Autor Zpráva
LExtR
Profil
Zdravím,

mám tu upload obrázku společně s vkládáním dat do mysql formulářem. Potřeboval jsem aby se přejmenovali obrázky pokud existují stejné názvy. Jenže teď mi nechce move_uploaded_file() nový název.

1) Warning: move_uploaded_file(): The second argument to copy() function cannot be a directory in /home/xxx/public_html/add.php on line 45

2) Warning: move_uploaded_file(): Unable to move '/tmp/phpJPVaO2' to 'backgrounds/' in /home/xxx/public_html/add.php on line 45

Kód:

  include "conn.php";
  
  $conn = new mysqli($dbserver, $dbuser, $dbpw, $dbname);

  if ($conn->connect_error) {
    die("Chyba připojení: " . $conn->connect_error);
  }
  
if(isset($_FILES['image'])){
  $file_name = $_FILES['image']['name'];
  $file_size =$_FILES['image']['size'];
  $file_tmp =$_FILES['image']['tmp_name'];
  $file_type=$_FILES['image']['type'];
  $name=$_POST['name'];
  $codes=$_POST['code'];  
  
  $actual_name = pathinfo($file_name,PATHINFO_FILENAME);
  $original_name = $actual_name;
  $extension = pathinfo($file_name, PATHINFO_EXTENSION);

  $i = 1;
  while(file_exists('backgrounds/'.$actual_name.".".$extension))
  {      
    $actual_name = (string)$original_name.$i;
    $name = $actual_name.".".$extension;
    $i++;
  }
  
  $extensions = array("jpeg","jpg","png");  
   
  $file_ext=explode('.',$_FILES['image']['name'])  ;
  $file_ext=end($file_ext);  
  
  if(in_array($file_ext,$extensions)=== false){
    $errors[]="povolené jsou pouze formáty JPG, JPEG a PNG";
  }
   
  if($file_size > 2097152){
    $errors[]='Obrázek nesmí být větší jak 2 MB';
  }
   
  if(empty($errors)==true){
    move_uploaded_file($file_tmp,"backgrounds/".$name);
  }else{
    print_r($errors);
  }
  
  if(isset($_POST["pridat"])){
    $sql = "INSERT INTO quotes (author, quote, bg) VALUES ('". addslashes($_POST["author"]) ."','". addslashes($_POST["quote"]) ."','". addslashes($name) ."')";
    if ($conn->query($sql) === TRUE) {
      echo "<script>
        window.setTimeout(function() {
          window.location = 'http://q/';
         }, 5000);
        </script>
        <div class='alert alert-success'>
           <strong>Výborně!</strong> Citát byl odeslán ke zpracování.
          </div>";
    } else {
      echo "Chyba: " . $conn->error;
    }
  }
}
juriad
Profil
V případě, že kolize nenastala, tak se while neprovede ani jednou. Tedy $name bude pořád to definované na řádce 14 (které tam asi nemá co dělat). Pokud by POST['name'] bylo prázdné, tak se opravdu na řádce 43 pokusíš přesunout soubor do "backgrounds/". Warning ti říká, že cílové umístění musí být název souboru a nikoli adresáře.

Miochodem, silně ti doporučuji to přeuspořádat nebo rozdělit do funkcí, protože se ti tu plete hromada proměnných dohromady a netušíš, co která obsahuje.
juriad
Profil
Návrh řešení; netestováno, neobsahuje syntaktické chyby.

<?php

function checkSize($file, &$errors) {
  $return = TRUE;

  # file size
  $size = $_FILES[$file]['size'];
  if ($size > 2 * 1024 * 1024){
    $errors[] = 'Obrázek nesmí být větší jak 2 MB';
    $return = FALSE;
  }

  return $return;
}

function checkType($file, &$errors) {
  $return = TRUE;

  # check extension
  $extensions = array("jpeg", "jpg", "png");
  $extension = strtolower(pathinfo($_FILES[$file]['name'], PATHINFO_EXTENSION));
  
  if (!in_array($extension, $extensions)) {
    $errors[] = 'Povolené jsou pouze přípony JPG, JPEG a PNG';
    $return = FALSE;
  }

  # check mime type
  $type = $_FILES[$file]['type'];
  if (strpos($type, 'image/') !== 0) {
    $errors[] = 'Povolené jsou pouze soubory obsahující obrázek';
    $return = FALSE;
  }

  return $return;
}

function globEscape($pattern) {
  return preg_replace('/[*?[\\]/', '[$0]', $pattern);
}

function getName($file, $destination, &$errors) {
  $fullname = $_FILES[$file]['name'];
  $fullname = str_replace(["\0", "/"], ["", "_"], $fullname);

  $filename = pathinfo($fullname, PATHINFO_FILENAME);
  # we replace . to reliably recognize an extension
  $filename = str_replace('.', '_', $filename);
  if (strlen($filename) == 0) {
    $filename = 'soubor';
  }

  $extension = strtolower(pathinfo($fullname, PATHINFO_EXTENSION));
  # do not trust that the programmer called checkType first
  if (strlen($extension) == 0) {
    $extension = 'ext';
  }

  # now we are sure that $filename.$extension is a valid name of the desired format

  if (!file_exists("$destination/$filename.$extension")) {
    $name = "$filename.$extension";
  } else {
    # glob search for all files with such name
    $dest = globEscape($destination);
    $fname = globEscape($filename);
    $ext = globEscape($extension);
    $files = glob("$dest/$fname.*.$ext", GLOB_NOSORT);

    # count number of such files and add 1
    $i = !$files ? 1 : count($files) + 1;
    $name = "$filename.$i.$extension";
  }

  return $name;
}

$destination = 'backgrounds';

if (isset($_FILES['image'])) {
  checkSize('image', $errors);
  checkType('image', $errors);
  $name = getName('image', $destination, $errors);
  if (empty($errors)) {
    move_uploaded_file($FILES['image']['tmp_name'], "$destination/$name");
  }
} else {
  print_r($errors);
}

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0