Autor Zpráva
Jiří Ráb
Profil
Ahoj dělám třídu na registraci a php mi hlásí že mám chybu na prepare ale nevím co s tím? pošlu niže kod a chybu, kterou hlásí php
<?php

class Registrace
{
  public $username;
  private $heslo1;
  private $heslo2;
  private $krestniJmeno;
  private $prijmeni;
  public $mail;
  private $ulice;
  private $cp;
  private $mesto;
  private $psc;
  private $lastID;
  public $connect;
  private $hash;
  private $pravo;

  public function __construct($username, $heslo1, $heslo2, $krestniJmeno, $prijmeni, $mail, $ulice, $cp, $mesto, $psc, $connect)
  {
    $this->username=$username;
    $this->heslo1=trim($heslo1);
    $this->heslo2=trim($heslo2);
    $this->krestniJmeno=$krestniJmeno;
    $this->prijmeni=$prijmeni;
    $this->mail=$mail;
    $this->ulice=$ulice;
    $this->cp=$cp;
    $this->mesto=$mesto;
    $this->psc=str_replace(" ","",$psc);
    $this->hash=password_hash($this->heslo1,PASSWORD_DEFAULT);
    $this->pravo=0;
  }

    public function getKrestni(){
     return $this->krestniJmeno;
    }

    public function getPrijmeni(){
     return $this->prijmeni;
    }
    public function getUlice(){
     return $this->ulice;
    }
    public function getCp(){
     return $this->cp;
    }
    public function getMesto(){
     return $this->mesto;
    }
    public function getPsc(){
     return $this->psc;
    }

  public function regularVstup()
  {
  $pattern_email="/^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/";
  $pattern_psc="/^\d{3} ?\d{2}$/";
  $pattern_cp="/^(\d+(\/\d+[a-zA-Z]?)?)$/";
  $pattern_fsname="/^[a-zěščřžýáíéA-zĚŠČŘŽÝÁÍÉ]{1,10}$/";


if(preg_match($pattern_fsname,$this->krestniJmeno) && preg_match($pattern_fsname,$this->prijmeni)){
  $fsname_stav=true;
}else{
  $sfname_stav=false;
  header("Location:registrace.php?errors=Nesprávně zadané křestní jméno nebo příjmení&username=$this->username&firstname=$this->krestniJmeno&surname=$this->prijmeni&email=$this->mail&ulice=$this->ulice&cp=$this->cp&mesto=$this->mesto&psc=$this->psc");
}


if(preg_match($pattern_email,$this->mail)==true){
  $email_stav=true;

}else{
  $email_stav=false;
  header("Location:registrace.php?errors=Nesprávně zadaný email&username=$this->username&firstname=$this->krestniJmeno&surname=$this->prijmeni&email=$this->mail&ulice=$this->ulice&cp=$this->cp&mesto=$this->mesto&psc=$this->psc");
}


if(preg_match($pattern_psc,$this->psc)==true){
  $psc_stav=true;

}else{
  $psc_stav=false;
 header("Location:registrace.php?errors=Nesprávně zadané psč&username=$this->username&firstname=$this->krestniJmeno&surname=$this->prijmeni&email=$this->mail&ulice=$this->ulice&cp=$this->cp&mesto=$this->mesto&psc=$this->psc");
}


if(preg_match($pattern_cp,$this->cp)==true){
  $cp_stav=true;


}else{
  $cp_stav=false;
  header("Location:registrace.php?errors=Nesprávně zadané čp&username=$this->username&firstname=$this->krestniJmeno&surname=$this->prijmeni&email=$this->mail&ulice=$this->ulice&cp=$this->cp&mesto=$this->mesto&psc=$this->psc");}

if($cp_stav==true && $psc_stav==true && $email_stav==true && $fsname_stav==true){
 return true;
}else{
 return false;
}

  }

  public function rovnostHesel(){
   if($heslo1==$heslo2){
    return true;
   }else{
    return false;
   }
  }

  public function existAdress()
  {

    try {
     $select_adress="SELECT id_adresa FROM adresa WHERE ulice=:ulice AND cp=:cp AND mesto=:mesto AND psc=:psc";
     $select_prepare_adress=$this->connect->prepare($select_adress);
     $select_prepare_adress->bindParam(":ulice",$this->ulice);
     $select_prepare_adress->bindParam(":cp",$this->cp);
     $select_prepare_adress->bindParam(":mesto",$this->mesto);
     $select_prepare_adress->bindParam(":psc",$this->psc);


     $select_exist="SELECT count(*) as pocet FROM adresa WHERE ulice=:ulice AND cp=:cp AND mesto=:mesto AND psc=:psc ";
     $select_prepare_exist=$this->connect->prepare($select_exist);
     $select_prepare_exist->bindParam(":ulice",$this->ulice);
     $select_prepare_exist->bindParam(":cp",$this->cp);
     $select_prepare_exist->bindParam(":mesto",$this->mesto);
     $select_prepare_exist->bindParam(":psc",$this->psc);
     if($select_prepare_exist->execute()){
      $vysledek_exist=$select_prepare_exist->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
      if($vysledek_exist['pocet']>0){
       return true;
       if($select_prepare_adress->execute()){
        $vysledek_adress=$select_prepare_adress->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        $this->lastID=$vysledek_adress['id_adresa'];
       }
      }else{
       return false;
      }


    }


   } catch (PDOException $e) {
     echo $e->getMessage();
     die();
    }  }  public function vlozeniAdresy()
  {
   try {
    $insert_adress="INSERT INTO adresa(ulice,cp,mesto,psc) VALUES (:ulice,:cp,:mesto,:psc)";
     $insert_prepare_adress=$this->connect->prepare($insert_adress);
     $insert_prepare_adress->bindParam(":ulice",$this->ulice);
     $insert_prepare_adress->bindParam(":cp",$this->cp);
     $insert_prepare_adress->bindParam(":mesto",$this->mesto);
     $insert_prepare_adress->bindParam(":psc",$this->psc);
    if($insert_prepare_adress->execute()){
      $this->lastID=$this->connect->lastInsertId();
      return true;
    }else{
     return false;
    }


   } catch (PDOException $e) {
    echo $e->getMessage();
    die();
   }

  }

  public function vlozeniUzivatele()
  {
  try {
   $insert_user="INSERT INTO uzivatele(username,heslo,email,krestni_jmeno,prijmeni,pravo,id_adresa) VALUES(:username,:heslo,:email,:krestni_jmeno,:prijmeni,:pravo,:last_id)";
    $insert_prepare_user=$connect->prepare($insert_user);
   $insert_prepare_user->bindParam(":username",$this->username);
   $insert_prepare_user->bindParam(":heslo",$this->hash);
   $insert_prepare_user->bindParam(":email",$this->mail);
   $insert_prepare_user->bindParam(":krestni_jmeno",$this->krestniJmeno);
   $insert_prepare_user->bindParam(":prijmeni",$this->prijmeni);
   $insert_prepare_user->bindParam(":pravo",$this->pravo);
   $insert_prepare_user->bindParam(":last_id",$this->lastID);
   if($insert_prepare_user->execute()){
    return true;
   }else{
    return false;
   }

  } catch (PDOException $e) {
   echo $e->getMessage();
   die();
  }

 }

   public function existUsername(){
   try {
    $select="SELECT count(*) as pocet FROM uzivatele WHERE username=:username";
    $select_user=$this->connect->prepare($select);
    $select_user->bindParam(":username",$this->username);
    if($select_user->execute()){
     $vysledek_username=$select_user->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
     if($vysledek_username['pocet']>0){
      return true;
     }else{
      return false;
     }
    }

   } catch (PDOException $e) {
    echo $e->getMessage();
    die();
   }


   }

   public function existEmail(){
   try {
    $select="SELECT count(*) as pocet FROM uzivatele WHERE email=:email";
    $select_mail=$this->connect->prepare($select);
    $select_mail->bindParam(":email",$this->mail);
    if($select_mail->execute()){
     $vysledek_mail=$select_mail->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
     if($vysledek_mail['pocet']>0){
      return true;
     }else{
      return false;
     }
    }

   } catch (PDOException $e) {
     echo $e->getMessage();
     die();
   }


   }

}
) Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function prepare() on null in C:\wamp64\www\Maturitni_projekt\registrace.class.php on line 211
( ! ) Error: Call to a member function prepare() on null in C:\wamp64\www\Maturitni_projekt\registrace.class.php on line 211
Call Stack
#  Time  Memory  Function  Location
1  0.0006  409064  {main}( )  ...\zpracovani_registrace.php:0
2  0.1303  412784  Registrace->existUsername( )  ...\zpracovani_registrace.php:8

<?php

class registrace
{
  public $username;
  private $heslo1;
  private $heslo2;
  private $krestnijmeno;
  private $prijmeni;
  public $mail;
  private $ulice;
  private $cp;
  private $mesto;
  private $psc;
  private $lastid;
  public $connect;
  private $hash;
  private $pravo;

  public function __construct($username, $heslo1, $heslo2, $krestnijmeno, $prijmeni, $mail, $ulice, $cp, $mesto, $psc, $connect)
  {
    $this->username=$username;
    $this->heslo1=trim($heslo1);
    $this->heslo2=trim($heslo2);
    $this->krestnijmeno=$krestnijmeno;
    $this->prijmeni=$prijmeni;
    $this->mail=$mail;
    $this->ulice=$ulice;
    $this->cp=$cp;
    $this->mesto=$mesto;
    $this->psc=str_replace(" ","",$psc);
    $this->hash=password_hash($this->heslo1,password_default);
    $this->pravo=0;
  }

    public function getkrestni(){
     return $this->krestnijmeno;
    }

    public function getprijmeni(){
     return $this->prijmeni;
    }
    public function getulice(){
     return $this->ulice;
    }
    public function getcp(){
     return $this->cp;
    }
    public function getmesto(){
     return $this->mesto;
    }
    public function getpsc(){
     return $this->psc;
    }

  public function regularvstup()
  {
  $pattern_email="/^[a-za-z0-9._-]+@[a-za-z0-9.-]+\.[a-za-z]{2,4}$/";
  $pattern_psc="/^\d{3} ?\d{2}$/";
  $pattern_cp="/^(\d+(\/\d+[a-za-z]?)?)$/";
  $pattern_fsname="/^[a-zěščřžýáíéa-zĚŠČŘŽÝÁÍÉ]{1,10}$/";


if(preg_match($pattern_fsname,$this->krestnijmeno) && preg_match($pattern_fsname,$this->prijmeni)){
  $fsname_stav=true;
}else{
  $sfname_stav=false;
  header("location:registrace.php?errors=nesprávně zadané křestní jméno nebo příjmení&username=$this->username&firstname=$this->krestnijmeno&surname=$this->prijmeni&email=$this->mail&ulice=$this->ulice&cp=$this->cp&mesto=$this->mesto&psc=$this->psc");
}


if(preg_match($pattern_email,$this->mail)==true){
  $email_stav=true;

}else{
  $email_stav=false;
  header("location:registrace.php?errors=nesprávně zadaný email&username=$this->username&firstname=$this->krestnijmeno&surname=$this->prijmeni&email=$this->mail&ulice=$this->ulice&cp=$this->cp&mesto=$this->mesto&psc=$this->psc");
}


if(preg_match($pattern_psc,$this->psc)==true){
  $psc_stav=true;

}else{
  $psc_stav=false;
 header("location:registrace.php?errors=nesprávně zadané psč&username=$this->username&firstname=$this->krestnijmeno&surname=$this->prijmeni&email=$this->mail&ulice=$this->ulice&cp=$this->cp&mesto=$this->mesto&psc=$this->psc");
}


if(preg_match($pattern_cp,$this->cp)==true){
  $cp_stav=true;


}else{
  $cp_stav=false;
  header("location:registrace.php?errors=nesprávně zadané čp&username=$this->username&firstname=$this->krestnijmeno&surname=$this->prijmeni&email=$this->mail&ulice=$this->ulice&cp=$this->cp&mesto=$this->mesto&psc=$this->psc");}

if($cp_stav==true && $psc_stav==true && $email_stav==true && $fsname_stav==true){
 return true;
}else{
 return false;
}

  }

  public function rovnosthesel(){
   if($heslo1==$heslo2){
    return true;
   }else{
    return false;
   }
  }

  public function existadress()
  {

    try {
     $select_adress="select id_adresa from adresa where ulice=:ulice and cp=:cp and mesto=:mesto and psc=:psc";
     $select_prepare_adress=$this->connect->prepare($select_adress);
     $select_prepare_adress->bindparam(":ulice",$this->ulice);
     $select_prepare_adress->bindparam(":cp",$this->cp);
     $select_prepare_adress->bindparam(":mesto",$this->mesto);
     $select_prepare_adress->bindparam(":psc",$this->psc);


     $select_exist="select count(*) as pocet from adresa where ulice=:ulice and cp=:cp and mesto=:mesto and psc=:psc ";
     $select_prepare_exist=$this->connect->prepare($select_exist);
     $select_prepare_exist->bindparam(":ulice",$this->ulice);
     $select_prepare_exist->bindparam(":cp",$this->cp);
     $select_prepare_exist->bindparam(":mesto",$this->mesto);
     $select_prepare_exist->bindparam(":psc",$this->psc);
     if($select_prepare_exist->execute()){
      $vysledek_exist=$select_prepare_exist->fetch(pdo::fetch_assoc);
      if($vysledek_exist['pocet']>0){
       return true;
       if($select_prepare_adress->execute()){
        $vysledek_adress=$select_prepare_adress->fetch(pdo::fetch_assoc);
        $this->lastid=$vysledek_adress['id_adresa'];
       }
      }else{
       return false;
      }


    }


   } catch (pdoexception $e) {
     echo $e->getmessage();
     die();
    }  }  public function vlozeniadresy()
  {
   try {
    $insert_adress="insert into adresa(ulice,cp,mesto,psc) values (:ulice,:cp,:mesto,:psc)";
     $insert_prepare_adress=$this->connect->prepare($insert_adress);
     $insert_prepare_adress->bindparam(":ulice",$this->ulice);
     $insert_prepare_adress->bindparam(":cp",$this->cp);
     $insert_prepare_adress->bindparam(":mesto",$this->mesto);
     $insert_prepare_adress->bindparam(":psc",$this->psc);
    if($insert_prepare_adress->execute()){
      $this->lastid=$this->connect->lastinsertid();
      return true;
    }else{
     return false;
    }


   } catch (pdoexception $e) {
    echo $e->getmessage();
    die();
   }

  }

  public function vlozeniuzivatele()
  {
  try {
   $insert_user="insert into uzivatele(username,heslo,email,krestni_jmeno,prijmeni,pravo,id_adresa) values(:username,:heslo,:email,:krestni_jmeno,:prijmeni,:pravo,:last_id)";
    $insert_prepare_user=$connect->prepare($insert_user);
   $insert_prepare_user->bindparam(":username",$this->username);
   $insert_prepare_user->bindparam(":heslo",$this->hash);
   $insert_prepare_user->bindparam(":email",$this->mail);
   $insert_prepare_user->bindparam(":krestni_jmeno",$this->krestnijmeno);
   $insert_prepare_user->bindparam(":prijmeni",$this->prijmeni);
   $insert_prepare_user->bindparam(":pravo",$this->pravo);
   $insert_prepare_user->bindparam(":last_id",$this->lastid);
   if($insert_prepare_user->execute()){
    return true;
   }else{
    return false;
   }

  } catch (pdoexception $e) {
   echo $e->getmessage();
   die();
  }

 }

   public function existusername(){
   try {
    $select="select count(*) as pocet from uzivatele where username=:username";
    $select_user=$this->connect->prepare($select);
    $select_user->bindparam(":username",$this->username);
    if($select_user->execute()){
     $vysledek_username=$select_user->fetch(pdo::fetch_assoc);
     if($vysledek_username['pocet']>0){
      return true;
     }else{
      return false;
     }
    }

   } catch (pdoexception $e) {
    echo $e->getmessage();
    die();
   }


   }

   public function existemail(){
   try {
    $select="select count(*) as pocet from uzivatele where email=:email";
    $select_mail=$this->connect->prepare($select);
    $select_mail->bindparam(":email",$this->mail);
    if($select_mail->execute()){
     $vysledek_mail=$select_mail->fetch(pdo::fetch_assoc);
     if($vysledek_mail['pocet']>0){
      return true;
     }else{
      return false;
     }
    }

   } catch (pdoexception $e) {
     echo $e->getmessage();
     die();
   }


   }

}
) fatal error: uncaught error: call to a member function prepare() on null in c:\wamp64\www\maturitni_projekt\registrace.class.php on line 211
( ! ) error: call to a member function prepare() on null in c:\wamp64\www\maturitni_projekt\registrace.class.php on line 211
call stack
#  time  memory  function  location
1  0.0006  409064  {main}( )  ...\zpracovani_registrace.php:0
2  0.1303  412784  registrace->existusername( )  ...\zpracovani_registrace.php:8
RastyAmateur
Profil
Jiří Ráb:
fatal error: uncaught error: call to a member function prepare() on null in c:\wamp64\www\maturitni_projekt\registrace.class.php on line 211
Podíval jsem se do konstruktoru a nevidím, že bys nastavoval proměnnou Registrace::connect, resp. $this->connect, nastavuješ ji někde jinde?

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0