Autor Zpráva
Pavka
Profil
Dneska jsem uploadnul systém využívající cookie na http://cssfclan.com. Bohužel mi tam přestali fungovat cookies, jediný cookie co se registruje je PHPSESSID. Na mém vlastním serveru to ovšem funguje, cookies registruju před jakýmkoliv výstupem pomocí:
setcookie("user_id",$row['id'],time()+31536000);
setcookie("user_name",$row['name'],time()+31536000);
setcookie("user_pass",$crypted_password,time()+31536000);

Nevíte někdo co s tím? (hosting ********)
Díky.
error414-
Profil *
A co udelat nejako utestovaci stranku

setcookie("test", 'jde to');

pak je treba problke v prohliyeci, nebo v posilane hlavicce http poyadavku
Celebi
Profil
Zadáváš cookie do hlavičky stránky?
Pavka
Profil
Tak už mi to funguje, ale musel jsem použít funkce pro kontrolovaný výstup. Ačkoliv všechny data posílám až na úplném konci scriptu, tak tam je nejspíš něco co neovlivním :/

Ale mám další problém, zkuste se na té stránce prosím registrovat. Z nějakého důvodu se tam můžu registrovat zatím pouze já, ačkoliv ostatním to žádnou chybu nenapíše, tak chci zjistit jestli to alespoň ještě někomu jde. Script pro registraci:


		function user_register()		// register user

{
if(!$GLOBALS['USER']['STATUS'])
{
$return = "";
$user = $GLOBALS['SYSTEM']['POST'];

if($user['username'] == "")
{
$return .= error_field(REGISTERFORM_ERROR_FNAME);
} else {
$query = "SELECT id FROM " . $GLOBALS['SYSTEM']['DATABASE']['PREFIX'] . "users WHERE name = '" . $user['username']. "' LIMIT 1";
$result = $GLOBALS['SYSTEM']['DATABASE']['POINTER']->sql_query($query);
$numrows= $GLOBALS['SYSTEM']['DATABASE']['POINTER']->sql_numrows($result);
if($numrows)
$return .= error_field(REGISTERFORM_ERROR_NAME);
}
if($user['email'] == "")
{
$return .= error_field(REGISTERFORM_ERROR_FMAIL);
} else {
if(!eregi("^[_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,6}$",$us er['email']))
$return .= error_field(REGISTERFORM_ERROR_MAIL);
}
if($user['password'] == "")
{
$return .= error_field(REGISTERFORM_ERROR_FPASS);
} else {
if($user['password'] != $user['password_confirm'])
$return .= error_field(REGISTERFORM_ERROR_PASS);
}
if($user['phone'] != "" && (!eregi("^[\+][0-9]{6,}$",$user['phone']) && !eregi("^[0-9]{6,}$",$user['phone'])))
$return .= error_field(REGISTERFORM_ERROR_PHONE);
if($user['icq'] != "" && (!eregi("^[0-9]{1,}$",$user['icq'])))
$return .= error_field(REGISTERFORM_ERROR_ICQ);
if($user['msn'] != "" && (!eregi("^[_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,6}$",$user['msn '])))
$return .= error_field(REGISTERFORM_ERROR_MSN);
if($user['passgroup'])
{
$query = "SELECT password FROM " . $GLOBALS['SYSTEM']['DATABASE']['PREFIX'] . "groups WHERE id = '" . $user['passgroup']. "' LIMIT 1";
$result = $GLOBALS['SYSTEM']['DATABASE']['POINTER']->sql_query($query);
$row = $GLOBALS['SYSTEM']['DATABASE']['POINTER']->sql_fetchrow($result);
if($user['passforgroup'] != $row['password'])
$return .= error_field(REGISTERFORM_ERROR_GPASS);
else
$user['group'] = $user['passgroup'];
} else {
$user['group'] = $user['freegroup'];
}
if($return)
{
return error_field_getintemplate($return);
}

if(!$user['phone'])
$user['phone'] = "NULL";
else
$user['phone'] = "'" . $user['phone'] . "'";
if(!$user['aim'])
$user['aim'] = "NULL";
else
$user['aim'] = "'" . $user['aim'] . "'";
if(!$user['icq'])
$user['icq'] = "NULL";
else
$user['icq'] = "'" . $user['icq'] . "'";
if(!$user['msn'])
$user['msn'] = "NULL";
else
$user['msn'] = "'" . $user['msn'] . "'";
if(!$user['skype'])
$user['skype'] = "NULL";
else
$user['skype'] = "'" . $user['skype'] . "'";
if(!$user['yim'])
$user['yim'] = "NULL";
else
$user['yim'] = "'" . $user['yim'] . "'";
if(!$user['homepage'])
$user['homepage'] = "NULL";
else
$user['homepage'] = "'" . $user['homepage'] . "'";
if(!$user['from'])
$user['from'] = "NULL";
else
$user['from'] = "'" . $user['from'] . "'";
if(!$user['job'])
$user['job'] = "NULL";
else
$user['job'] = "'" . $user['job'] . "'";
if(!$user['hobbies'])
$user['hobbies'] = "NULL";
else
$user['hobbies'] = "'" . $user['hobbies'] . "'";
if(!$user['signature'])
$user['signature'] = "NULL";
else
$user['signature'] = "'" . $user['signature'] . "'";

$user['ip'] = $GLOBALS['SYSTEM']['SERVER']['REMOTE_ADDR'];

$insert = "INSERT INTO " . $GLOBALS['SYSTEM']['DATABASE']['PREFIX'] . "users(id,name,password,email,info_avatar,info_signature,info_homepage ,info_country,info_from,info_job,info_hobbies,con_phone,con_icq,con_ai m,con_yim,con_msn,con_skype,set_group,set_language,set_style,set_timez one,set_dateformat,set_show_mail,set_show_online,set_pm_mail,set_pm_po pup,no_posts,no_comments,sys_ip,sys_regdate,sys_lastvisit,permissions_ base,permissions_other)";
$values = " VALUES('','" . heal_data($user['username']) . "',MD5('" . heal_data($user['password']) . "'),'" . heal_data($user['email']) . "',NULL," . heal_data($user['signature']) . "," . heal_data($user['homepage']) . ",'" . $user['country'] . "'," . heal_data($user['from']) . "," . heal_data($user['job']) . "," . heal_data($user['hobbies']) . "," . heal_data($user['phone']) . "," . heal_data($user['icq']) . "," . heal_data($user['aim']) . "," . heal_data($user['yim']) . "," . heal_data($user['msn']) . "," . heal_data($user['skype']) . ",'" . $user['group'] . "','" . $user['language'] . "','" . $user['style'] . "','" . $user['timezone'] . "','" . heal_data($user['dateformat']) . "','" . $user['showmail'] . "','" . $user['showonline'] . "','" . $user['pmmail'] . "','" . $user['pmpopup'] . "','0','0','" . $user['ip'] . "',NOW(),NOW(),'4','')";
$GLOBALS['SYSTEM']['DATABASE']['POINTER']->sql_query($insert . $values);

return redirect(REGISTERFORM_COMPLETE,"index.php?action=login_form");
}
}
Pavka
Profil
Tak i to jsem nakonec rozchodil.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0