Autor Zpráva
notwist
Profil
Zdravím,

používám SOAP a mám trochu problém. Pokud použiji funkci bez vstupního parametru, je to OK. Pokud ale použiji parametr, dostanu prázdnou stránku.

function getPeople($pocet)
{
  //$pocet = "10";
  $vysledek=mysql_query("SELECT * FROM t_zamestnanci LIMIT $pocet");
  while ($zaznam = mysql_fetch_array($vysledek))
  {
    $result[] = array('id_person'=>$zaznam['id_zamestnance'],
              'name'=>$zaznam['prijmeni'],
              'surname' =>$zaznam['jmeno']
              );
  }
    
  return $result;
}


$
$server->wsdl->addComplexType(
  'Person',
  'complexType',
  'struct',
  'all',
  '',
  array(
    'id_person' => array('name' => 'id_person', 'type' => 'xsd:int'),
    'name' => array('name' => 'name', 'type' => 'xsd:string'),
    'surname' => array('name' => 'surname', 'type' => 'xsd:string')
    
  )
);

$server->wsdl->addComplexType(
  'PersonArray',
  'complexType',
  'array',
  'all',
  'SOAP-ENC:Array',  
  array(),
  array(array('ref'=>'SOAP-ENC:arrayType','wsdl:arrayType'=>'tns:Person[]')),
  'tns:Person'
);

$server->register('getPeople',
  array('pocet'=>'xsd:string'),
  array('return' => 'tns:PersonArray'),
  'uri:mywsdl',
  'uri:mywsdl#getPeople',
  'rpc',
  'encoded',
  'Získá lidi z databáze'
)

Volám jako:
$result = $client->call("getPeople", "5");

Pokud odstraním komentář v kódu function, tak to funguje správně - ukáže 10 záznamů. Asi bude chyba někde v tom předání? Díky za pomoc, už na to koukám jak z jara a nemůžu najít chybu. Podle mého to musí fungovat...


Vyřešeno: špatně jsem volal výsledek:

Správně:
$result = $client->call("getPeople", array('pocet'=>'10'));
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0