Autor Zpráva
vendo
Profil
Poprosím všeobecne, ak ste niekde niekdo videli niečo podobné - pošlite pre inšpiráciu(aj čiastkové kódy či riešenia):
Predmetom zájmu je foptogaléria, a to nasledovná:

možnosť hromadného a automatického uploadu iba zadaním názvu foldra - proste by sa iba vyhľadal adresár, a uplodovalo by sa to tak, že by sa to neukladalo ako file.jpg, ale do DB???

Zároveň by sa vytvorila záložka - na spôspob CARD - pre každý takýto adresár
zvlášť, takže by nebol problém zverejňiť napr. fotky pre každú adresu
zvlášť v thumbnailoch, - aby sa rýchlo načítali - a zväčšenina by sa
zobrazila na kliknutie do thumbnailu napr. v sólo okne... ???

Prakticky by to vyzeralo tak, že ak nafotím nejakú tému alebo akciu, aby som to nemusel celú večnoosť uploadovať, najmä ak sa jedná o 500 a viac fotiek. Malo by sa to uložiť už pri uploade do DB 2x - malý aj veľký obrázok, aby sa obišla nutnosť pouťitia GD knižnice, keďže jej použitie nemusí byť isté. Taktiež by mala byť aj možnosť hromadného odstraňovanie fotiek, a prípadne aj editácie textu k foto či poradia fotiek.

a NA ZáVER OTáZKA, KTORá VšAK PATRí DO INéHO typu fotogalérie: videl niekto Javascript, ktorý zabezpečuje, aby thumbnaily boli v jednom riadku /alebo stĺpci/ a pohybovali sa /zprava doľava/??? Niečo podobné bolo na hollywood.com, ale tam to išlo trošku inak...

A ešte ku zobrazovaciemu skriptu - ako zabezpečiť, aby skript inteligentne rozoznal, ako treba zobraziť fotku na výšku a šírku??? Povedzme, že každá fotka sa zobrazí v DIVe 100 x výška 120, a fotka bude mať dlšiu stranu okolo 80 ... lenže ak má byť nahratie a upload automatické, treba aj automaticky rozoznať tento parameter. Videl som to riešiť výrezmi na štvorec, ale nezdá sa mi to pravé orechové...

Dopredu vďaka za inšpiráciu...
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0