Autor Zpráva
McBOY
Profil
Ahoj potřebuji pomoc s tímhle
Tohle je skript na lognuti.
  <form method='post'>
  <input type="text" name='nick' placeholder="Nick"><br />
  <input type="password" name='heslo' placeholder="Heslo"><br />
  <button type="submit">Přihlásit!</button><br />
</form>

<?php
///////////////
// NASTAVENI //
///////////////
$db_host     =   "93.91.250.137";   // Zde zadej hostitele
$db_uzivatel   =   "148***_mysql_db";     // Zde uživatelské jméno
$db_heslo    =   "******";     // Zde heslo
$db_databaze   =   "148***_mysql_db";    // Zde jméno databáze
$db_tabulka   =   "authme_administrace";    // Zde zadej jméno AuthMe tabulky
$hash      =   "SHA256";      // Zde zadej typ šifrování

///////////////
// SKRIPT  //
///////////////
if(isset($_SESSION['uzivatel'])) {
  echo "<a href='?odhlasit=true'><button>Odhlásit</button>";
  if(isset($_GET['odhlasit']) && $_GET['odhlasit']==true) session_destroy();
} else {
$mysqli = new mysqli($db_host, $db_uzivatel, $db_heslo, $db_databaze);
if ($mysqli->connect_errno)
{
  echo "Failed to connect to MySQL: " . $mysqli->connect_error;
  exit();
}
if (isset($_POST['nick']) && isset($_POST['heslo']))
{
  if (!empty($_POST['nick']) && !empty($_POST['heslo']))
  {
    //Ochrana a tvorba variablů
        $nick = preg_replace('/\s+/', '', $_POST['nick']);
    $heslo = preg_replace('/\s+/', '', $_POST['heslo']);
    $result = $mysqli->query("SELECT password FROM ".$db_tabulka." WHERE username = '".$nick."'");
    $row = $result->fetch_assoc();
    switch ($hash) {
      case 'MD5':
        $heslicko = hash('md5', $heslo) === $row['password']; break;
      case 'SHA1':
        $heslicko = hash('sha1', $heslo) === $row['password']; break;
      case 'SHA256':
        $userPasswordField = explode('$', $row['password']);
        $heslo = hash('sha256', $heslo);
        $heslo .= $userPasswordField[2];
        $heslo = '$SHA$' . $userPasswordField[2] . '$' . hash('sha256', $heslo);
        $heslicko = $heslo === $row['password'];
        break;
    }
    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    
    //Ověření nicku
    $query_nick = mysqli_query($mysqli, "SELECT username FROM ".$db_tabulka." WHERE username = '".$nick."'");
    if ($data_nick = mysqli_fetch_array($query_nick))
    {
      //Ověření hesla
      if ($heslicko)
      {
        $_SESSION['uzivatel'] = $nick;
        //Úspěšné přihlášení
     
header ("Location: admin.php");
      }
      else
      {
        //Neúspěšné přihlášení
        echo "<div style='color: red;'><strong>Toto heslo není správné.</strong></div>";
      }
    }
    else
    {
      //Neexistující přezdívka
      echo "<div style='color: red;'><strong>Tato přezdívka nebyla nalezena.</strong></div>";
    }
  }
}
}

//Obnova hesla
if(isset($_GET['action']))
{
  if($_GET['action'] == "newpassword")
  {
    echo "<form method='post'><input type='text' name='udaj' placeholder='Přezdívka'><button type='submit'>Zaslat heslo!</button></form>";
    if(isset($_POST['udaj']))
    {
      if(!empty($_POST['udaj']))
      {
        function random_pwd($length)
        {        
          $rangeMin = pow(36, $length-1);
          $rangeMax = pow(36, $length)-1;
          $base10Rand = mt_rand($rangeMin, $rangeMax);
          $newRand = base_convert($base10Rand, 10, 36);
  
          return $newRand;
        }
        $new_query_email = mysqli_query($mysqli, "SELECT email FROM ".$db_tabulka." WHERE username = '".$_POST['udaj']."'");
        $new_query_data = mysqli_fetch_array($new_query_email);
        $random_pw = random_pwd(10);
        $random_pw_md = md5($random_pw);  
        $message = "Tvoje nove heslo pro jmeno ".$_POST['udaj']." je " . $random_pw;
        ini_set("SMTP","ssl://smtp.gmail.com");
        ini_set("smtp_port","587");
        mail($new_query_data['email'], 'New Password', $message);
        $query = mysqli_query($mysqli, "UPDATE ".$db_tabulka." SET password = '".$random_pw_md."' WHERE username = '".$_POST['udaj']."'");
        echo "Tvé heslo bylo změněno! Zkontroluj svoji e-mailovou schránku.";
        
      }
    }
  }
}

?>
No a jak je to
 $_SESSION['uzivatel'] = $nick;
        //Úspěšné přihlášení
     
header ("Location: admin.php");
      }
Tak potřebuji aby ten script když se úspěšně přihlásí tak nepojede akorát ten nick, heslo, odeslat zmizí a bude tam normální přidávání příspěvků
Html kód na přidání příspěvku
<form action="script.php" method="post">
 <h3>Název článku:</h3> <input type="text" id="nazev" name="nazev" /><br />
  <h3>Obsah článku:</h3> <textarea id="text" name="text"></textarea>
  <h3>Autor:</h3> <input type="text" id="autor" name="autor">
 <input type="submit" value="Odeslat!" />
</form>
A to potřebují aby tam někde bylo tlačítko na odhlášení.

Díky McBOY
karel S.
Profil *
McBOY:
kontroluj, jestli existuje $_SESSION['uzivatel'] a vypisuj příslušný formulář.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0