Autor Zpráva
Fastman
Profil
Zdravím,

již jsem prohledával několik webů a stále nemůžu najít řešení. Používám administraci SourceBans++ (sbpp.github.io) - 1.5.5-dev. Tehdy na Apachi a MySQL verze fungovala, jenže poté jsem chtěl otestovat jednu administraci, která vyžadovala tyto balíčky:
curl uuid-runtime openssl nginx mysql-client mysql-server php5-fpm php5-cli php5-curl php5-mysql php5-mcrypt

po jejich nainstalování a resetování se vyskytla bílá stránka u administrace SourceBans, ale ostatní weby fungovaly. Proto jsem se rozhodl, že server přeinstaluji a nahodím rovnou Ngnix a MariaDB, všechny ostatní weby fungují, kromě SourceBans (zde se vyskytuje bílá stránka), myslel jsem, že po přeinstalování to bude v pohodě všechno fungovat, ale ukázalo se, že problém je někde jinde.

Z tohoto důvodu, jsem tedy zapnul errory v PHP a podíval se i přímo do error logu v nginx, nikde nic, žádné chyby, že by něco chybělo. Schválně jsem zkusil udělat v PHP chybu a normálně to chybu vypsalo. Zvláštní. Nastavil jsem tedy téhle složce full práva na 777 a stále bez změny.

PHP 5.6.29-0+deb8u1 (cli) (built: Dec 13 2016 16:02:08)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

mysql Ver 15.1 Distrib 10.1.20-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2

PHP Info zde:
csco.eu/test.php (když si zkusíte samotnou stránku csco.eu, tak uvidíte bílou stránku).

**Co je ale divný, tak při nové instalaci tohoto administračního systému se mi vyskytla chyba, že se nemohla administrace připojit k databázi, aby zapsala tabulky, jenže když jsem si zkusil bokem v php testovací připojení se stejnými údaji, tak vše proběhlo bez problému, možná bude někde chyba tady v tom směru.

Děkuji všem za odpovědi.
Davex
Profil
Fastman:
Webserver nevrací žádná data, ani na test.php, takže doporučuji zkontrolovat napojení nginx na PHP. Kromě toho je v DNS IPv6 adresa na které je server nedostupný.

* About to connect() to csco.eu port 443 (#0)
*  Trying 2001:15e8:110:cc2::1... Connection timed out
*  Trying 81.2.244.194... connected
* Connected to csco.eu (81.2.244.194) port 443 (#0)
* Initializing NSS with certpath: sql:/etc/pki/nssdb
*  CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
 CApath: none
* SSL connection using TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
* Server certificate:
*    subject: CN=csco.eu
*    start date: Jan 14 14:37:00 2017 GMT
*    expire date: Apr 14 14:37:00 2017 GMT
*    common name: csco.eu
*    issuer: CN=Let's Encrypt Authority X3,O=Let's Encrypt,C=US
> GET /test.php HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.19.7 (i386-redhat-linux-gnu) libcurl/7.19.7 NSS/3.21 Basic ECC zlib/1.2.3 libidn/1.18 libssh2/1.4.2
> Host: csco.eu
> Accept: */*
>
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- 0:01:03 --:--:--   0* Empty reply from server
 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- 0:01:03 --:--:--   0* Connection #0 to host csco.eu left intact

curl: (52) Empty reply from server
* Closing connection #0
Fastman
Profil
    # Add index.php to the list if you are using PHP
    index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    location / {
        # First attempt to serve request as file, then
        # as directory, then fall back to displaying a 404.
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
    #
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;

        # With php5-cgi alone:
        # With php5-fpm:
        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

Takhle mám nginx propojené, to by jinak PHP nefungovalo, pokud se nepletu.
Fastman
Profil
**Co je ale divný, tak při nové instalaci tohoto administračního systému se mi vyskytla chyba, že se nemohla administrace připojit k databázi, aby zapsala tabulky, jenže když jsem si zkusil bokem v php testovací připojení se stejnými údaji, tak vše proběhlo bez problému, možná bude někde chyba tady v tom směru.

Když jsem prohledával instalační soubor, tak má tvar:
$server = "mysqli://" . $_POST['username'] . ":" . $_POST['password'] . "@" . $_POST['server'] . ":" . $_POST['port'] . "/" . $_POST['database'];
$db = ADONewConnection($server);
      if(!$db) {
        echo "<script>ShowBox('Error', 'There was an error connecting to your database. <br />Recheck the details to make sure they are correct', 'red', '', true);</script>";
      }
a používá ADODB, jenže jsem zjistil, že tohle připojení takhle nefunguje, proto při instalaci mi to házelo chybu, že se nelze připojit k databázi. Otázkou je proč? Podporu MariaDB to má a zkoušel jsem nahodit i nejnovější verzi, jenže bez úspěchu.
Davex
Profil
Fastman:
Takhle mám nginx propojené, to by jinak PHP nefungovalo, pokud se nepletu.
Mně tam to tvoje PHP právě vůbec nefunguje, protože se stránka s phpinfo vůbec nenačte. Není třeba možné, že to ve skutečnosti zkoušíš někde jinde než na serveru, který je viditelný veřejně všem ostatním na internetu?

Chybový log PHP jsi zapnul a v něm se žádná chyba neobjevila?
Fastman
Profil
Zkoušel jsem stránku csco.eu/test.php ještě na vzdálené síti Windows serveru a v pohodě se načte, php5-fpm.log akorát píše:

[15-Jan-2017 19:37:25] NOTICE: fpm is running, pid 6282
[15-Jan-2017 19:37:25] NOTICE: ready to handle connections
[15-Jan-2017 19:37:25] NOTICE: systemd monitor interval set to 10000ms
[15-Jan-2017 19:37:27] NOTICE: Terminating ...
[15-Jan-2017 19:37:27] NOTICE: exiting, bye-bye!
[15-Jan-2017 19:37:27] NOTICE: configuration file /etc/php5/fpm/php-fpm.conf test is successful

[15-Jan-2017 19:37:27] NOTICE: fpm is running, pid 7148
[15-Jan-2017 19:37:27] NOTICE: ready to handle connections
[15-Jan-2017 19:37:27] NOTICE: systemd monitor interval set to 10000ms
Davex
Profil
Fastman:
Je zapnuto logování PHP chyb v konfiguračním souboru php.ini?

log_errors = On
error_log = /var/log/php_error.log
Fastman
Profil
Bylo vypnuté, tak jsem jej zapnul s tím, že jsem přidal i cestu /var/log/php_error.log, resetoval jsem /etc/init.d/php5-fpm a nginx a i po úmyslné chybě v kódu, abych zjistil, jestli to funguje, tak se nic nestalo a chybu to do tohoto souboru nezapsalo, ale v nginx se chyba v logu ukázala:
2017/01/15 20:52:18 [error] 8953#0: *1 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to undefined function dedwafine() in......
Davex
Profil
Fastman:
tak se nic nestalo a chybu to do tohoto souboru nezapsalo
Tak jsi zřejmě upravoval špatný php.ini. Musí se upravovat ten používaný - ve výpisu phpinfo() na řádku Loaded Configuration File, případně Additional .ini files parsed nebo je log potřeba umístit do adresáře, kam má právo zapisovat uživatel, pod kterým PHP běží.
Fastman
Profil
Tak jsem přeinstaloval nginx na Apache2 z důvodu některých problémů a stránka stále protestuje, bez jakýchkoliv chyb mám stále bílou stránku, fakt už nevím.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0