Autor Zpráva
none
Profil
Toto je kod meho quest booku jsem s nim spokojen ale nelíbí se mi to zobrazit přispěvek1-20.nevim jak to oddelat když sem to zkoušel tak nešel quest.je na teto stránce http://indwalidi.wz.cz/kniha.php3
</td>

</tr>
<center>
<tr>
<td width="744" bgcolor="#FFE274" height="19" bordercolor="#FFE274">
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="601" id="AutoNumber2">
<tr>
<td width="599">

<br><br>
<div align="center">
<center>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="465" id="AutoNumber1" height="119">
<tr>
<td width="463" height="42">
<p align="center"><img border="0" src="images/images/button/remarkbook.gif" width="180" height="40"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="463" class=nadpis>
<br><br>

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<form action="insert.php3" method="post" onSubmit="return zkontroluj(this)">
<tr><td width=120 class=povinne align="left">
<b><font color="#CC9900">
Jméno:</font></b>
</td><td align="left">
<input type="text" name="jmeno" size="30" maxlength="60" class="inputbook">
</td></tr>
<tr><td width=120 class=povinne align="left">
<b><font color="#CC9900">
E-mail:</font></b>
</td><td align="left">
<input type="text" name="email" value="xxx@xxx.xx" size="30" maxlength="60" class="inputbook">
</td></tr>
<tr><td width=120 class=nepovinne align="left">
<b><font color="#CC9900">Homepage:</font></b>
</td><td align="left">
<input type="text" name="web" value="http://" size="30" maxlength="60" class="inputbook">
&nbsp;
</td></tr>
<tr><td valign=top width=120 class=povinne align="left">
<b><font color="#CC9900">Zpráva:</font></b>
</td><td align="left">
<textarea cols="29" rows="5" class=inputbook name="zprava"></textarea>
</td></tr>
<tr><td width=120 align="left">&nbsp;</td><td align="left">
<input type="submit" class=bluebutton value="Odeslat">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="Reset" class=bluebutton value="Vymazat">
</form></td></tr></table>


<hr color="#B8860B">
<?
function Odkaz()
{
if (File_Exists ("book.dat")):
echo "<font class=cas>Zobrazit příspevky:<br><br>";

$prispevek = File("book.dat"); //načte obsah souboru do pole
$strana = Ceil(Count($prispevek)/20); //vypocita kolik zaberou příspěvky stran (po 20)

for ($x=1;$x<=$strana;$x++): //zobrazí tolik odkazů kolik je stran
echo "<a href=kniha.html?idprispevek=$x>" . ($x*20-19) . "-" . $x*20 . "</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp";//do každého odkazu přidá číslo strany a jaké příspěvky budou zobrazovány
endfor;
echo "";
endif;
}
Odkaz();
?>
<hr color="#B8860B">
<?
if (File_Exists ("book.dat")): //existuje soubor book.dat
if (!IsSet($idprispevek)) $idprispevek=1; //je zinicializována proměnná id, pokud ne přiřadí standartní jedničku
$pocatek = $idprispevek*20-20; //podle id spočítá od kolikátého
$konec = $idprispevek*20-1; //... do kolikáté příspěvku se bude zobrazovat

$prispevek = File("book.dat"); //načte do pole obsah book.dat
for ($i=$pocatek;$i<=$konec;$i++):
echo $prispevek[$i]; //vypíše příspěvky mezi $prispevek a $konec
endfor;
endif;

Odkaz();
?>
<hr color="#B8860B">
</font>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
</td>
</tr>
</center>
<tr>
<td width="744" bgcolor="#FFE274" height="17" bordercolor="#FFFCC0">
<p align="left"><b>&nbsp;made &copy; In2people</b> </td>
</tr>
</table>
<p align="right">&nbsp;</p>
</body>


</html>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"><!--
function zkontroluj(formular)
{

if (formular.jmeno.value=="")
{
alert("Vaše jméno (přezdívku) musíte vyplnit!");
formular.jmeno.focus();
return false;
}
else if (formular.email.value=="")
{
alert("Adresu elektronické pošty musíte vyplnit!");
formular.email.focus();
return false;
}
else if (formular.zprava.value=="")
{
alert("Text zprávy musíte vyplnit!");
formular.zprava.focus();
return false;
}
else if (window.RegExp)
{
re = new RegExp("^[^.]+(\.[^.]+)*@([^.]+[.])+[a-z]{2,3}$");
if (!re.test(formular.email.value))
{
alert("Zadaná adresa není správnou adresou elektronické pošty!");
formular.email.focus();
return false;
}
}
else
return true;
}
// -->
</SCRIPT>
Ikarus
Profil
Předpokládám, že tam chceš jen číslo stránky

tak tohle
<a href=kniha.html?idprispevek=$x>" . ($x*20-19) . "-" . $x*20 . "</a>

předělej na tohle
<a href=kniha.html?idprispevek=$x>" . $x . "</a>

A mimochodem...tohle není nejlepší řešení guestbooku. Lepší je to házet do mysql než do book.dat . Až budeš měnit design stránky, tak je to na palici:-)
ronnie
Profil
To je z intervale, ze? Kdyz nemuzes vyuzivat mySql, tak je to lepsi nez blueboard
none
Profil
Jo ale porad mi tam zůstane 1.
Wan-To
Profil *
Tady je zdroják mého fóra, sám jsem si ho naprogramoval. Nepředpokládám, že to nějak využiješ, ale podívej se, jak rozděluji příspěvky do skupin:

class Group {
var $start;
var $end;

function Group($start, $end) {
$this->start = $start;
$this->end = $end;
}
}

echo "<h1>Fórum</h1>\n";

//vlo?ení nového příspěvku, pokud je potřeba
$insert = ($HTTP_POST_VARS["insert"] != "") ? true : false;
$text = trim($HTTP_POST_VARS["text"]);
$nick = trim($HTTP_POST_VARS["nick"]);
$email = trim($HTTP_POST_VARS["email"]);
if($text == "" || $nick == "") {
$insert = false;
}
if($insert) {
$data = "";
$data .= "<table align = \"center\" cellpadding = 0 cellspacing = 0 style = \"width: 100%; border-top: 1px dashed #607090; margin-top: 5px;\">";
$data .= "<tr>";
$data .= "<td class = \"desc\" style = \"padding-right: 5px; padding-top: 10px; width: 15%;\">";
$data .= "Autor:";
$data .= "</td>";
$data .= "<td style = \"padding-top: 10px; width: 35%;\">";
$data .= htmlSpecialChars($nick);
$data .= "</td>";
$data .= "<td align = \"right\" valign = \"top\" rowspan = 2 style = \"padding-top: 10px; width: 50%;\">";
$data .= Date("j.m.Y v H:i");
$data .= "</td>";
$data .= "</tr>";
if($email != "" && $email != "@") {
$data .= "<tr>";
$data .= "<td class = \"desc\" style = \"padding-right: 5px; width: 15%;\">";
$data .= "E-mail:";
$data .= "</td>";
$data .= "<td style = \"width: 85%;\" colspan = 2>";
$data .= htmlSpecialChars($email);
$data .= "</td>";
$data .= "</tr>";
}
$data .= "<tr>";
$data .= "<td colspan = 3 style = \"padding-top: 5px; padding-left: 10px; padding-right: 10px;\">";
$datat = stripSlashes(str_replace("\r", "", str_replace("\n", "<br>", htmlSpecialChars($text))));
$datat = str_replace(":-)", "<img src = \"./images/smiles/01.gif\" style = \"margin: 0px; border: 0px;\">", $datat);
$datat = str_replace(":-D", "<img src = \"./images/smiles/02.gif\" style = \"margin: 0px; border: 0px;\">", $datat);
$datat = str_replace(":-(", "<img src = \"./images/smiles/03.gif\" style = \"margin: 0px; border: 0px;\">", $datat);
$datat = str_replace("8-o", "<img src = \"./images/smiles/04.gif\" style = \"margin: 0px; border: 0px;\">", $datat);
$datat = str_replace(":-/", "<img src = \"./images/smiles/05.gif\" style = \"margin: 0px; border: 0px;\">", $datat);
$datat = str_replace("8-", "<img src = \"./images/smiles/06.gif\" style = \"margin: 0px; border: 0px;\">", $datat);
$datat = str_replace("8)", "<img src = \"./images/smiles/07.gif\" style = \"margin: 0px; border: 0px;\">", $datat);
$datat = str_replace("", "<b>", $datat);
$datat = str_replace("
", "</b>", $datat);
$datat = str_replace("", "<i>", $datat);
$datat = str_replace("
", "</i>", $datat);
$datat = str_replace("", "<u>", $datat);
$datat = str_replace("
", "</u>", $datat);
$datat = str_replace("[;", "[", $datat);
$datat = str_replace(";]", "]", $datat);
$data .= $datat;
$data .= "</td>";
$data .= "</tr>";
$data .= "</table>";
$data .= "\n";

$bookf = file("guestbook.dat");
$bookr = fOpen("guestbook.dat", "r+");

fPutS($bookr, $data);
for($i = 0; $i < count($bookf); $i++) {
fPutS($bookr, $bookf[$i]);
}
fClose($bookr);
}

?>
<!--nový příspěvek do knihy náv?těv-->
<span class = "none"><form action = "wanto.php?show=forum" method = "post" name = "forum"></span>
<table cellpadding = 0 cellspacing = 0 align = "center">
<tr>
<td style = "padding-right: 5px; vertical-align: middle;" width = 50% align = "right">
Va?e jméno nebo přezdívka:
</td>
<td width = 50%>
<input type = "text" name = "nick" value = "<?php echo $nick;?>">
</td>
</tr>
<tr>
<td style = "padding-right: 5px; vertical-align: middle;" width = 50% align = "right">
Vá? e-mail:
</td>
<td width = 50%>
<input type = "text" name = "email" value = "<?php echo (($email == "") ? "@" : $email);?>">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan = 2 align = "center" style = "padding: 2px;">
<img src = "./images/smiles/01.gif" style = "margin: 1px; border: 0px; cursor: hand;" onclick = "textFocus(); document.forum.text.value += ':-)
Wan-To
Profil *

<img src = "./images/smiles/02.gif" style = "margin: 1px; border: 0px; cursor: hand;" onclick = "textFocus(); document.forum.text.value += ':-D';">
<img src = "./images/smiles/03.gif" style = "margin: 1px; border: 0px; cursor: hand;" onclick = "textFocus(); document.forum.text.value += ':-(';">
<img src = "./images/smiles/04.gif" style = "margin: 1px; border: 0px; cursor: hand;" onclick = "textFocus(); document.forum.text.value += '8-o';">
<img src = "./images/smiles/05.gif" style = "margin: 1px; border: 0px; cursor: hand;" onclick = "textFocus(); document.forum.text.value += ':-/';">
<img src = "./images/smiles/06.gif" style = "margin: 1px; border: 0px; cursor: hand;" onclick = "textFocus(); document.forum.text.value += '8-';">
<img src = "./images/smiles/07.gif" style = "margin: 1px; border: 0px; cursor: hand;" onclick = "textFocus(); document.forum.text.value += '8)';">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan = 2 align = "center" style = "padding: 2px;">
<script language = "JavaScript">
function bold() {
textFocus();
sBold = document.all.bold;
if(bold.opened == true) {
sBold.innerHTML = "";
document.forum.text.value += "
";
bold.opened = false;
}
else {
sBold.innerHTML = "[/b]";
document.forum.text.value += "[b]";
bold.opened = true;
}
}
bold.opened = false;
function italic() {
textFocus();
sItalic = document.all.italic;
if(italic.opened == true) {
sItalic.innerHTML = "";
document.forum.text.value += "
";
italic.opened = false;
}
else {
sItalic.innerHTML = "[/i]";
document.forum.text.value += "[i]";
italic.opened = true;
}
}
italic.opened = false;
function under() {
textFocus();
sUnder = document.all.under;
if(under.opened == true) {
sUnder.innerHTML = "";
document.forum.text.value += "
";
under.opened = false;
}
else {
sUnder.innerHTML = "[/u]";
document.forum.text.value += "[u]";
under.opened = true;
}
}
under.opened = false;
</script>
<span id = "bold" style = "width: 30px; cursor: hand; text-align: center; font-weight: bold;" onclick = "bold();">[b]</span>
<span id = "italic" style = "width: 30px; cursor: hand; text-align: center; font-style: italic;" onclick = "italic();">[i]</span>
<span id = "under" style = "width: 30px; cursor: hand; text-align: center; text-decoration: underline;" onclick = "under();">[u]</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan = 2 align = "center">
<script language = "JavaScript">
function textFocus() {
if(textFocus.firstFocus == true) {
document.forum.text.value = "";
document.forum.text.style.textAlign = "left";
document.forum.text.style.fontWeight = "normal";
document.forum.text.style.fontSize = "10px";
textFocus.firstFocus = false;
}
}
textFocus.firstFocus = true;
</script>
<textarea name = "text" style = "width: 100%; height: 75px; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 11px;" onfocus = "textFocus();">Text příspěvku</textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan = 2 align = "center">
<input type = "submit" name = "insert" value = "Vlo?it příspěvek" style = "width: 150px;">
</td>
</tr>
</table>
<span class = "none"></form></span>
<?php
$book = file("guestbook.dat");
$len = count($book);
$groups = array();
$groupLen = 10;
if($len == 0) {
echo "<h3 style = \"text-align: center;\">V náv?těvní knize nejsou zatím ?ádné příspěvky.</h3>\n";
}
else {
$group = ($HTTP_GET_VARS["group"] == "") ? 0 : (int)$HTTP_GET_VARS["group"];
$pos = 0;
$i = 0;
while($pos < $len - $groupLen) {
$pos += $groupLen;
$groups[$i++] = new Group($pos - $groupLen, $pos - 1);
}
if($pos < $len) {
$groups[$i++] = new Group($pos, $len - 1);
}
//vypsat navigační tabulku
echo "<table cellpadding = 0 cellspacing = 0 align = \"center\" style = \"width: 100%; margin-top: 5px;\">";
Wan-To
Profil *

echo "<tr>";
echo "<td style = \"width: 25%; text-align: left;\">";
//star?í
if($group < count($groups) - 1 && $HTTP_GET_VARS["all"] != "true") {
echo "<a href = \"wanto.php?show=forum&group=" . ($group + 1) . "\">&lt; Star?í</a>";
}
else {
echo "&lt; Star?í";
}
echo "</td>";
echo "<td style = \"width: 50%; text-align: center;\">";
//vypsat seznam skupin
for($i = count($groups) - 1; $i >= 0; $i--) {
if($i < count($groups) - 1) {
echo " ";
}
if($i != $group || $HTTP_GET_VARS["all"] == "true") {
echo "<a href = \"wanto.php?show=forum&group=" . $i . "\">" . ($len - $groups[$i]->end) . "-" . ($len - $groups[$i]->start) . "</a>";
}
else {
echo "<b>" . ($len - $groups[$i]->end) . "-" . ($len - $groups[$i]->start) . "</b>";
}
}
echo "<br>";
if($HTTP_GET_VARS["all"] == "true") {
echo "<b>V?echny příspěvky</b>";
}
else {
echo "<a href = \"wanto.php?show=forum&all=true\">Zobrazit v?echny příspěvky</a>";
}
echo "</td>";
echo "<td style = \"width: 25%; text-align: right;\">";
//nověj?í
if($group > 0 && $HTTP_GET_VARS["all"] != "true") {
echo "<a href = \"wanto.php?show=forum&group=" . ($group - 1) . "\">Nověj?í &gt;</a>";
}
else {
echo "Nověj?í &gt;";
}
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";//vypsat záznamy
if($HTTP_GET_VARS["all"] == "true") {
for($g = 0; $g < count($groups); $g++) {
for($i = $groups[$g]->start; $i < $groups[$g]->end + 1; $i++) {
echo $book[$i];
}
}
}
else {
for($i = $groups[$group]->start; $i < $groups[$group]->end + 1; $i++) {
echo $book[$i];
}
}
}


Omluvte mě za ty spousty mezer na začátku každého řádku (tohle je jen kus z mých stránek, jsou tam různé další podmínky apod. - já při každém vnoření kódu odsazuji o další 4 mezery) a za "há?ky a ?árky" - tahal jsem to z WZ a tam to nějak špatně funguje.
Wan-To
Profil *
No, asi jsem tu udělal trošššičku nepořádek ;-)
Victorius
Profil *
souhlasím že mnohem lepší řešení je mysql, zvlast kdyz je na wz.cz zdarma, me se v pripadech kdy staci max. jednoduchost ale osvedcilo zapisovani proste jen do do jednoho .txt souboru :)
centi
Profil
Wan-To: nebolo by vhodnejsie ukladat ukazky skriptov do nejakeho suboru, ten uploadnut na web a do fora vlozit len odkaz nan? Nie kazdy ma radost zo scrollovania.
Wan-To
Profil *
centi
Bylo by to určitě lepší, ale když jsem to sem dával, nějak jsem si to neuvědomil...
Dr.Lufajz
Profil *
potreboval bych udelat quest book moc dekuji jsem zacatecni mohli byste me kontaktovat na www.mujweb.cz/www/lufajzme a chtel bych take udelat zkratku jmena www abych mel www.RC-clan.cz
doufam ze mi pomuzete moc dik
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0