Autor Zpráva
kacerek99
Profil
Pěkné slunečné odpoledne všem :-) Mam menší problém s php scriptem pro mobilní platby...
Má fungovat následně-- přijde sms--mobilní platby zavolají script a předají mu informace.... a script nick předá pomoci Rcon Minecraft Serveru...
To vše v podstatě perfektně funguje až na menší chybu script předá nick s třemi mezerami před ním...a tak je mi script k ničemu
1 mezeru pochopitelně dávám já takže zřejmě někde v scriptu jsou 2 mezery které by tam neměli být...a já je nemohu najít a prosím vás o pomoc... mockrát vám děkuji za jakoukoliv připomínku ke scriptu....
PS: PHP zatím moc nerozumím a script není mé tvorby...

zavolanivip.php
Vas pozadavek byl zpracovan!
<?php
///////////////
// NASTAVENÍ //
///////////////
$server = "ip";
$port = "port";
$heslo = "heslo";
//////////////////////////////
// VYTAŽENÍ INFORMACÍ Z SMS //
//////////////////////////////
$price = $_GET['shortcode'];
$price = str_replace("90333"," ",$price);
$player = $_GET['sms'];
$player = str_replace("PM FRICRAFT"," ",$player); //Keyword nahradtě vaším keywordem,př: SCC

$commands = array();
//////////////////////////////
// JEDNOTLIVÉ CENOVÉ HLADINY//
//////////////////////////////
switch($price) {

 case 99: //cena 99kc
  $commands[] = "say Heureeeeka 99";//sem si dejte vas prikaz bez lomitka
  $commands[] = "say a jine";
 break;

 case 79: //cena 79kc
   $commands[] = "givevip ".$player." vip 31";//mesic vip
   $commands[] = "say Hrac ".$player."  si zakoupil VIP na dobu 31 dnu, Dekujeme.";
 break;

 case 50: //cena 50kc
  $commands[] = "givevip ".$player." vip 14";//14dni vip
  $commands[] = "say Hrac ".$player." si zakoupil VIP na dobu 14 dnu, Dekujeme.";
 break;

 case 30.000: //cena 30kc
   $commands[] = "givevip ".$player." vip 7";//tyden vip
   $commands[] = "say Hrac ".$player."  si zakoupil VIP na dobu 7dnu, Dekujeme.";
 break;}

include_once("rcon.php");
$r = new rcon($server,$port,$heslo);
if($r->Auth())
{
  foreach($commands as $command)
  $r->rconCommand($command);
}

?>

rcon.php
<?php
/*
RCON remote console class, modified for minecraft compability by Tehbeard.

!!!YOU MUST CONFIGURE RCON ON YOUR MINECRAFT SERVER FOR THIS TO WORK
AT TIME OF WRITING ONLY 1.9pr4+ HAVE BUILTIN RCON SUPPORT!!!

Example Code:
============
include_once("rcon.class.php"); //Include this file
$r = new rcon("127.0.0.1",25575,"foobar"); //create rcon object for server on the rcon port with a specific password
if($r->Auth()){ //Connect and attempt to authenticate
{
 $r->rconCommand("say Saving in 10 seconds!"); //send a command
 sleep(10);
 $r->rconCommand("save-all"); //send a command
 $r->rconCommand("say Save complete!");//send a command
 echo $r->rconCommand("list");//send a command, echo returned value
}
============Based upon the following work:
[<<<
  Basic CS:S Rcon class by Freman. (V1.00)
  ----------------------------------------------
  Ok, it's a completely working class now with with multi-packet responses

  Contact: printf("%s%s%s%s%s%s%s%s%s%d%s%s%s","rc","on",chr(46),"cl","ass",chr(64),"pri","ya",chr(46),2,"y",chr(46),"net")

  Behaviour I've noticed:
    rcon is not returning the packet id.
>>>]
*/

define("SERVERDATA_EXECCOMMAND",2);
define("SERVERDATA_AUTH",3);

class RCon {
  var $Password;
  var $Host;
  var $Port = 27015;
  var $_Sock = null;
  var $_Id = 0;

  function RCon ($Host,$Port,$Password) {
    $this->Password = $Password;
    $this->Host = $Host;
    $this->Port = $Port;
    $this->_Sock = @fsockopen($this->Host,$this->Port, $errno, $errstr, 30) or
        die("Unable to open socket: $errstr ($errno)\n");
    $this->_Set_Timeout($this->_Sock,2,500);
    }

  function Auth () {
    $PackID = $this->_Write(SERVERDATA_AUTH,$this->Password);

    // Real response (id: -1 = failure)
    $ret = $this->_PacketRead();
    //var_dump($ret);
    if ($ret[0]['ID'] == -1) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  function _Set_Timeout(&$res,$s,$m=0) {
    if (version_compare(phpversion(),'4.3.0','<')) {
      return socket_set_timeout($res,$s,$m);
    }
    return stream_set_timeout($res,$s,$m);
  }

  function _Write($cmd, $s1='', $s2='') {
    // Get and increment the packet id
    $id = ++$this->_Id;

    // Put our packet together
    $data = pack("VV",$id,$cmd).$s1.chr(0).$s2.chr(0);

    // Prefix the packet size
    $data = pack("V",strlen($data)).$data;

    // Send packet
    fwrite($this->_Sock,$data,strlen($data));

    // In case we want it later we'll return the packet id
    return $id;
  }

  function _PacketRead() {
    //Declare the return array
    $retarray = array();
    //Fetch the packet size
    while ($size = @fread($this->_Sock,4)) {
      $size = unpack('V1Size',$size);
      //Work around valve breaking the protocol
      if ($size["Size"] > 4096) {
        //pad with 8 nulls
        $packet = "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00".fread($this->_Sock,4096);
      } else {
        //Read the packet back
        $packet = fread($this->_Sock,$size["Size"]);
      }
      array_push($retarray,unpack("V1ID/V1Response/a*S1/a*S2",$packet));
    }
    return $retarray;
  }

  function Read() {
    $Packets = $this->_PacketRead();

    foreach($Packets as $pack) {
      if (isset($ret[$pack['ID']])) {
        $ret[$pack['ID']]['S1'] .= $pack['S1'];
        $ret[$pack['ID']]['S2'] .= $pack['S1'];
      } else {
        $ret[$pack['ID']] = array(
          'Response' => $pack['Response'],
          'S1' => $pack['S1'],
          'S2' =>  $pack['S2'],
        );
      }
    }
    return $ret;
  }

  function sendCommand($Command) {
    //$Command = '"'.trim(str_replace(' ','" "', $Command)).'"';
    //$Command="stop";
    $this->_Write(SERVERDATA_EXECCOMMAND,$Command,'');
  }

  function rconCommand($Command) {
    $this->sendcommand($Command);

    $ret = $this->Read();

    //ATM: Source servers don't return the request id, but if they fix this the code below should read as
    // return $ret[$this->_Id]['S1'];
    return $ret[$this->_Id]['S1'];
  }
}
?>
Micruss
Profil
a co zkusit nna začátek dát $player = trim($player);
kacerek99
Profil
Mockrát děkuji vše už naprosto funguje :-) problém vyřešen :-)

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm: