Autor Zpráva
Error
Profil
Zdar nemohl by mě někdo pomůct změnit jeden script na www.smetisteher.wz.cz mám blog a nelíbí se mi jak mám vyřešený listování << < 1/4 > >> chtěl bych aby to vypada lo následovně 1 2 3 4


Dosavadní můj script:

/* --- zjistí počet listů --- */

$pocet_listu = mysql_num_rows($vysledek_celk)/$pocet;
$pocet_vysl = ceil($pocet_listu);

$pole[1] = 0;
$zaznam = 0;
for ($i = 2; $i <= $pocet_vysl; $i++):
$zaznam += $pocet;
$pole[$i] = $zaznam;
endfor;

/* --- listů je víc než jeden --- */

while (list($cislo_listu, $x) = each($pole)):

if ($cislo_listu == $list):
$list1 = $list + 1;
$list2 = $list - 1;
$vpred = current($pole);
$vzad = $x-$pocet;

if($pocet_vysl == 1):
break;
endif;

/* --- obsluhuje jednotlivé situace --- */

echo "<p id=\"list\">Listování :\n";

if(($pocet_vysl == 2)&&($list == 1)):
echo " $list / $pocet_vysl ";
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "list=$pocet_vysl\">&gt;&gt;</a> ";
break;
endif;

if(($pocet_vysl == 2)&&($list == 2)):
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "list=1\">&lt;&lt;</a> ";
echo " $list / $pocet_vysl ";
break;
endif;

if(($pocet_vysl == 3)&&($list == 2)):
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "list=1\">&lt;&lt;</a> ";
echo " $list / $pocet_vysl ";
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "list=$pocet_vysl\">&gt;&gt;</a> ";
break;
endif;

if($list == 1):
echo " $list / $pocet_vysl ";
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "list=$list1\">&gt;</a> ";
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "list=$pocet_vysl\">&gt;&gt;</a> ";
break;
endif;

if($list==2):
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "list=1\">&lt;&lt;</a> ";
echo " $list / $pocet_vysl ";
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "list=$list1\">&gt;</a> ";
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]?";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "list=$pocet_vysl\">&gt;&gt;</a> ";
break;
endif;

if ($list==($pocet_vysl-1)):
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "?&list=1\">&lt;&lt;</a> ";
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "?list=$list2\">&lt;</a> ";
echo " $list / $pocet_vysl ";
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "?list=$pocet_vysl\">&gt;&gt;</a> ";
break;
endif;

if ($list==$pocet_vysl):
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "?list=1\">&lt;&lt;</a> ";
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "?list=$list2\">&lt;</a> ";
echo " $list / $pocet_vysl ";
break;
endif;

echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "?list=1\">&lt;&lt;</a> ";
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "?list=$list2\">&lt;</a> ";
echo " $list / $pocet_vysl ";
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "?list=$list1\">&gt;</a> ";
echo " <a href=\"$_SERVER[PHP_SELF]";
if (isset($id)) {
echo "id=$id&amp;";
}
echo "?list=$pocet_vysl\">&gt;&gt;</a> ";

echo "\n</p>\n";
break;
endif;

endwhile;
?>
Casero
Profil
a co zjistit počet listů, a pak udělat cyklus tolikrát kolik je listů, a ten by vždycky vypsal číslo takže 1 a to by byl odkaz kterej by vytahoval stranky 0-$pocet, pak by se vypslao 2 a odkaz na od 0+$pocet atd...
Error
Profil
Spíše jsem myslel jestli by někdo nezvládl ho napsat..
Casero
Profil
/* --- zjistí počet listů --- */
..
$i=1;
$od=1;
$pocet=pokolika to má být;
if ($pocet_listu>$pocet) {

while($pocet_listu>$i):
?>
<a href="<?echo "aktuální stránka+od=".$od ?>"> <echo $i></a>
<?
$i++;
$od+=$pocet;
endwhile;
}
takhle nějak??
Error
Profil
JJ ale jen aby to fungovalo..
Error
Profil
aktuální stránka? to tam dát co :D?
Casero
Profil
no já nefím...jako třeba http://www.neco.cz/index.php?ukazuj=kniha, prostě ta stránka na které se bude vybírat s databáse udáje $od
Casero
Profil
$vysledek=mysql_query("select * from kniha order by id desc limit ".$od.", ".$pocet,$GLOBALS["link"]); takto, toto je jen příklad
jhoralek
Profil *
/**
* Vygeneruje spravny pocet stranek a spravne odkazy na dane
* stranky
*
* @param cislo stranky $page
* @param pocet zaznamu v db $count
* @param pocet zobrazovanych zaznamu na stranku $view
* @return string
*/
public static function GetPages($page, $count, $view)
{
$i = 1;
$out = "|";

do
{
//pouze delej odkazy jestli je $i != $page
if ($i != $page)
$out .= "<a href="".$_SERVER["PHPSELF"]."?mode=".$mode."&Page=".$i."" title="Stránka ".$i."" >".$i."</a>|";
else
$out .= "<b>".$i."</b>|";

// odectu jiz zobrazeny pocet od poctu v db
$count -= $view;
$i++;
}
while($count > 0);

return $out;
}

dotaz bude neco jako
SELECT *FROM 'od nekud' LIMIT '($page * $vieCount) - $viewCount', '$viewCount'
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0