Autor Zpráva
Jan Žák
Profil
Dobrý den všem,

chtěl bych Vás opět požádat o pomoc, jelikož si již nevím rady. Mám dva soubory report.php a autoload_process.php

V report.php mám toto:
<?php
//Count Attempts
$results = mysql_query("SELECT COUNT(*) AS t_records FROM reports") or die ("Unable to select data because: ".mysql_error());
  $total_records = mysql_fetch_object($results);
$total_groups = ceil($total_records->t_records/$items_per_group);
?>
 
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
  var track_load = 0; //total loaded record group(s)
  var loading = false; //to prevents multipal ajax loads
  var total_groups = <?php echo $total_groups; ?>; //total record group(s)
  
  $('#results').load("autoload_process.php", {'group_no':track_load}, function() {track_load++;}); //load first group
  
  $(window).scroll(function() { //detect page scroll
    
    if($(window).scrollTop() + $(window).height() == $(document).height()) //user scrolled to bottom of the page?
    {
      
      if(track_load <= total_groups && loading==false) //there's more data to load
      {
        loading = true; //prevent further ajax loading
        $('.animation_image').show(); //show loading image
        
        //load data from the server using a HTTP POST request
        $.post('autoload_process.php',{'group_no': track_load}, function(data){
                  
          $("#results").append(data); //append received data into the element

          //hide loading image
          $('.animation_image').hide(); //hide loading image once data is received
          
          track_load++; //loaded group increment
          loading = false; 
        
        }).fail(function(xhr, ajaxOptions, thrownError) { //any errors?
          
          alert(thrownError); //alert with HTTP error
          $('.animation_image').hide(); //hide loading image
          loading = false;
        
        });
        
      }
    }
  });
});
</script>

<style>
.animation_image {background: #F9FFFF;border: 1px solid #E1FFFF;padding: 10px;width: 500px;margin-right: auto;margin-left: auto;}
</style>

<div class="table-overflow">

  <table class="table table-striped table-bordered">
   <thead>
    <tr>
     <th width="150px">Datum</th>
     <th width="150px">Autor</th>      
     <th>Činnost</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody id="results">

   </tbody>
  </table>

  <div class="animation_image" style="display:none" align="center"><img src="ajax-loader.gif"></div>

</div>

V souboru autoload_process.php je toto:

<?php
include "../core/inc/config.php";

if($_POST) {
  //sanitize post value
  $group_number = filter_var($_POST["group_no"], FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT, FILTER_FLAG_STRIP_HIGH);
  
  //throw HTTP error if group number is not valid
  if(!is_numeric($group_number)){
    header('HTTP/1.1 500 Invalid number!');
    exit();
  }
  
  //get current starting point of records
  $position = ($group_number * $items_per_group);
  
  //Limit our results within a specified range.
 $results = mysql_query("SELECT date, author, report FROM reports ORDER BY date ASC LIMIT $position, $items_per_group");
  
  if ($results) { 
    //output results from database
    
    while($obj = mysql_fetch_object($results)) {
  
   echo '<tr><td>'.$obj->date.'</td><td>'.$obj->author.'</td><td>'.$obj->report.'</td></tr>';

    }
  
  }
  unset($obj);
 mysql_close($db);
}
?>

Na stránce reports by se tedy měli objevit položky z databáze (neobjeví se ale nic, také bez chybových hlášek). Když se pokusím zadat cestu v prohlížeči na soubor autoload_process.php, stránka je prázdná (nevypíše žádnou chybu).

Pokud vezmu mysql kód ze souboru autoload_process.php a vložím ho ručně do druhého souboru, vše funguje, takže v příkazu asi problém není. Ten Javascript má za úkol automaticky objevit nové položky při skrolování na konec stránky (kód není můj).

Bohužel do toho civím už den a nevidím nikdy chybu, pravděpodobně ten Javascript, můžete mě někdo prosím nakopnout jak dál, kde je chyba? Děkuji :)
juriad
Profil
Hádám, že ti v report.php chybí include "../core/inc/config.php";. Zkus si kdyžtak postupně přidávat echo a koukat, co se v prohlížeči vypíše.
Davex
Profil
Jan Žák:
Knihovnu jQuery máš před tím JavaScriptem na stránce připojenou?

Když se pokusím zadat cestu v prohlížeči na soubor autoload_process.php, stránka je prázdná (nevypíše žádnou chybu).
Celkem logicky. Aby něco vrátila, tak musíš POSTem odeslat očekávaná data.
Jan Žák
Profil
Ahoj všem, v reports.php mám připojený config. php jen jsem to sem zapoměl dát, jQuery mám také připojený v header.php a ty cesty jsou v pořádku, protože jené scripty fungují
yFang
Profil
Jan Žák:
A co vrací ten sql dotaz, když ho spustíš přesně tak, jak se spouští při tom requestu, co posíláš?
Jan Žák
Profil
V nyní nevypíše nic, jen prázná stránka. Pokud ten dotaz ale zkopíruji do souboru reports.php a smažu ten Javascript, vše normálně funguje, bez jakýkoliv chyb. Přikládám oba celé soubory + soubor s cestami na konfigy, odkaz vede na Google Drive:https://drive.google.com/file/d/0B5rR_uUh44TmTnBENVFlRXFCdE0/view?usp=sharing
Davex
Profil
Jan Žák:
Tvůj kód nejde samostatně otestovat. Nejrychlejší asi bude, když dáš odkaz přímo na živou ukázku a zapneš vypisování chyb PHP (pokud víš jistě, že chyba není v tom JavaScriptu).
Jan Žák
Profil
Ahoj a děkuji všem za dosavadní ochotu mi pomoci. Dostal jsem se o kus dále. Při přípravě živé ukázky, při zkopírování všech potřebných souborů jinam, jsem zjistil že scripty fungují jak mají! Začal jsem tedy s vylučovací metodou a zjistil jsem že ten vložený Javascript ve stránce reports.php koliduje s něčím v souboru functions.js. Soubor je součástí administrační šablony kterou používám.

functions.js
$(function() {

  //===== Hide/show sidebar =====//

  $('.fullview').click(function(){
    $("body").toggleClass("clean");
    $('#sidebar').toggleClass("hide-sidebar mobile-sidebar");
    $('#content').toggleClass("full-content");
  });

  //===== Time pickers =====//

  $('#defaultValueExample, #time').timepicker({ 'scrollDefaultNow': true });
  
  $('#durationExample').timepicker({
    'minTime': '2:00pm',
    'maxTime': '11:30pm',
    'showDuration': true
  });
  
  $('#onselectExample').timepicker();
  $('#onselectExample').on('changeTime', function() {
    $('#onselectTarget').text($(this).val());
  });
  
  $('#timeformatExample1, #timeformatExample3').timepicker({ 'timeFormat': 'H:i' });
  $('#timeformatExample2, #timeformatExample4').timepicker({ 'timeFormat': 'h:i' });

  //===== Date pickers =====//

  $( ".datepicker" ).datepicker({
    defaultDate: +7,
    showOtherMonths:true,
    autoSize: true,
    dateFormat: 'dd.mm.yy',
  numberOfMonths: 3,
  showCurrentAtPos: 1,  
  firstDay: 1 // Start with Monday
    });
    
 $.datepicker.regional['cs'] = {
  closeText: 'Cerrar',
  prevText: 'Předchozí',
  nextText: 'Další',
  currentText: 'Hoy',
  monthNames: ['Leden','Únor','Březen','Duben','Květen','Červen', 'Červenec','Srpen','Září','Říjen','Listopad','Prosinec'],
  monthNamesShort: ['Le','Ún','Bř','Du','Kv','Čn', 'Čc','Sr','Zá','Ří','Li','Pr'],
  dayNames: ['Neděle','Pondělí','Úterý','Středa','Čtvrtek','Pátek','Sobota'],
  dayNamesShort: ['Ne','Po','Út','St','Čt','Pá','So',],
  dayNamesMin: ['Ne','Po','Út','St','Čt','Pá','So'],
  weekHeader: 'Sm',
  dateFormat: 'dd.mm.yy',
  firstDay: 1,
  isRTL: false,
  showMonthAfterYear: false,
  yearSuffix: ''};
 $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['cs']);

  $('.inlinepicker').datepicker({
  inline: true,
    showOtherMonths:true
  });

  var dates = $( "#fromDate, #toDate" ).datepicker({
    defaultDate: "+1w",
    changeMonth: false,
    showOtherMonths:true,
    numberOfMonths: 3,
    onSelect: function( selectedDate ) {
      var option = this.id == "fromDate" ? "minDate" : "maxDate",
        instance = $( this ).data( "datepicker" ),
        date = $.datepicker.parseDate(
          instance.settings.dateFormat ||
          $.datepicker._defaults.dateFormat,
          selectedDate, instance.settings );
      dates.not( this ).datepicker( "option", option, date );
    }
  });
  
  $( "#datepicker-icon, .navbar-datepicker" ).datepicker({
    showOn: "button",
    buttonImage: "img/icons/date_picker.png",
    buttonImageOnly: true
  });

  //===== Popover =====// 

  $('.popover-test').popover({
    placement: 'left'
  })
  .click(function(e) {
    e.preventDefault()
  });

  //===== Validation engine =====//
  
  $("#validate").validationEngine({promptPosition : "topRight:-122,-5"});

  //===== Elastic textarea =====//
  
  $('.auto').autosize();

  //===== Tooltips =====//

  $('.tip').tooltip();
  $('.focustip').tooltip({'trigger':'focus'});

  //===== Collapsible plugin for main nav =====//
  
  $('.expand').collapsible({
    defaultOpen: 'current,third',
    cookieName: 'navAct',
    cssOpen: 'subOpened',
    cssClose: 'subClosed',
    speed: 200
  });
 
  //===== Form elements styling =====//
  
  $(".ui-datepicker-month, .styled, .dataTables_length select").uniform({ radioClass: 'choice' });
 
});

//===== Tweeve added functions =====//

$(document).ready(function() {

 var InputsWrapper  = $("#InputsWrapperExists");

  $("#InputsWrapperExists").on('change', '.discount',function() {
   var tr = $(this).closest('tr');
   var quantity=tr.find(".quantity").val();
   var percent=tr.find(".discount").val();
   var price=tr.find(".price").val();
   var tprice = price * quantity
   var discountpercent=percent / 100;
   var discountprice=(tprice * discountpercent );
      
   tr.find(".discount_price").val(tprice - discountprice);
   calculateTotals()
  });

  function calculateTotals() {
   var $summands = $('#InputsWrapperExists').find('.discount_price');
   var sum = 0;
    $summands.each(function () {
     var value = Number($(this).val());
      if (!isNaN(value)) sum += value;
    });

  $('#TotalDB').val(sum);
  }    
   
});

$(document).ready(function() {

 var InputsWrapper  = $("#InputsWrapper");

  $("#InputsWrapper").on('change', '.discount',function() {
   var tr = $(this).closest('tr');
   var quantity=tr.find(".quantity").val();
   var percent=tr.find(".discount").val();
   var price=tr.find(".price").val();
   var tprice = price * quantity
   var discountpercent=percent / 100;
   var discountprice=(tprice * discountpercent );
      
   tr.find(".discount_price").val(tprice - discountprice);
   calculateTotals()
 });

 function calculateTotals() {
  var $summands = $('#InputsWrapper').find('.discount_price');
  var sum = 0;
   $summands.each(function () {
    var value = Number($(this).val());
     if (!isNaN(value)) sum += value;
   });

 $('#TotalCart').val(sum);
 }    
   
});

$(document).on("change", ".discount", function() {
 var sum = 0;
  $(".discount_price").each(function(){
   sum += +$(this).val();
  });
  $(".product_total").val(sum);
});

reports.php
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
  var track_load = 0; //total loaded record group(s)
  var loading = false; //to prevents multipal ajax loads
  var total_groups = <?php echo $total_groups; ?>; //total record group(s)
  
  $('#results').load("autoload_process.php", {'group_no':track_load}, function() {track_load++;}); //load first group
  
  $(window).scroll(function() { //detect page scroll
    
    if($(window).scrollTop() + $(window).height() == $(document).height()) //user scrolled to bottom of the page?
    {
      
      if(track_load <= total_groups && loading==false) //there's more data to load
      {
        loading = true; //prevent further ajax loading
        $('.animation_image').show(); //show loading image
        
        //load data from the server using a HTTP POST request
        $.post('autoload_process.php',{'group_no': track_load}, function(data){
                  
          $("#results").append(data); //append received data into the element

          //hide loading image
          $('.animation_image').hide(); //hide loading image once data is received
          
          track_load++; //loaded group increment
          loading = false; 
        
        }).fail(function(xhr, ajaxOptions, thrownError) { //any errors?
          
          alert(thrownError); //alert with HTTP error
          $('.animation_image').hide(); //hide loading image
          loading = false;
        
        });
        
      }
    }
  });
});
</script>

Zde jsem celkem zmatený, snažím se hledat příčinu ale zatím neúspěšně


Ahoj a děkuji všem za dosavadní ochotu mi pomoci. Dostal jsem se o kus dále. Při přípravě živé ukázky, při zkopírování všech potřebných souborů jinam, jsem zjistil že scripty fungují jak mají! Začal jsem tedy s vylučovací metodou a zjistil jsem že ten vložený Javascript ve stránce reports.php koliduje s něčím v souboru functions.js. Soubor je součástí administrační šablony kterou používám.

functions.js
$(function() {

  //===== Hide/show sidebar =====//

  $('.fullview').click(function(){
    $("body").toggleClass("clean");
    $('#sidebar').toggleClass("hide-sidebar mobile-sidebar");
    $('#content').toggleClass("full-content");
  });

  //===== Time pickers =====//

  $('#defaultValueExample, #time').timepicker({ 'scrollDefaultNow': true });
  
  $('#durationExample').timepicker({
    'minTime': '2:00pm',
    'maxTime': '11:30pm',
    'showDuration': true
  });
  
  $('#onselectExample').timepicker();
  $('#onselectExample').on('changeTime', function() {
    $('#onselectTarget').text($(this).val());
  });
  
  $('#timeformatExample1, #timeformatExample3').timepicker({ 'timeFormat': 'H:i' });
  $('#timeformatExample2, #timeformatExample4').timepicker({ 'timeFormat': 'h:i' });

  //===== Date pickers =====//

  $( ".datepicker" ).datepicker({
    defaultDate: +7,
    showOtherMonths:true,
    autoSize: true,
    dateFormat: 'dd.mm.yy',
  numberOfMonths: 3,
  showCurrentAtPos: 1,  
  firstDay: 1 // Start with Monday
    });
    
 $.datepicker.regional['cs'] = {
  closeText: 'Cerrar',
  prevText: 'Předchozí',
  nextText: 'Další',
  currentText: 'Hoy',
  monthNames: ['Leden','Únor','Březen','Duben','Květen','Červen', 'Červenec','Srpen','Září','Říjen','Listopad','Prosinec'],
  monthNamesShort: ['Le','Ún','Bř','Du','Kv','Čn', 'Čc','Sr','Zá','Ří','Li','Pr'],
  dayNames: ['Neděle','Pondělí','Úterý','Středa','Čtvrtek','Pátek','Sobota'],
  dayNamesShort: ['Ne','Po','Út','St','Čt','Pá','So',],
  dayNamesMin: ['Ne','Po','Út','St','Čt','Pá','So'],
  weekHeader: 'Sm',
  dateFormat: 'dd.mm.yy',
  firstDay: 1,
  isRTL: false,
  showMonthAfterYear: false,
  yearSuffix: ''};
 $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['cs']);

  $('.inlinepicker').datepicker({
  inline: true,
    showOtherMonths:true
  });

  var dates = $( "#fromDate, #toDate" ).datepicker({
    defaultDate: "+1w",
    changeMonth: false,
    showOtherMonths:true,
    numberOfMonths: 3,
    onSelect: function( selectedDate ) {
      var option = this.id == "fromDate" ? "minDate" : "maxDate",
        instance = $( this ).data( "datepicker" ),
        date = $.datepicker.parseDate(
          instance.settings.dateFormat ||
          $.datepicker._defaults.dateFormat,
          selectedDate, instance.settings );
      dates.not( this ).datepicker( "option", option, date );
    }
  });
  
  $( "#datepicker-icon, .navbar-datepicker" ).datepicker({
    showOn: "button",
    buttonImage: "img/icons/date_picker.png",
    buttonImageOnly: true
  });

  //===== Popover =====// 

  $('.popover-test').popover({
    placement: 'left'
  })
  .click(function(e) {
    e.preventDefault()
  });

  //===== Validation engine =====//
  
  $("#validate").validationEngine({promptPosition : "topRight:-122,-5"});

  //===== Elastic textarea =====//
  
  $('.auto').autosize();

  //===== Tooltips =====//

  $('.tip').tooltip();
  $('.focustip').tooltip({'trigger':'focus'});

  //===== Collapsible plugin for main nav =====//
  
  $('.expand').collapsible({
    defaultOpen: 'current,third',
    cookieName: 'navAct',
    cssOpen: 'subOpened',
    cssClose: 'subClosed',
    speed: 200
  });
 
  //===== Form elements styling =====//
  
  $(".ui-datepicker-month, .styled, .dataTables_length select").uniform({ radioClass: 'choice' });
 
});

//===== Tweeve added functions =====//

$(document).ready(function() {

 var InputsWrapper  = $("#InputsWrapperExists");

  $("#InputsWrapperExists").on('change', '.discount',function() {
   var tr = $(this).closest('tr');
   var quantity=tr.find(".quantity").val();
   var percent=tr.find(".discount").val();
   var price=tr.find(".price").val();
   var tprice = price * quantity
   var discountpercent=percent / 100;
   var discountprice=(tprice * discountpercent );
      
   tr.find(".discount_price").val(tprice - discountprice);
   calculateTotals()
  });

  function calculateTotals() {
   var $summands = $('#InputsWrapperExists').find('.discount_price');
   var sum = 0;
    $summands.each(function () {
     var value = Number($(this).val());
      if (!isNaN(value)) sum += value;
    });

  $('#TotalDB').val(sum);
  }    
   
});

$(document).ready(function() {

 var InputsWrapper  = $("#InputsWrapper");

  $("#InputsWrapper").on('change', '.discount',function() {
   var tr = $(this).closest('tr');
   var quantity=tr.find(".quantity").val();
   var percent=tr.find(".discount").val();
   var price=tr.find(".price").val();
   var tprice = price * quantity
   var discountpercent=percent / 100;
   var discountprice=(tprice * discountpercent );
      
   tr.find(".discount_price").val(tprice - discountprice);
   calculateTotals()
 });

 function calculateTotals() {
  var $summands = $('#InputsWrapper').find('.discount_price');
  var sum = 0;
   $summands.each(function () {
    var value = Number($(this).val());
     if (!isNaN(value)) sum += value;
   });

 $('#TotalCart').val(sum);
 }    
   
});

$(document).on("change", ".discount", function() {
 var sum = 0;
  $(".discount_price").each(function(){
   sum += +$(this).val();
  });
  $(".product_total").val(sum);
});

reports.php
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
  var track_load = 0; //total loaded record group(s)
  var loading = false; //to prevents multipal ajax loads
  var total_groups = <?php echo $total_groups; ?>; //total record group(s)
  
  $('#results').load("autoload_process.php", {'group_no':track_load}, function() {track_load++;}); //load first group
  
  $(window).scroll(function() { //detect page scroll
    
    if($(window).scrollTop() + $(window).height() == $(document).height()) //user scrolled to bottom of the page?
    {
      
      if(track_load <= total_groups && loading==false) //there's more data to load
      {
        loading = true; //prevent further ajax loading
        $('.animation_image').show(); //show loading image
        
        //load data from the server using a HTTP POST request
        $.post('autoload_process.php',{'group_no': track_load}, function(data){
                  
          $("#results").append(data); //append received data into the element

          //hide loading image
          $('.animation_image').hide(); //hide loading image once data is received
          
          track_load++; //loaded group increment
          loading = false; 
        
        }).fail(function(xhr, ajaxOptions, thrownError) { //any errors?
          
          alert(thrownError); //alert with HTTP error
          $('.animation_image').hide(); //hide loading image
          loading = false;
        
        });
        
      }
    }
  });
});
</script>

Zde jsem celkem zmatený, snažím se hledat příčinu ale zatím neúspěšně


Takže další malý krok kupředu, koliduje to s tímto kódem: $(".ui-datepicker-month, .styled, .dataTables_length select").uniform({ radioClass: 'choice' });

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0