Autor Zpráva
george
Profil
Tyto chyby se mi vypisují:

Warning: include_once() [function.include-once]: Unable to access ./mods/netclectic/mini_cal/calendarSuite.php in /home/www/rsnazory.eu/subdomeny/www/mods/netclectic/mini_cal/mini_cal. php on line 20

Warning: include_once(./mods/netclectic/mini_cal/calendarSuite.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/rsnazory.eu/subdomeny/www/mods/netclectic/mini_cal/mini_cal. php on line 20

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening './mods/netclectic/mini_cal/calendarSuite.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/www/rsnazory.eu/subdomeny/www/mods/netclectic/mini_cal/mini_cal. php on line 20

Fatal error: Class 'calendarSuite' not found in /home/www/rsnazory.eu/subdomeny/www/mods/netclectic/mini_cal/mini_cal. php on line 44

A kod dané stránky s chybou je:
<?php
if ( !defined('IN_PHPBB') )
{
die("Hacking attempt");
}
define ('IN_MINI_CAL', 1);

include_once($phpbb_root_path . 'mods/netclectic/mini_cal/mini_cal_config.'.$phpEx);
include_once($phpbb_root_path . 'mods/netclectic/mini_cal/mini_cal_common.'.$phpEx);
include_once($phpbb_root_path . 'mods/netclectic/mini_cal/calendarSuite.'.$phpEx);


// get the mode (if any)
if( isset($_GET['mode']) || isset($_POST['mode']) )
{
$mini_cal_mode = ( isset($_POST['mode']) ) ? $_POST['mode'] : $_GET['mode'];
}
$mini_cal_mode = ($mini_cal_mode == 'personal') ? $mini_cal_mode : 'default';

// get the user (for personal calendar)
if( isset($_GET[POST_USERS_URL]) || isset($_POST[POST_USERS_URL]) )
{
$mini_cal_user = ( isset($_POST[POST_USERS_URL]) ) ? intval($_POST[POST_USERS_URL]) : intval($_GET[POST_USERS_URL]);
}

// get the calendar month
$mini_cal_month = 0;
if( isset($_GET['month']) || isset($_POST['month']) )
{
$mini_cal_month = ( isset($_POST['month']) ) ? intval($_POST['month']) : intval($_GET['month']);
}

// initialise our calendarsuite class
$mini_cal = new calendarSuite();

// initialise the mini_cal lang files
// for maximum efficiency you might want to move the mini_cal lang variables into lang_main
// and remove these lines
$use_lang = ( !@file_exists($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $board_config['default_lang'] . '/lang_main_mini_cal.'.$phpEx) ) ? 'english' : $board_config['default_lang'];
include($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $use_lang . '/lang_main_mini_cal.' . $phpEx);

// setup our mini_cal template
$template->set_filenames(array(
'mini_cal_body' => 'mini_cal_body.tpl')
);

// initialise some variables
$mini_cal_today = create_date('Ymd', time(), $board_config['board_timezone']);
$s_cal_month = ($mini_cal_month != 0) ? $mini_cal_month . ' month' : $mini_cal_today;
$mini_cal->getMonth($s_cal_month);
$mini_cal_count=MINI_CAL_FDOW;
$mini_cal_this_year = $mini_cal->dateYYYY;
$mini_cal_this_month = $mini_cal->dateMM;
$mini_cal_this_day = $mini_cal->dateDD;
$mini_cal_month_days = $mini_cal->daysMonth;

if ( MINI_CAL_CALENDAR_VERSION != 'NONE' )
{
// include the required events calendar support
$mini_cal_inc = 'mini_cal_' . MINI_CAL_CALENDAR_VERSION;
include_once($phpbb_root_path . 'mods/netclectic/mini_cal/' . $mini_cal_inc . '.' . $phpEx);

// include the required events calendar support
$mini_cal_auth = getMiniCalForumsAuth($userdata);
$mini_cal_event_days = getMiniCalEventDays($mini_cal_auth['view']);
getMiniCalEvents($mini_cal_auth);
getMiniCalPostForumsList($mini_cal_auth['post']);
}

// output the days for the current month
// if MINI_CAL_DATE_SEARCH = POSTS then hyperlink any days which have already past
// if MINI_CAL_DATE_SEARCH = EVENTS then hyperkink any which have events
for($i=0; $i < $mini_cal_month_days;)
{
// is this the first day of the week?
if($mini_cal_count==MINI_CAL_FDOW)
{
$template->assign_block_vars('mini_cal_row', array());
}

// is this a valid weekday?
if($mini_cal_count==($mini_cal->day[$i][7]))
{
$mini_cal_this_day = $mini_cal->day[$i][0];

$d_mini_cal_today = $mini_cal_this_year . ( ($mini_cal_this_month <= 9) ? '0' . $mini_cal_this_month : $mini_cal_this_month ) . ( ($mini_cal_this_day <= 9) ? '0' . $mini_cal_this_day : $mini_cal_this_day );
$mini_cal_day = ( $mini_cal_today == $d_mini_cal_today ) ? '<span class="' . MINI_CAL_TODAY_CLASS . '">'.$mini_cal_this_day.'</span>' : $mini_cal_this_day;

if ( (MINI_CAL_CALENDAR_VERSION != 'NONE') && (MINI_CAL_DATE_SEARCH == 'EVENTS') )
{
$mini_cal_day_link = '<a href="' . getMiniCalSearchURL($d_mini_cal_today) . '" class="' . MINI_CAL_DAY_LINK_CLASS . '">' . ( $mini_cal_day ) . '</a>';
$mini_cal_day = ( in_array($mini_cal_this_day, $mini_cal_event_days) ) ? $mini_cal_day_link : $mini_cal_day;
}
else
{
$nix_mini_cal_today = gmmktime($board_config['board_timezone'], 0, 0, $mini_cal_this_month, $mini_cal_this_day, $mini_cal_this_year);
$mini_cal_day_link = '<a href="' . append_sid($phpbb_root_path . "search.$phpEx?search_id=mini_cal&amp;d=" . $nix_mini_cal_today) . '" class="' . MINI_CAL_DAY_LINK_CLASS . '">' . ( $mini_cal_day ) . '</a>';
$mini_cal_day = ( $mini_cal_today >= $d_mini_cal_today ) ? $mini_cal_day_link : $mini_cal_day;
}

$template->assign_block_vars('mini_cal_row.mini_cal_days', array(
'MINI_CAL_DAY' => $mini_cal_day
)
);
$i++;
}
// no day
else
{
$template->assign_block_vars('mini_cal_row.mini_cal_days', array(
'MINI_CAL_DAY' => ' ')
);
}

// is this the last day of the week?
if ($mini_cal_count==6)
{
// if so then reset the count
$mini_cal_count=0;
}
else
{
// otherwise increment the count
$mini_cal_count++;
}
}


// output our general calendar bits
$prev_qs = setQueryStringVal('month', $mini_cal_month -1);
$next_qs = setQueryStringVal('month', $mini_cal_month +1);
$prev_month = '<a href="' . append_sid($HTTP_SERVER_VARS["PHP_SELF"] . $prev_qs) . '" class="gen"><img src="' . $images['mini_cal_icon_left_arrow'] . '" title="' . $lang['View_previous_month'] . '" border="0" alt="&lt;&lt;"></a>';
$next_month = '<a href="' . append_sid($HTTP_SERVER_VARS["PHP_SELF"] . $next_qs) . '" class="gen"><img src="' . $images['mini_cal_icon_right_arrow'] . '" title="' . $lang['View_next_month'] . '" border="0" alt="&gt;&gt;"></a>';
$template->assign_vars(array(
'L_MINI_CAL_MONTH' => $lang['mini_cal']['long_month'][$mini_cal->day[0][4]] . " " . $mini_cal->day[0][5],
'L_MINI_CAL_ADD_EVENT' => $lang['Mini_Cal_add_event'],
'L_MINI_CAL_CALENDAR' => $lang['Mini_Cal_calendar'],
'L_MINI_CAL_EVENTS' => $lang['Mini_Cal_events'],
'L_MINI_CAL_NO_EVENTS' => $lang['Mini_Cal_no_events'],
'L_MINI_CAL_SUN' => $lang['mini_cal']['day'][1],
'L_MINI_CAL_MON' => $lang['mini_cal']['day'][2],
'L_MINI_CAL_TUE' => $lang['mini_cal']['day'][3],
'L_MINI_CAL_WED' => $lang['mini_cal']['day'][4],
'L_MINI_CAL_THU' => $lang['mini_cal']['day'][5],
'L_MINI_CAL_FRI' => $lang['mini_cal']['day']
'U_PREV_MONTH' => $prev_month,
'U_NEXT_MONTH' => $next_month,
)
);

// check for birthdays mod
if ( isset($template->_tpldata['.'][0]['L_WHOSBIRTHDAY_TODAY']) || isset($template->vars['L_WHOSBIRTHDAY_TODAY']) )
{
$template->assign_block_vars( 'switch_mini_cal_birthdays', array());
}

nightfish
Profil
Warning: include_once() [function.include-once]: Unable to access ./mods/netclectic/mini_cal/calendarSuite.php in /home/www/rsnazory.eu/subdomeny/www/mods/netclectic/mini_cal/mini_cal. php on line 20

v souboru mini_cal.php na řádku 20 to načítá soubor ./mods/netclectic/.../calendarSuite.php, ač to vypadá, že by to spíše mělo načítat /mods/netclectic/.../calendarSuite.php, takže je zřejmě špatně nastavená proměnná $phpbb_root_path - místo / obsahuje ./

EDIT: a podle jednoho německého fóra by to mohlo být tím, že jsou některé mody špatně nahrané na serveru
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0