Autor Zpráva
komárek
Profil *
Zdravím přítomné.
Mám problém s tímto scriptem:
<?php 
header('content-type: text/html; charset=utf-8');  
include 'db.php';
$vypis = new Vypis('http://example/show.php');


if (isset($_GET['album']))
{
  $vypis->album($_GET['album']);
} else if (isset($_GET['interpret']))
{
  $vypis->alba($_GET['interpret'], $_GET['strana'], 5);
} else
{
  $vypis->interpreti($_GET['strana'], 8);
}

class Vypis
{
  function __construct($domena)
  {
    global $db_host;
    global $db_user;
    global $db_pass;
    global $db_db;
    
    $this->domena = $domena;
    $this->databaze = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass);
    mysql_select_db($db_db, $this->databaze);
    mysql_query('SET NAMES "utf8"', $this->databaze);
  }
  
  function interpreti($strana=1, $pocet=1)
  {
    if ($strana < 1)
    {
      $strana = 1;
    }
    if ($pocet < 1)
    {
      $pocet = 1;
    }
    $offset = (($strana*$pocet)-$pocet);
    
    $where = '';
    
    if (isset($_GET['region']))
    {
      $where = 'WHERE region = "'.$_GET['region'].'"';
    }
    
    $pole = $this->db('SELECT * FROM interprets '.$where.' ORDER BY id ASC LIMIT '.$pocet.' OFFSET '.$offset);
    
    for ($i=0; $i<count($pole); $i++)
    {
      $interpret = $pole[$i];
      echo '<a href="'.$this->domena.'?interpret='.$interpret['id'].'"><img alt="'.$interpret['name'].'" width="200" src="img/'.$interpret['name'].'.png"></a>';
    }
    
    $celkem_db = $this->db('SELECT COUNT(*) as pocet FROM interprets '.$where.'');
    $celkem = $celkem_db[0]['pocet'];
    $stran = ceil($celkem/$pocet);
    
    if ($stran > 0)
    {
      echo '<br />';
      for ($i=0; $i<$stran; $i++)
      {
        echo '<a href="'.$this->domena.'?region='.$_GET['region'].'&stranka=interpreti&strana='.($i+1).'"> '.($i+1).'</a>';
      }
    }
  }
  
  function alba($interpret, $strana=1, $pocet=1)
  {
    if ($strana < 1)
    {
      $strana = 1;
    }
    if ($pocet < 1)
    {
      $pocet = 1;
    }
    $offset = (($strana*$pocet)-$pocet);
    
    $pole = $this->db('SELECT * FROM albums WHERE interpret = '.$interpret.' ORDER BY Year,Album ASC LIMIT '.$pocet.' OFFSET '.$offset);
    
    $interpret_db = $this->db('SELECT * FROM interprets WHERE id = '.$interpret);
    
    echo '<div align="center">';
    for ($i=0; $i<count($pole); $i++)
    {
      $album = $pole[$i];
      
      $obrazek = $interpret_db[0]['name'].'/'.$album['Album'].'.jpg';
      if (file_exists($obrazek))
      {
        $img = '<img width="100" height="100" src="'.$obrazek.'" alt="'.$album['Albumartist'].' - '.$album['Album'].'" />';
      } else {
        $img = '';
      }
       echo '<h4>'.$album['Album'].' ('.$album['Year'].')</h4><br />
       <h5>'.$album['Albumartist'].'</h5><br />
       '.$img.'<br />
       <a href="'.$this->domena.'?album='.$album['id'].'">Details</a>';
    }
    
    echo '</div>';
    
    $celkem_db = $this->db('SELECT COUNT(*) as pocet FROM albums WHERE interpret = '.$interpret);
    $celkem = $celkem_db[0]['pocet'];
    $stran = ceil($celkem/$pocet);
    
    if ($stran > 0)
    {
      echo '<br />';
      for ($i=0; $i<$stran; $i++)
      { 
        echo '<a href="'.$this->domena.'?interpret='.$interpret.'&strana='.($i+1).'"> '.($i+1).' </a>';
      }
    }
  }
  
  function album($id)
  {
    $album_db = $this->db('SELECT * FROM albums WHERE id = '.$id);
    $detail = $album_db[0];
        
    $album_db = $this->db('SELECT * FROM albums WHERE id = '.$id);
    
    $interpret_db = $this->db('SELECT * FROM interprets WHERE id = '.$album_db[0]['interpret']);
    $obrazek = $interpret_db[0]['name'].'/'.$detail['Album'].'.jpg';
        if (file_exists($obrazek))
        {
          $img = '<img width="100" height="100" src="'.$obrazek.'" alt="'.$interpret_db[0]['name'].' - '.$detail['Album'].'" />';
        } else {
          $img = '';
        }
    echo '<h4><b>'.$detail['Album'].'</b> ('.$detail['Year'].')</h4><br />
    '.$img.'<br />
    <b>Artist</b>: '.$detail['Albumartist'].'<br />
    <b>Publisher</b>: '.$detail['Publisher'].'<br />';
    if ($user->is_logged()) {
    echo'<b>Web</b>: <a href="'.$detail['Web'].'" target="_blank">'.$detail['Web'].'</a><br />'; }
     
    echo'<b>Heslo</b>: '.$detail['Heslo'].'<br />';
    
    $songs = $this->db('SELECT * FROM songs WHERE album = '.$id.' ORDER BY id ASC');
           echo'   <script type="text/javascript">
function myFunction(e) {
  var dataString = "id1=" + e.getAttribute("data-id");
 
  $.ajax({
    type: "POST",
    url: "lyrics.php",
    data: dataString,
    cache: false,
    success: function(data) {
      $("#test").html(data);
      $("#test").dialog();
    }
  });
 
  return false;
}
</script>';
    
    if (count($songs) > 0)
    {
      $doba = 0;
      
      echo '<br /><br />
      <table>
      <tr>
        <td class="title"><b>Track</b></td>
        <td class="title"><b>Title</b></td>
        <td class="title"><b>Length</b></td>
        <td class="title"><b>Composer</b></td>
        <td class="title"><b>Artist</b></td>
        <td class="title"><b>Lyrics</b></td>
      </tr>';
      for ($i=0; $i<count($songs); $i++)
      {
        $song = $songs[$i];
        
 
        echo '<tr class="'.($i%2?'lichy':'sudy').'">
          <td>'.$song['Track'].'</td>
          <td>'.$song['Title'].'</td>
          <td>'.$this->cas($song['Length']).'</td>
          <td>'.$song['Composer'].'</td>
          <td>'.$song['Artist'].'</td>
          <td><a onclick="myFunction(this)" data-id="'.$song['Text'].'"><img width="20" height="20" src="img/lupa.png"></a> </td>
        </tr>';
        
        $doba += $song['Length'];
      }
      echo '<tr>
        <td></td>
        <td style="color:white;">Total time:</td>
        <td style="color:white;">'.$this->cas($doba).'</td>
      </tr>';
      echo '</table>';
    }
    //Odkd přišel na stránku?
$od = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
//Je cesta zpět?
if($od != null){
//Naformátujeme adresu
$parse = parse_url($od);
$format = $parse['host'];
//Vrať se tam
echo "<a href=\"$od\">Zpět</a>";
}
  }
  
  function cas($sekund)
  {
    $min = floor($sekund/60);
    $sec = $sekund-($min*60);
    
    if ($sec < 10)
    {
      $sec = '0'.$sec;
    }
    
    return $min.':'.$sec;
  }
  
  function db($dotaz, $index=null)
  {
    $data = array();
    $db_dotaz = mysql_query($dotaz, $this->databaze);
    if (substr($dotaz, 0, 6) == 'SELECT')
    {
      while ($radek = mysql_fetch_array($db_dotaz, MYSQL_ASSOC))
      {
        if ($index != null)
        {
          $data[$radek[$index]] = $radek;
        } else
        {
          $data[count($data)] = $radek;
        }
      }
      return $data;
    } else {
      return true;
    }
  }
}
?>

K ukončení scriptu dojde na vyznačeném řádku.
Přihlášený jsem, na začátku souboru mám <?php session_start();?>
Můžete mi někdo říct proč se tak děje?
Michales
Profil
Co se stane kdyz radek umazes?
komárek
Profil *
Tak script proběhne úplně v pořádku.
Když ten řádek tam je, ukončí se to na tom řádku a nehodí to vůbec žádnou chybu.


Vůbec nechápu proč se tak děje


Na ostatních stránkách mi to funguje.


Tak se omlouvám, háže to chybu Call to a member function is_logged() on a non-object in


Pokud to zavolám ještě před tím scriptem proběhne vše v pořádku.
anonymníí
Profil *
komárek:
A kde bereš proměnnou $user? Je jasné, že to musí skončit na chybové hlášce, když pracuješ s proměnnou, která neexistuje.
komárek
Profil *
A proč tedy když dám toto před ten script vše je v pořádku tak jak má být. Pokud to vnořím do toho scriptu skočí hláška.


Proměnná $user je samozřejmě uložená v $_SESSION
$_SESSION['jmeno'] = $user->jmeno ;Pardón omylem jsem vložil něco jiného. Ale je to jak píšu je uložená v session


$user->load(); // Pokusí se přihlásit uživatele z uložených údajů v _SESSION nebo _COOKIEUž je vše v pořádku

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0