Autor Zpráva
Martin02
Profil
Ahoj,

používám prestashop a mám problém.
if ($context->shop->domain != $context->shop->domain_ssl)
{
 //$domains = array($context->shop->domain_ssl);
 //$domains = array($context->shop->domain);
 //$domains = array($context->shop->domain_ssl, $context->shop->domain);
 $domains = array("a", "b");
}

To je část kódu, kde 140. řádek je ten předposlední.
A vyhazuje to tuto chybu: Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /var/www/virtual/domena.cz/htdocs/presta/config/config.inc.php on line 140

To samé se stane, když tam dám i jednoduché přiřazení proměnné, např. $blabla = "ahoj";.


Tušíte někdo, co se děje? Že mi PHP neumí vytvořit proměnnou? Problém může být asi kdekoliv, možná i v konfiguraci php, ale nevím o ničem, co by bránilo vytváření proměnných.

Děkuji


Teď si ale uvědomuji, že kód, který s prestashopem nemá nic společného, funguje. Takže to asi bude nějaké nastavení prestashopu či co.
Tori
Profil
Co se stane, když zakomentujete i tenhle řádek a necháte jen prázdný blok u podmínky? Není chyba už o pár řádků předtím, v celém bloku else?
Případně pokud je zdroják syntakticky v pořádku a pokud máte zapnutý akcelerátor, změní se něco když akcelerátor vypnete?
Martin02
Profil
if (defined('_PS_ADMIN_DIR_'))
  $cookie = new Cookie('psAdmin', '', $cookie_lifetime);
else
{
  if ($context->shop->getGroup()->share_order)
    $cookie = new Cookie('ps-sg'.$context->shop->getGroup()->id, '', $cookie_lifetime, $context->shop->getUrlsSharedCart());
  else
  {
    //$domains = null;
    if ($context->shop->domain != $context->shop->domain_ssl)
    {
      //$domains = array($context->shop->domain_ssl);
      //$domains = array($context->shop->domain);
      //$domains = array($context->shop->domain_ssl, $context->shop->domain);
      //$domains = array("a", "b");
    }
        
    
    $cookie = new Cookie('ps-s'.$context->shop->id, '', $cookie_lifetime, $domains);
  }
}

Error: Parse error: syntax error, unexpected '}' in /var/www/virtual/zaruceneceske.cz/htdocs/presta/config/config.inc.php on line 141

Podle obarvení syntaxe mého editoru k sobě patří správné závorky, takže asi není problém v tom, že by někde omylem nějaká závorka začínala.
DobráKlávesnice
Profil *
Martin02:
To je celý soubor, nebo tam je něco dalšího? Mohl by jsi ho sem dát celý?
Fisir
Profil
Reaguji na Martina02:
Ačkoliv je podmínkování řešeno velmi chaoticky, kontrola syntaxe je v pořádku. Přimlouvám se za celý soubor.
Martin02
Profil
<?php
/*
* 2007-2013 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Open Software License (OSL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
*  @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
*  @copyright  2007-2013 PrestaShop SA
*  @license    http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php  Open Software License (OSL 3.0)
*  International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*/

require_once(dirname(__FILE__).'/defines.inc.php');
$start_time = microtime(true);

/* SSL configuration */
define('_PS_SSL_PORT_', 443);

/* Improve PHP configuration to prevent issues */
ini_set('upload_max_filesize', '100M');
ini_set('default_charset', 'utf-8');
ini_set('magic_quotes_runtime', 0);

/* correct Apache charset (except if it's too late */
if (!headers_sent())
  header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

/* No settings file? goto installer... */
if (!file_exists(dirname(__FILE__).'/settings.inc.php'))
{
  $dir = ((substr($_SERVER['REQUEST_URI'], -1) == '/' || is_dir($_SERVER['REQUEST_URI'])) ? $_SERVER['REQUEST_URI'] : dirname($_SERVER['REQUEST_URI']).'/');
  if (!file_exists(dirname(__FILE__).'/../install'))
    die('Error: "install" directory is missing');
  header('Location: install/');
  exit;
}

require_once(dirname(__FILE__).'/settings.inc.php');

require_once(dirname(__FILE__).'/autoload.php');

if (_PS_DEBUG_PROFILING_)
{
  include_once(_PS_TOOL_DIR_.'profiling/Controller.php');
  include_once(_PS_TOOL_DIR_.'profiling/ObjectModel.php');
  include_once(_PS_TOOL_DIR_.'profiling/Hook.php');
  include_once(_PS_TOOL_DIR_.'profiling/Db.php');
  include_once(_PS_TOOL_DIR_.'profiling/Tools.php');
}

/* Redefine REQUEST_URI if empty (on some webservers...) */
if (!isset($_SERVER['REQUEST_URI']) || empty($_SERVER['REQUEST_URI']))
{
  if (!isset($_SERVER['SCRIPT_NAME']) && isset($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
    $_SERVER['SCRIPT_NAME'] = $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'];
  if (isset($_SERVER['SCRIPT_NAME']))
  {
    if (basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']) == 'index.php' && empty($_SERVER['QUERY_STRING']))
      $_SERVER['REQUEST_URI'] = dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']).'/';
    else
    {
      $_SERVER['REQUEST_URI'] = $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
      if (isset($_SERVER['QUERY_STRING']) && !empty($_SERVER['QUERY_STRING']))
        $_SERVER['REQUEST_URI'] .= '?'.$_SERVER['QUERY_STRING'];
    }
  }
}

/* Trying to redefine HTTP_HOST if empty (on some webservers...) */
if (!isset($_SERVER['HTTP_HOST']) || empty($_SERVER['HTTP_HOST']))
  $_SERVER['HTTP_HOST'] = @getenv('HTTP_HOST');
  
$context = Context::getContext();

/* Initialize the current Shop */
$context->shop = Shop::initialize();
define('_THEME_NAME_', $context->shop->getTheme());
define('__PS_BASE_URI__', $context->shop->getBaseURI());

/* Include all defines related to base uri and theme name */
require_once(dirname(__FILE__).'/defines_uri.inc.php');

global $_MODULES;
$_MODULES = array();

/* Load configuration */
Configuration::loadConfiguration();

/* Load all languages */
Language::loadLanguages();

/* Loading default country */
$defaultCountry = new Country(Configuration::get('PS_COUNTRY_DEFAULT'), Configuration::get('PS_LANG_DEFAULT'));
$context->country = $defaultCountry;

/* It is not safe to rely on the system's timezone settings, and this would generate a PHP Strict Standards notice. */
@date_default_timezone_set(Configuration::get('PS_TIMEZONE'));

/* Set locales */
$locale = strtolower(Configuration::get('PS_LOCALE_LANGUAGE')).'_'.strtoupper(Configuration::get('PS_LOCALE_COUNTRY').'.UTF-8');
setlocale(LC_COLLATE, $locale);
setlocale(LC_CTYPE, $locale);
setlocale(LC_TIME, $locale);
setlocale(LC_NUMERIC, 'en_US.UTF-8');

/* Instantiate cookie */


$cookie_lifetime = (int)(defined('_PS_ADMIN_DIR_') ? Configuration::get('PS_COOKIE_LIFETIME_BO') : Configuration::get('PS_COOKIE_LIFETIME_FO'));
$cookie_lifetime = time() + (max($cookie_lifetime, 1) * 3600);

if (defined('_PS_ADMIN_DIR_'))
  $cookie = new Cookie('psAdmin', '', $cookie_lifetime);
else
{
  if ($context->shop->getGroup()->share_order)
    $cookie = new Cookie('ps-sg'.$context->shop->getGroup()->id, '', $cookie_lifetime, $context->shop->getUrlsSharedCart());
  else
  {
    //$domains = null;
    if ($context->shop->domain != $context->shop->domain_ssl)
    {
      //$domains = array($context->shop->domain_ssl);
      //$domains = array($context->shop->domain);
      //$domains = array($context->shop->domain_ssl, $context->shop->domain);
      //$domains = array("a", "b");
    }
        
    
    $cookie = new Cookie('ps-s'.$context->shop->id, '', $cookie_lifetime, $domains);
  }
}

$context->cookie = $cookie;

/* Create employee if in BO, customer else */
if (defined('_PS_ADMIN_DIR_'))
{
  $employee = new Employee($cookie->id_employee);
  $context->employee = $employee;

  /* Auth on shops are recached after employee assignation */
  if ($employee->id_profile != _PS_ADMIN_PROFILE_)
    Shop::cacheShops(true);

  $cookie->id_lang = (int)$employee->id_lang;
}

/* if the language stored in the cookie is not available language, use default language */
if (isset($cookie->id_lang) && $cookie->id_lang)
  $language = new Language($cookie->id_lang);
if (!isset($language) || !Validate::isLoadedObject($language))
  $language = new Language(Configuration::get('PS_LANG_DEFAULT'));
$context->language = $language;

if (!defined('_PS_ADMIN_DIR_'))
{
  if (isset($cookie->id_customer) && (int)$cookie->id_customer)
  {
    $customer = new Customer($cookie->id_customer);
    if(!Validate::isLoadedObject($customer))
      $customer->logout();
    else
    {
      $customer->logged = $cookie->logged;

      if ($customer->id_lang != $context->language->id)
      {
        $customer->id_lang = $context->language->id;
        $customer->update();
      }
    }
  }

  if (!isset($customer) || !Validate::isLoadedObject($customer))
  {
    $customer = new Customer();
    
    // Change the default group
    if (Group::isFeatureActive())
      $customer->id_default_group = Configuration::get('PS_UNIDENTIFIED_GROUP');
  }
  $customer->id_guest = $cookie->id_guest;
  $context->customer = $customer;
}

/* Link should also be initialized in the context here for retrocompatibility */
$https_link = (Tools::usingSecureMode() && Configuration::get('PS_SSL_ENABLED')) ? 'https://' : 'http://';
$context->link = new Link($https_link, $https_link);

/**
 * @deprecated : these defines are going to be deleted on 1.6 version of Prestashop
 * USE : Configuration::get() method in order to getting the id of order state
 */
define('_PS_OS_CHEQUE_',      Configuration::get('PS_OS_CHEQUE'));
define('_PS_OS_PAYMENT_',     Configuration::get('PS_OS_PAYMENT'));
define('_PS_OS_PREPARATION_', Configuration::get('PS_OS_PREPARATION'));
define('_PS_OS_SHIPPING_',    Configuration::get('PS_OS_SHIPPING'));
define('_PS_OS_DELIVERED_',   Configuration::get('PS_OS_DELIVERED'));
define('_PS_OS_CANCELED_',    Configuration::get('PS_OS_CANCELED'));
define('_PS_OS_REFUND_',      Configuration::get('PS_OS_REFUND'));
define('_PS_OS_ERROR_',       Configuration::get('PS_OS_ERROR'));
define('_PS_OS_OUTOFSTOCK_',  Configuration::get('PS_OS_OUTOFSTOCK'));
define('_PS_OS_BANKWIRE_',    Configuration::get('PS_OS_BANKWIRE'));
define('_PS_OS_PAYPAL_',      Configuration::get('PS_OS_PAYPAL'));
define('_PS_OS_WS_PAYMENT_', Configuration::get('PS_OS_WS_PAYMENT'));

/* Get smarty */
require_once(dirname(__FILE__).'/smarty.config.inc.php');
$context->smarty = $smarty;
juriad
Profil
php -l říká: No syntax errors detected.
Martin02
Profil
Prestashop je docela velký projekt, takže by bylo potřeba zkontrolovat desítky, možná stovky souborů...


Tak díky tomuto: www.piliapp.com/php-syntax-check/ jsem na něco přišel.

Je tam nějaký problém s mezerama - tudíž možná kódování.
define('_PS_OS_ERROR_',       Configuration::get('PS_OS_ERROR'));

Když to je takto, původní, tak to nejde. Mezi čárkou a "Configuration.." je 7 mezer. Když 6 nebo 7 z nich vymažu, tak to jde. A to podstatné je, že když je všechny "přepíšu" - vymažu a 7x zmášknu mezerník, tak to funguje.


Ve věcech ohledne kódování se nevyznám. Je pro to nějaké rozumné vysvětlení? Popřípadě jednoduché řešení? (Jiné než nahrazovat všechny mezery.) V době, kdy se začaly zobrazovat ty chyby jsem zkoušel používat nový editor, tak to asi bude tím.
Tori
Profil
Martin02:
V době, kdy se začaly zobrazovat ty chyby jsem zkoušel používat nový editor, tak to asi bude tím.
To vypadá dost pravděpodobně. Zkontrolujte nastavení editoru (jestli ho ještě používáte).

Fisir:
Ačkoliv je podmínkování řešeno velmi chaoticky
Přikázání "Neuzavřeš do závorek blok o jednom příkazu" je v coding standards Prestashopu, bohužel.
Martin02
Profil
Tak jsem přepsal všechny mezery mezi argumentami funkcí a funguje to. Díky moc.
pajamac
Profil
Zdravím jsem začátečník v php a hlásí mi to chybu: Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE, expecting ',' or ';' in /DISK2/WWW/beroot.eu/fancom/tests/connect.php on line 11 Kód je zde:
<?php
$username = "*cenzura*";
$password = "*cenzura*";
$hostname = "sql20.pipni.cz"; 
$dbhandle = mysql_connect($hostname, $username, $password) 
 or die("Unable to connect to MySQL");
echo "Connected to MySQL<br>";
$selected = mysql_select_db("fancom_beroot_eu",$dbhandle)
 or die("Could not select examples");
echo "Succesfuly connected"
$data = mysql_query("SELECT * FROM `user` ORDER BY id ASC ");
$name = 'name';
$password = 'password';
$e-mail = 'e-mail';
$rows = mysql_fetch_assoc($data);
echo 'Name: ' . $rows [$name];
echo 'Password: ' . $rows [$password];
?>
juriad
Profil
Předchozí řádka s echem není ukončená středníkem. Příště si založ vlastní vlákno, tvůj problém, byť se stejným symptemem, je jiný.
pajamac
Profil
juriad:
Děkuji a omlouvám se.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm: