Autor Zpráva
Johny21
Profil
Ahoj,

dělám administraci pro web a zprovozňuji nahrávání obrázků do galerie. Nastavil jsem si přejmenování souboru a všechny srandy okolo, ale když přes input nahraji obrázek, tak se mi udělá vše (vytvoří název v DB apod.), ale ve složce s nahranými fotkami se neobjeví. Nenahraje se do složky na FTP. Můžete mi prosím někdo poradit, co dělám v kódu za chybu? Děkuji

<?php 

require("../config.php");

if (isset($_FILES) && !empty($_FILES)) {
  $file = $_FILES['filename'];
  $name = $file['name'];
  $file1 = $file['tmp_name'];
  $max_resolution = 1000;
  $errorMSG = "";
  $sourceProperties1 = getimagesize($file1);
  $fileNewName1 = md5(date("Y-m-d H:i:s"));
  $folderPath1 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."../img/uploads/";
  $ext1 = strtolower(pathinfo($_FILES['filename']['name'], PATHINFO_EXTENSION));
  $imageType1 = $sourceProperties1[2];  
  $exif = exif_read_data($file1);
  
  $kategorie = $_POST["category"];
  
  if($ext1!="jpg" && $ext1!="jpeg" && $ext1!= "png")
  {
    die();
  }
  
  if($_FILES['filename']['size'] > 25000000) {
    $errorMSG .= "<li><b>[Photo 1]</b> File is too big. Maximum size is <b>10 MB</b></li>";
  }
  
  $stamp = imagecreatefrompng('stamp.png');

$marge_right = 25;
$marge_bottom = 25;
$sx = imagesx($stamp);
$sy = imagesy($stamp);
  

    // THUMBNAIL 1
    switch ($imageType1) {
      case IMAGETYPE_JPEG:
        $imageResourceId1 = imagecreatefromjpeg($file1); 
        if($sourceProperties1[0] > $sourceProperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  400;
          $newheight  =  $sourceProperties1[1]*(400/$sourceProperties1[0]);
        }
        if($sourceProperties1[0] < $sourceProperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  $sourceProperties1[0]*(400/$sourceProperties1[1]);
          $newheight  =  400;
        }
        if($sourceProperties1[0] == $sourceProperties1[1]) 
        {
          $newwidth=400;
          $newheight=400;
        }
        $center_x = 200 - $newwidth / 2;
        $center_y = 200 - $newheight / 2;
        $targetLayer1=imagecreatetruecolor(400,400);
        $color = imagecolorallocate($targetLayer1, 255, 255, 255);
        imagefill($targetLayer1, 0, 0, $color);
        imagecopyresampled($targetLayer1,$imageResourceId1,$center_x,$center_y,0,0,$newwidth,$newheight, $sourceProperties1[0], $sourceProperties1[1]);
        
        if (!empty($exif['Orientation'])) {
          switch ($exif['Orientation']) {
            case 3:
            $targetLayer1 = imagerotate($targetLayer1, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $targetLayer1 = imagerotate($targetLayer1, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $targetLayer1 = imagerotate($targetLayer1, 90, 0);
            break;
            } 
        }  
          
        imagejpeg($targetLayer1, $folderPath1. $fileNewName1 . "_thumb." . $ext1);
        break;
      
      case IMAGETYPE_PNG:
        $imageResourceId1 = imagecreatefromjpeg($file1); 
        if($sourceProperties1[0] > $sourceProperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  400;
          $newheight  =  $sourceProperties1[1]*(400/$sourceProperties1[0]);
        }
        if($sourceProperties1[0] < $sourceProperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  $sourceProperties1[0]*(400/$sourceProperties1[1]);
          $newheight  =  400;
        }
        if($sourceProperties1[0] == $sourceProperties1[1]) 
        {
          $newwidth=400;
          $newheight=400;
        }
        $center_x = 200 - $newwidth / 2;
        $center_y = 200 - $newheight / 2;
        $targetLayer1=imagecreatetruecolor(400,400);
        $color = imagecolorallocate($targetLayer1, 255, 255, 255);
        imagefill($targetLayer1, 0, 0, $color);
        imagecopyresampled($targetLayer1,$imageResourceId1,$center_x,$center_y,0,0,$newwidth,$newheight, $sourceProperties1[0], $sourceProperties1[1]);
        
        if (!empty($exif['Orientation'])) {
          switch ($exif['Orientation']) {
            case 3:
            $targetLayer1 = imagerotate($targetLayer1, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $targetLayer1 = imagerotate($targetLayer1, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $targetLayer1 = imagerotate($targetLayer1, 90, 0);
            break;
            } 
        }  
        
        imagepng($targetLayer1, $folderPath1. $fileNewName1 . "_thumb." . $ext1);
        break;
    }
    
    move_uploaded_file($file1, $folderPath1. $fileNewName1. ".". $ext1);
    $img1name = $folderPath1.$fileNewName1.".".$ext1;
    
    // FULL PHOTO 1
    switch ($imageType1) {


    case IMAGETYPE_JPEG:
    $img1 = imagecreatefromjpeg($img1name);
    $original_width = imagesx($img1);
    $original_height = imagesy($img1);
    $ratio = $max_resolution / $original_width;
    $new_width = $max_resolution;
    $new_height = $original_height * $ratio;
        
    if($new_height > $max_resolution) {
      $ratio = $max_resolution / $original_height;
      $new_height = $max_resolution;
      $new_width = $original_width * $ratio;
    }

        
    
    $new_image = imagecreatetruecolor($new_width,$new_height);
    imagecopyresampled($new_image,$img1,0,0,0,0,$new_width,$new_height,$original_width,$original_height);
    
    if (!empty($exif['Orientation'])) {
          switch ($exif['Orientation']) {
            case 3:
            $new_image = imagerotate($new_image, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $new_image = imagerotate($new_image, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $new_image = imagerotate($new_image, 90, 0);
            break;
            } 
    }  
    
    imagecopy($new_image, $stamp, imagesx($new_image) - $sx - $marge_right, imagesy($new_image) - $sy - $marge_bottom, 0, 0, imagesx($stamp), imagesy($stamp));
    
    imagejpeg($new_image,$img1name,100);
    imagedestroy($new_image);break;
    
    case IMAGETYPE_PNG:
    $img1 = imagecreatefrompng($img1name);
    $original_width = imagesx($img1);
    $original_height = imagesy($img1);
    $ratio = $max_resolution / $original_width;
    $new_width = $max_resolution;
    $new_height = $original_height * $ratio;
        
    if($new_height > $max_resolution) {
      $ratio = $max_resolution / $original_height;
      $new_height = $max_resolution;
      $new_width = $original_width * $ratio;
    }
    
    $new_image = imagecreatetruecolor($new_width,$new_height);
    imagecopyresampled($new_image,$img1,0,0,0,0,$new_width,$new_height,$original_width,$original_height);
    
    if (!empty($exif['Orientation'])) {
          switch ($exif['Orientation']) {
            case 3:
            $new_image = imagerotate($new_image, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $new_image = imagerotate($new_image, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $new_image = imagerotate($new_image, 90, 0);
            break;
            } 
    }  
    
    imagecopy($new_image, $stamp, imagesx($new_image) - $sx - $marge_right, imagesy($new_image) - $sy - $marge_bottom, 0, 0, imagesx($stamp), imagesy($stamp));
    imagepng($new_image,$img1name,100);
    imagedestroy($new_image);break;
    
}

if(empty($errorMSG)){
  
  
  $filename = $fileNewName1.".".$ext1;  
  $poradi_q = $mysqli->prepare("SELECT poradi FROM galerie WHERE kategorie = ? ORDER BY poradi DESC LIMIT 1");
  $poradi_q->bind_param("i",$kategorie);
  $poradi_q->execute();
  $poradi_q->bind_result($poradi);
  $poradi_q->fetch();
  $poradi_q->close();
  
  $poradi = $poradi+1;
  
  

    $foto_q = $mysqli->prepare("INSERT INTO galerie (foto,poradi,kategorie) VALUES (?,?,?)");
    $foto_q->bind_param("sii",$filename,$poradi,$kategorie);
    $foto_q->execute();
    $foto_q->close();
    
    $foto_id_q = $mysqli->prepare("SELECT id FROM galerie WHERE foto = ? LIMIT 1");
    $foto_id_q->bind_param("s",$filename);
    $foto_id_q->execute();
    $foto_id_q->bind_result($foto_id);
    $foto_id_q->fetch();
    $foto_id_q->close();
  
  
  $successmsg = "<i class='fas fa-check'></i> Fotografie byla úspěšně nahrána.";
  echo json_encode(['code'=>200, 'successmsg'=>$successmsg, 'imgurl'=>$filename, 'imgid'=>$foto_id, 'imgcat'=>$kategorie]);
exit;
}
}
echo json_encode(['code'=>404, 'msg'=>$errorMSG]);
?>


<?php 

require("../config.php");

if (isset($_files) && !empty($_files)) {
  $file = $_files['filename'];
  $name = $file['name'];
  $file1 = $file['tmp_name'];
  $max_resolution = 1000;
  $errormsg = "";
  $sourceproperties1 = getimagesize($file1);
  $filenewname1 = md5(date("y-m-d h:i:s"));
  $folderpath1 = $_server['document_root']."../img/uploads/";
  $ext1 = strtolower(pathinfo($_files['filename']['name'], pathinfo_extension));
  $imagetype1 = $sourceproperties1[2];  
  $exif = exif_read_data($file1);
  
  $kategorie = $_post["category"];
  
  if($ext1!="jpg" && $ext1!="jpeg" && $ext1!= "png")
  {
    die();
  }
  
  if($_files['filename']['size'] > 25000000) {
    $errormsg .= "<li><b>[photo 1]</b> file is too big. maximum size is <b>10 mb</b></li>";
  }
  
  $stamp = imagecreatefrompng('stamp.png');

$marge_right = 25;
$marge_bottom = 25;
$sx = imagesx($stamp);
$sy = imagesy($stamp);
  

    // thumbnail 1
    switch ($imagetype1) {
      case imagetype_jpeg:
        $imageresourceid1 = imagecreatefromjpeg($file1); 
        if($sourceproperties1[0] > $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  400;
          $newheight  =  $sourceproperties1[1]*(400/$sourceproperties1[0]);
        }
        if($sourceproperties1[0] < $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  $sourceproperties1[0]*(400/$sourceproperties1[1]);
          $newheight  =  400;
        }
        if($sourceproperties1[0] == $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth=400;
          $newheight=400;
        }
        $center_x = 200 - $newwidth / 2;
        $center_y = 200 - $newheight / 2;
        $targetlayer1=imagecreatetruecolor(400,400);
        $color = imagecolorallocate($targetlayer1, 255, 255, 255);
        imagefill($targetlayer1, 0, 0, $color);
        imagecopyresampled($targetlayer1,$imageresourceid1,$center_x,$center_y,0,0,$newwidth,$newheight, $sourceproperties1[0], $sourceproperties1[1]);
        
        if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 90, 0);
            break;
            } 
        }  
          
        imagejpeg($targetlayer1, $folderpath1. $filenewname1 . "_thumb." . $ext1);
        break;
      
      case imagetype_png:
        $imageresourceid1 = imagecreatefromjpeg($file1); 
        if($sourceproperties1[0] > $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  400;
          $newheight  =  $sourceproperties1[1]*(400/$sourceproperties1[0]);
        }
        if($sourceproperties1[0] < $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  $sourceproperties1[0]*(400/$sourceproperties1[1]);
          $newheight  =  400;
        }
        if($sourceproperties1[0] == $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth=400;
          $newheight=400;
        }
        $center_x = 200 - $newwidth / 2;
        $center_y = 200 - $newheight / 2;
        $targetlayer1=imagecreatetruecolor(400,400);
        $color = imagecolorallocate($targetlayer1, 255, 255, 255);
        imagefill($targetlayer1, 0, 0, $color);
        imagecopyresampled($targetlayer1,$imageresourceid1,$center_x,$center_y,0,0,$newwidth,$newheight, $sourceproperties1[0], $sourceproperties1[1]);
        
        if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 90, 0);
            break;
            } 
        }  
        
        imagepng($targetlayer1, $folderpath1. $filenewname1 . "_thumb." . $ext1);
        break;
    }
    
    move_uploaded_file($file1, $folderpath1. $filenewname1. ".". $ext1);
    $img1name = $folderpath1.$filenewname1.".".$ext1;
    
    // full photo 1
    switch ($imagetype1) {


    case imagetype_jpeg:
    $img1 = imagecreatefromjpeg($img1name);
    $original_width = imagesx($img1);
    $original_height = imagesy($img1);
    $ratio = $max_resolution / $original_width;
    $new_width = $max_resolution;
    $new_height = $original_height * $ratio;
        
    if($new_height > $max_resolution) {
      $ratio = $max_resolution / $original_height;
      $new_height = $max_resolution;
      $new_width = $original_width * $ratio;
    }

        
    
    $new_image = imagecreatetruecolor($new_width,$new_height);
    imagecopyresampled($new_image,$img1,0,0,0,0,$new_width,$new_height,$original_width,$original_height);
    
    if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $new_image = imagerotate($new_image, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $new_image = imagerotate($new_image, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $new_image = imagerotate($new_image, 90, 0);
            break;
            } 
    }  
    
    imagecopy($new_image, $stamp, imagesx($new_image) - $sx - $marge_right, imagesy($new_image) - $sy - $marge_bottom, 0, 0, imagesx($stamp), imagesy($stamp));
    
    imagejpeg($new_image,$img1name,100);
    imagedestroy($new_image);break;
    
    case imagetype_png:
    $img1 = imagecreatefrompng($img1name);
    $original_width = imagesx($img1);
    $original_height = imagesy($img1);
    $ratio = $max_resolution / $original_width;
    $new_width = $max_resolution;
    $new_height = $original_height * $ratio;
        
    if($new_height > $max_resolution) {
      $ratio = $max_resolution / $original_height;
      $new_height = $max_resolution;
      $new_width = $original_width * $ratio;
    }
    
    $new_image = imagecreatetruecolor($new_width,$new_height);
    imagecopyresampled($new_image,$img1,0,0,0,0,$new_width,$new_height,$original_width,$original_height);
    
    if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $new_image = imagerotate($new_image, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $new_image = imagerotate($new_image, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $new_image = imagerotate($new_image, 90, 0);
            break;
            } 
    }  
    
    imagecopy($new_image, $stamp, imagesx($new_image) - $sx - $marge_right, imagesy($new_image) - $sy - $marge_bottom, 0, 0, imagesx($stamp), imagesy($stamp));
    imagepng($new_image,$img1name,100);
    imagedestroy($new_image);break;
    
}

if(empty($errormsg)){
  
  
  $filename = $filenewname1.".".$ext1;  
  $poradi_q = $mysqli->prepare("select poradi from galerie where kategorie = ? order by poradi desc limit 1");
  $poradi_q->bind_param("i",$kategorie);
  $poradi_q->execute();
  $poradi_q->bind_result($poradi);
  $poradi_q->fetch();
  $poradi_q->close();
  
  $poradi = $poradi+1;
  
  

    $foto_q = $mysqli->prepare("insert into galerie (foto,poradi,kategorie) values (?,?,?)");
    $foto_q->bind_param("sii",$filename,$poradi,$kategorie);
    $foto_q->execute();
    $foto_q->close();
    
    $foto_id_q = $mysqli->prepare("select id from galerie where foto = ? limit 1");
    $foto_id_q->bind_param("s",$filename);
    $foto_id_q->execute();
    $foto_id_q->bind_result($foto_id);
    $foto_id_q->fetch();
    $foto_id_q->close();
  
  
  $successmsg = "<i class='fas fa-check'></i> fotografie byla úspěšně nahrána.";
  echo json_encode(['code'=>200, 'successmsg'=>$successmsg, 'imgurl'=>$filename, 'imgid'=>$foto_id, 'imgcat'=>$kategorie]);
exit;
}
}
echo json_encode(['code'=>404, 'msg'=>$errormsg]);
?>


<?php 

require("../config.php");

if (isset($_files) && !empty($_files)) {
  $file = $_files['filename'];
  $name = $file['name'];
  $file1 = $file['tmp_name'];
  $max_resolution = 1000;
  $errormsg = "";
  $sourceproperties1 = getimagesize($file1);
  $filenewname1 = md5(date("y-m-d h:i:s"));
  $folderpath1 = $_server['document_root']."../img/uploads/";
  $ext1 = strtolower(pathinfo($_files['filename']['name'], pathinfo_extension));
  $imagetype1 = $sourceproperties1[2];  
  $exif = exif_read_data($file1);
  
  $kategorie = $_post["category"];
  
  if($ext1!="jpg" && $ext1!="jpeg" && $ext1!= "png")
  {
    die();
  }
  
  if($_files['filename']['size'] > 25000000) {
    $errormsg .= "<li><b>[photo 1]</b> file is too big. maximum size is <b>10 mb</b></li>";
  }
  
  $stamp = imagecreatefrompng('stamp.png');

$marge_right = 25;
$marge_bottom = 25;
$sx = imagesx($stamp);
$sy = imagesy($stamp);
  

    // thumbnail 1
    switch ($imagetype1) {
      case imagetype_jpeg:
        $imageresourceid1 = imagecreatefromjpeg($file1); 
        if($sourceproperties1[0] > $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  400;
          $newheight  =  $sourceproperties1[1]*(400/$sourceproperties1[0]);
        }
        if($sourceproperties1[0] < $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  $sourceproperties1[0]*(400/$sourceproperties1[1]);
          $newheight  =  400;
        }
        if($sourceproperties1[0] == $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth=400;
          $newheight=400;
        }
        $center_x = 200 - $newwidth / 2;
        $center_y = 200 - $newheight / 2;
        $targetlayer1=imagecreatetruecolor(400,400);
        $color = imagecolorallocate($targetlayer1, 255, 255, 255);
        imagefill($targetlayer1, 0, 0, $color);
        imagecopyresampled($targetlayer1,$imageresourceid1,$center_x,$center_y,0,0,$newwidth,$newheight, $sourceproperties1[0], $sourceproperties1[1]);
        
        if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 90, 0);
            break;
            } 
        }  
          
        imagejpeg($targetlayer1, $folderpath1. $filenewname1 . "_thumb." . $ext1);
        break;
      
      case imagetype_png:
        $imageresourceid1 = imagecreatefromjpeg($file1); 
        if($sourceproperties1[0] > $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  400;
          $newheight  =  $sourceproperties1[1]*(400/$sourceproperties1[0]);
        }
        if($sourceproperties1[0] < $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  $sourceproperties1[0]*(400/$sourceproperties1[1]);
          $newheight  =  400;
        }
        if($sourceproperties1[0] == $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth=400;
          $newheight=400;
        }
        $center_x = 200 - $newwidth / 2;
        $center_y = 200 - $newheight / 2;
        $targetlayer1=imagecreatetruecolor(400,400);
        $color = imagecolorallocate($targetlayer1, 255, 255, 255);
        imagefill($targetlayer1, 0, 0, $color);
        imagecopyresampled($targetlayer1,$imageresourceid1,$center_x,$center_y,0,0,$newwidth,$newheight, $sourceproperties1[0], $sourceproperties1[1]);
        
        if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 90, 0);
            break;
            } 
        }  
        
        imagepng($targetlayer1, $folderpath1. $filenewname1 . "_thumb." . $ext1);
        break;
    }
    
    move_uploaded_file($file1, $folderpath1. $filenewname1. ".". $ext1);
    $img1name = $folderpath1.$filenewname1.".".$ext1;
    
    // full photo 1
    switch ($imagetype1) {


    case imagetype_jpeg:
    $img1 = imagecreatefromjpeg($img1name);
    $original_width = imagesx($img1);
    $original_height = imagesy($img1);
    $ratio = $max_resolution / $original_width;
    $new_width = $max_resolution;
    $new_height = $original_height * $ratio;
        
    if($new_height > $max_resolution) {
      $ratio = $max_resolution / $original_height;
      $new_height = $max_resolution;
      $new_width = $original_width * $ratio;
    }

        
    
    $new_image = imagecreatetruecolor($new_width,$new_height);
    imagecopyresampled($new_image,$img1,0,0,0,0,$new_width,$new_height,$original_width,$original_height);
    
    if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $new_image = imagerotate($new_image, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $new_image = imagerotate($new_image, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $new_image = imagerotate($new_image, 90, 0);
            break;
            } 
    }  
    
    imagecopy($new_image, $stamp, imagesx($new_image) - $sx - $marge_right, imagesy($new_image) - $sy - $marge_bottom, 0, 0, imagesx($stamp), imagesy($stamp));
    
    imagejpeg($new_image,$img1name,100);
    imagedestroy($new_image);break;
    
    case imagetype_png:
    $img1 = imagecreatefrompng($img1name);
    $original_width = imagesx($img1);
    $original_height = imagesy($img1);
    $ratio = $max_resolution / $original_width;
    $new_width = $max_resolution;
    $new_height = $original_height * $ratio;
        
    if($new_height > $max_resolution) {
      $ratio = $max_resolution / $original_height;
      $new_height = $max_resolution;
      $new_width = $original_width * $ratio;
    }
    
    $new_image = imagecreatetruecolor($new_width,$new_height);
    imagecopyresampled($new_image,$img1,0,0,0,0,$new_width,$new_height,$original_width,$original_height);
    
    if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $new_image = imagerotate($new_image, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $new_image = imagerotate($new_image, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $new_image = imagerotate($new_image, 90, 0);
            break;
            } 
    }  
    
    imagecopy($new_image, $stamp, imagesx($new_image) - $sx - $marge_right, imagesy($new_image) - $sy - $marge_bottom, 0, 0, imagesx($stamp), imagesy($stamp));
    imagepng($new_image,$img1name,100);
    imagedestroy($new_image);break;
    
}

if(empty($errormsg)){
  
  
  $filename = $filenewname1.".".$ext1;  
  $poradi_q = $mysqli->prepare("select poradi from galerie where kategorie = ? order by poradi desc limit 1");
  $poradi_q->bind_param("i",$kategorie);
  $poradi_q->execute();
  $poradi_q->bind_result($poradi);
  $poradi_q->fetch();
  $poradi_q->close();
  
  $poradi = $poradi+1;
  
  

    $foto_q = $mysqli->prepare("insert into galerie (foto,poradi,kategorie) values (?,?,?)");
    $foto_q->bind_param("sii",$filename,$poradi,$kategorie);
    $foto_q->execute();
    $foto_q->close();
    
    $foto_id_q = $mysqli->prepare("select id from galerie where foto = ? limit 1");
    $foto_id_q->bind_param("s",$filename);
    $foto_id_q->execute();
    $foto_id_q->bind_result($foto_id);
    $foto_id_q->fetch();
    $foto_id_q->close();
  
  
  $successmsg = "<i class='fas fa-check'></i> fotografie byla úspěšně nahrána.";
  echo json_encode(['code'=>200, 'successmsg'=>$successmsg, 'imgurl'=>$filename, 'imgid'=>$foto_id, 'imgcat'=>$kategorie]);
exit;
}
}
echo json_encode(['code'=>404, 'msg'=>$errormsg]);
?>


dělám administraci pro web a zprovozňuji nahrávání obrázků do galerie. nastavil jsem si přejmenování souboru a všechny srandy okolo, ale když přes input nahraji obrázek, tak se mi udělá vše (vytvoří název v db apod.), ale ve složce s nahranými fotkami se neobjeví. nenahraje se do složky na ftp. můžete mi prosím někdo poradit, co dělám v kódu za chybu? děkuji

<?php 

require("../config.php");

if (isset($_files) && !empty($_files)) {
  $file = $_files['filename'];
  $name = $file['name'];
  $file1 = $file['tmp_name'];
  $max_resolution = 1000;
  $errormsg = "";
  $sourceproperties1 = getimagesize($file1);
  $filenewname1 = md5(date("y-m-d h:i:s"));
  $folderpath1 = $_server['document_root']."../img/uploads/";
  $ext1 = strtolower(pathinfo($_files['filename']['name'], pathinfo_extension));
  $imagetype1 = $sourceproperties1[2];  
  $exif = exif_read_data($file1);
  
  $kategorie = $_post["category"];
  
  if($ext1!="jpg" && $ext1!="jpeg" && $ext1!= "png")
  {
    die();
  }
  
  if($_files['filename']['size'] > 25000000) {
    $errormsg .= "<li><b>[photo 1]</b> file is too big. maximum size is <b>10 mb</b></li>";
  }
  
  $stamp = imagecreatefrompng('stamp.png');

$marge_right = 25;
$marge_bottom = 25;
$sx = imagesx($stamp);
$sy = imagesy($stamp);
  

    // thumbnail 1
    switch ($imagetype1) {
      case imagetype_jpeg:
        $imageresourceid1 = imagecreatefromjpeg($file1); 
        if($sourceproperties1[0] > $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  400;
          $newheight  =  $sourceproperties1[1]*(400/$sourceproperties1[0]);
        }
        if($sourceproperties1[0] < $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  $sourceproperties1[0]*(400/$sourceproperties1[1]);
          $newheight  =  400;
        }
        if($sourceproperties1[0] == $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth=400;
          $newheight=400;
        }
        $center_x = 200 - $newwidth / 2;
        $center_y = 200 - $newheight / 2;
        $targetlayer1=imagecreatetruecolor(400,400);
        $color = imagecolorallocate($targetlayer1, 255, 255, 255);
        imagefill($targetlayer1, 0, 0, $color);
        imagecopyresampled($targetlayer1,$imageresourceid1,$center_x,$center_y,0,0,$newwidth,$newheight, $sourceproperties1[0], $sourceproperties1[1]);
        
        if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 90, 0);
            break;
            } 
        }  
          
        imagejpeg($targetlayer1, $folderpath1. $filenewname1 . "_thumb." . $ext1);
        break;
      
      case imagetype_png:
        $imageresourceid1 = imagecreatefromjpeg($file1); 
        if($sourceproperties1[0] > $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  400;
          $newheight  =  $sourceproperties1[1]*(400/$sourceproperties1[0]);
        }
        if($sourceproperties1[0] < $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  $sourceproperties1[0]*(400/$sourceproperties1[1]);
          $newheight  =  400;
        }
        if($sourceproperties1[0] == $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth=400;
          $newheight=400;
        }
        $center_x = 200 - $newwidth / 2;
        $center_y = 200 - $newheight / 2;
        $targetlayer1=imagecreatetruecolor(400,400);
        $color = imagecolorallocate($targetlayer1, 255, 255, 255);
        imagefill($targetlayer1, 0, 0, $color);
        imagecopyresampled($targetlayer1,$imageresourceid1,$center_x,$center_y,0,0,$newwidth,$newheight, $sourceproperties1[0], $sourceproperties1[1]);
        
        if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 90, 0);
            break;
            } 
        }  
        
        imagepng($targetlayer1, $folderpath1. $filenewname1 . "_thumb." . $ext1);
        break;
    }
    
    move_uploaded_file($file1, $folderpath1. $filenewname1. ".". $ext1);
    $img1name = $folderpath1.$filenewname1.".".$ext1;
    
    // full photo 1
    switch ($imagetype1) {


    case imagetype_jpeg:
    $img1 = imagecreatefromjpeg($img1name);
    $original_width = imagesx($img1);
    $original_height = imagesy($img1);
    $ratio = $max_resolution / $original_width;
    $new_width = $max_resolution;
    $new_height = $original_height * $ratio;
        
    if($new_height > $max_resolution) {
      $ratio = $max_resolution / $original_height;
      $new_height = $max_resolution;
      $new_width = $original_width * $ratio;
    }

        
    
    $new_image = imagecreatetruecolor($new_width,$new_height);
    imagecopyresampled($new_image,$img1,0,0,0,0,$new_width,$new_height,$original_width,$original_height);
    
    if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $new_image = imagerotate($new_image, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $new_image = imagerotate($new_image, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $new_image = imagerotate($new_image, 90, 0);
            break;
            } 
    }  
    
    imagecopy($new_image, $stamp, imagesx($new_image) - $sx - $marge_right, imagesy($new_image) - $sy - $marge_bottom, 0, 0, imagesx($stamp), imagesy($stamp));
    
    imagejpeg($new_image,$img1name,100);
    imagedestroy($new_image);break;
    
    case imagetype_png:
    $img1 = imagecreatefrompng($img1name);
    $original_width = imagesx($img1);
    $original_height = imagesy($img1);
    $ratio = $max_resolution / $original_width;
    $new_width = $max_resolution;
    $new_height = $original_height * $ratio;
        
    if($new_height > $max_resolution) {
      $ratio = $max_resolution / $original_height;
      $new_height = $max_resolution;
      $new_width = $original_width * $ratio;
    }
    
    $new_image = imagecreatetruecolor($new_width,$new_height);
    imagecopyresampled($new_image,$img1,0,0,0,0,$new_width,$new_height,$original_width,$original_height);
    
    if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $new_image = imagerotate($new_image, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $new_image = imagerotate($new_image, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $new_image = imagerotate($new_image, 90, 0);
            break;
            } 
    }  
    
    imagecopy($new_image, $stamp, imagesx($new_image) - $sx - $marge_right, imagesy($new_image) - $sy - $marge_bottom, 0, 0, imagesx($stamp), imagesy($stamp));
    imagepng($new_image,$img1name,100);
    imagedestroy($new_image);break;
    
}

if(empty($errormsg)){
  
  
  $filename = $filenewname1.".".$ext1;  
  $poradi_q = $mysqli->prepare("select poradi from galerie where kategorie = ? order by poradi desc limit 1");
  $poradi_q->bind_param("i",$kategorie);
  $poradi_q->execute();
  $poradi_q->bind_result($poradi);
  $poradi_q->fetch();
  $poradi_q->close();
  
  $poradi = $poradi+1;
  
  

    $foto_q = $mysqli->prepare("insert into galerie (foto,poradi,kategorie) values (?,?,?)");
    $foto_q->bind_param("sii",$filename,$poradi,$kategorie);
    $foto_q->execute();
    $foto_q->close();
    
    $foto_id_q = $mysqli->prepare("select id from galerie where foto = ? limit 1");
    $foto_id_q->bind_param("s",$filename);
    $foto_id_q->execute();
    $foto_id_q->bind_result($foto_id);
    $foto_id_q->fetch();
    $foto_id_q->close();
  
  
  $successmsg = "<i class='fas fa-check'></i> fotografie byla úspěšně nahrána.";
  echo json_encode(['code'=>200, 'successmsg'=>$successmsg, 'imgurl'=>$filename, 'imgid'=>$foto_id, 'imgcat'=>$kategorie]);
exit;
}
}
echo json_encode(['code'=>404, 'msg'=>$errormsg]);
?>


dělám administraci pro web a zprovozňuji nahrávání obrázků do galerie. nastavil jsem si přejmenování souboru a všechny srandy okolo, ale když přes input nahraji obrázek, tak se mi udělá vše (vytvoří název v db apod.), ale ve složce s nahranými fotkami se neobjeví. nenahraje se do složky na ftp. můžete mi prosím někdo poradit, co dělám v kódu za chybu? děkuji

<?php 

require("../config.php");

if (isset($_files) && !empty($_files)) {
  $file = $_files['filename'];
  $name = $file['name'];
  $file1 = $file['tmp_name'];
  $max_resolution = 1000;
  $errormsg = "";
  $sourceproperties1 = getimagesize($file1);
  $filenewname1 = md5(date("y-m-d h:i:s"));
  $folderpath1 = $_server['document_root']."../img/uploads/";
  $ext1 = strtolower(pathinfo($_files['filename']['name'], pathinfo_extension));
  $imagetype1 = $sourceproperties1[2];  
  $exif = exif_read_data($file1);
  
  $kategorie = $_post["category"];
  
  if($ext1!="jpg" && $ext1!="jpeg" && $ext1!= "png")
  {
    die();
  }
  
  if($_files['filename']['size'] > 25000000) {
    $errormsg .= "<li><b>[photo 1]</b> file is too big. maximum size is <b>10 mb</b></li>";
  }
  
  $stamp = imagecreatefrompng('stamp.png');

$marge_right = 25;
$marge_bottom = 25;
$sx = imagesx($stamp);
$sy = imagesy($stamp);
  

    // thumbnail 1
    switch ($imagetype1) {
      case imagetype_jpeg:
        $imageresourceid1 = imagecreatefromjpeg($file1); 
        if($sourceproperties1[0] > $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  400;
          $newheight  =  $sourceproperties1[1]*(400/$sourceproperties1[0]);
        }
        if($sourceproperties1[0] < $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  $sourceproperties1[0]*(400/$sourceproperties1[1]);
          $newheight  =  400;
        }
        if($sourceproperties1[0] == $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth=400;
          $newheight=400;
        }
        $center_x = 200 - $newwidth / 2;
        $center_y = 200 - $newheight / 2;
        $targetlayer1=imagecreatetruecolor(400,400);
        $color = imagecolorallocate($targetlayer1, 255, 255, 255);
        imagefill($targetlayer1, 0, 0, $color);
        imagecopyresampled($targetlayer1,$imageresourceid1,$center_x,$center_y,0,0,$newwidth,$newheight, $sourceproperties1[0], $sourceproperties1[1]);
        
        if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 90, 0);
            break;
            } 
        }  
          
        imagejpeg($targetlayer1, $folderpath1. $filenewname1 . "_thumb." . $ext1);
        break;
      
      case imagetype_png:
        $imageresourceid1 = imagecreatefromjpeg($file1); 
        if($sourceproperties1[0] > $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  400;
          $newheight  =  $sourceproperties1[1]*(400/$sourceproperties1[0]);
        }
        if($sourceproperties1[0] < $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth  =  $sourceproperties1[0]*(400/$sourceproperties1[1]);
          $newheight  =  400;
        }
        if($sourceproperties1[0] == $sourceproperties1[1]) 
        {
          $newwidth=400;
          $newheight=400;
        }
        $center_x = 200 - $newwidth / 2;
        $center_y = 200 - $newheight / 2;
        $targetlayer1=imagecreatetruecolor(400,400);
        $color = imagecolorallocate($targetlayer1, 255, 255, 255);
        imagefill($targetlayer1, 0, 0, $color);
        imagecopyresampled($targetlayer1,$imageresourceid1,$center_x,$center_y,0,0,$newwidth,$newheight, $sourceproperties1[0], $sourceproperties1[1]);
        
        if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $targetlayer1 = imagerotate($targetlayer1, 90, 0);
            break;
            } 
        }  
        
        imagepng($targetlayer1, $folderpath1. $filenewname1 . "_thumb." . $ext1);
        break;
    }
    
    move_uploaded_file($file1, $folderpath1. $filenewname1. ".". $ext1);
    $img1name = $folderpath1.$filenewname1.".".$ext1;
    
    // full photo 1
    switch ($imagetype1) {


    case imagetype_jpeg:
    $img1 = imagecreatefromjpeg($img1name);
    $original_width = imagesx($img1);
    $original_height = imagesy($img1);
    $ratio = $max_resolution / $original_width;
    $new_width = $max_resolution;
    $new_height = $original_height * $ratio;
        
    if($new_height > $max_resolution) {
      $ratio = $max_resolution / $original_height;
      $new_height = $max_resolution;
      $new_width = $original_width * $ratio;
    }

        
    
    $new_image = imagecreatetruecolor($new_width,$new_height);
    imagecopyresampled($new_image,$img1,0,0,0,0,$new_width,$new_height,$original_width,$original_height);
    
    if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $new_image = imagerotate($new_image, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $new_image = imagerotate($new_image, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $new_image = imagerotate($new_image, 90, 0);
            break;
            } 
    }  
    
    imagecopy($new_image, $stamp, imagesx($new_image) - $sx - $marge_right, imagesy($new_image) - $sy - $marge_bottom, 0, 0, imagesx($stamp), imagesy($stamp));
    
    imagejpeg($new_image,$img1name,100);
    imagedestroy($new_image);break;
    
    case imagetype_png:
    $img1 = imagecreatefrompng($img1name);
    $original_width = imagesx($img1);
    $original_height = imagesy($img1);
    $ratio = $max_resolution / $original_width;
    $new_width = $max_resolution;
    $new_height = $original_height * $ratio;
        
    if($new_height > $max_resolution) {
      $ratio = $max_resolution / $original_height;
      $new_height = $max_resolution;
      $new_width = $original_width * $ratio;
    }
    
    $new_image = imagecreatetruecolor($new_width,$new_height);
    imagecopyresampled($new_image,$img1,0,0,0,0,$new_width,$new_height,$original_width,$original_height);
    
    if (!empty($exif['orientation'])) {
          switch ($exif['orientation']) {
            case 3:
            $new_image = imagerotate($new_image, 180, 0);
            break;
            case 6:
            $new_image = imagerotate($new_image, -90, 0);
            break;
            case 8:
            $new_image = imagerotate($new_image, 90, 0);
            break;
            } 
    }  
    
    imagecopy($new_image, $stamp, imagesx($new_image) - $sx - $marge_right, imagesy($new_image) - $sy - $marge_bottom, 0, 0, imagesx($stamp), imagesy($stamp));
    imagepng($new_image,$img1name,100);
    imagedestroy($new_image);break;
    
}

if(empty($errormsg)){
  
  
  $filename = $filenewname1.".".$ext1;  
  $poradi_q = $mysqli->prepare("select poradi from galerie where kategorie = ? order by poradi desc limit 1");
  $poradi_q->bind_param("i",$kategorie);
  $poradi_q->execute();
  $poradi_q->bind_result($poradi);
  $poradi_q->fetch();
  $poradi_q->close();
  
  $poradi = $poradi+1;
  
  

    $foto_q = $mysqli->prepare("insert into galerie (foto,poradi,kategorie) values (?,?,?)");
    $foto_q->bind_param("sii",$filename,$poradi,$kategorie);
    $foto_q->execute();
    $foto_q->close();
    
    $foto_id_q = $mysqli->prepare("select id from galerie where foto = ? limit 1");
    $foto_id_q->bind_param("s",$filename);
    $foto_id_q->execute();
    $foto_id_q->bind_result($foto_id);
    $foto_id_q->fetch();
    $foto_id_q->close();
  
  
  $successmsg = "<i class='fas fa-check'></i> fotografie byla úspěšně nahrána.";
  echo json_encode(['code'=>200, 'successmsg'=>$successmsg, 'imgurl'=>$filename, 'imgid'=>$foto_id, 'imgcat'=>$kategorie]);
exit;
}
}
echo json_encode(['code'=>404, 'msg'=>$errormsg]);
?>
NoxOne
Profil
No to je hrozná slátanina. Nejprve si uřízni vše co pracuje s obrázkem a databází. Prostě si nech jenom nahrát obrázek do správného adresáře. Když tam nebude tak zjisti kam se uložil a nebo jakou chybu ti hlásí server.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0