Autor Zpráva
bártanos
Profil *
I když v následujícím změním +00:00 za + 02:00, tak to stejně ukazuje čas o dvě hodiny pozadu. Co je tam tedy špatně?

<?php

/**
*
* @package phpBB3 SEO Sitemap
* @copyright (c) 2014 www.phpbb-work.ru
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
*
*/

namespace shredder\sitemap;

use Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerInterface;
use Symfony\Component\HttpKernel\Exception\HttpException;

class appender
{
  /**
  * Constructor
  * NOTE: The parameters of this method must match in order and type with
  * the dependencies defined in the services.yml file for this service.
  *

  /** @var \phpbb\config\config */
  private $config;

  /** @var \phpbb\user */
  private $user;

  /** @var string */
  private $phpbb_root_path;
  private $php_ext;

  private $fp;
  private $index;
  private $path;
  private $path_noslash;
  private $dir;
  private $urls;

  public function __construct(\phpbb\config\config $config, \phpbb\user $user, $root_path, $php_ext)
  {
    $this->config = $config;
    $this->user = $user;

    $this->root_path = $root_path;
    $this->php_ext = $php_ext;
    $this->fp = null;
    $this->index = 1;
    $this->path_noslash = generate_board_url();
    $this->path = $this->path_noslash . '/';
    $this->dir = 'store/shredder/';
    $this->urls = 0;
    $this->limit = $this->config['sitemap_seo_url_limit'];
  }

  public function getUrlCount()
  {
    return $this->urls + ($this->index - 1 - ($this->index > 1)) * $this->limit;
  }

  /**
  * Add URL record to sitemap
  */
  public function append($loc, $time = false, $freq = false, $prior = false)
  {
    if ($this->urls == $this->limit)
    {
      $this->flush_content();
      $this->urls = 0;
      $this->index ++;
    }

    if (null == $this->fp)
    {
      if (!($this->fp = @fopen($this->root_path . $this->dir . $this->index . '.xml', 'w')))
      {
        throw new HttpException(503, sprintf($this->user->lang['SEOMAP_CANT_WRITE'], $this->path . $this->dir));
      }

      $f_beg = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'."\r\n";
      $f_beg .= '<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="' . $this->path . 'ext/shredder/sitemap/styles/sitemap.xsl"?>'."\r\n";
      $f_beg .= '<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">'."\r\n";

      if (!(@fwrite($this->fp, $f_beg)))
      {
        throw new HttpException(503, sprintf($this->user->lang['SEOMAP_CANT_WRITE'], $this->path . $this->dir));
      }
    }

    if ($time && $freq && $prior)
    {
      $time = gmdate('Y-m-d\TH:i:s+00:00', (int) $time);

      if (!(@fprintf($this->fp ,"<url>\r\n<loc>%s%s</loc>\r\n<lastmod>%s</lastmod>\r\n<changefreq>%s</changefreq>\r\n<priority>%s</priority>\r\n</url>\r\n", (''), $loc, $time, $freq, $prior)))
      {
        throw new HttpException(503, sprintf($this->user->lang['SEOMAP_CANT_WRITE'], $this->path . $this->dir));
      }
    }
    else
    {
      $f_xml = '<url>'."\r\n";

      $f_xml .= '<loc>'.$loc.'</loc>'."\r\n";

      if ($time)
      {
        $time = gmdate('Y-m-d\TH:i:s+00:00', (int) $time);
        $f_xml .= '<lastmod>'.$time.'</lastmod>'."\r\n";
      }

      if ($freq)
      {
        $f_xml .= '<changefreq>'.$freq.'</changefreq>'."\r\n";
      }

      if ($prior)
      {
        $f_xml .= '<priority>'.$prior.'</priority>'."\r\n";
      }

      $f_xml .= '</url>'."\r\n";

      if (!(@fwrite($this->fp, $f_xml)))
      {
        throw new HttpException(503, sprintf($this->user->lang['SEOMAP_CANT_WRITE'], $this->path . $this->dir));
      }
    }

    ++$this->urls;
  }

  public function flush_content()
  {
    if (null != $this->fp)
    {
      $f_end = '</urlset>';
      
      if (!(@fwrite($this->fp, $f_end)))
      {
        throw new HttpException(503, sprintf($this->user->lang['SEOMAP_CANT_WRITE'], $this->path . $this->dir));
      }

      @fclose($this->fp);
      $this->fp = null;
    }
  }

  public function get_content()
  {
    $this->flush_content();

    if ($this->index > 1)
    {
      $f_xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'."\r\n";
      $f_xml .= '<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="' . $this->path . 'ext/shredder/sitemap/styles/sitemap.xsl"?>'."\r\n";
      $f_xml .= '<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">'."\r\n";

      $this->index += ($this->urls > 0);

      for ($i = 1; $i < $this->index; $i++)
      {
        $f_xml .= '<sitemap>'."\r\n";
        $f_xml .= '<loc>'. $this->path . 'sitemap-' . $i . '.xml</loc>'."\r\n";
        $f_xml .= '<lastmod>' . gmdate('Y-m-d\TH:i:s+00:00', time()) . '</lastmod>'."\r\n";
        $f_xml .= '</sitemap>'."\r\n";
      }

      $f_xml .= '</sitemapindex>';
    }
    else
    {
      $f_xml = @file_get_contents($this->root_path . $this->dir . $this->index . '.xml');
    }

    return $f_xml;
  }
}
Kajman
Profil
A víte, že v tomto zápise je
2019-09-10T07:04:15+00:00
to stejné, jako
2019-09-10T09:04:15+02:00

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0