Autor Zpráva
_fantomas
Profil
Ahoj, spravil som si odosielanie emailov cez phpmailer, všetko mi funguje len by som chcel zmeniť
názov mailu alebo ako to nazvať.

Vždy ak sa pozriem do gmailu mam tam v zozname e-mailov názov dómeny odkiaľ mi prišiel email v druhom je skrátený obsah emailu
napr. | Websupport.sk | "Vaša nová WordPress stránka bola úspešne nastavená na adrese: ..."
Mne do toho názvu hádže info chcel by som aby tam bol názov dómeny viete mi s tým pomôcť?

<?php
$mail = new PHPMailer(true);
try {
  //Server settings
  $mail->CharSet = "UTF-8";
  $mail->SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER;           // Enable verbose debug output
  $mail->isSMTP();                      // Send using SMTP
  $mail->Host    = '';          // Set the SMTP server to send through
  $mail->SMTPAuth  = true;                  // Enable SMTP authentication
  $mail->Username  = '';           // SMTP username
  $mail->Password  = '';                // SMTP password
  $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;     // Enable TLS encryption; `PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS` also accepted
  $mail->Port    = 587;                  // TCP port to connect to

  //Recipients
  $mail->headerLine("Disposition-notification-to", "abc");
  $mail->setFrom('example@example.com', 'John Doe); // ODOSIELATEL (NAVSTEVNIK)
  $mail->addAddress('info@mojadomena.sk', 'Mojadomena.sk');   // PRIJEMCA (JA)
  //$mail->addAddress('example@example.com');        // Name is optional
  $mail->addReplyTo('example@example.com', 'Information'); // ODPOVEDAT ODOSIELATELOVI
  //$mail->addCC('cc@example.com');
  //$mail->addBCC('bcc@example.com');

  // Attachments

  //$mail->addAttachment('/var/tmp/file.tar.gz');     // Add attachments
  //$mail->addAttachment('/tmp/image.jpg', 'new.jpg');  // Optional name

  // Content
  $mail->isHTML(true);                 // Set email format to HTML
  $mail->Subject = 'Obsah správy';
  $mail->Body  = 'This is the HTML message body <b>in bold!</b>';
  $mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';

  $mail->send();
  echo 'Message has been sent';
} catch (Exception $e) {
  echo "Message could not be sent. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}";
}
?>
N71
Profil *
U tvých mailů je uveden jako odesílatel John Doe (dle tvojí ukázky). Uprav to na cokoliv jiného.
NoxOne
Profil
$mail->Subjec

To je popis emailu 'subject' ne celá zpráva. pro test si tam dej třeba:

$mail->Subjec = 'Tato zpráva je z webu XXXX';

a uvidíš co ti dojde a jaký bude subject který vidíš v gmailu.
Kajman
Profil
_fantomas:
Také si ověřte u hostingu, které adresy můžete používat u e-mailů jako odchozí, když používáte jejich SMTP. Někdy to bývá omezené např. na doménu onoho webu.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0