Autor Zpráva
freeTel
Profil *
Zdravím a zároveň posílám svůj nevyřešitelný problém. Píše mi to: mysqli_query () očekává, že parametr 1 bude mysqli, null zadaný v ....
Chyba odkazuje na tohle volání: mysqli_query($con,"INSERT INTO chat(chat.od,chat.pro,chat.message,chat.sent) VALUES('webpages','superku','nejaky text',now())");


<?php session_start();
define("DBPATH","localhost");
define("DBUSER","root");
define("DBPASS","");
define("DBNAME","test");
global $dbh;
$con = mysqli_connect(DBPATH,DBUSER,DBPASS,DBNAME);


//mysqli_selectdb(DBNAME,$dbh);
$_SESSION['username'] == 'neco';
$_POST['pro'] = 'nekde';
$_POST['message'] = 'test';
$_GET['action'] = 'sendchat';
if($_GET['action'] == "chatheartbeat"){chatHeartbeat();} 
if($_GET['action'] == "sendchat"){sendChat();} 
if($_GET['action'] == "closechat"){closeChat();} 
if($_GET['action'] == "startchatsession"){startChatSession();} 
if(!isset($_SESSION['chatHisprory'])){
  $_SESSION['chatHisprory'] = array();  
}
if(!isset($_SESSION['openChatBoxes'])){
  $_SESSION['openChatBoxes'] = array();  
}

function chatHeartbeat(){
  $query = mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
  $query = $mysqli->query("select * from chat where (chat.pro = '".$_SESSION['username']."' AND recd = 0) order by id DESC") or die(mysql_error());
  $items = '';
  $chatBoxes = array();
  while($chat = mysqli_fetch_array($query)){
    if(!isset($_SESSION['openChatBoxes'][$chat['od']]) && isset($_SESSION['chatHisprory'][$chat['od']])){
      $items = $_SESSION['chatHisprory'][$chat['od']];
    }
    $chat['message'] = sanitize($chat['message']);
    $items .= <<<EOD
  {
      "s": "0",
      "f": "{$chat['from']}",
      "m": "{$chat['message']}"
    },
EOD;

  if(!isset($_SESSION['chatHisprory'][$chat['od']])){
    $_SESSION['chatHisprory'][$chat['od']] = '';
  }
  $_SESSION['chatHisprory'][$chat['od']] .= <<<EOD
  {
      "s": "0",
      "f": "{$chat['from']}",
      "m": "{$chat['message']}"
    },
EOD;
    unset($_SESSION['tsChatBoxes'][$chat['od']]);
    $_SESSION['openChatBoxes'][$chat['od']] = $chat['sent'];
  }

  if(!empty($_SESSION['openChatBoxes'])){
  foreach($_SESSION['openChatBoxes'] as $chatbox => $time){
    if(!isset($_SESSION['tsChatBoxes'][$chatbox])){
      $now = time()-strprotime($time);
      $time = date('H:i:s', strprotime($time));
      $message = "Naposledy: ".$time;
      if($now > 180){
        $items .= <<<EOD
{
"s": "2",
"f": "$chatbox",
"m": "{$message}"
},
EOD;

  if(!isset($_SESSION['chatHisprory'][$chatbox])){
    $_SESSION['chatHisprory'][$chatbox] = '';
  }
  $_SESSION['chatHisprory'][$chatbox] .= <<<EOD
    {
"s": "2",
"f": "$chatbox",
"m": "{$message}"
},
EOD;
      $_SESSION['tsChatBoxes'][$chatbox] = 1;
    }
    }
  }
}

 $query = $mysqli->query("SET NAMES 'utf8'");
  $query = $mysqli->query("update chat set recd = 1 where chat.pro = '".$_SESSION['username']."' and recd = 0") or die(mysql_error());
  if($items != ''){
    $items = substr($items, 0, -1);
  }
header('Content-type: application/json');
?>
{
    "items": [
      <?php echo $items;?>
    ]
}
<?php
exit(0);
}
function chatBoxSession($chatbox){
  $items = '';
  if(isset($_SESSION['chatHisprory'][$chatbox])){
    $items = $_SESSION['chatHisprory'][$chatbox];
  }
  return $items;
}
function startChatSession(){
  $items = '';
  if(!empty($_SESSION['openChatBoxes'])){
    foreach($_SESSION['openChatBoxes'] as $chatbox => $void){
      $items .= chatBoxSession($chatbox);
    }
  }
  if($items != ''){
    $items = substr($items, 0, -1);
  }
header('Content-type: application/json');
?>
{
    "username": "<?php echo $_SESSION['username'];?>",
    "items": [
      <?php echo $items;?>
    ]
}
<?php
  exit(0);
}

function sendChat(){
 $message=strip_tags($_POST['message']);
  $frm = $_SESSION['username'];
  $pro = $_POST['pro'];
  $_SESSION['openChatBoxes'][$_POST['pro']] = date('Y-m-d H:i:s', time());
  $messagesan = sanitize($message);
  $_SESSION['openChatBoxes'][$_POST['pro']] = date('Y-m-d H:i:s', time());
  $messagesan = sanitize($message);
  if(!isset($_SESSION['chatHisprory'][$_POST['pro']])){
    $_SESSION['chatHisprory'][$_POST['pro']] = '';
  }
  $_SESSION['chatHisprory'][$_POST['pro']] .= <<<EOD
 {
      "s": "1",
      "f": "{$pro}",
      "m": "{$messagesan}"
 },
EOD;
  unset($_SESSION['tsChatBoxes'][$_POST['pro']]);
 //$mysqli->query("DELETE FROM chat WHERE sent < DATE_ADD(NOW(),INTERVAL -5 MINUTE)");
 //$mysqli->query("SET NAMES 'utf8'");
  //$mysqli->query("insert into chat (od,pro,message,sent) values ('".$frm."','".$pro."','".$message."',NOW())");
 //$insert = mysqli_query("SET NAMES 'utf8'");
 mysqli_query($con,"INSERT INTO chat(chat.od,chat.pro,chat.message,sent) VALUES('webpages','superku','nejaky text',now())");
 
 
  echo "1";
  exit(0);
}
function closeChat(){
  unset($_SESSION['openChatBoxes'][$_POST['chatbox']]);
  echo "1";
  exit(0);
}
function sanitize($text){
  $text = strip_tags($text,ENT_QUOTES);
  return $text;
}
?>
Kajman
Profil
Ve funkci sendChat není proměnná $con definovaná.
www.pehapko.cz/zakladni-kurz/14-rozsah-platnosti
freeTel
Profil *
Kajman:
Děkuji. To jsem přehlídnul.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0