Autor Zpráva
Tata
Profil
Niečo som sa už naučil, ale ešte stále to nestačí na spojazdnenie tohoto tu. Na www.spisnet.ic.cz je to, čo mi už funguje. A prezradím Vám aj heslá do súborov v kultúra-kino: kino
kultúra-podujatia:akcie
kultúra-publikácie:publikície
Vyskúšajte, či to funguje
hneď za nadpisom je priesvitný gif, keď naňho kliknete, otvorí prohlasovacie okno pre správcu
a ak máte čas poraďte, čo s týmto, malo by to byt na rozpočet (v samospráve)

<!-- subor vytvor_formular.php -->
<!--
po zadani poctu riadkov vygenerovat formular s ocislovanymi
riadkami pripraveny na dalsie vyplnenie
-->
<?
$mena = "tis. Sk"
?>
<form action="" method="post">
<label>Po&egrave;et riadkov:&nbsp;</label>
<input type="text" name="rows" size="2">&nbsp;&nbsp;
<input type="submit" name="go" value="Vytvor!">
</form>
<br>
<form action="data.txt" method="post">
<table width="425" cellpadding="2" border="1" style="border-collapse:collapse; bodrer-color: blue;">
<col width="20" align="right" style="padding-right:5px"><col width="330"><col width="70" align="right" style="padding-right:5px">
<tr><td colspan="3" align="center">Rozpo&egrave;et na rok 2006 v <? echo $mena ?></td></tr>
<tr class="label">
<td>Cis</td>
<td>Názov</td>
<td>Suma</td>
</tr>
<!-- sem by to malo generovat ocislovane riadky -->
<tr>
<td colspan="3"><input type="submit" name="go2" value="Ulož a generuj grafy!"></td>
</tr>
</table>
</form>

<!-- subor graf.php -->
<!-- v adresari su aj jednofarebne subory 1.gif, 2.gif ... 15.gif,
pomocou ktorych je vytvarany graf.
Z udajov v "data.txt" by to malo vytvorit:
$sg = "425px"; //sirka grafu - nastavi sa pri konstrukcii sranky
$og = "5px"; //okraj grafu - nastavi sa pri konstrukcii sranky

$mxs = " "; //zistit max hodnotu v stlpci suma v "data.txt"
ak $mxs <= ($sg - 2*$og) $bar = $mxs
ak $mxs > ($sg - 2*$og) $k = $mxs/$sg $bar = $mxs/$k

$box = "style=\"width:$sg;border-collapse:collapse; border:1px solid blue;padding:$og;margin-bottom:$og\"


<div <? echo $box ?>>
<div style=\"width:$bar; background-image:url($i.gif); margin-bottom:5px;\">[$i] $nazov: $suma</div>
</div>

-->
<!-- malo by to vyyerat nejako takto (namiesto background-image:url(01.gif) je to background-color -->
<div style="width:425px;border-collapse:collapse; border:1px solid blue; margin-bottom:5px;">
<div style="width:300px; background-color:silver; padding:5px;">[01] ASJKDGGFA: 500</div>
</div>
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0