Autor Zpráva
KarelPolacek
Profil *
Ahoj,

snažím se napsat program, co bude řešit sudoku. Stavím na backtrace řešení.

Napsal jsem celou třídu, co by měla sudoku řešit a enormně jednoduché kousky opravdu vyřeší, jenže tím enormně jednoduché myslím, že z 81 čísel chybí tak 5. Klasické sudoku, spadající do kategorie lehké (cca 40 chybějících čísel) už to rozhodně nezvládá. U těch co nezvládá vrací chybu Fatal error: Allowed memory size of 1342177280 bytes exhausted (tried to allocate 65488 bytes). Co jsem tak koukal na internetu a zkoumal, tak to vypadá na infinite loop. Jenže ať jsem hledal jak jsem hledal, nemohl jsem ho najít.

Moje solve třída funguje následovně:

Najít prázdné políčko
  Pokud dotaz na prázdné políčko vrátí true, tak už neexistuje volné políčko => sudoku je hotové

Pokud je nalezené políčko prázdné, připravíme si číslo 1
Pokud vybrané políčko není prázdné, vezmeme číslo co tam je a přičteme 1 (Tato funkcionalita je kvůli vracení se k již vyplněným políčkům a zkoušením jiné možnosti.)

Vyzkoušíme vložit připravené číslo, pokud s ním obsahuje sudoku chybu, zvětšíme ho o 1, pokud je zkoušené číslo 9 a nefunguje, tak se vracíme k předchozímu políčku (toto celé je while cyklus)

Pokud vložené číslo nezpůsobilo chybu, zapíšeme ho

Celý tento proces se zde spustí znovu sám v sobě (tady by asi mohlo docházet k infinite loop?)

Zkouše jsem to pomocí die() debbugovat, ale prvních pár čísel fungovalo dobře, takže bych řekl, že princip řešení je ok. Kde bych mohla být chyba?

<?php

class sudokuSolver {

  private $line = 0; 
  private $column = 0;

  private $sudokuOnlyForRead = array( 
  array('', '', '6', '4', '7', '', '3', '', ''),
  array('', '', '4', '6', '5', '', '9', '', ''),
  array('3', '', '', '', '', '8', '', '4', ''),

  array('2', '6', '7', '3', '', '9', '5', '', ''),
  array('8', '', '', '2', '4', '7', '1', '', ''),
  array('', '', '', '', '', '', '', '', '7'),

  array('', '', '2', '', '6', '5', '4', '3', '1'),
  array('', '', '8', '9', '3', '1', '', '2', ''),
  array('', '3', '', '', '', '', '', '', ''),
  );

  private $sudoku = array( 
  array('', '', '6', '4', '7', '', '3', '', ''),
  array('', '', '4', '6', '5', '', '9', '', ''),
  array('3', '', '', '', '', '8', '', '4', ''),

  array('2', '6', '7', '3', '', '9', '5', '', ''),
  array('8', '', '', '2', '4', '7', '1', '', ''),
  array('', '', '', '', '', '', '', '', '7'),

  array('', '', '2', '', '6', '5', '4', '3', '1'),
  array('', '', '8', '9', '3', '1', '', '2', ''),
  array('', '3', '', '', '', '', '', '', ''),
  );


  public function solve()
  {
    $nextEmptyCell = $this->findNextEmptyCell(); 

    startForLastEmptyCell:

    if ($nextEmptyCell === true) {
      return $this->sudoku;
    }

    if (empty($this->getActualCell())) { 
      $newNumber = 1; 
    } else {
      $newNumber = $this->getActualCell()+1;
    }

    while ($this->isNewNumberValid($newNumber) == false) { 
      $newNumber++; 

      if ($newNumber == 10) {
        $this->findLastEmptyCell();
        goto startForLastEmptyCell;
      }
    }

    $this->sudoku[$this->line][$this->column] = $newNumber;

    $this->solve();
  }

  private function isValidInLine($number)
  {
    $searchedLine = $this->line;

    if (in_array($number, $this->sudoku[$searchedLine])) {
      return false;
    } 

    return true;
  }

  private function isValidInColumn($number) 
  {
    $searchedColumn = $this->column;

    foreach ($this->sudoku as $lines) {
      if ($lines[$searchedColumn] == $number) {
        return false;
      }
    }

    return true;
  }

  private function isValidInBox($number)
  {
    $searchedLine = $this->line;
    $searchedColumn = $this->column;

    $linesToInspect = $this->coordsToInspectInBox($searchedLine);
    $columnsToInspect = $this->coordsToInspectInBox($searchedColumn);

    foreach ($linesToInspect as $lineToInspect) {
      foreach ($columnsToInspect as $columnToInspect) {
        if ($number == $this->sudoku[$lineToInspect][$columnToInspect]) {
          return false;
        }
      }
    }

    return true;
  }

  private function isNewNumberValid($number)
  {
    if ($this->isValidInLine($number) && $this->isValidInColumn($number) && $this->isValidInBox($number)) {
      return true;
    }

    return false;
  }

  private function findNextEmptyCell()
  {
    $nextEmptyCell = '';

    $searchedLine = $this->line; 
    $searchedColumn = $this->column;

    while(empty($nextEmptyCell)) { 

      if ($searchedColumn == 9) { 
        $searchedColumn = 0;
        $searchedLine++;
      } 

      if ($searchedLine == 9) { 
        return true;
      }

      if(empty($this->sudoku[$searchedLine][$searchedColumn])) { 
        $nextEmptyCell = array($searchedLine, $searchedColumn);

        $this->line = $searchedLine;
        $this->column = $searchedColumn;

        return $nextEmptyCell; 
      }

      $searchedColumn++; 
    }
  }

  private function findLastEmptyCell() 
  {
    $lastEmptyCell = '';

    $searchedLine = $this->line;
    $searchedColumn = $this->column;

    while(empty($lastEmptyCell)) { 

      if ($searchedColumn == 0) { 

        $searchedColumn = 8;
        --$searchedLine;
      }

      --$searchedColumn; 

      if(empty($this->sudokuOnlyForRead[$searchedLine][$searchedColumn])) { 

        $lastEmptyCell = array($searchedLine, $searchedColumn);

        $this->line = $searchedLine;
        $this->column = $searchedColumn;
      }
    }

    return $lastEmptyCell; 
  }

  private function coordsToInspectInBox($coord)
  {
    if ($coord % 3 == 0) {
      return array($coord, $coord+1, $coord+2);
    } elseif ($coord % 3 == 1) {
      return array($coord-1, $coord, $coord+1);
    } elseif ($coord % 3 == 2) {
      return array($coord-2, $coord-1, $coord);
    }
  }

  private function getActualCell()
  {
    return $this->sudoku[$this->line][$this->column];
  }

}
juriad
Profil
Důvod, proč to nefunguje, je ten, že ty se skoro nikdy nevynoříš z té rekurze. Přidej si do do solve parametr hloubka a uvidíš, jak ti roste. Ty potřebuješ tu hloubku omezit na nějakou uvěřítelnou hodnotu.

public function solve($hloubka)
{
echo $hloubka . "\n";

...

$this->solve($hloubka + 1);
}

Zahoď informaci o aktuálním políčku (proměnné $line a $column), tu si budeš pamatovat v lokální proměnné ve funkci solve.
Nebudeš ani potřebovat funkce findNextEmptyCell, findLastEmptyCell a getActualCell.

Zkusím ten kód upravit, mezitím si zkus vypisovat tu hloubku, schválně, jestli tě napadne, proč roste.
juriad
Profil
Zjednodušený program, který skutečně funguje:

<?php
 
class SudokuSolver {
 
  private $sudoku;

  function __construct($sudoku) {
    $this->sudoku = $sudoku;
  }
 
  public function solve($line = 0, $column = 0) {
    # returns either true of false
    
    if ($line >= 9) {
      # whole sudoku has been filled in
      return true;
    }

    # empty cell contains 0
    if (!empty($this->sudoku[$line][$column])) {
      # this cell is already filled in; we continue to next one
      return $this->solve($line + ($column + 1 >= 9), ($column + 1) % 9);
    }
 
    # now we know that [$line, $column] is an empty cell to be processed
    for ($number = 1; $number <= 9; $number++) {
      # we try all nine numbers

      if ($this->isNewNumberValid($line, $column, $number)) {
        # if number $number can be assigned, try it
        $this->sudoku[$line][$column] = $number;

        # and try to fill the rest of sudoku
        $solution = $this->solve($line + ($column + 1 >= 9), ($column + 1) % 9);
        if ($solution !== false) {
          # we found our solution, we can return
          return true;
        }

        # try different number in next iteration
      }
    }

    # no number works, we have to make the cell empty again
    $this->sudoku[$line][$column] = 0;

    # and go back one step
    return false;
  }
 
  private function isValidInLine($line, $number) {
    return !in_array($number, $this->sudoku[$line]);
  }
 
  private function isValidInColumn($column, $number) {
    foreach ($this->sudoku as $lines) {
      if ($lines[$column] == $number) {
        return false;
      }
    }
 
    return true;
  }
 
  private function isValidInBox($line, $column, $number) {
    # we move $line and $column to top left corner of the box
    $line -= $line % 3;
    $column -= $column % 3;

    # and iterate over the box
    for ($l = $line; $l < $line + 3; $l++) {
      for ($c = $column; $c < $column + 3; $c++) {
        if ($number == $this->sudoku[$l][$c]) {
          return false;
        }
      }
    }
 
    return true;
  }
 
  private function isNewNumberValid($line, $column, $number) {
    # no need for if
    return $this->isValidInLine($line, $number)
      && $this->isValidInColumn($column, $number)
      && $this->isValidInBox($line, $column, $number);
  }

  public function printSudoku() {
    echo "-------------------\n";
    for ($l = 0; $l < 9; $l++) {
      for ($c = 0; $c < 9; $c++) {
        echo $this->sudoku[$l][$c];
        echo " ";
        if ($c == 2 || $c == 5) {
          echo " ";
        }
      }
      echo "\n";
      if ($l == 2 || $l == 5) {
        echo "\n";
      }
    }
    echo "-------------------\n\n";
  }
}


$sudoku1 = array( 
  array(0, 0, 6, 4, 7, 0, 3, 0, 0),
  array(0, 0, 4, 6, 5, 0, 9, 0, 0),
  array(3, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 4, 0),

  array(2, 6, 7, 3, 0, 9, 5, 0, 0),
  array(8, 0, 0, 2, 4, 7, 1, 0, 0),
  array(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7),
 
  array(0, 0, 2, 0, 6, 5, 4, 3, 1),
  array(0, 0, 8, 9, 3, 1, 0, 2, 0),
  array(0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
);

$s1 = new SudokuSolver($sudoku1);
$s1->printSudoku();
if ($s1->solve()) {
  $s1->printSudoku();
} else {
  echo "Has no solution\n";
}
KarelPolacek
Profil *
Aha, chápu. Zanořovalo se to cca 200000x. Opravil jsem a použil jsem část Tvé úpravy. Děkuji moc za Tvůj čas.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0