Autor Zpráva
fifa
Profil
Dobrý den mám vytvořený přihlašovací script propojený s mysql databází n amém server a chtěl bych se zeptat jak udělat php kod aby četl data z databáze zde přikládám php kody celého systému

config.php
  <?php
    define('SQL_HOST', 'localhost'); // obvykle localhost
    define('SQL_UZIVATEL', 'uživatel'); // přihlašovací jméno do mysql
    define('SQL_HESLO', 'heslo'); // heslo do mysql
    define('SQL_DATABAZE', 'databáze'); // databáze mysql
    define('WEB_START', 'jsemPrihlasen.php'); // startovní stránka po přihlášení
  ?>

registrace.php
  <?php
    session_start();
    //Pokud uživatel nějaké políčko nevyplnil, sdělíme mu to
    if( isset($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']) && is_array($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']) && count($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']) >0 ) {
      echo '<ul type="I">';
      foreach($_SESSION['ERROR_ZPRAVA'] as $zpr) {
        echo '<li>',$zpr,'</li>'; 
      }
      echo '</ul>';
      unset($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']);
    }
  ?>
  <form action="zregistrace.php" method="post">
  <table>
  <tr>
   <td>Nick: </td><td><input type="text" name="nick"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Heslo: </td><td><input type="password" name="heslo"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Heslo znovu: </td><td><input type="password" name="zheslo"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td><td align="right"><input type="submit" name="Submit" value="Registrovat"></td>
  </tr>
  </table>
  </form>

zregistrace.php
  <?php
    //Nastartování session
    session_start();
    //Vložení config.php
    require_once('config.php');
    $error_zprava = array();
    //Validace pro errory
    $error = false;
    //Připojení k mysql serveru
    $link = mysql_connect(SQL_HOST, SQL_UZIVATEL, SQL_HESLO);
    if(!$link) {
      die('Nelze se připojit: ' . mysql_error());
    }
    //Zvolíme databázi
    $db = mysql_select_db(SQL_DATABAZE);
    if(!$db) {
      die("Databáze nenalezena");
    }
    //Zabráníme sql injekci
    function clean($str) {
      $str = @trim($str);
      if(get_magic_quotes_gpc()) {
        $str = stripslashes($str);
      }
      return mysql_real_escape_string($str);
    }
    //Vyčistíme přijaté hodnoty
    $nick = htmlspecialchars(clean($_POST['nick']));
    $heslo = htmlspecialchars(clean($_POST['heslo']));
    $zheslo = clean($_POST['zheslo']);
    $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
    //Kontrolujeme, zda uživatel vyplnil všechna pole
     //Kontrola nicku
    if($nick == '') {
      $error_zprava[] = 'Vyplň nick!';
      $error = true;
    }
     //Kontrola hesla
    if($heslo == '') {
      $error_zprava[] = 'Vyplň heslo!';
      $error = true;
    }
     //Kontrola zopakovaného hesla
    if($zheslo == '') {
      $error_zprava[] = 'Vyplň kontrolu hesla!';
      $error = true;
    }
     //Porovnání zadatných hesel
    if( strcmp($heslo, $zheslo) != 0 ) {
      $error_zprava[] = 'Hesla nesouhlasí!';
      $error = true;
    }
    //Zkontrolujeme, zda již někdo pod tímto nickem není zaregistrován
    if($nick != '') {
      $dotaz = "SELECT * FROM uzivatele WHERE nick='$nick'";
      $pdotaz = mysql_query($dotaz);
      if($pdotaz) {
        if(mysql_num_rows($pdotaz) > 0) {
          $error_zprava[] = 'Nick je již zabrán!';
          $error = true;
        }
        @mysql_free_result($pdotaz);
      }
      else {
        die("Selhání dotazu č1");
      }
    }
    //Pokud je chyba v políčkách, vrátíme uživatele zpět a sdělíme co neměl vyplněno
    if($error) {
      $_SESSION['ERROR_ZPRAVA'] = $error_zprava;
      session_write_close();
      header("location: registrace.php");
      exit();
    }
    //Vytvoříme sql dotaz
    $dotaz = "INSERT INTO uzivatele(nick, heslo, ip) VALUES('$nick','".md5($_POST['heslo'])."','$ip')";
    mysql_query("SET character_set_client=utf8");
    mysql_query("SET character_set_connection=utf8");
    mysql_query("SET character_set_results=utf8");
    //Provedeme sql dotaz
    $pdotaz = @mysql_query($dotaz);
    //Při úspěšné registraci hodíme uživatele na prihlaseni.php?z=registrace-uspesna
    if($pdotaz) {
      header("location: prihlaseni.php?z=registrace-uspesna");
      exit();
    }else {
      die("Selhání dotazu č2");
    }
  ?>

prihlaseni.php
  <?php
    //Pokud uživatel nějaké políčko nevyplnil, sdělíme mu to
    if( isset($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']) && is_array($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']) && count($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']) >0 ) {
      echo '<ul type="I">';
      foreach($_SESSION['ERROR_ZPRAVA'] as $zpr) {
        echo '<li>',$zpr,'</li>'; 
      }
      echo '</ul>';
      unset($_SESSION['ERROR_ZPRAVA']);
    }
    
    
    //Registrace úspěšná a ostatní
    $zpr = array('registrace-uspesna' => 'Byl/a jsi úspěšně zaregisrován/a. Nyní se můžeš pihlásit.',
    'prihlaseni-selhalo' => 'Přihlášení selhalo. Prosím, zkontroluj zadané údaje.',
    'automaticke-odhlaseni' => 'Byl/a jsi neaktivní déle jak 30 minut. Byl/a jsi automaticky odhlášen/a.',);
    //Jestliže jseme dostali "z" tak řekneme obsah arraye
    if($_GET['z']){
     echo "".$zpr[$_GET['z']]."";
    }else{
     echo "";
    }
  ?>
  <form action="zprihlaseni.php" method="post">
  <table>
  <tr>
   <td>Nick: </td><td><input type="text" name="nick"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Heslo: </td><td><input type="password" name="heslo"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>&nbsp;</td><td align="right"><input type="submit" name="Submit" value="Přihlásit se"></td>
  </tr>
  </table>
  </form>

zprihlaseni.php
  <?php
    //Nastartování session
    session_start();
    //Vložení config.php
    require_once('config.php');
    $error_zprava = array();
    //Validace pro errory
    $error = false;
    //Připojení k mysql serveru
    $link = mysql_connect(SQL_HOST, SQL_UZIVATEL, SQL_HESLO);
    if(!$link) {
      die('Nelze se připojit: ' . mysql_error());
    }
    //Zvolíme databázi
    $db = mysql_select_db(SQL_DATABAZE);
    if(!$db) {
      die("Databáze nenalezena");
    }
    //Zabráníme sql injekci
    function clean($str) {
      $str = @trim($str);
      if(get_magic_quotes_gpc()) {
        $str = stripslashes($str);
      }
      return mysql_real_escape_string($str);
    }
    //Vyčistíme přijaté hodnoty
    $nick = clean($_POST['nick']);
    $heslo = clean($_POST['heslo']);
    //Kontrolujeme, zda uživatel vyplnil všechna pole
     //Kontrola nicku
    if($nick == '') {
      $error_zprava[] = 'Vlož nick!';
      $error = true;
    }
     //Kontrola hesla
    if($heslo == '') {
      $error_zprava[] = 'Vlož heslo!';
      $error = true;
    }
    //Pokud je chyba v políčkách, vrátíme uživatele zpět a sdělíme co neměl vyplněno
    if($error) {
      $_SESSION['ERROR_ZPRAVA'] = $error_zprava;
      session_write_close();
      header("location: prihlaseni.php?z=prihlaseni-selhalo");
      exit();
    }
    //Vytvoříme sql dotaz
    $dotaz="SELECT * FROM uzivatele WHERE nick='$nick' AND heslo='".md5($_POST['heslo'])."'";
    mysql_query("SET character_set_client=utf8");
    mysql_query("SET character_set_connection=utf8");
    mysql_query("SET character_set_results=utf8");
    //Provedeme sql dotaz
    $pdotaz=mysql_query($dotaz);
    
    //Pokud dosud bylo vše úspěšné, zapíšeme údaje do session
    if($pdotaz) {
      if(mysql_num_rows($pdotaz) == 1) {
        session_regenerate_id();
        $uzivatel = mysql_fetch_assoc($pdotaz);
        //Zapisování údajů do session
        $_SESSION['ID'] = $uzivatel['id'];
        $_SESSION['NICK'] = $uzivatel['nick'];
        $_SESSION['HESLO'] = $uzivatel['heslo'];
        session_write_close();
        header("location: ".WEB_START."");
        exit();
      }else {
        //Vše bylo neůspěšné. Přihlášení se nezdařilo
        header("location: prihlaseni.php?z=prihlaseni-selhalo");
        exit();
      }
    }else {
      die("Selhání dotazu");
    }
  ?>

autentizace.php
  <?php
    //Nastartování session
    session_start();
    //Jestliže není zadaný v session id hodí vás to na prihlaseni.php 
    if(!isset($_SESSION['ID']) || (trim($_SESSION['ID']) == '')) {
      header("location: prihlaseni.php?z=automaticke-odhlaseni");
      exit();
    }
  ?>

jsemPrihlasen.php
  <?require_once('autentizace.php'); //Velice důležité (kdyby to tu nebylo, mohl by sem nepřihlášený uživatel)?>
  <h1>Stránka, kam se dostanou jen přihlášení uživatelé</h1>
  <p>Vítej <b><?echo $_SESSION['NICK']?></b></p>
  A tady dále pokračuje stránka....
  <a href="odhlasit.php">Odhlásit</a>
lionel messi
Profil
fifa:
chtěl bych se zeptat jak udělat php kod aby četl data z databáze
Čo konkrétne? Napíš sem názvy predmetných tabuliek, uveď štruktúru (čiže hlavne názvy stĺpcov, dátové typy nemusia byť) a špecifikuj, čo potrebuješ vytiahnuť, uvedené kódy nie sú v tomto prípade celkom relevantné, týkajú sa výlučne zápisu do db, nie výpisu z nej.

Všeobecný postup, možno ti trochu pomôže:
1. Musíš sa samozrejme pripojiť k databáze.
2. Zostavíš SQL dotaz, v tomto prípade klasický SELECT (česky + česky o zoraďovaní a limite).
3. Dotaz normálne prevedieš pomocou $result = mysql_query($query); (v prípade použitia užívateľského vstupu nezabudni na escapovanie).
4. Na vypísanie dát si vytvoríš cyklus (ak vypisuješ jeden riadok, nebudeš ho potrebovať) asi takto:
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
//tu bude vypisovanie dát
}
5. Dáta nájdeš v poli $row pod textovými indexmi zodpovedajúcimi názvu príslušného databázového stĺpca (prípadne jeho aliasu, ak ho použiješ v dotaze).

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Odkud se sem odkazuje


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0