Autor Zpráva
Lawondyss
Profil *
Zdravím

Mám problém s jedním scriptem, který generuje obrázkové nadpisy. Vše funguje jak má, jediný problém je s kódováním. Pokud použiju českou diakritiku, většina znaků se zobrazí chybně. Bohužel jsem nepřišel na to, jak script upravit aby zobrazoval i české znaky.

Script používá font, který načítá ze souboru. Ten obsahuje i české znaky.

Zde je originální script:

<?php

$font_file = 'mtcorsva.ttf';
// lokální cesta k fontu na serveru
$font_size = 35;
// velikost písma v pt (bodech)
$font_color = '#ffffff';
// barva textu
$background_color = '#000033';
// barva pozadí
$transparent_background = false;
// průhledné pozadí
$cache_images = false;
// ukládání obrázkových nadpisů
$cache_folder = '../images/nadpisy';
// cesta pro ukládání


/*
---------------------------------------------------------------------- -----
For basic usage, you should not need to edit anything below this comment.
If you need to further customize this script's abilities, make sure you
are familiar with PHP and its image handling capabilities.
---------------------------------------------------------------------- -----
*/

$mime_type = 'image/png' ;
$extension = '.png' ;
$send_buffer_size = 4096 ;

// check for GD support
if(!function_exists('ImageCreate'))
fatal_error('Error: Server does not support PHP image generation') ;

// clean up text
if(empty($_GET['text']))
fatal_error('Error: No text specified.') ;

$text = urldecode($_GET['text']) ;
if(get_magic_quotes_gpc())
$text = stripslashes($text) ;
$text = javascript_to_html($text) ;

// look for cached copy, send if it exists
$hash = md5(basename($font_file) . $font_size . $font_color .
$background_color . $transparent_background . $text) ;
$cache_filename = $cache_folder . '/' . $hash . $extension ;
if($cache_images && ($file = @fopen($cache_filename,'rb')))
{
header('Content-type: ' . $mime_type) ;
while(!feof($file))
print(($buffer = fread($file,$send_buffer_size))) ;
fclose($file) ;
exit ;
}

// check font availability
$font_found = is_readable($font_file) ;
if(!$font_found)
{
fatal_error('Error: The server is missing the specified font.') ;
}

// create image
$background_rgb = hex_to_rgb($background_color) ;
$font_rgb = hex_to_rgb($font_color) ;
$dip = get_dip($font_file,$font_size) ;
$box = @ImageTTFBBox($font_size,0,$font_file,$text) ;
$image = @ImageCreate(abs($box[2]-$box[0]),abs($box[5]-$dip)) ;
if(!$image || !$box)
{
fatal_error('Error: The server could not create this heading image.') ;
}

// allocate colors and draw text
$background_color = @ImageColorAllocate($image,$background_rgb['red'],
$background_rgb['green'],$background_rgb['blue']) ;
$font_color = ImageColorAllocate($image,$font_rgb['red'],
$font_rgb['green'],$font_rgb['blue']) ;
ImageTTFText($image,$font_size,0,-$box[0],abs($box[5]-$box[3])-$box[1] ,
$font_color,$font_file,$text) ;

// set transparency
if($transparent_background)
ImageColorTransparent($image,$background_color) ;

header('Content-type: ' . $mime_type) ;
ImagePNG($image) ;

// save copy of image for cache
if($cache_images)
{
@ImagePNG($image,$cache_filename) ;
}

ImageDestroy($image) ;
exit ;


/*
try to determine the "dip" (pixels dropped below baseline) of this
font for this size.
*/
function get_dip($font,$size)
{
$test_chars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz' .
'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ' .
'áčďéěíňóřšťúůýž'.
'ÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ'.
'1234567890' .
'!@#$%^&*()'"\/;.,`~<>[]{}-+_-=' ;
$box = @ImageTTFBBox($size,0,$font,$test_chars) ;
return $box[3] ;
}


/*
attempt to create an image containing the error message given.
if this works, the image is sent to the browser. if not, an error
is logged, and passed back to the browser as a 500 code instead.
*/
function fatal_error($message)
{
// send an image
if(function_exists('ImageCreate'))
{
$width = ImageFontWidth(5) * strlen($message) + 10 ;
$height = ImageFontHeight(5) + 10 ;
if($image = ImageCreate($width,$height))
{
$background = ImageColorAllocate($image,255,255,255) ;
$text_color = ImageColorAllocate($image,0,0,0) ;
ImageString($image,5,5,5,$message,$text_color) ;
header('Content-type: image/png') ;
ImagePNG($image) ;
ImageDestroy($image) ;
exit ;
}
}

// send 500 code
header("HTTP/1.0 500 Internal Server Error") ;
print($message) ;
exit ;
}


/*
decode an HTML hex-code into an array of R,G, and B values.
accepts these formats: (case insensitive) #ffffff, ffffff, #fff, fff
*/
function hex_to_rgb($hex)
{
// remove '#'
if(substr($hex,0,1) == '#')
$hex = substr($hex,1) ;

// expand short form ('fff') color
if(strlen($hex) == 3)
{
$hex = substr($hex,0,1) . substr($hex,0,1) .
substr($hex,1,1) . substr($hex,1,1) .
substr($hex,2,1) . substr($hex,2,1) ;
}

if(strlen($hex) != 6)
fatal_error('Error: Invalid color "'.$hex.'"') ;

// convert
$rgb['red'] = hexdec(substr($hex,0,2)) ;
$rgb['green'] = hexdec(substr($hex,2,2)) ;
$rgb['blue'] = hexdec(substr($hex,4,2)) ;

return $rgb ;
}


/*
convert embedded, javascript unicode characters into embedded HTML
entities. (e.g. '%u2018' => '‘'). returns the converted string.
*/
function javascript_to_html($text)
{
$matches = null ;
preg_match_all('/%u([0-9A-F]{4})/i',$text,$matches) ;
if(!empty($matches)) for($i=0;$i<sizeof($matches[0]);$i++)
$text = str_replace($matches[0][$i],
'&#'.hexdec($matches[1][$i]).';',$text) ;

return $text ;
}
?>
Lawondyss
Profil *
Vážně nikoho nic nenapadá???
krteczek
Profil
v jakém kódování je stránka? mám pocit, že fce imagestring neumí české znaky.
použij funkci imagettftext, text musíbýt v utf-8, jinak nepůjdou české znaky, sedmý parametr je cestak souboru s fontem jaký požaduješ.

imagettftext($img, 8, 0, 2, $y, $textcolor, './fonty/Arial', $foo['text']);

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0