Autor Zpráva
Anonymní
Profil *
rsort()
jrm
Profil
:-)
rsort
(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

rsort -- Třídit pole sestupně
Popis
void rsort ( array array [, int sort_flags])


Tato funkce sestupně třídí pole. Příklad 1. Ukázka rsort()

$fruits = array ("lemon", "orange", "******", "apple");
rsort ($fruits);
reset ($fruits);
while (list ($key, $val) = each ($fruits)) {
echo "$key -> $val\n";
}


Tato ukázka zobrazí:

fruits[0] = orange
fruits[1] = lemon
fruits[2] = ******
fruits[3] = apple

Ovoce bylo setříděno podle abecedy sestupně.

Vlastnosti třídění lze upravit pomocí volitelného argumentu sort_flags, detaily viz sort().

Viz také: arsort(), asort(), ksort(), sort() a usort().
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0