slova' => '', 'popis' => '');

  // Funkce rekurzivně ošetří hodnoty v poli $data tak, aby je bylo možné 
  // bezpečně vypsat v šabloně. Ošetřují se řetězce a to i ve vnořených 
  // polích. Objekty (které v šabloně většinou nejsou třeba) si musíte ošetřit manuálně.
  private function osetri($x = null)
  {
    if (!isset($x))
      return null;
    elseif (is_string($x))
      return htmlspecialchars($x);
    elseif (is_array($x))
    {
      foreach($x as $k => $v)
      {
        $x[$k] = $this->osetri($v);
      }
      return $x;
    }
    else
      return $x;
  }
  
  // Vyrenderuje view
  public function vypisView()
  {
    if ($this->view)
    {
      extract($this->osetri($this->data));
      extract($this->data, EXTR_PREFIX_ALL, "");
      require("view/" . $this->view . ".phtml");
    }
  }
  
  // Přesměruje na dané URL
  public function presmeruj($url)
  {
    header("Location: $url");
    header("Connection: close");
    exit;
  }

  // Hlavní metoda controlleru
  abstract function zpracuj($parametry);

}

// Funkce pro zjednodušené manuální zabezpečení vstupů v případě, že chceme
// zabezpečit jen některé části pole $data a ostatní již obsahují HTML výstup
function o($s)
{
  return htmlspecialchars($s);
}
kod SmerovacController.php
<?php

// Router je speciální typ controlleru, který podle URL adresy zavolá
// správný controller a jím vytvořený view vloží do šablony stránky

class SmerovacController extends Controller
{
  // Instance controlleru
  protected $controller;
  
  // Metoda převede pomlčkovou variantu controlleru na název třídy
  private function pomlckyDoVelbloudiNotace($text) 
  {
    $veta = str_replace('-', ' ', $text);
    $veta = ucwords($veta);
    $veta = str_replace(' ', '', $veta);
    return $veta;
  }
  
  // Naparsuje URL adresu podle lomítek a vrátí pole parametrů
  private function parsujURL($url)
  {
    // Naparsuje jednotlivé části URL adresy do asociativního pole
    $naparsovanaURL = parse_url($url);
    // Odstranění počátečního lomítka
    if (mb_strpos($naparsovanaURL["path"], "/") === 0)
      $naparsovanaURL["path"][0] = "";
    // Rozbití řetězce podle lomítek
    $rozdelenaCesta = explode("/", $naparsovanaURL["path"]);
    // Odstranění bílého místa z částí řetězce
    for ($i = 0; $i < count($rozdelenaCesta); $i++)
      $rozdelenaCesta[$i] = trim($rozdelenaCesta[$i]);
    return $rozdelenaCesta;
  }

  // Naparsování URL adresy a vytvoření příslušného controlleru
  public function zpracuj($parametry)
  {
    $naparsovanaURL = $this->parsujURL($parametry[0]);
      
    // Výchozí URL pokud je zadána prázdná
    if (!$naparsovanaURL[0])
      $naparsovanaURL = array('pacman-remake');
      
    // Vytvoření controlleru
    $mc = new ManazerClanku();
    // Pokud existuje článek s URL co je v 1. parametru, controller je ArticleController
    if ($mc->clanekExistuje($naparsovanaURL[0]))
      $this->Controller = new ClanekController($naparsovanaURL[0]);
    else
    {
      // Článek nenalezen, Controller je 1. parametr URL
      $tridaControlleru = $this->pomlckyDoVelbloudiNotace(array_shift($naparsovanaURL)) . 'Controller';
      if (file_exists('controller/' . $tridaControlleru . '.php'))
        $this->Controller = new $tridaControlleru;
      else
      {
        header("HTTP/1.0 404 Not Found");
        exit;
      }
    }   
    
    // Volání controlleru
    $this->Controller->zpracuj($naparsovanaURL);
    
    // Nastavení proměnných pro šablonu
    $this->data['titulek'] = $this->Controller->hlavicka['titulek'];
    $this->data['popis'] = $this->Controller->hlavicka['popis'];
    $this->data['klicova_slova'] = $this->Controller->hlavicka['klicova_slova'];
    $this->data['zpravy'] = Zprava::vratZpravy();
    
    // Nastavení hlavní šablony
    $this->view = 'rozlozeni';
  }

}
Tori
Profil
sir_lamoid:
V jakém kontextu spouštíte tu druhou šablonu? Zřejmě $this odkazuje na něco jiného, než čekáte.
Tori
Profil
Až teď jsem si všimla:
šablona: $this->controller->vypisView()
router: protected $controller; ale: $this->Controller = new $tridaControlleru; (ř. 49 + 55)

Tomuhle typu chyb se dá předcházet např. tím, že všechny třídy budou potomkem nějakého základního objektu, který bude při pokusu o přiřazení do nedefinované vlastnosti házet výjimku (viz Nette\Object).

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0