Autor Zpráva
davef6
Profil
mám tento problém, je to stránka s vyhledáváním mp3, vše funguje, jenom když dám vyhledat nějaké a přesahují povolenou hodnotu max počtu na stránku tak mi nefunguje stránkování. Vypíší se čísla stránek jako kdyby tam byli vypsány všechny mp3 a ne jenom hledané, zkuste se na to někdo podívat, i když asi bude zmatek v tom kodu

<?php
$filename='config.php'; // výchozí stránka
if (!empty($_GET['app'])) // je požadována nějaká aplikace/skript?
{
if (File_Exists (''.$_GET['app'].'.php'))
{ // pokud existuje požadovaný skript ve složce Controls, nastavit vkládaný soubor na jméno skriptu
$filename=''.$_GET['app'].'.php';
}
}
elseif (!empty($_GET['page'])) // nebo je požadována nějaká stránka?
{
if (File_Exists(''.$_GET['page'].'.php'))
{ // pokud existuje požadovaná stránka ve složce Pages, nastavit vkládaný soubor na jméno stránky
$filename=''.$_GET['page'].'.php';
}
}
include ($filename); // vložit soubor
?>
<?php
$prikaz = MySQL_Query("Select * from mp3 ORDER BY tyden DESC LIMIT 10");
$num = mysql_num_rows($prikaz);
echo "<ul>";
$cislo=1;
if($num > 0):
while($zaz = mysql_fetch_array($prikaz) AND $cislo<11):
if ($cislo==1):
$oblibene='prvni';
elseif ($cislo % 2):
$oblibene='nejobl';
else:
$oblibene='bila';
endif;
$id = $zaz['ID'];
$skladba = $zaz['skladba'];
$interpret = $zaz['interpret'];
echo "<li><p class="$oblibene"><strong> $cislo. </strong><a href="download.php?id=$id" title="$interpret - $skladba"><strong> $interpret</strong><br /><span class="skladbatop">$skladba</span><br /></a></p></li>";
$cislo++;

endwhile;
echo "</ul>";
else:
echo "<p>Žádné soubory nebyly nalezeny!</p>";
endif;
?>
</div>
<div class="spodek-seznam"><p class="dalsi"><a href="statistiky.php" title="další žebříčky">další žebříčky</a></p></div>
<br />
<div class="leftnadpis"><p class="nejstahovanejsi">Počítadlo</p></div>
<div class="reklama">
<a href="http://www.toplist.cz/"><script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
document.write ('<img src="http://toplist.cz/count.asp?id=405374&amp;logo=bc&amp;http='+esca pe(document.referrer)+'&amp;wi='+escape(window.screen.width)+'&amp;he= '+escape(window.screen.height)+'&amp;cd='+escape(window.screen.colorDe pth)+'&amp;t='+escape(document.title)+'" width="88" height="120" border=0 alt="TOPlist" />');
//--></script></a><noscript><p><a href="http://www.toplist.cz"><img src="http://toplist.cz/count.asp?id=405374&amp;logo=bc" border="0"
alt="TOPlist" width="88" height="120" /></a></p></noscript>
</div>
<br />
<div class="leftnadpis"><p class="nejstahovanejsi">Reklama</p></div>
<p class="reklama">
<?php include "reklama.inc"; ?>
</p>

</div>
<div class="right">
<h3>Hledání mp3</h3>
<?php

$filename='config.php'; // výchozí stránka
if (!empty($_GET['app'])) // je požadována nějaká aplikace/skript?
{
if (File_Exists (''.$_GET['app'].'.php'))
{ // pokud existuje požadovaný skript ve složce Controls, nastavit vkládaný soubor na jméno skriptu
$filename=''.$_GET['app'].'.php';
}
}
elseif (!empty($_GET['page'])) // nebo je požadována nějaká stránka?
{
if (File_Exists(''.$_GET['page'].'.php'))
{ // pokud existuje požadovaná stránka ve složce Pages, nastavit vkládaný soubor na jméno stránky
$filename=''.$_GET['page'].'.php';
}
}
include ($filename); // vložit soubor

$pocet = mysql_fetch_row(mysql_query("SELECT COUNT(id) FROM mp3 WHERE interpret LIKE '%".$_POST["interpret"]."%' AND skladba LIKE '%".$_POST["skladba"]."%' ORDER BY datum "));
echo "<p>Nalezeno <strong>" .$pocet[0]. "</strong> mp3</p>";
$strankovani = 20; // pocet souboru na stranku
if(isset($_GET['stranka']))
{$stranka = $_GET['stranka'];}
else {$stranka = '1';}

$zacatek = ($stranka-1)*$strankovani;
$konec = ($zacatek+$strankovani)/$stranka;
$prikaz = MySQL_Query("SELECT * FROM mp3 WHERE interpret LIKE '%".$_POST["interpret"]."%' AND skladba LIKE '%".$_POST["skladba"]."%' ORDER BY cas DESC LIMIT $zacatek,$konec");
$num = mysql_num_rows($prikaz);
$xxx = MySQL_Query("Select * from mp3");
$pocet = mysql_num_rows($xxx);
if($num > 0):
while($zaz = mysql_fetch_array($prikaz)):

$id = $zaz['ID'];
$datum = $zaz['datum'];
$soubor = $zaz['soubor'];
$interpret = $zaz['interpret'];
$skladba = $zaz['skladba'];
$stazeno = $zaz['stazeno'];
$poznamka = $zaz['poznamka'];
//hodnocení
$hodnot = Mysql_Query("SELECT * FROM hodnoceni WHERE id = '$id'");
if(mysql_num_rows($hodnot)==0 || !$hodnot):
else:
$h = mysql_fetch_array($hodnot);
$pocetznamek = $h["z1"] + $h["z2"] + $h["z3"] + $h["z4"] + $h["z5"] ;
$hod = $h["z1"] + 2*$h["z2"] + 3*$h["z3"] + 4*$h["z4"] + 5*$h["z5"];
if (!$pocetznamek):
$prumer = "Nehodnoceno";
else:
$prumer = round($hod/$pocetznamek,2);
endif;
endif;
//konec hodnocení
echo "
<table width="270px" summary="Mp3 melodie" class="color1">
<tr class="nadpis-mp3"><td colspan="2"><a href="download.php?id=$id" title="$interpret - $skladba"><strong>$interpret</strong><br />$skladba</a></td></tr>
<tr class="color1"><td>Vloženo:</td><td class="left2">$datum</td></tr>
<tr class="color1"><td>Počet stažení:</td><td class="left2">$stazeno x</td></tr>
<tr class="color1"><td>Průměrné hodnocení:</td><td class="left2">$prumer (<a href="hodnoceni.php?id=$id">oznámkovat</a>)</td></tr>
<tr class="color1"><td>Poznámka:</td><td class="left2">$poznamka</td></tr></table>
";
$xx++;
endwhile;
else:
echo "<p>Žádné soubory nebyly nalezeny! Je zadán špatně název interpreta čí skladby nebo se tato mp3 se v naši databázi nenachází</p>";
endif;
?>
<p class="strankovani">
<?
for ($i = 1; $i <= $pocet/$strankovani+1; $i++)
{ $y=($i*$strankovani)-$strankovani;
if ($y==$zacatek){$tlacitko.= "<strong>";}

$tlacitko.= "&nbsp;
<a href="hledej.php?stranka=$i" title="strana $i">$i</a>&nbsp;";
if ($y==$zacatek){$tlacitko.= "</strong>";}
}
echo "$tlacitko";
?>
</p>
davef6
Profil
tak jsem vyřešil vypočítání počtu stránek u vyhledávání, ale jakmile kliknu na 2(aby se posunulo na další stranu), tak mi to odkáže na druhou stranu celkového výpisu mp3(mám dva soubory mp3.php a hledat.php a oba mají skoro stejný kód až na SQL příkazy)

<?php

$filename='config.php'; // výchozí stránka
if (!empty($_GET['app'])) // je požadována nějaká aplikace/skript?
{
if (File_Exists (''.$_GET['app'].'.php'))
{ // pokud existuje požadovaný skript ve složce Controls, nastavit vkládaný soubor na jméno skriptu
$filename=''.$_GET['app'].'.php';
}
}
elseif (!empty($_GET['page'])) // nebo je požadována nějaká stránka?
{
if (File_Exists(''.$_GET['page'].'.php'))
{ // pokud existuje požadovaná stránka ve složce Pages, nastavit vkládaný soubor na jméno stránky
$filename=''.$_GET['page'].'.php';
}
}
include ($filename); // vložit soubor

$pocet = mysql_fetch_row(mysql_query("SELECT COUNT(id) FROM mp3 WHERE interpret LIKE '%".$_POST["interpret"]."%' AND skladba LIKE '%".$_POST["skladba"]."%' ORDER BY datum "));
echo "<p>Nalezeno <strong>" .$pocet[0]. "</strong> mp3</p>";
$strankovani = 20; // pocet souboru na stranku
if(isset($_GET['stranka']))
{$stranka = $_GET['stranka'];}
else {$stranka = '1';}

$zacatek = ($stranka-1)*$strankovani;
$konec = ($zacatek+$strankovani)/$stranka;
$prikaz = MySQL_Query("SELECT * FROM mp3 WHERE interpret LIKE '%".$_POST["interpret"]."%' AND skladba LIKE '%".$_POST["skladba"]."%' ORDER BY cas DESC LIMIT $zacatek,$konec");
$num = mysql_num_rows($prikaz);
if($num > 0):
while($zaz = mysql_fetch_array($prikaz)):

$id = $zaz['ID'];
$datum = $zaz['datum'];
$soubor = $zaz['soubor'];
$interpret = $zaz['interpret'];
$skladba = $zaz['skladba'];
$stazeno = $zaz['stazeno'];
$poznamka = $zaz['poznamka'];
//hodnocení
$hodnot = Mysql_Query("SELECT * FROM hodnoceni WHERE id = '$id'");
if(mysql_num_rows($hodnot)==0 || !$hodnot):
else:
$h = mysql_fetch_array($hodnot);
$pocetznamek = $h["z1"] + $h["z2"] + $h["z3"] + $h["z4"] + $h["z5"] ;
$hod = $h["z1"] + 2*$h["z2"] + 3*$h["z3"] + 4*$h["z4"] + 5*$h["z5"];
if (!$pocetznamek):
$prumer = "Nehodnoceno";
else:
$prumer = round($hod/$pocetznamek,2);
endif;
endif;
//konec hodnocení
echo "
<table width="270px" summary="Mp3 melodie" class="color1">
<tr class="nadpis-mp3"><td colspan="2"><a href="download.php?id=$id" title="$interpret - $skladba"><strong>$interpret</strong><br />$skladba</a></td></tr>
<tr class="color1"><td>Vloženo:</td><td class="left2">$datum</td></tr>
<tr class="color1"><td>Počet stažení:</td><td class="left2">$stazeno x</td></tr>
<tr class="color1"><td>Průměrné hodnocení:</td><td class="left2">$prumer (<a href="hodnoceni.php?id=$id">oznámkovat</a>)</td></tr>
<tr class="color1"><td>Poznámka:</td><td class="left2">$poznamka</td></tr></table>
";
endwhile;
else:
echo "<p>Žádné soubory nebyly nalezeny! Je zadán špatně název interpreta čí skladby nebo se tato mp3 se v naši databázi nenachází</p>";
endif;
?>
<p class="strankovani">
<?
for ($i = 1; $i <= $pocet[0]/$strankovani+1; $i++)
{ $y=($i*$strankovani)-$strankovani;
if ($y==$zacatek){$tlacitko.= "<strong>";}

$tlacitko.= "&nbsp;
<a href="hledej.php?stranka=$i" title="strana $i">$i</a>&nbsp;";
if ($y==$zacatek){$tlacitko.= "</strong>";}
}
echo "$tlacitko";
?>
</p>
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0