Autor Zpráva
Lukes
Profil *
Dobrý den,
pokouším se udělat script, který když odešlu do databáze se přidá 5x stejný akorát s jiným obrázkem.

    $querysk=MySQL_query("SELECT id FROM obrazky LIMIT 1");
         while($sk=MySQL_fetch_array($querysk))
          {

     for ($p = 1; $p <= '5'; ++$p){

        
      $zapis = MySQL_Query("INSERT INTO obrazky SET nazev = '$nazev', img = '$obr' ");

   }
   }
   
   ...
   ...
   ...
   ...
<tr><td align="right"><strong>Obrázek:</strong></td><td><input name="addimg" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 2:</strong></td><td><input name="addimg2" type="file" size="68" required></td></tr>
tr><td align="right"><strong>Obrázek 2:</strong></td><td><input name="addimg3" type="file" size="68" required></td></tr>
tr><td align="right"><strong>Obrázek 2:</strong></td><td><input name="addimg4" type="file" size="68" required></td></tr>
tr><td align="right"><strong>Obrázek 2:</strong></td><td><input name="addimg5" type="file" size="68" required></td></tr>

nicméně, mě vůbec nenapadá jak mám docílit toho, aby každý obrázek byl jiný?
Taps
Profil
Lukes:
je nutné pracovat s polem
<tr><td align="right"><strong>Obrázek:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 2:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
tr><td align="right"><strong>Obrázek 2:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
tr><td align="right"><strong>Obrázek 2:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
tr><td align="right"><strong>Obrázek 2:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
a pomocí
<?
foreach();
?>
pole zpracovat a uložit do databáze
Lukes
Profil *
Taps:
uf nějakej více přesnější návod by nebyl? musím používát cyklus?
Taps
Profil
Lukes:
multiple file - vložení do databáze
Lukes
Profil *
Dobrý večer, tak jsem trošku pokročil dál, jestli se dá říci. Nyní to mám ve stavu
for($i=1; $i<=5; $i++) {
$token2 = $_POST["seo_en"]; 
        if (is_uploaded_file($_FILES["addimg"]["tmp_name"][$i])){
        $path_parts = pathinfo($_FILES["addimg"]["name"][$i]);
       if (in_array(strtolower($path_parts['extension']),
        array('jpg','gif','png'))) {           
       $name = $token2."-$i.".$path_parts['extension'];
     $func_copy = move_uploaded_file($_FILES["addimg"]["tmp_name"][$i], "../images/obrazky/$name"); 
       
       
// *** Include the class
include("resize-class.php");
 
// *** 1) Initialize / load image
$resizeObj = new resize("../images/obrazky/$name");
 
// *** 2) Resize image (options: exact, portrait, landscape, auto, crop)
$resizeObj -> resizeImage(510, 510, 'landscape');
 
// *** 3) Save image
$resizeObj -> saveImage("../images/obrazky/510x510_$name", 100);

// *** 2) Resize image (options: exact, portrait, landscape, auto, crop)
$resizeObj -> resizeImage(242, 242, 'exact');
 
// *** 3) Save image
$resizeObj -> saveImage("../images/obrazky/242x242_$name", 100); 
       
       } else { error("Pouze JPG, PNG a GIF obrázky jdou nahrát!"); }        
        }
        
  $sql_vloz = "INSERT INTO obrazky SET nazev_en = '$nazev_en', seo_en = '$seo_en-$i',
                            nazev_cz = '$nazev_cz - $i', seo_cz = '$seo_cz-$i',
                            nazev_de = '$nazev_de', seo_de = '$seo_de-$i',
                            img = '$name', celkove_id = '$vysledek'";
  $sql_result = mysql_query($sql_vloz);
                            
    if (!$sql_result){
      error("$lng_admin_chyba");
     } else {  
      ok("Přidání obrázku-$i proběhlo úspěšně!");
zalogovat("Přidáno", "Obrázky", "$vysledek");
     } 
}

- takto to nefunguje, nevím proč...nefunguje to kvůli tomu resizeru resize-class.php... vždy to provede použe u prvního obrázku a pak to zamrzne.
Když to mám bez toho kodu na resizer funguje to, nicméně když chci nahrávat třeba 7 obrázků a né 5, tak u obrázků to číslo volí po čísle 5 stejný....
tj.
nazevobrazku-1.jpg
nazevobrazku-2.jpg
nazevobrazku-3.jpg
nazevobrazku-4.jpg
nazevobrazku-5.jpg
nazevobrazku-5.jpg
nazevobrazku-5.jpg

nechápu proč po číslu 5 se to opakuje, u seo číslování to nedělá.

Nevítě někdo jak to opravit?
Taps
Profil
V cyklu for napis misto 5 cislo 7
Lukes
Profil *
Když tam napíšu 7čku for($i=1; $i<=5; $i++) {

tak v databázi to mám

nazevobrazku-1.jpg
nazevobrazku-2.jpg
nazevobrazku-3.jpg
nazevobrazku-4.jpg
nazevobrazku-5.jpg
nazevobrazku-6.jpg
nazevobrazku-6.jpg


* Když tam napíšu 7čku for($i=1; $i<=7; $i++) {
CZghost
Profil
Lukes:
- takto to nefunguje, nevím proč...nefunguje to kvůli tomu resizeru resize-class.php...
Existuje vůbec tento soubor na serveru? Jestli ano, jsou veškeré funkce a objekty deklarovány správně? Mám pocit, že objekt resize() v PHP nativně neexistuje, funkce resizeImage() rovněž, takže to musí být deklarované v souboru resize-class.php - kdyžtak sem pošli kód includovaného souboru.
Lukes
Profil *
CZghost:
SOubor originální se nahraje na serveru a ztoho se provedou miniatury, pro první obrázek to funguje, druhý obrázek se nahraje jako originál a už to nic neprovede a zmrzne to... i v databázi se přidá pouze jeden záznam.

Kod resize-class.php
<?php

  # ========================================================================#
  #
  # Author:  Jarrod Oberto
  # Version:   1.0
  # Date:   17-Jan-10
  # Purpose:  Resizes and saves image
  # Requires : Requires PHP5, GD library.
  # Usage Example:
  #           include("classes/resize_class.php");
  #           $resizeObj = new resize('images/cars/large/input.jpg');
  #           $resizeObj -> resizeImage(150, 100, 0);
  #           $resizeObj -> saveImage('images/cars/large/output.jpg', 100);
  #
  #
  # ========================================================================#


    Class resize
    {
      // *** Class variables
      private $image;
      private $width;
      private $height;
      private $imageResized;

      function __construct($fileName)
      {
        // *** Open up the file
        $this->image = $this->openImage($fileName);

        // *** Get width and height
        $this->width = imagesx($this->image);
        $this->height = imagesy($this->image);
      }

      ## --------------------------------------------------------

      private function openImage($file)
      {
        // *** Get extension
        $extension = strtolower(strrchr($file, '.'));

        switch($extension)
        {
          case '.jpg':
          case '.jpeg':
            $img = @imagecreatefromjpeg($file);
            break;
          case '.gif':
            $img = @imagecreatefromgif($file);
            break;
          case '.png':
            $img = @imagecreatefrompng($file);
            break;
          default:
            $img = false;
            break;
        }
        return $img;
      }

      ## --------------------------------------------------------

      public function resizeImage($newWidth, $newHeight, $option="auto")
      {
        // *** Get optimal width and height - based on $option
        $optionArray = $this->getDimensions($newWidth, $newHeight, $option);

        $optimalWidth = $optionArray['optimalWidth'];
        $optimalHeight = $optionArray['optimalHeight'];


        // *** Resample - create image canvas of x, y size
        $this->imageResized = imagecreatetruecolor($optimalWidth, $optimalHeight);
        imagecopyresampled($this->imageResized, $this->image, 0, 0, 0, 0, $optimalWidth, $optimalHeight, $this->width, $this->height);


        // *** if option is 'crop', then crop too
        if ($option == 'crop') {
          $this->crop($optimalWidth, $optimalHeight, $newWidth, $newHeight);
        }
      }

      ## --------------------------------------------------------
      
      private function getDimensions($newWidth, $newHeight, $option)
      {

        switch ($option)
        {
          case 'exact':
            $optimalWidth = $newWidth;
            $optimalHeight= $newHeight;
            break;
          case 'portrait':
            $optimalWidth = $this->getSizeByFixedHeight($newHeight);
            $optimalHeight= $newHeight;
            break;
          case 'landscape':
            $optimalWidth = $newWidth;
            $optimalHeight= $this->getSizeByFixedWidth($newWidth);
            break;
          case 'auto':
            $optionArray = $this->getSizeByAuto($newWidth, $newHeight);
            $optimalWidth = $optionArray['optimalWidth'];
            $optimalHeight = $optionArray['optimalHeight'];
            break;
          case 'crop':
            $optionArray = $this->getOptimalCrop($newWidth, $newHeight);
            $optimalWidth = $optionArray['optimalWidth'];
            $optimalHeight = $optionArray['optimalHeight'];
            break;
        }
        return array('optimalWidth' => $optimalWidth, 'optimalHeight' => $optimalHeight);
      }

      ## --------------------------------------------------------

      private function getSizeByFixedHeight($newHeight)
      {
        $ratio = $this->width / $this->height;
        $newWidth = $newHeight * $ratio;
        return $newWidth;
      }

      private function getSizeByFixedWidth($newWidth)
      {
        $ratio = $this->height / $this->width;
        $newHeight = $newWidth * $ratio;
        return $newHeight;
      }

      private function getSizeByAuto($newWidth, $newHeight)
      {
        if ($this->height < $this->width)
        // *** Image to be resized is wider (landscape)
        {
          $optimalWidth = $newWidth;
          $optimalHeight= $this->getSizeByFixedWidth($newWidth);
        }
        elseif ($this->height > $this->width)
        // *** Image to be resized is taller (portrait)
        {
          $optimalWidth = $this->getSizeByFixedHeight($newHeight);
          $optimalHeight= $newHeight;
        }
        else
        // *** Image to be resizerd is a square
        {
          if ($newHeight < $newWidth) {
            $optimalWidth = $newWidth;
            $optimalHeight= $this->getSizeByFixedWidth($newWidth);
          } else if ($newHeight > $newWidth) {
            $optimalWidth = $this->getSizeByFixedHeight($newHeight);
            $optimalHeight= $newHeight;
          } else {
            // *** Sqaure being resized to a square
            $optimalWidth = $newWidth;
            $optimalHeight= $newHeight;
          }
        }

        return array('optimalWidth' => $optimalWidth, 'optimalHeight' => $optimalHeight);
      }

      ## --------------------------------------------------------

      private function getOptimalCrop($newWidth, $newHeight)
      {

        $heightRatio = $this->height / $newHeight;
        $widthRatio = $this->width / $newWidth;

        if ($heightRatio < $widthRatio) {
          $optimalRatio = $heightRatio;
        } else {
          $optimalRatio = $widthRatio;
        }

        $optimalHeight = $this->height / $optimalRatio;
        $optimalWidth = $this->width / $optimalRatio;

        return array('optimalWidth' => $optimalWidth, 'optimalHeight' => $optimalHeight);
      }

      ## --------------------------------------------------------

      private function crop($optimalWidth, $optimalHeight, $newWidth, $newHeight)
      {
        // *** Find center - this will be used for the crop
        $cropStartX = ( $optimalWidth / 2) - ( $newWidth /2 );
        $cropStartY = ( $optimalHeight/ 2) - ( $newHeight/2 );

        $crop = $this->imageResized;
        //imagedestroy($this->imageResized);

        // *** Now crop from center to exact requested size
        $this->imageResized = imagecreatetruecolor($newWidth , $newHeight);
        imagecopyresampled($this->imageResized, $crop , 0, 0, $cropStartX, $cropStartY, $newWidth, $newHeight , $newWidth, $newHeight);
      }

      ## --------------------------------------------------------

      public function saveImage($savePath, $imageQuality="100")
      {
        // *** Get extension
        $extension = strrchr($savePath, '.');
          $extension = strtolower($extension);

        switch($extension)
        {
          case '.jpg':
          case '.jpeg':
            if (imagetypes() & IMG_JPG) {
              imagejpeg($this->imageResized, $savePath, $imageQuality);
            }
            break;

          case '.gif':
            if (imagetypes() & IMG_GIF) {
              imagegif($this->imageResized, $savePath);
            }
            break;

          case '.png':
            // *** Scale quality from 0-100 to 0-9
            $scaleQuality = round(($imageQuality/100) * 9);

            // *** Invert quality setting as 0 is best, not 9
            $invertScaleQuality = 9 - $scaleQuality;

            if (imagetypes() & IMG_PNG) {
               imagepng($this->imageResized, $savePath, $invertScaleQuality);
            }
            break;

          // ... etc

          default:
            // *** No extension - No save.
            break;
        }

        imagedestroy($this->imageResized);
      }


      ## --------------------------------------------------------

    }
?>
CZghost
Profil
Lukes:
Jinými slovy sis stáhnul knihovnu. Tak to máš docela odvahu, většinou ty knihovny někdo vytvoří a bez zkoušek ho prdne na net ke stažení. Čekal jsem víc řádků :) Každopádně by si to měl kodér zkontrolovat, prohnat debuggerem, jestli nenajde chyby. Případně to dát někomu zkušenějšímu, kdo tam umí najít chyby. Nestačí jenom stáhnout a prdnout to tam: důvěruj, ale prověřuj. Jestli psal, že to kontroloval a zkoušel, tak pravděpodobně lže nebo to kontroloval blbě. Dneska už existujou tuny developerských nástrojů, které obsahují i debugger, který zkontroluje kód tak, že ho zkusí interpretovat, zavolat a vypíše chyby spojené s kódem. Developerské nástroje jsou často drahé, ale existují free alternativy, zkus sáhnout po některé z nich. Případně to pošli nějakému známému, kterému důvěřuješ, ať to zkontroluje.EDIT: Ještě malá poznámka k těm debuggerům: některé dokonce umí navhnout možné řešení, ale těch je velice málo.
Lukes
Profil *
CZghost:
Tento kod používám u více scriptů a není problém, bohužel vždy je to script s jedním nahrávajícím obrázkem.
CZghost
Profil
Lukes:
bohužel vždy je to script s jedním nahrávajícím obrázkem.
V kódu jsem si všiml, že načteš jeden obrázek a vícekrát ho zmenšuješ a ukládáš. Problém jsem nenašel, je možné, že jsem to někde přehlédl, pro jistotu to ještě někdo zkontrolujte. Ještě jsem si všiml chyby u GIFu: Při resize by se měla paleta převést na true color, nejlépe použít funkci imagepalettetotruecolor, (pro zpětnou komaptibilitu si tu funkci ještě pro jistotu založ pod podmínkou, jestli ještě neexistuje):
<?php
if(!function_exists('imagepalettetotruecolor')) // podmínka (ne)dostupnosti funkce (pokud funkce není, založí ji)
{
  function imagepalettetotruecolor(&$src) // založení nové funkce, parametr funkce je existující obrázek
  {
    if(imageistruecolor($src))     // kontrola zda je obrázek již ve formátu true color
    {
      return(true);          // vrátí true, pokud je podmínka splněna
    }

    $dst = imagecreatetruecolor(imagesx($src), imagesy($src)); // založení pracovního obrázku ve formátu true color

    imagecopy($dst, $src, 0, 0, 0, 0, imagesx($src), imagesy($src)); // kopírování původního obrázku do pracovního
    imagedestroy($src);              // uvolnit paměť původního obrázku (jen pro jistotu)

    $src = $dst;                 // nahradit původní obrázek pracovním

    return(true);                 // vrátí true po dokončení operace
  }
}
?>
Celý kód i s příkladem použití najdeš na stránce s funkcí.

Při ukládání ještě ulož GIF pod paletou (paleta o počtu parev 256 s ditheringem):
<?php
imagetruecolortopalette($obrazek,$dithering=true,$hloubka=256);
?>
Lukes
Profil *
nahrávám pouze jpg a png obrázky
CZghost
Profil
I tak bych do třídy raději zařadil tyto příkazy. Dej to do switche, pod case gif:
private function openImage($file)
  {
    // *** Get extension
    $extension = strtolower(strrchr($file, '.'));

    switch($extension)
    {
      case '.jpg':
      case '.jpeg':
        $img = @imagecreatefromjpeg($file);
        break;
      case '.gif':
        $img = @imagecreatefromgif($file);
        imagepalettetotruecolor($img);
        break;
      case '.png':
        $img = @imagecreatefrompng($file);
        break;
      default:
        $img = false;
        break;
    }
    return $img;
  }
↑ Otevření obrázku

public function saveImage($savePath, $imageQuality="100")
{
  // *** Get extension
  $extension = strrchr($savePath, '.');
  $extension = strtolower($extension);

  switch($extension)
  {
     case '.jpg':
     case '.jpeg':
       if (imagetypes() & IMG_JPG) {
         imagejpeg($this->imageResized, $savePath, $imageQuality);
       }
       break;

     case '.gif':
       if (imagetypes() & IMG_GIF) {
         imagetruecolortopalette($this->imageResized, true, 256);
         imagegif($this->imageResized, $savePath);
       }
       break;

     case '.png':
       // *** Scale quality from 0-100 to 0-9
       $scaleQuality = round(($imageQuality/100) * 9);

       // *** Invert quality setting as 0 is best, not 9
       $invertScaleQuality = 9 - $scaleQuality;

       if (imagetypes() & IMG_PNG) {
         imagepng($this->imageResized, $savePath, $invertScaleQuality);
       }
       break;

       // ... etc

       default:
         // *** No extension - No save.
         break;
  }

  imagedestroy($this->imageResized);
}
↑ Uložení obrázku

Jenom pro jistotu, může se stát, že uživatel bude chtít nahrát obrázek ve formátu GIF, potom bude samozřejmě tato úprava užitečná. Jestli povoluješ pouze formáty PNG a JPG, bude to k ničemu, ale raději si to tam dej. A k tomu povol i GIF (a dodej doporučení, že nemají nahrávat gify animované, pak by to v nejlepším případě nahrálo pouze první frame, v tom nehorším by nahrávání animovaného gifu mohlo způsobit pád programu nebo celého serveru).
Lukes
Profil *
Nasadil jsem jiný resizer a ten funguje.
Nicméně řeším stále problém, když napíšu
for($i=1; $i<=6; $i++) {
...
..
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 1:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 2:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 3:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 4:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 5:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 6:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>

tak v databázi to mám

nazevobrazku-1.jpg
nazevobrazku-2.jpg
nazevobrazku-3.jpg
nazevobrazku-4.jpg
nazevobrazku-5.jpg
nazevobrazku-5.jpg

když ale dám
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 1:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 2:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 3:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 4:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 5:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 6:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 7:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>

přidám tam 7 obrázek, for($i=1; $i<=6; $i++) { furt zůstává tak to funguje jak má, ale musí být vyplněn i ten sedmý obrázek, nevíte někdo proč se tak děje?
Taps
Profil
Lukes:
položky odeslaného pole se číslují od 0. Možná tady by mohl být ten problém. TAk zkus tento zápis
<?
for($i=0; $i<=6; $i++)
?>
Lukes
Profil *
Taps:
upravil jsem to na
<?
for($i=0; $i<=5; $i++)
?>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 1:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 2:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 3:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 4:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 5:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 6:</strong></td><td><input name="addimg[]" type="file" size="68" required></td></tr>

abych měl 6 obrázků, a vypadá že to funguje, nicméně absolutně nechápu proč to nefunguje, když chci číslovat od 1.
Taps
Profil
Lukes:
možná by to ještě šlo upravit takto
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 1:</strong></td><td><input name="addimg[1]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 2:</strong></td><td><input name="addimg[2]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 3:</strong></td><td><input name="addimg[3]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 4:</strong></td><td><input name="addimg[4]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 5:</strong></td><td><input name="addimg[5]" type="file" size="68" required></td></tr>
<tr><td align="right"><strong>Obrázek 6:</strong></td><td><input name="addimg[6]" type="file" size="68" required></td></tr>
pak by mohlo fungovat
<?
for($i=1; $i<=6; $i++)
?>

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0