Autor Zpráva
KarelEben
Profil
Zdravím,

v současné době dělám na jednom projektu a teď se vstekám s formulářem.
Má to dělat to že po kliknutí na add v formuláří addMealBlockForm se AJAXem odešlou data do db a znova se překreslí do snippetu listDietGroups a jako položky v mealBlock v addMealForm. Dále se má po odeslání formuláře addMealForm překreslit listDietGroups. Na serveru používáme Doctrine.
Šablona:
<div class="meal-bar edit">
            {snippet addMealBlock}
              {form addMealBlockForm, class => "meal-form ajax"}
                <div class="row">
                  {input mealBlock, class => "meal-headline required"}
                  {input add, class => "no-button add-item add-block to-left"}
                </div>
              {/form}
            {/snippet}
            {snippet addMeal}
              {form addMealForm, class => "last meal-form ajax"}
                <div class="row">
                  {input mealName, class => "name required"}
                  {input moreInfo, class => "more-info"}
                  {input mealBlock}
                  {input add, class => "no-button add-item add-meal"}
                  {input price, class => "price required"}
                  <div class="error" n:if="$form['price']->getError()">{_$form['price']->getError()}</div>
                </div>
              {/form}
            {/snippet}
              <div class="required-info">{_admin.settings.meal-list.required-info}</div>
            {snippet listDietGroups}
              <div class="generated">
                {foreach $company->dietGroups as $dietGroup}
                  <div class="meal-block" id="MB_{$dietGroup->id}">
                    <div class="meal-headline">{$dietGroup->name}<a class="ajax" n:href="deleteMealBlock!, id => $dietGroup->id"><span class="delete delete-block"></span></a></div>
                    {foreach $dietGroup->dietItems as $dietItem}
                      <div class="meal">
                        <span class="name">{$dietItem->name}</span>
                        <span class="more-info">{$dietItem->description}</span>
                        <a class="ajax" n:href="deleteMeal!, id => $dietItem->id"><span class="delete"></span></a>
                        <span class="price">{$dietItem->price},-</span>
                      </div>
                    {/foreach}
                  </div>
                {/foreach}
              </div>
            {/snippet}
          </div>

Presenter:
/**
   * @var DietGroupFacade
   * @inject
   */
  public $dietGroupFacade;

  /**
   * @var CompanyFacade
   * @inject
   */
  public $companyFacade;
  .
  .

  public function renderDefault()
  {
    $this->template->company = $this->company;
  .
  .

  }

  .
  .
  .

  public function createComponentAddMealBlockForm()
  {
    $form = new Form;
    $form->setTranslator($this->translator);

    $form->addText('mealBlock')
    ->setAttribute('placeholder', 'admin.settings.meal-list.category-name')
    ->setRequired('common.form.fill');

    $form->addSubmit('add', '');

    $form->onSuccess[] = $this->addMealBlockFormSucceeded;

    return $form;
  }

  public function addMealBlockFormSucceeded(Form $form)
  {
    $values = $form->getValues();
    $this->dietGroupFacade->addDietGroup($values->mealBlock, $this->company);

    $this->flashMessage('common.database.operation-success', FlashMessage::GOOD);
    if($this->isAjax()) {
      $this->redrawControl('flash-message');
      $this->redrawControl('addMeal');
      $this->redrawControl('listDietGroups');
      $form->setValues(array(), TRUE);
    } else {
      $this->redirect('this');
    }
  }


  public function handleDeleteMealBlock($id)
  {
    $this->dietGroupFacade->deleteDietGroup($id, $this->company);

    $this->flashMessage('common.database.operation-success', FlashMessage::GOOD);
    //$this->redirect('this#meal-list');
      $this->redrawControl('flash-message');
      $this->redrawControl('add-meal-block-form-edit');
  }


  public function createComponentAddMealForm()
  {
    $form = new Form;
    $form->setTranslator($this->translator);

    $form->addText('mealName')
    ->setAttribute('placeholder', 'admin.settings.meal-list.meal')
    ->setRequired('common.form.fill');
    $form->addText('moreInfo')
    ->setAttribute('placeholder', 'admin.settings.meal-list.simple-discription');
    $form->addText('price')
      ->addRule(Form::FLOAT, 'admin.settings.meal-list.price-num')
    ->setAttribute('placeholder', 'admin.settings.meal-list.price')
    ->setRequired('common.form.fill');

    $mealBlocks = array();
    foreach ($this->company->dietGroups as $dietGroup) {
      $mealBlocks[$dietGroup->id] = $dietGroup->name;
    }

    $form->addSelect('mealBlock', '', $mealBlocks)
    ->setPrompt('admin.settings.meal-list.choose-group')
    ->setRequired('common.form.fill');
    $form->addSubmit('add', '');

    $form->onSuccess[] = $this->addMealFormSucceeded;

    return $form;
  }


  public function addMealFormSucceeded(Form $form)
  {
    $values = $form->getValues();
    $dietGroup = $this->dietGroupFacade->getDietGroupById($values->mealBlock);
    $this->dietItemFacade->addDietItem( $values->mealName, $dietGroup, $values->price, $values->moreInfo);

    $this->flashMessage('common.database.operation-success', FlashMessage::GOOD);
    //$this->redirect('this#meal-list');
    if($this->isAjax()) {
      $this->redrawControl('flash-message');
      $this->redrawControl('addMeal');
      $this->redrawControl('listDietGroups');
      $form->setValues(array(), TRUE);
    } else {
      $this->redirect('this');
    }
  }


  public function handleDeleteMeal($id)
  {
    $this->dietItemFacade->deleteDietItem($id, $this->company);

    $this->flashMessage('common.database.operation-success', FlashMessage::GOOD);
    //$this->redirect('this#meal-list');
    $this->redrawControl('flash-message');
    $this->redrawControl('add-meal-block-form-edit');
  }


Javascript:
<script type="text/javascript">
  .
  .
  .
$(function () {
  $.nette.init();
});
  .
  .
  .
</script>
Máme nasazený nette.ajax.js
Bohužel se nezobrazí žádná chyba, žádná exception ani v konzoli, nikde...
Jan Tvrdík
Profil
A co to tedy dělá? Co vrací server jako odpověď na to odeslání formuláře? Posíláš ten formulář určitě AJAXem? Jak vypadá ten požadavek?
KarelEben
Profil
Tak menší změna kodu.
Presenter:
public function actionDefault()
  {  
    $this->redrawControl('addMeal');
    $this->redrawControl('listDietGroups');
    $this->redrawControl('addMealBlock');
  }


  public function renderDefault()
  {
    $this->template->company = $this->company;
    $this->template->attributes = $this->attributeFacade->getAttributes();
    $this->template->activeAttributes = $this->company->getAttributesPairs();
    
  }
public function addMealBlockFormSucceeded(Form $form)
  {
    $values = $form->getValues();
    $this->dietGroupFacade->addDietGroup($values->mealBlock, $this->company);

    $this->flashMessage('common.database.operation-success', FlashMessage::GOOD);
    if($this->isAjax()) {
      $form->setValues(array(), TRUE);
    } else {
      $this->redirect('this');
    }
  }


  public function handleDeleteMealBlock($id)
  {
    $this->dietGroupFacade->deleteDietGroup($id, $this->company);

    $this->flashMessage('common.database.operation-success', FlashMessage::GOOD);
    //$this->redirect('this#meal-list');
      $this->redrawControl('flash-message');
      $this->redrawControl('add-meal-block-form-edit');
  }


  public function createComponentAddMealForm()
  {
    $form = new Form;
    $form->setTranslator($this->translator);

    $form->addText('mealName')
    ->setAttribute('placeholder', 'admin.settings.meal-list.meal')
    ->setRequired('common.form.fill');
    $form->addText('moreInfo')
    ->setAttribute('placeholder', 'admin.settings.meal-list.simple-discription');
    $form->addText('price')
      ->addRule(Form::FLOAT, 'admin.settings.meal-list.price-num')
    ->setAttribute('placeholder', 'admin.settings.meal-list.price')
    ->setRequired('common.form.fill');

    $mealBlocks = array();
    foreach ($this->company->dietGroups as $dietGroup) {
      $mealBlocks[$dietGroup->id] = $dietGroup->name;
    }

    $form->addSelect('mealBlock', '', $mealBlocks)
    ->setPrompt('admin.settings.meal-list.choose-group')
    ->setRequired('common.form.fill');
    $form->addSubmit('add', '');

    $form->onSuccess[] = $this->addMealFormSucceeded;

    return $form;
  }


  public function addMealFormSucceeded(Form $form)
  {
    $values = $form->getValues();
    $dietGroup = $this->dietGroupFacade->getDietGroupById($values->mealBlock);
    $this->dietItemFacade->addDietItem( $values->mealName, $dietGroup, $values->price, $values->moreInfo);

    $this->flashMessage('common.database.operation-success', FlashMessage::GOOD);
    //$this->redirect('this#meal-list');
    if($this->isAjax()) {
      $this->redrawControl('flash-message');
      $this->redrawControl('addMeal');
      $this->redrawControl('listDietGroups');
      $form->setValues(array(), TRUE);
    } else {
      $this->redirect('this');
    }
  }


  public function handleDeleteMeal($id)
  {
    $this->dietItemFacade->deleteDietItem($id, $this->company);

    $this->flashMessage('common.database.operation-success', FlashMessage::GOOD);
    //$this->redirect('this#meal-list');
    $this->redrawControl('flash-message');
    $this->redrawControl('add-meal-block-form-edit');
  }

a view:
{snippet addMealBlock}
              {form addMealBlockForm, class => "meal-form ajax"}
                <div class="row">
                  {input mealBlock, class => "meal-headline required"}
                  {input add, class => "no-button add-item add-block to-left"}
                </div>
              {/form}
            {/snippet}
            {snippet addMeal}
              {form addMealForm, class => "last meal-form ajax"}
                <div class="row">
                  {input mealName, class => "name required"}
                  {input moreInfo, class => "more-info"}
                  {input mealBlock}
                  {input add, class => "no-button add-item add-meal"}
                  {input price, class => "price required"}
                  <div class="error" n:if="$form['price']->getError()">{_$form['price']->getError()}</div>
                </div>
              {/form}
            {/snippet}
              <div class="required-info">{_admin.settings.meal-list.required-info}</div>
            {snippet listDietGroups}
              <div class="generated">
                {foreach $company->dietGroups as $dietGroup}
                  <div class="meal-block" id="MB_{$dietGroup->id}">
                    <div class="meal-headline">{$dietGroup->name}<a class="ajax" n:href="deleteMealBlock!, id => $dietGroup->id"><span class="delete delete-block"></span></a></div>
                    {foreach $dietGroup->dietItems as $dietItem}
                      <div class="meal">
                        <span class="name">{$dietItem->name}</span>
                        <span class="more-info">{$dietItem->description}</span>
                        <a class="ajax" n:href="deleteMeal!, id => $dietItem->id"><span class="delete"></span></a>
                        <span class="price">{$dietItem->price},-</span>
                      </div>
                    {/foreach}
                  </div>
                {/foreach}
              </div>
            {/snippet}

Po této změně se to po načtení první odeslání formuláře nepošle a podruhe a dál jo


Jan Tvrdík:
Jinak první request:
mealBlock=&do=addMealBlockForm-submit&add=&
Druhý reguest:
mealBlock=Ty&do=addMealBlockForm-submit&add=&

Nechápu proč se do toho reguestu nedá obsah toho formu poprvé -.-
Dělal jsem DIFF formuláře po vykreslení i potom jak to funguje a žádná změna
Jan Tvrdík
Profil
Nechápu proč se do toho reguestu nedá obsah toho formu poprvé
Tak si debugni ten JS, ne?
KarelEben
Profil
Jan Tvrdík:
Ano posílám


Jan Tvrdík:
Jak přesně, ted Vás nechápu jak.
Jan Tvrdík
Profil
KarelEben:
developer.chrome.com/devtools/docs/javascript-debugging
KarelEben
Profil
Tak ted vás nechápu již vůbec :( Jako skoušel jsem to debugovat pomocí konzole ale prostě se to odešle. Ale žádná data v tom inputu prej nejsou teda aspon se neposílají
Jan Tvrdík
Profil
KarelEben:
Obecná strategie řešení problému s Ajaxem, snipetty a Nette je, že se nejprve koukneš na průběh HTTP komunikace a zjistíš, která strana udělala chybu jako první (buď klient nebo server). Následně se podíváš na zdrojový kód klienta resp. serveru a buď tě napadne, proč k té chybě dochází, nebo použiješ debugger. Pokud je problém se ve zdrojových kódech vyznat, tak chybu postupně izoluješ odmazáváním kódu, který nemá na chování vliv. Žádné složitosti v tom nejsou.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0