Autor Zpráva
Viktor
Profil *
V knize návštěv kontroluji vyplnění pole Jméno a Vzkaz. Pokud je některé pole prázdné naplním proměnnou $hlaseni' a následně hlášení zobrazím.

Problém je ale v tom, že při otevřeném okně "Alert" zobrazené příspěvky zmizí
a znovu se zobrazí až po odkvitování okna "Alert". Dá se nějak ošetřit, aby i při zobrazeném okně "Alert" zůstaly příspěvky zobrazené?


if (!empty($hlaseni)):
echo "<script language='javascript'>alert('$hlaseni');</script>";
$hlaseni = '';
endif;

$Cti_data = mysql_query ("SELECT id,datum,jmeno,email,prispevek FROM kniha ORDER BY datum DESC");
while ($zaznam = MySQL_Fetch_Array($Cti_data)):
Marty
Profil
Tohle:

echo "<script language='javascript'>alert('$hlaseni');</script>";

zapisuješ ještě někam před body a vykreslením celé stránky, že? Zapiš tuto část až těsně před koncový element body.
Viktor
Profil *
Nějak mi to nechce fungovat. Tady je celý kód, ale nekamenujte mě. Hraji si s PHPkem teprve chvilku. Kam tedy dát te "Alert"

<?php
session_start();
header ("Expi<li></li>res: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); // datum v minulosti
header ("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT"); // vždy upraven
header ("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); // HTTP/1.1
header ("Pragma: no-cache");
include_once 'config.php';
?>

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<meta http-equiv="Expires" content="<?php echo DATE("D, d M Y H:i:s"); ?> GMT">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title>Návštěvní kniha.</title>
<link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="styly.css">
</head>

<body onload="document.form.jmeno.focus();">

<div class="nadpis">Návštěvní kniha - diskusní fórum.</div>

<table width="97%" align="center">
<tr>
<td>
<form name="form" method="post" action="zapis.php">
<fieldset>
<legend> Nový příspěvek </legend>
<table>
<tr>
<td>Jméno:</td>
<td colspan="2"><input type="text" name="jmeno" size="35" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Email:</td>
<td colspan="2"><input type="text" name="mail" size="35" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Vzkaz</td>
<td colspan="2"><textarea name="vzkaz" cols="80" rows="10"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>
<td><button type="button" onclick="history.back(-1);">< &nbsp Zpět &nbsp</button>
<td align="right">
<input type="hidden" name="action" value="uloz">
<button type="submit"> Odeslat &nbsp > </button>
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</form>
</td>
</tr>
</table>

</table>
<table width="97%" align="center" cellspacing="0" cellpadding="7">

<?php
if (!empty($hlaseni)):
echo "<script language='javascript'>alert('$hlaseni');</script>";
$hlaseni = '';
endif;

$Cti_data = mysql_query ("SELECT id,datum,jmeno,email,prispevek FROM kniha ORDER BY datum DESC");
while ($zaznam = MySQL_Fetch_Array($Cti_data)):
$zaznam["datum"];
$year = SubStr ($zaznam["datum"], 0, 4);
$month = SubStr ($zaznam["datum"], 5, 2);
$day = SubStr ($zaznam["datum"], 8, 2);
$time = SubStr ($zaznam["datum"], -8);
$datum = $day.'.'.$month.'.'.$year.' '.$time;

$mail = "&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=\"mailto:".$zaznam["email"]."\">".HTMLSpecialCHars($zaznam["email "])."</a>";

$tab = '<tr style="background-color: #b0b0b0;">';
$tab .= '<td>'.$zaznam["jmeno"] .$mail .'</td>';
$tab .= '<td align="right"><div class="datum">' .$datum .'</div></td>';
$tab .= '</tr>';
$tab .= '<tr>';
$tab .= '<td colspan="2" height="5px"></td>';
$tab .= '</tr>';
$tab .= '<tr>';
$tab .= '<td colspan="2">'.Str_Replace("\n"," <br /> ", HTMLSpecialCHars($zaznam["prispevek"])).'</td>';
$tab .= '<tr>';
$tab .= '<td colspan="2" height="5px"></td>';
$tab .= '</tr>';
$tab .= "\n\n";
echo $tab;
endwhile;
?>
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0