Autor Zpráva
gully
Profil
Ahoj všem,

chtěl bych pomoct s bílou stránkou, která mi zůstává viset po odeslání formuláře na této stránce. Bílá stránka ex2_result.php obsahuje tento kód:

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Vaše objednávka</title>
<link rel="stylesheet" href="includes/order_form.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<?php
require_once('includes/ex2.inc.php');
echo handleOrderInfo();
?>
  
  
<p>&nbsp;</p>
<p>A <code>sendAdminEmail</code> function is included in ex2.inc.php. You will need to place your email address there (<code>$admin_email</code>) and uncomment the <code>mail</code> function to send the emails.</p>

<p>Back to <a href=".">index</a></p>

</body>
</html>

Soubor ex2.inc.php:
<?php
/* 
  Example php order form created using form and table classes from dyn-web.com
  For demos, documentation and updates, visit http://www.dyn-web.com/code/order_form/
  
  Released under the MIT license
  http://www.dyn-web.com/business/license.txt
*/
  $query = "SELECT id, nazev, cena_mj FROM vyrobky WHERE zobrazovat = 'Ano' ORDER BY nazev";
  $mysqlidb = new mySQLiDB;
  $result = $mysqlidb->runQuery($query);

  while($row = $result->fetch_array())
  {
    $PRODUCTS[] = $row; //
  }
  $result->close();

// functions for example 2 order form

function getOrderForm2() {
  global $PRODUCTS;
  $tbl = new HTML_Table('', 'demoTbl');
  $frm = new HTML_Form();
  
  // header row
  $tbl->addRow();
    $tbl->addCell('Druh', 'first', 'header');
    $tbl->addCell('Cena/jedn.', '', 'header');
    $tbl->addCell('Množství', '', 'header');
    $tbl->addCell('Celkem', '', 'header');
  
  // display product info/form elements
  foreach($PRODUCTS as $product) {
    list($abbr, $name, $price) = $product;
    
    // quantity text input
    $qty_el = $frm->addInput('text', $abbr . '_qty', 0, 
      array('size'=>4, 'class'=>'cur', 'pattern'=>'[0-9]+', 'placeholder'=>0, 
         'onchange'=>'getProductTotal(this)',
         'onclick'=>'checkValue(this)', 'onblur'=>'reCheckValue(this)') );
    
    // total text input
    $tot_el = $frm->addInput('text', $abbr . '_tot', 0, array('readonly'=>true, 'size'=>8, 'class'=>'cur') );
    
    // price hidden input
    $price_el = $frm->addInput('hidden', $abbr . '_price', $price);
    
    $tbl->addRow();
      $tbl->addCell($name);
      $tbl->addCell(number_format($price, 2). ' Kč' . $price_el, 'cur' );
      $tbl->addCell( $qty_el, 'qty');
      $tbl->addCell( $tot_el );
  }
  
  // total row
  $tbl->addRow();
    $tbl->addCell( 'Celkem (Kč): ', 'total', 'data', array('colspan'=>3) );
    $tbl->addCell( $frm->addInput('text', 'total', 0, array('readonly'=>true, 'size'=>8, 'class'=>'cur') ) );
    
    
  // additional fields for contact info
  $tbl->addRow();
    $tbl->addCell('Jméno: ', 'label');
    $tbl->addCell(
      $frm->addInput('text', 'first_name', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addRow();
    $tbl->addCell('Příjmení: ', 'label');
    $tbl->addCell(
      $frm->addInput('text', 'last_name', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
    
  $tbl->addRow();
    $tbl->addCell('Email: ', 'label');
    $tbl->addCell(
      $frm->addInput('text', 'email', '', array('size'=>36,
          'pattern' => '^[\w\+\'\.-]+@[\w\'\.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$',
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addRow();
    $tbl->addCell('Mobil: ', 'label');
    $tbl->addCell(
      $frm->addInput('text', 'phone', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), 'last', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addRow();
    $tbl->addCell('Komentář: ', 'label');
    $tbl->addCell(
      $frm->addTextArea('comments', 4, 38, '',
       array('id'=>'comments', 'placeholder'=>'[Komentář k objednávce]') )
    );

  // submit button
  $tbl->addRow();
    $tbl->addCell( $frm->addInput('submit', 'submit', 'Odeslat objednávku'),
        'submit', 'data', array('colspan'=>4) );
  chdir(__DIR__);  
  $frmStr = $frm->startForm('ex2_result.php', 'post', '', array('onsubmit'=>'return checkSubmit(this);') ) .
    $tbl->display() . $frm->endForm();
  
  
  return $frmStr;
}


// for js
function getProductAbbrs() {
  global $PRODUCTS;
  foreach ( $PRODUCTS as $product ) {
    $ar[] = $product[0];
  }
  return $ar;
}


// functions for example 2 order form submission result page

function sendAdminEmail($total, $order) {
  $admin_email = 'xxxxxxx@gmail.com';
  $subject = 'Nova objednavka';
  $name = stripslashes( strip_tags( $_POST['first_name'] ) ) . ' ' . 
    stripslashes( strip_tags( $_POST['last_name'] ) );
  
  $email = stripslashes( strip_tags( $_POST['email'] ) );
  // check for valid email address
  $regex = '/^[\w\+\'\.-]+@[\w\'\.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$/';
  if ( !preg_match($regex, $_POST['email']) ) {
    // don't send email
    echo '<p>Zadaná e-mailová je neplatná. Klepnutím na tlačítko Zpět se vráťte na předchozí stránku a zadejte platnou e-mailovou adresu.</p>';
    return;
  }
  $phone = stripslashes( strip_tags( $_POST['phone'] ) );
  $msg_body = "Objednávka pro: 
  $order 
  
  Celkem: $$total
  
  Jméno: $name
  Email: $email
  Mobil: $phone";
  
  //echo nl2br($msg_body); // for testing
  
  @mail($admin_email, $subject, $msg_body );
}


function handleOrderInfo() {
  global $PRODUCTS;;
  $str = ''; $total = 0; $order = '';
  while ( list($key, $val) = each($_POST) ) {
    // Check for valid quantity entries
    if ( ( strpos($key, '_qty') !== false ) && is_int((int)$val) && $val > 0 ) { 
      $pt = strrpos($key, '_qty'); // get product abbr
      $name_pt = substr( $key, 0, $pt);
      
      foreach($PRODUCTS as $product) {
        list($prod_abbr, $prod_name, $prod_price) = $product;
        if ($prod_abbr == $name_pt) {
          $sub_tot = $val * $prod_price;
          // build string to display order info
          $str .= "<p>$val $prod_name at $" . number_format($prod_price, 2) . 
            ' each for $' . number_format($sub_tot, 2) . '</p>';
          $total += $sub_tot;
          $order .= "$val $prod_abbr, ";
        }
      }
    }
  }
  $total = number_format($total, 2);
  $order = rtrim($order, ', ');
  if ( $str === '' ) {
    $str = '<p>Je nám líto, ale tuto Vaši objednávku nemůžeme akceptovat, protože jste si nic neobjednali.</p>';
  } else {
    $str = "<h2>Vaše objednávka:</h2>$str<p>Celkem: $$total</p>";
    sendAdminEmail($total, $order);
  }
  
  return $str;
}
?>

<?php
/* 
  example php order form created using form and table classes from dyn-web.com
  for demos, documentation and updates, visit http://www.dyn-web.com/code/order_form/
  
  released under the mit license
  http://www.dyn-web.com/business/license.txt
*/
  $query = "select id, nazev, cena_mj from vyrobky where zobrazovat = 'ano' order by nazev";
  $mysqlidb = new mysqlidb;
  $result = $mysqlidb->runquery($query);

  while($row = $result->fetch_array())
  {
    $products[] = $row; //
  }
  $result->close();

// functions for example 2 order form

function getorderform2() {
  global $products;
  $tbl = new html_table('', 'demotbl');
  $frm = new html_form();
  
  // header row
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('druh', 'first', 'header');
    $tbl->addcell('cena/jedn.', '', 'header');
    $tbl->addcell('množství', '', 'header');
    $tbl->addcell('celkem', '', 'header');
  
  // display product info/form elements
  foreach($products as $product) {
    list($abbr, $name, $price) = $product;
    
    // quantity text input
    $qty_el = $frm->addinput('text', $abbr . '_qty', 0, 
      array('size'=>4, 'class'=>'cur', 'pattern'=>'[0-9]+', 'placeholder'=>0, 
         'onchange'=>'getproducttotal(this)',
         'onclick'=>'checkvalue(this)', 'onblur'=>'recheckvalue(this)') );
    
    // total text input
    $tot_el = $frm->addinput('text', $abbr . '_tot', 0, array('readonly'=>true, 'size'=>8, 'class'=>'cur') );
    
    // price hidden input
    $price_el = $frm->addinput('hidden', $abbr . '_price', $price);
    
    $tbl->addrow();
      $tbl->addcell($name);
      $tbl->addcell(number_format($price, 2). ' kč' . $price_el, 'cur' );
      $tbl->addcell( $qty_el, 'qty');
      $tbl->addcell( $tot_el );
  }
  
  // total row
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell( 'celkem (kč): ', 'total', 'data', array('colspan'=>3) );
    $tbl->addcell( $frm->addinput('text', 'total', 0, array('readonly'=>true, 'size'=>8, 'class'=>'cur') ) );
    
    
  // additional fields for contact info
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('jméno: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'first_name', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('příjmení: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'last_name', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('email: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'email', '', array('size'=>36,
          'pattern' => '^[\w\+\'\.-]+@[\w\'\.-]+\.[a-za-z]{2,}$',
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('mobil: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'phone', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), 'last', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('komentář: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addtextarea('comments', 4, 38, '',
       array('id'=>'comments', 'placeholder'=>'[komentář k objednávce]') )
    );

  // submit button
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell( $frm->addinput('submit', 'submit', 'odeslat objednávku'),
        'submit', 'data', array('colspan'=>4) );
  chdir(__dir__);  
  $frmstr = $frm->startform('ex2_result.php', 'post', '', array('onsubmit'=>'return checksubmit(this);') ) .
    $tbl->display() . $frm->endform();
  
  
  return $frmstr;
}


// for js
function getproductabbrs() {
  global $products;
  foreach ( $products as $product ) {
    $ar[] = $product[0];
  }
  return $ar;
}


// functions for example 2 order form submission result page

function sendadminemail($total, $order) {
  $admin_email = 'xxxxxxx@gmail.com';
  $subject = 'nova objednavka';
  $name = stripslashes( strip_tags( $_post['first_name'] ) ) . ' ' . 
    stripslashes( strip_tags( $_post['last_name'] ) );
  
  $email = stripslashes( strip_tags( $_post['email'] ) );
  // check for valid email address
  $regex = '/^[\w\+\'\.-]+@[\w\'\.-]+\.[a-za-z]{2,}$/';
  if ( !preg_match($regex, $_post['email']) ) {
    // don't send email
    echo '<p>zadaná e-mailová je neplatná. klepnutím na tlačítko zpět se vráťte na předchozí stránku a zadejte platnou e-mailovou adresu.</p>';
    return;
  }
  $phone = stripslashes( strip_tags( $_post['phone'] ) );
  $msg_body = "objednávka pro: 
  $order 
  
  celkem: $$total
  
  jméno: $name
  email: $email
  mobil: $phone";
  
  //echo nl2br($msg_body); // for testing
  
  @mail($admin_email, $subject, $msg_body );
}


function handleorderinfo() {
  global $products;;
  $str = ''; $total = 0; $order = '';
  while ( list($key, $val) = each($_post) ) {
    // check for valid quantity entries
    if ( ( strpos($key, '_qty') !== false ) && is_int((int)$val) && $val > 0 ) { 
      $pt = strrpos($key, '_qty'); // get product abbr
      $name_pt = substr( $key, 0, $pt);
      
      foreach($products as $product) {
        list($prod_abbr, $prod_name, $prod_price) = $product;
        if ($prod_abbr == $name_pt) {
          $sub_tot = $val * $prod_price;
          // build string to display order info
          $str .= "<p>$val $prod_name at $" . number_format($prod_price, 2) . 
            ' each for $' . number_format($sub_tot, 2) . '</p>';
          $total += $sub_tot;
          $order .= "$val $prod_abbr, ";
        }
      }
    }
  }
  $total = number_format($total, 2);
  $order = rtrim($order, ', ');
  if ( $str === '' ) {
    $str = '<p>je nám líto, ale tuto vaši objednávku nemůžeme akceptovat, protože jste si nic neobjednali.</p>';
  } else {
    $str = "<h2>vaše objednávka:</h2>$str<p>celkem: $$total</p>";
    sendadminemail($total, $order);
  }
  
  return $str;
}
?>

soubor ex2.inc.php:
<?php
/* 
  example php order form created using form and table classes from dyn-web.com
  for demos, documentation and updates, visit http://www.dyn-web.com/code/order_form/
  
  released under the mit license
  http://www.dyn-web.com/business/license.txt
*/
  $query = "select id, nazev, cena_mj from vyrobky where zobrazovat = 'ano' order by nazev";
  $mysqlidb = new mysqlidb;
  $result = $mysqlidb->runquery($query);

  while($row = $result->fetch_array())
  {
    $products[] = $row; //
  }
  $result->close();

// functions for example 2 order form

function getorderform2() {
  global $products;
  $tbl = new html_table('', 'demotbl');
  $frm = new html_form();
  
  // header row
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('druh', 'first', 'header');
    $tbl->addcell('cena/jedn.', '', 'header');
    $tbl->addcell('množství', '', 'header');
    $tbl->addcell('celkem', '', 'header');
  
  // display product info/form elements
  foreach($products as $product) {
    list($abbr, $name, $price) = $product;
    
    // quantity text input
    $qty_el = $frm->addinput('text', $abbr . '_qty', 0, 
      array('size'=>4, 'class'=>'cur', 'pattern'=>'[0-9]+', 'placeholder'=>0, 
         'onchange'=>'getproducttotal(this)',
         'onclick'=>'checkvalue(this)', 'onblur'=>'recheckvalue(this)') );
    
    // total text input
    $tot_el = $frm->addinput('text', $abbr . '_tot', 0, array('readonly'=>true, 'size'=>8, 'class'=>'cur') );
    
    // price hidden input
    $price_el = $frm->addinput('hidden', $abbr . '_price', $price);
    
    $tbl->addrow();
      $tbl->addcell($name);
      $tbl->addcell(number_format($price, 2). ' kč' . $price_el, 'cur' );
      $tbl->addcell( $qty_el, 'qty');
      $tbl->addcell( $tot_el );
  }
  
  // total row
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell( 'celkem (kč): ', 'total', 'data', array('colspan'=>3) );
    $tbl->addcell( $frm->addinput('text', 'total', 0, array('readonly'=>true, 'size'=>8, 'class'=>'cur') ) );
    
    
  // additional fields for contact info
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('jméno: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'first_name', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('příjmení: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'last_name', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('email: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'email', '', array('size'=>36,
          'pattern' => '^[\w\+\'\.-]+@[\w\'\.-]+\.[a-za-z]{2,}$',
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('mobil: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'phone', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), 'last', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('komentář: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addtextarea('comments', 4, 38, '',
       array('id'=>'comments', 'placeholder'=>'[komentář k objednávce]') )
    );

  // submit button
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell( $frm->addinput('submit', 'submit', 'odeslat objednávku'),
        'submit', 'data', array('colspan'=>4) );
  chdir(__dir__);  
  $frmstr = $frm->startform('ex2_result.php', 'post', '', array('onsubmit'=>'return checksubmit(this);') ) .
    $tbl->display() . $frm->endform();
  
  
  return $frmstr;
}


// for js
function getproductabbrs() {
  global $products;
  foreach ( $products as $product ) {
    $ar[] = $product[0];
  }
  return $ar;
}


// functions for example 2 order form submission result page

function sendadminemail($total, $order) {
  $admin_email = 'xxxxxxx@gmail.com';
  $subject = 'nova objednavka';
  $name = stripslashes( strip_tags( $_post['first_name'] ) ) . ' ' . 
    stripslashes( strip_tags( $_post['last_name'] ) );
  
  $email = stripslashes( strip_tags( $_post['email'] ) );
  // check for valid email address
  $regex = '/^[\w\+\'\.-]+@[\w\'\.-]+\.[a-za-z]{2,}$/';
  if ( !preg_match($regex, $_post['email']) ) {
    // don't send email
    echo '<p>zadaná e-mailová je neplatná. klepnutím na tlačítko zpět se vráťte na předchozí stránku a zadejte platnou e-mailovou adresu.</p>';
    return;
  }
  $phone = stripslashes( strip_tags( $_post['phone'] ) );
  $msg_body = "objednávka pro: 
  $order 
  
  celkem: $$total
  
  jméno: $name
  email: $email
  mobil: $phone";
  
  //echo nl2br($msg_body); // for testing
  
  @mail($admin_email, $subject, $msg_body );
}


function handleorderinfo() {
  global $products;;
  $str = ''; $total = 0; $order = '';
  while ( list($key, $val) = each($_post) ) {
    // check for valid quantity entries
    if ( ( strpos($key, '_qty') !== false ) && is_int((int)$val) && $val > 0 ) { 
      $pt = strrpos($key, '_qty'); // get product abbr
      $name_pt = substr( $key, 0, $pt);
      
      foreach($products as $product) {
        list($prod_abbr, $prod_name, $prod_price) = $product;
        if ($prod_abbr == $name_pt) {
          $sub_tot = $val * $prod_price;
          // build string to display order info
          $str .= "<p>$val $prod_name at $" . number_format($prod_price, 2) . 
            ' each for $' . number_format($sub_tot, 2) . '</p>';
          $total += $sub_tot;
          $order .= "$val $prod_abbr, ";
        }
      }
    }
  }
  $total = number_format($total, 2);
  $order = rtrim($order, ', ');
  if ( $str === '' ) {
    $str = '<p>je nám líto, ale tuto vaši objednávku nemůžeme akceptovat, protože jste si nic neobjednali.</p>';
  } else {
    $str = "<h2>vaše objednávka:</h2>$str<p>celkem: $$total</p>";
    sendadminemail($total, $order);
  }
  
  return $str;
}
?>


<!doctype html>
<html lang="cs">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>vaše objednávka</title>
<link rel="stylesheet" href="includes/order_form.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<?php
require_once('includes/ex2.inc.php');
echo handleorderinfo();
?>
  
  
<p>&nbsp;</p>
<p>a <code>sendadminemail</code> function is included in ex2.inc.php. you will need to place your email address there (<code>$admin_email</code>) and uncomment the <code>mail</code> function to send the emails.</p>

<p>back to <a href=".">index</a></p>

</body>
</html>

soubor ex2.inc.php:
<?php
/* 
  example php order form created using form and table classes from dyn-web.com
  for demos, documentation and updates, visit http://www.dyn-web.com/code/order_form/
  
  released under the mit license
  http://www.dyn-web.com/business/license.txt
*/
  $query = "select id, nazev, cena_mj from vyrobky where zobrazovat = 'ano' order by nazev";
  $mysqlidb = new mysqlidb;
  $result = $mysqlidb->runquery($query);

  while($row = $result->fetch_array())
  {
    $products[] = $row; //
  }
  $result->close();

// functions for example 2 order form

function getorderform2() {
  global $products;
  $tbl = new html_table('', 'demotbl');
  $frm = new html_form();
  
  // header row
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('druh', 'first', 'header');
    $tbl->addcell('cena/jedn.', '', 'header');
    $tbl->addcell('množství', '', 'header');
    $tbl->addcell('celkem', '', 'header');
  
  // display product info/form elements
  foreach($products as $product) {
    list($abbr, $name, $price) = $product;
    
    // quantity text input
    $qty_el = $frm->addinput('text', $abbr . '_qty', 0, 
      array('size'=>4, 'class'=>'cur', 'pattern'=>'[0-9]+', 'placeholder'=>0, 
         'onchange'=>'getproducttotal(this)',
         'onclick'=>'checkvalue(this)', 'onblur'=>'recheckvalue(this)') );
    
    // total text input
    $tot_el = $frm->addinput('text', $abbr . '_tot', 0, array('readonly'=>true, 'size'=>8, 'class'=>'cur') );
    
    // price hidden input
    $price_el = $frm->addinput('hidden', $abbr . '_price', $price);
    
    $tbl->addrow();
      $tbl->addcell($name);
      $tbl->addcell(number_format($price, 2). ' kč' . $price_el, 'cur' );
      $tbl->addcell( $qty_el, 'qty');
      $tbl->addcell( $tot_el );
  }
  
  // total row
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell( 'celkem (kč): ', 'total', 'data', array('colspan'=>3) );
    $tbl->addcell( $frm->addinput('text', 'total', 0, array('readonly'=>true, 'size'=>8, 'class'=>'cur') ) );
    
    
  // additional fields for contact info
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('jméno: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'first_name', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('příjmení: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'last_name', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('email: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'email', '', array('size'=>36,
          'pattern' => '^[\w\+\'\.-]+@[\w\'\.-]+\.[a-za-z]{2,}$',
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('mobil: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'phone', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), 'last', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('komentář: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addtextarea('comments', 4, 38, '',
       array('id'=>'comments', 'placeholder'=>'[komentář k objednávce]') )
    );

  // submit button
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell( $frm->addinput('submit', 'submit', 'odeslat objednávku'),
        'submit', 'data', array('colspan'=>4) );
  chdir(__dir__);  
  $frmstr = $frm->startform('ex2_result.php', 'post', '', array('onsubmit'=>'return checksubmit(this);') ) .
    $tbl->display() . $frm->endform();
  
  
  return $frmstr;
}


// for js
function getproductabbrs() {
  global $products;
  foreach ( $products as $product ) {
    $ar[] = $product[0];
  }
  return $ar;
}


// functions for example 2 order form submission result page

function sendadminemail($total, $order) {
  $admin_email = 'xxxxxxx@gmail.com';
  $subject = 'nova objednavka';
  $name = stripslashes( strip_tags( $_post['first_name'] ) ) . ' ' . 
    stripslashes( strip_tags( $_post['last_name'] ) );
  
  $email = stripslashes( strip_tags( $_post['email'] ) );
  // check for valid email address
  $regex = '/^[\w\+\'\.-]+@[\w\'\.-]+\.[a-za-z]{2,}$/';
  if ( !preg_match($regex, $_post['email']) ) {
    // don't send email
    echo '<p>zadaná e-mailová je neplatná. klepnutím na tlačítko zpět se vráťte na předchozí stránku a zadejte platnou e-mailovou adresu.</p>';
    return;
  }
  $phone = stripslashes( strip_tags( $_post['phone'] ) );
  $msg_body = "objednávka pro: 
  $order 
  
  celkem: $$total
  
  jméno: $name
  email: $email
  mobil: $phone";
  
  //echo nl2br($msg_body); // for testing
  
  @mail($admin_email, $subject, $msg_body );
}


function handleorderinfo() {
  global $products;;
  $str = ''; $total = 0; $order = '';
  while ( list($key, $val) = each($_post) ) {
    // check for valid quantity entries
    if ( ( strpos($key, '_qty') !== false ) && is_int((int)$val) && $val > 0 ) { 
      $pt = strrpos($key, '_qty'); // get product abbr
      $name_pt = substr( $key, 0, $pt);
      
      foreach($products as $product) {
        list($prod_abbr, $prod_name, $prod_price) = $product;
        if ($prod_abbr == $name_pt) {
          $sub_tot = $val * $prod_price;
          // build string to display order info
          $str .= "<p>$val $prod_name at $" . number_format($prod_price, 2) . 
            ' each for $' . number_format($sub_tot, 2) . '</p>';
          $total += $sub_tot;
          $order .= "$val $prod_abbr, ";
        }
      }
    }
  }
  $total = number_format($total, 2);
  $order = rtrim($order, ', ');
  if ( $str === '' ) {
    $str = '<p>je nám líto, ale tuto vaši objednávku nemůžeme akceptovat, protože jste si nic neobjednali.</p>';
  } else {
    $str = "<h2>vaše objednávka:</h2>$str<p>celkem: $$total</p>";
    sendadminemail($total, $order);
  }
  
  return $str;
}
?>


<!doctype html>
<html lang="cs">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>vaše objednávka</title>
<link rel="stylesheet" href="includes/order_form.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<?php
require_once('includes/ex2.inc.php');
echo handleorderinfo();
?>
  
  
<p>&nbsp;</p>
<p>a <code>sendadminemail</code> function is included in ex2.inc.php. you will need to place your email address there (<code>$admin_email</code>) and uncomment the <code>mail</code> function to send the emails.</p>

<p>back to <a href=".">index</a></p>

</body>
</html>

soubor ex2.inc.php:
<?php
/* 
  example php order form created using form and table classes from dyn-web.com
  for demos, documentation and updates, visit http://www.dyn-web.com/code/order_form/
  
  released under the mit license
  http://www.dyn-web.com/business/license.txt
*/
  $query = "select id, nazev, cena_mj from vyrobky where zobrazovat = 'ano' order by nazev";
  $mysqlidb = new mysqlidb;
  $result = $mysqlidb->runquery($query);

  while($row = $result->fetch_array())
  {
    $products[] = $row; //
  }
  $result->close();

// functions for example 2 order form

function getorderform2() {
  global $products;
  $tbl = new html_table('', 'demotbl');
  $frm = new html_form();
  
  // header row
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('druh', 'first', 'header');
    $tbl->addcell('cena/jedn.', '', 'header');
    $tbl->addcell('množství', '', 'header');
    $tbl->addcell('celkem', '', 'header');
  
  // display product info/form elements
  foreach($products as $product) {
    list($abbr, $name, $price) = $product;
    
    // quantity text input
    $qty_el = $frm->addinput('text', $abbr . '_qty', 0, 
      array('size'=>4, 'class'=>'cur', 'pattern'=>'[0-9]+', 'placeholder'=>0, 
         'onchange'=>'getproducttotal(this)',
         'onclick'=>'checkvalue(this)', 'onblur'=>'recheckvalue(this)') );
    
    // total text input
    $tot_el = $frm->addinput('text', $abbr . '_tot', 0, array('readonly'=>true, 'size'=>8, 'class'=>'cur') );
    
    // price hidden input
    $price_el = $frm->addinput('hidden', $abbr . '_price', $price);
    
    $tbl->addrow();
      $tbl->addcell($name);
      $tbl->addcell(number_format($price, 2). ' kč' . $price_el, 'cur' );
      $tbl->addcell( $qty_el, 'qty');
      $tbl->addcell( $tot_el );
  }
  
  // total row
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell( 'celkem (kč): ', 'total', 'data', array('colspan'=>3) );
    $tbl->addcell( $frm->addinput('text', 'total', 0, array('readonly'=>true, 'size'=>8, 'class'=>'cur') ) );
    
    
  // additional fields for contact info
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('jméno: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'first_name', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('příjmení: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'last_name', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('email: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'email', '', array('size'=>36,
          'pattern' => '^[\w\+\'\.-]+@[\w\'\.-]+\.[a-za-z]{2,}$',
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('mobil: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'phone', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), 'last', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('komentář: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addtextarea('comments', 4, 38, '',
       array('id'=>'comments', 'placeholder'=>'[komentář k objednávce]') )
    );

  // submit button
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell( $frm->addinput('submit', 'submit', 'odeslat objednávku'),
        'submit', 'data', array('colspan'=>4) );
  chdir(__dir__);  
  $frmstr = $frm->startform('ex2_result.php', 'post', '', array('onsubmit'=>'return checksubmit(this);') ) .
    $tbl->display() . $frm->endform();
  
  
  return $frmstr;
}


// for js
function getproductabbrs() {
  global $products;
  foreach ( $products as $product ) {
    $ar[] = $product[0];
  }
  return $ar;
}


// functions for example 2 order form submission result page

function sendadminemail($total, $order) {
  $admin_email = 'xxxxxxx@gmail.com';
  $subject = 'nova objednavka';
  $name = stripslashes( strip_tags( $_post['first_name'] ) ) . ' ' . 
    stripslashes( strip_tags( $_post['last_name'] ) );
  
  $email = stripslashes( strip_tags( $_post['email'] ) );
  // check for valid email address
  $regex = '/^[\w\+\'\.-]+@[\w\'\.-]+\.[a-za-z]{2,}$/';
  if ( !preg_match($regex, $_post['email']) ) {
    // don't send email
    echo '<p>zadaná e-mailová je neplatná. klepnutím na tlačítko zpět se vráťte na předchozí stránku a zadejte platnou e-mailovou adresu.</p>';
    return;
  }
  $phone = stripslashes( strip_tags( $_post['phone'] ) );
  $msg_body = "objednávka pro: 
  $order 
  
  celkem: $$total
  
  jméno: $name
  email: $email
  mobil: $phone";
  
  //echo nl2br($msg_body); // for testing
  
  @mail($admin_email, $subject, $msg_body );
}


function handleorderinfo() {
  global $products;;
  $str = ''; $total = 0; $order = '';
  while ( list($key, $val) = each($_post) ) {
    // check for valid quantity entries
    if ( ( strpos($key, '_qty') !== false ) && is_int((int)$val) && $val > 0 ) { 
      $pt = strrpos($key, '_qty'); // get product abbr
      $name_pt = substr( $key, 0, $pt);
      
      foreach($products as $product) {
        list($prod_abbr, $prod_name, $prod_price) = $product;
        if ($prod_abbr == $name_pt) {
          $sub_tot = $val * $prod_price;
          // build string to display order info
          $str .= "<p>$val $prod_name at $" . number_format($prod_price, 2) . 
            ' each for $' . number_format($sub_tot, 2) . '</p>';
          $total += $sub_tot;
          $order .= "$val $prod_abbr, ";
        }
      }
    }
  }
  $total = number_format($total, 2);
  $order = rtrim($order, ', ');
  if ( $str === '' ) {
    $str = '<p>je nám líto, ale tuto vaši objednávku nemůžeme akceptovat, protože jste si nic neobjednali.</p>';
  } else {
    $str = "<h2>vaše objednávka:</h2>$str<p>celkem: $$total</p>";
    sendadminemail($total, $order);
  }
  
  return $str;
}
?>


chtěl bych pomoct s bílou stránkou, která mi zůstává viset po odeslání formuláře na této stránce. bílá stránka ex2_result.php obsahuje tento kód:

<!doctype html>
<html lang="cs">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>vaše objednávka</title>
<link rel="stylesheet" href="includes/order_form.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<?php
require_once('includes/ex2.inc.php');
echo handleorderinfo();
?>
  
  
<p>&nbsp;</p>
<p>a <code>sendadminemail</code> function is included in ex2.inc.php. you will need to place your email address there (<code>$admin_email</code>) and uncomment the <code>mail</code> function to send the emails.</p>

<p>back to <a href=".">index</a></p>

</body>
</html>

soubor ex2.inc.php:
<?php
/* 
  example php order form created using form and table classes from dyn-web.com
  for demos, documentation and updates, visit http://www.dyn-web.com/code/order_form/
  
  released under the mit license
  http://www.dyn-web.com/business/license.txt
*/
  $query = "select id, nazev, cena_mj from vyrobky where zobrazovat = 'ano' order by nazev";
  $mysqlidb = new mysqlidb;
  $result = $mysqlidb->runquery($query);

  while($row = $result->fetch_array())
  {
    $products[] = $row; //
  }
  $result->close();

// functions for example 2 order form

function getorderform2() {
  global $products;
  $tbl = new html_table('', 'demotbl');
  $frm = new html_form();
  
  // header row
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('druh', 'first', 'header');
    $tbl->addcell('cena/jedn.', '', 'header');
    $tbl->addcell('množství', '', 'header');
    $tbl->addcell('celkem', '', 'header');
  
  // display product info/form elements
  foreach($products as $product) {
    list($abbr, $name, $price) = $product;
    
    // quantity text input
    $qty_el = $frm->addinput('text', $abbr . '_qty', 0, 
      array('size'=>4, 'class'=>'cur', 'pattern'=>'[0-9]+', 'placeholder'=>0, 
         'onchange'=>'getproducttotal(this)',
         'onclick'=>'checkvalue(this)', 'onblur'=>'recheckvalue(this)') );
    
    // total text input
    $tot_el = $frm->addinput('text', $abbr . '_tot', 0, array('readonly'=>true, 'size'=>8, 'class'=>'cur') );
    
    // price hidden input
    $price_el = $frm->addinput('hidden', $abbr . '_price', $price);
    
    $tbl->addrow();
      $tbl->addcell($name);
      $tbl->addcell(number_format($price, 2). ' kč' . $price_el, 'cur' );
      $tbl->addcell( $qty_el, 'qty');
      $tbl->addcell( $tot_el );
  }
  
  // total row
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell( 'celkem (kč): ', 'total', 'data', array('colspan'=>3) );
    $tbl->addcell( $frm->addinput('text', 'total', 0, array('readonly'=>true, 'size'=>8, 'class'=>'cur') ) );
    
    
  // additional fields for contact info
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('jméno: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'first_name', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('příjmení: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'last_name', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('email: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'email', '', array('size'=>36,
          'pattern' => '^[\w\+\'\.-]+@[\w\'\.-]+\.[a-za-z]{2,}$',
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('mobil: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'phone', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), 'last', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('komentář: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addtextarea('comments', 4, 38, '',
       array('id'=>'comments', 'placeholder'=>'[komentář k objednávce]') )
    );

  // submit button
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell( $frm->addinput('submit', 'submit', 'odeslat objednávku'),
        'submit', 'data', array('colspan'=>4) );
  chdir(__dir__);  
  $frmstr = $frm->startform('ex2_result.php', 'post', '', array('onsubmit'=>'return checksubmit(this);') ) .
    $tbl->display() . $frm->endform();
  
  
  return $frmstr;
}


// for js
function getproductabbrs() {
  global $products;
  foreach ( $products as $product ) {
    $ar[] = $product[0];
  }
  return $ar;
}


// functions for example 2 order form submission result page

function sendadminemail($total, $order) {
  $admin_email = 'xxxxxxx@gmail.com';
  $subject = 'nova objednavka';
  $name = stripslashes( strip_tags( $_post['first_name'] ) ) . ' ' . 
    stripslashes( strip_tags( $_post['last_name'] ) );
  
  $email = stripslashes( strip_tags( $_post['email'] ) );
  // check for valid email address
  $regex = '/^[\w\+\'\.-]+@[\w\'\.-]+\.[a-za-z]{2,}$/';
  if ( !preg_match($regex, $_post['email']) ) {
    // don't send email
    echo '<p>zadaná e-mailová je neplatná. klepnutím na tlačítko zpět se vráťte na předchozí stránku a zadejte platnou e-mailovou adresu.</p>';
    return;
  }
  $phone = stripslashes( strip_tags( $_post['phone'] ) );
  $msg_body = "objednávka pro: 
  $order 
  
  celkem: $$total
  
  jméno: $name
  email: $email
  mobil: $phone";
  
  //echo nl2br($msg_body); // for testing
  
  @mail($admin_email, $subject, $msg_body );
}


function handleorderinfo() {
  global $products;;
  $str = ''; $total = 0; $order = '';
  while ( list($key, $val) = each($_post) ) {
    // check for valid quantity entries
    if ( ( strpos($key, '_qty') !== false ) && is_int((int)$val) && $val > 0 ) { 
      $pt = strrpos($key, '_qty'); // get product abbr
      $name_pt = substr( $key, 0, $pt);
      
      foreach($products as $product) {
        list($prod_abbr, $prod_name, $prod_price) = $product;
        if ($prod_abbr == $name_pt) {
          $sub_tot = $val * $prod_price;
          // build string to display order info
          $str .= "<p>$val $prod_name at $" . number_format($prod_price, 2) . 
            ' each for $' . number_format($sub_tot, 2) . '</p>';
          $total += $sub_tot;
          $order .= "$val $prod_abbr, ";
        }
      }
    }
  }
  $total = number_format($total, 2);
  $order = rtrim($order, ', ');
  if ( $str === '' ) {
    $str = '<p>je nám líto, ale tuto vaši objednávku nemůžeme akceptovat, protože jste si nic neobjednali.</p>';
  } else {
    $str = "<h2>vaše objednávka:</h2>$str<p>celkem: $$total</p>";
    sendadminemail($total, $order);
  }
  
  return $str;
}
?>


chtěl bych pomoct s bílou stránkou, která mi zůstává viset po odeslání formuláře na této stránce. bílá stránka ex2_result.php obsahuje tento kód:

<!doctype html>
<html lang="cs">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>vaše objednávka</title>
<link rel="stylesheet" href="includes/order_form.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<?php
require_once('includes/ex2.inc.php');
echo handleorderinfo();
?>
  
  
<p>&nbsp;</p>
<p>a <code>sendadminemail</code> function is included in ex2.inc.php. you will need to place your email address there (<code>$admin_email</code>) and uncomment the <code>mail</code> function to send the emails.</p>

<p>back to <a href=".">index</a></p>

</body>
</html>

soubor ex2.inc.php:
<?php
/* 
  example php order form created using form and table classes from dyn-web.com
  for demos, documentation and updates, visit http://www.dyn-web.com/code/order_form/
  
  released under the mit license
  http://www.dyn-web.com/business/license.txt
*/
  $query = "select id, nazev, cena_mj from vyrobky where zobrazovat = 'ano' order by nazev";
  $mysqlidb = new mysqlidb;
  $result = $mysqlidb->runquery($query);

  while($row = $result->fetch_array())
  {
    $products[] = $row; //
  }
  $result->close();

// functions for example 2 order form

function getorderform2() {
  global $products;
  $tbl = new html_table('', 'demotbl');
  $frm = new html_form();
  
  // header row
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('druh', 'first', 'header');
    $tbl->addcell('cena/jedn.', '', 'header');
    $tbl->addcell('množství', '', 'header');
    $tbl->addcell('celkem', '', 'header');
  
  // display product info/form elements
  foreach($products as $product) {
    list($abbr, $name, $price) = $product;
    
    // quantity text input
    $qty_el = $frm->addinput('text', $abbr . '_qty', 0, 
      array('size'=>4, 'class'=>'cur', 'pattern'=>'[0-9]+', 'placeholder'=>0, 
         'onchange'=>'getproducttotal(this)',
         'onclick'=>'checkvalue(this)', 'onblur'=>'recheckvalue(this)') );
    
    // total text input
    $tot_el = $frm->addinput('text', $abbr . '_tot', 0, array('readonly'=>true, 'size'=>8, 'class'=>'cur') );
    
    // price hidden input
    $price_el = $frm->addinput('hidden', $abbr . '_price', $price);
    
    $tbl->addrow();
      $tbl->addcell($name);
      $tbl->addcell(number_format($price, 2). ' kč' . $price_el, 'cur' );
      $tbl->addcell( $qty_el, 'qty');
      $tbl->addcell( $tot_el );
  }
  
  // total row
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell( 'celkem (kč): ', 'total', 'data', array('colspan'=>3) );
    $tbl->addcell( $frm->addinput('text', 'total', 0, array('readonly'=>true, 'size'=>8, 'class'=>'cur') ) );
    
    
  // additional fields for contact info
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('jméno: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'first_name', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('příjmení: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'last_name', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('email: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'email', '', array('size'=>36,
          'pattern' => '^[\w\+\'\.-]+@[\w\'\.-]+\.[a-za-z]{2,}$',
          'required' => true
          ) ), '', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('mobil: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addinput('text', 'phone', '', array('size'=>36,
          'required' => true
          ) ), 'last', 'data',
      array('colspan'=>3)
    );
    
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell('komentář: ', 'label');
    $tbl->addcell(
      $frm->addtextarea('comments', 4, 38, '',
       array('id'=>'comments', 'placeholder'=>'[komentář k objednávce]') )
    );

  // submit button
  $tbl->addrow();
    $tbl->addcell( $frm->addinput('submit', 'submit', 'odeslat objednávku'),
        'submit', 'data', array(&
  
Tomášeek
Profil
gully:
Zapni si výpis chybových hlášek a/nebo se podívej do error logu. Nikdo tu nebude procházet 200 řádků kódu.
gully
Profil
Díky moc. To s těma hláškama mi stačilo. Nedělám často v php.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0