Autor Zpráva
*Čvachta*
Profil *
<?php
include "db.php";
function RSS() {
echo '<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>';
?>

<rss version="0.91">
<channel>
<title>Brčálník</title>
<link>http://www.cvachta.site.cz</link>
<description>Brčálník - osobní blog</description>
<language>cs</language>
<copyright>Copyright 2004, David Klíma</copyright>
<webMaster>cvachta3@seznam.cz</webMaster>
<image>
<url>http://localhost/rss_php/logo.gif</url>
<link>http://www.cvachta.site.cz/</link>
<title>Čvachta</title>
<height>31</height>
<width>88</width>
</image>
<?php
$dotaz = MySQL_Query("SELECT * FROM rss_novinky ORDER BY id DESC LIMIT 100");
while($rss = MySQL_Fetch_Array($dotaz)):
?>
<item>
<title><?php echo $rss["title"]; ?></title>
<link><?php echo $rss["link"]; ?></link>
<author><?php echo $rss["autor"]; ?></author>
<description><?php echo $rss["description"]; ?></description>
</item>
<?php
endwhile;
?>
</channel>
</rss>
<?php
}
header("Content-Type: text/xml");
RSS ();
MySQL_Close($connect);
?>


Liší se někak u cyklu
while($rss = MySQL_Fetch_Array($dotaz)):
- pod ním když bych ten text (xml)
Vypisoval příkazem echo ????
*Čvachta*
Profil *
Myslím :
<item>
<title><?php echo $rss["title"]; ?></title>
<link><?php echo $rss["link"]; ?></link>
<author><?php echo $rss["autor"]; ?></author>
<description><?php echo $rss["description"]; ?></description>
</item>
Yuhů
Profil
neliší. Jestli chceš, můžeš ?> smazat a celé to přepsat do sekvence echo. Jenom to možná bude trochu složitější, protože tam bude hodně uvozovek. Možná nejjednodušší to bude hodit celé do apostrofů.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0