Autor Zpráva
zdenek26
Profil *
Zdravím chtěl bych se zeptat zda mi někdo poradí jak seřadit zobrazené názvy složek podle roku které pak odkazují na galerií, např. tato podmíka mi zobrazuje názvy složek:

if (is_dir($file) == TRUE && $file != ".." && $file != "." && $file != "css" && $file != "img"){

$filename = "$file/text.txt";
if (file_exists($filename)){
$filesize = filesize($filename);
$fileopen = fopen($filename, 'r');
$fileread = fread($fileopen, $filesize);
fclose($fileopen);
}else{
$fileread = ''; }
echo '<h2><a href="?page=gallery&amp;foto='.$file.'" title="'.str_replace("-"," ",ucfirst($file)).'">
'.str_replace("-"," ",ucfirst($file)).'</a></h2>'.n.'<p class="news-box">'.$file.'</p>'.n.''; }

a odkaz v <h2><a href="?page=gallery&amp;foto='.$file.'"............ kde $file se zobrazí jako nazev složky, ted se to řadí podle abecedy, ale potřebuju aby se to seřadilo podle roku jako 2007, 2006, 2005 když budu mit čitě takovej název složky, může mi někdo poradit ?

takhle vypadá celej script:

<?php

////////////////
//GALLERY SCRIPT
////////////////

function Gallery($page,$ImagesPerPage,$foto,$popup,$case,$extra){

$ThumbnailDir = "./$foto/thumbs/";
$ImageDir = "./$foto/images/";

if (file_exists($foto)){

$readdir = opendir("$ThumbnailDir");
echo '<h2>'.str_replace("-"," ",ucfirst($foto)).'</h2>'.n.'';

while (false !== ($file = readdir($readdir))){
if ($file != "." && $file != ".."){
$gallery[] = $file; }
}

closedir($readdir);
$ImageNumber = count($gallery);

if ($ImageNumber == "0"){
echo '<p class="error">'.l('empy_gallery').'</p>';
}else{

if (!$page || ereg('[a-z]', $page)==1 || ereg('[A-Z]', $page)==1 || ereg('[[:punct:][:space:]]', $d_id)==1){
$page = "0"; }

$ThumbsPerPage = $page+$ImagesPerPage;
$PreviousPage = $page-$ImagesPerPage;
$NextPage = $page+$ImagesPerPage;

if ($page < $ImagesPerPage){
}else{
$previous = '<a href="?page=gallery&amp;id='.$PreviousPage.'&amp;foto='.$foto.'" title="'.l('previous').'"><<</a>'; }

if ($page >= $ImageNumber-$ImagesPerPage){
}else{
$forward = '<a href="?page=gallery&amp;id='.$NextPage.'&amp;foto='.$foto.'" title="'.l('next').'">>></a>'; }

$PagesNumber = (int) ($ImageNumber / $ImagesPerPage);
$TotalPages = $PagesNumber * $ImagesPerPage;

if ($TotalPages == $ImageNumber){
$PagesLoop = $PagesNumber;
}else{
$PagesLoop = $PagesNumber+1; }

for ($i = $page; $i < $ThumbsPerPage; $i++){
if ($gallery[$i]){

$dimensions = getimagesize($ImageDir.$gallery[$i]);
$size = filesize($ImageDir.$gallery[$i])/2048;
$name = explode('.',$gallery[$i]);

if ($popup == "0"){
$ImageHref = '<a href="'.$ImageDir.$gallery[$i].'" title="'.l('show').' '.$name[0].' '.l('new_window').'" target="_blank">';
}else{
$ImageHref = '<a href="#" onclick="window.open('foto.php?gal='.$_GET[foto].'&amp;pic='.$gallery[ $i].'', 'window', 'width='.$dimensions[0].', height='.$dimensions[1].' resizable=yes, scrollbars=yes')" title="'.l('popup_window').'">'; }

echo '<div class="image-box"><div class="images">'.n.''.$ImageHref.''.n.'<img src="'.$ThumbnailDir.$gallery[$i].'" alt="'.$gallery[$i].'" /></a>'.n.'';

$name[0] = str_replace('_',' ', $name[0]);

if ($case == "1"){
$name[0] = ucwords($name[0]);
}elseif ($case == "2"){
$name[0] = ucfirst($name[0]);
}elseif ($case == "3"){
$name[0] = strtoupper($name[0]);
}elseif ($case == "4"){
$name[0] = strtolower($name[0]);
}
if ($popup == "1"){
$direct_link = '<a href="'.$ImageDir.$gallery[$i].'" title="'.l('direct_link').' '.$name[0].' '.l('browser').'" target="_blank">'.l('direct_link').'</a>'.n.'';
}else{
$direct_link = '';}

if ($extra == "1"){
$extra_info = l('dimensions').' '.$dimensions[0].'x'.$dimensions[1].' px<br />'.n.''.l('filesize').' '.number_format($size,1,".",".").' kb<br />'.n.''.$direct_link;
}else{
$extra_info = ''; }

echo '</div>'.n.'<p class="news-box">'.$name[0].'<br />'.n.''.$extra_info.'</p></div>'.n.''; }
}

echo '<div class="str">'.n.'<p>'.$previous;
for ($m = 0; $m < $PagesLoop; $m++){

$x = $m+1;
$NewOffset = $m*$ImagesPerPage;

if ($page == $NewOffset){
$href_a = ' ';
$href_b = ' ';
$link_a = '('; $link_b = ')';
}else{
$href_a = ' <a href="?page=gallery&amp;id='.$NewOffset.'&amp;foto='.$foto.'" title="'.l('go_page').' '.$x.'">';
$href_b = '</a> ';
$link_a = '';
$link_b = ''; }

echo $href_a.$link_a.$x.$link_b.$href_b; }
echo $forward.''.n.'</p></div>';
$from = $page+1;
}
}else{

$readdir = opendir("./");
while (false !== ($file = readdir($readdir))){

if (is_dir($file) == TRUE && $file != ".." && $file != "." && $file != "css" && $file != "img"){

$filename = "$file/text.txt";
if (file_exists($filename)){
$filesize = filesize($filename);
$fileopen = fopen($filename, 'r');
$fileread = fread($fileopen, $filesize);
fclose($fileopen);
}else{
$fileread = ''; }
echo '<h2><a href="?page=gallery&amp;foto='.$file.'" title="'.str_replace("-"," ",ucfirst($file)).'">
'.str_replace("-"," ",ucfirst($file)).'</a></h2>'.n.'<p class="news-box">'.$file.'</p>'.n.''; }
}
}
}

?>
souki
Profil
Jestli nebude výhodnější vytvořit si databázi a tam si ty informace uložit
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0