Autor Zpráva
Pavel Vlček
Profil *
Dobrý den. Nefunguje mi následující příkaz.
<html>
<head>
<meta name="description" content="">
<meta name="keywords" content="">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Výsledek</title>
</head>
<?php
$datum = date("Y-m-d");
$titulek = $_POST['titulek'];
$clanek = $_POST['clanek'];
$autor = $_POST['autor'];
$rubrika = $_POST['rubrika'];
require_once "spojeni.php";
if ($vysledek = mysql_query( "update into clanky_paja (titulek, clanek, autor, rubrika, datum) values ('$titulek','$clanek','$autor','$rubrika','$datum')")) {
echo "Článek byl uložen.";
mail("lukastyrychtr@seznam.cz", "Novy clanek", " Titulek: $titulek Text clanku. $clanek Autor: $autor rubrika: $rubrika BLG tým.");
}
else { echo "článek se neuložil";
mail("lukastyrychtr@seznam.cz", "Novy clanek vlozeni se nezdarilo", "Nekdo se pokusil vlozit clanek do databaze clanku, ale jeho vlozeni se nezdarilo.");}
?>
<a href="index.php">Seznam článků</a>
</body>
</html>
Jde mi o to, aby se ten článek ktualizoval.
Jinak mám vše v pořádku.
Proč mitam nefunguje příkaz update?
Díky.
Casero
Profil
Pavel Vlček
Nepatří tam to "into" a celkově používáš strukturu insertu.
update
Pavel Vlček
Profil *
Takže musím napsat update pro všechny políčka? Update pro titulek, update pro clanek, update pro autor, update pro rubrika.
Dobře.
Ještě tu mám formulářík, který dělal můj kamarád. otřeboval bych s ním pomoct. Nemohu dostat celý titulek do pole

<html>
<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">

<title>upravování článků</title>
<body>
<?php
require_once "spojeni.php";
$id=$_GET['id'];
$vysledek = mysql_query("SELECT titulek,clanek,autor,rubrika,datum FROM clanky_paja WHERE id=$id");
while ($zaznam = mysql_fetch_array($vysledek)):
echo "<h1>úprava článku ".$zaznam['titulek']."</h1>";
echo "<form action=uloz.php method=post>";
echo "<label for=titulek>titulek článku</label>";
echo "<input type=text name=titulek id=titulek value=";
echo $zaznam["titulek"];
echo ">";
echo "<label for=text>text článku</label>";
echo "<textarea name=clanek id=text>";
echo $zaznam["clanek"];
echo "</textarea>";
echo "</textarea>";
echo "<label for=autor>jméno autora</label>";
echo "<input type=text name=autor id=autor value=";
echo $zaznam["autor"];
echo ">";
echo "<label for=rubrika>rubrika článku</label>";
echo "<input type=text name=rubrika id=rubrika value=";
echo $zaznam["rubrika"];
echo ">";
echo "<input type=submit value=uložit>";
endwhile;
?>
</body>
</html>

Děkuji.
nightfish
Profil
Takže musím napsat update pro všechny políčka
pokud chceš aktualizovat všechna políčka, tak ano... v mysql lze updatovat víc polí zároveň
např. update `tabulka` set `sloupec1` = 20, `sloupec2` = 'text', `sloupec3` = 'dalsitext' where `id` = 2

Ještě tu mám formulářík, který dělal můj kamarád. otřeboval bych s ním pomoct. Nemohu dostat celý titulek do pole
hodnoty atributů se v HTML v případě, že obsahují mezeru, musí uzavřít do uvozovek nebo apostrofů

echo "<input type=text name=titulek id=titulek value='";

echo $zaznam["titulek"];
echo "'>";
Alphard
Profil
Takže musím napsat update pro všechny políčka?
ne, podívej se znovu na http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=810

echo "<input type=text name=titulek id=titulek value=";
echo $zaznam["titulek"];
echo ">";

to bude asi tím, že popis patří do value="" (všimni si uvozovek)

// pozdě
Pavel Vlček
Profil *
Pokud udělám
echo "<input name="titulek id="tituek" value='";, tak se mi místo editačního pole objeví ext input name=titulek id=titulek
Casero
Profil
Pavel Vlček
Pokuď chceš používat při echo uvozovky, tak uvozovky, které se mají vypsat musí být escapované -> \"
btw. chybí ti ukončení uvozovek u name
Pavel Vlček
Profil *
Já chci, aby se ten text titulku zapsal do editačního pole titulek, článek do clanek atd.
Taps
Profil
Pavel Vlček
tak to zkus napsat takto
echo"<input name='titulek' id='tituek' value=''
echo $zaznam["rubrika"];
echo '>";
nightfish
Profil
Pokud udělám
echo "<input name="titulek id="tituek" value='";, tak se mi místo editačního pole objeví ext input name=titulek id=titulek

tak dělej to, co ti tu již někdo poradil (já nebo Alphard)
přikládám pro jistotu znovu, ve zkrácené formě
echo "<input type=text name=titulek id=titulek value='".$zaznam["titulek"]."'>";
Pavel Vlček
Profil *
Aha už jsem to konečně pochopil.
Pavel Vlček
Profil *
Formulář už jde. Jenže mi pořád po změně hlásí, že se článek neuložil.
Buď ten příkaz update nechápu, nebo ho dělám blbě.

<html>
<head>
<meta name="description" content="">
<meta name="keywords" content="">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Výsledek</title>
</head>
<?php
$datum = date("Y-m-d");
$titulek = $_POST['titulek'];
$clanek = $_POST['clanek'];
$autor = $_POST['autor'];
$rubrika = $_POST['rubrika'];
require_once "spojeni.php";
if ($vysledek = mysql_query( "update clanky_paja set titulek = $_POST[titulek], clanky_paja set clanek = $_POST[clanek], clanky_paja set autor = $_POST[autor], clanky_paja set rubrika = $_POST[rubrika]))")) {
echo "Článek byl uložen.";
mail("lukastyrychtr@seznam.cz", "Novy clanek", " Titulek: $titulek Text clanku. $clanek Autor: $autor rubrika: $rubrika BLG tým.");
}
else { echo "článek se neuložil";
mail("lukastyrychtr@seznam.cz", "Novy clanek vlozeni se nezdarilo", "Nekdo se pokusil vlozit clanek do databaze clanku, ale jeho vlozeni se nezdarilo.");}
?>
<a href="index.php">Seznam článků</a>
</body>
</html>
Děkuji.
nightfish
Profil
Buď ten příkaz update nechápu, nebo ho dělám blbě.
zřejmě obojí ;-)
echo mysql_error() řekne, kde je problém

přepokládám, že ten update má vypadat nějak takhle:
"update clanky_paja set titulek = '".$_POST["titulek"]."', clanek = '".$_POST["clanek"]."', autor = '".$_POST["autor"]."', rubrika = '".$_POST["rubrika"]."'"
Pavel Vlček
Profil *
Děkuji. Snad to teď půjde. Chybu mi to ohlásí jen nějakými značkami a pomlčkami.
Pavel Vlček
Profil *
Já se z toho php zblázním. Hlásí mi to parse error, ale já nemůžu přijít na to, proč.
<html>
<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">

<title>upravování článků</title>
<body>
<?php
require_once "spojeni.php";
$id=$_GET['id'];
$vysledek = mysql_query("SELECT titulek,clanek,autor,rubrika,datum FROM clanky_paja WHERE id=$id");
while ($zaznam = mysql_fetch_array($vysledek)):
<h1>úprava článku ".$zaznam['titulek']."</h1>

<form action=uloz.php method=post>

<label for=titulek>titulek článku</label>
echo "<input type=text name=titulek id=titulek value='".$zaznam["titulek"]."'>";
echo $zaznam["titulek"];
echo ">";
"<label for=text>text článku</label>
echo "<textarea name=clanek id=text>";
echo $zaznam["clanek"];
echo "</textarea>";
echo "</textarea>";
<label for=autor>jméno autora</label>
echo "<input type=text name=autor id=autor value='".$zaznam["autor"]."'>";
echo $zaznam["autor"];
echo ">";
<label for=rubrika>rubrika článku</label>
echo "<input type=text name=rubrika id=rubrika value='".$zaznam["rubrika"]."'>";
echo $zaznam["rubrika"];
echo ">";
echo "<input type=submit value=uložit>";
endwhile;
?>
</body>
</html>
Děkuji.
Smazal jsem z toho ta echa a od té doby mi to hlásí.
Parse error on line 12 a někdy 13.
Alphard
Profil
Já se z toho php zblázním.
já se zblázním z tebe
1. jaký parse error?
2. Smazal jsem z toho ta echa a od té doby mi to hlásí.
děláš si srandu, jak může tohle fungovat?
while ($zaznam = mysql_fetch_array($vysledek)):
<h1>úprava článku ".$zaznam['titulek']."</h1>


zační od začátku
Pavel Vlček
Profil *
To už mám vyřešené. Ten mysql update mi aktualizuje všechny články. Já dám upravit pomocí id= a číslo. Jakmile upravím jeden článek, upraví se všechny. Příkaz update mi tedy aktualizuje úplně celou tabulku.
<html>
<head>
<meta name="description" content="">
<meta name="keywords" content="">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Výsledek</title>
</head>
<?php
$datum = date("Y-m-d");
$nazev = $_POST['nazev'];
$popis = $_POST['popis'];
$odkaz = $_POST['odkaz'];
$republika = $_POST['republika'];
$autor = $_POST['autor'];
require_once "spojeni.php";
if ($vysledek = mysql_query( "update tuner set nazev = '".$_POST["nazev"]."', popis = '".$_POST["popis"]."', odkaz = '".$_POST["odkaz"]."', republika = '".$_POST["republika"]."', autor = '".$_POST["autor"]."'")) {
echo "Článek byl uložen.";
}
else { echo "článek se neuložil"; }

?>
<a href="index.php">Seznam článků</a>
</body>
</html>
Formulář mám podle mě taky dobře.
<html>
<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">

<title>upravování článků</title>
<body>
<?php
require_once "spojeni.php";
$id=$_GET['id'];
$vysledek = mysql_query("SELECT nazev,popis,odkaz,republika,autor FROM tuner WHERE id=$id");
while ($zaznam = mysql_fetch_array($vysledek)):
echo "<h1>úprava rádia ".$zaznam['nazev']."</h1>";
echo "<form action=uloz.php method=post>";
echo "<label for=nazev>Název:</label>";
echo "<input type=text name=nazev id=nazev value='".$zaznam["nazev"]."'>";
echo $zaznam["nazev"];
echo ">";

echo "<label for=popis>popis</label>";
echo "<textarea name=popis id=popis>";
echo $zaznam["popis"];
echo "</textarea>";
echo "</textarea>";

echo "<label for=odkaz>URL pro poslech:</label>";
echo "<input type=text name=odkaz id=odkaz value='".$zaznam["odkaz"]."'>";
echo $zaznam["odkaz"];
echo ">";

echo "<label for=republika>Republika:</label>";
echo "<input type=text name=republika id=republika value='".$zaznam["republika"]."'>";
echo $zaznam["republika"];
echo ">";

echo "<label for=autor>jméno autora</label>";
echo "<input type=text name=autor id=autor value='".$zaznam["autor"]."'>";
echo $zaznam["autor"];
echo ">";

echo "<input type=submit value=uložit>";
endwhile;
?>
</body>
</html>
Formulář pro přidání odkazu je určitě dobře, ten už mám i na webu.
<html>
<head>
<meta name="description" content="">
<meta name="keywords" content="">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Přidat odkaz</title>
</head>
<body>
<p>
Pro bezchybné odeslání odkazu prosím vyplňte všechna pole.
</p>

<form action="pridat.php" method="post">
<label for="nazev"><b>Název:</b></label>

<input name="nazev" id="nazev">

<label for="desc"><b>popis</b></label>

<textarea name="popis" id="desc" ></textarea>

<label for="odkaz">URL pro poslech</label>
<input name="odkaz" id="odkaz">

<label for="republika">Republika:
<input name="republika" id="republika">

<label for="autor"><b>autor</b></label>
<input name="autor" id="autor">

<input type="hidden" name="hesloautora">
<input type="submit" value="Vložit odkaz">
</form>
</body>
</html>
Já se snažím usnadnit práci administrátorovi, tedy mně, kdyby už nějaký odkaz neplatil, abych ho mohl snadno změnit a nemusel se připojovat na mysql přes mysql host.
nightfish
Profil
Příkaz update mi tedy aktualizuje úplně celou tabulku.
příkaz update má klauzuli where, která dělá přesně to, co potřebuješ... přesný popis buď v článku na linuxsoftu a nebo v manuálu k mysql (dohledatelný přes google)
Pavel Vlček
Profil *
Zkouším to už nějakou chvíli, ale hlásí mi to chybu.
Můj kód
<html>
<head>
<meta name="description" content="">
<meta name="keywords" content="">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Výsledek</title>
</head>
<?php

$datum = date("Y-m-d");
$titulek = $_POST['titulek'];
$clanek = $_POST['clanek'];
$autor = $_POST['autor'];
$rubrika = $_POST['rubrika'];
require_once "spojeni.php";
$id=$_POST['id'];

if ($vysledek = mysql_query( "update clanky_paja set titulek = '".$_POST["titulek"]."', clanek = '".$_POST["clanek"]."', autor = '".$_POST["autor"]."', rubrika = '".$_POST["rubrika"]."' WHERE id=$_POST[id]")) {
echo "Článek byl uložen.";
mail("lukastyrychtr@seznam.cz", "Novy clanek", " Titulek: $titulek Text clanku. $clanek Autor: $autor rubrika: $rubrika BLG tým.");
}
else { echo "článek se neuložil";
echo mysql_error();
mail("lukastyrychtr@seznam.cz", "Novy clanek vlozeni se nezdarilo", "Nekdo se pokusil vlozit clanek do databaze clanku, ale jeho vlozeni se nezdarilo.");}
?>
<a href="index.php">Seznam článků</a>
</body>
</html>
mysql hláška:
článek se neuložilVa-Bąe syntaxe je nějaká divná bl-Bízko 'WHERE id=test' na řádku 1
Té hlášce o syntaxi nerozumím. Nerozumím tomu, co je divné.
Alphard
Profil
WHERE id=test
nevím, jak máš vytvořenou tabulku, ale id bývá většinou číslo a auto_increment, potom by id=test bylo chybné, zkontroluj to

Té hlášce o syntaxi nerozumím. Nerozumím tomu, co je divné.
je to spíše ne úplně doladěný překlad, prostě tam něco "nesedí" (to jsem to vylepšil, snad to chápeš :-) )
Pavel Vlček
Profil *
Ano. Tabulku id mám vážně čísla. Pro jistotu posílám kódy několika souborů.
admin.php
<html>
<head>
<meta name="description" content="">
<meta name="keywords" content="">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<title>administrace</title>
</head>
<body>

<h1>administrace článků</h1>

<?php
require_once "spojeni.php";

$vysledek = mysql_query("SELECT * FROM clanky_paja ORDER BY datum");

while ($zaznam = mysql_fetch_array($vysledek)):
echo $zaznam["titulek"];
echo "<a href=vypisclanku.php?id=";
echo $zaznam["id"];
echo ">zobrazit článek</a> <br>";
echo "<p><a href='del.php?id=";
echo $zaznam["id"];
echo "'>";
echo "smazat článek";
echo "</a><br> ";
echo "<a href=edit.php?id=";
echo $zaznam["id"];
echo "> upravit článek</a> <br>";
echo "</p>";
endwhile;
?>
<h2>ostatní administrace</h2>
<a href="about.php">O modulu</a>
<a href="table.php">Vytvořit tabulku pro mysql databázi</a>
<input type=button onclick="history.back()" value="Zpět">
</body>
</html>
form.php
<html>
<head>
<meta name="description" content="">
<meta name="keywords" content="">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Přidat článek</title>
</head>
<body>
<p>
Pro bezchybné odeslání článku prosím vyplňte všechna pole.
</p>

<form action="pridat.php" method="post">
<label for="titulek"><b>titulek</b></label>

<input name="titulek" id="titulek">

<label for="článek"><b>článek</b></label>

<textarea name="clanek" id="článek"></textarea>

<label for="autor"><b>autor</b></label>

<input name="autor" id="autor">

<label for="rubrika"><b>rubrika</b></label>

<input name="rubrika" id="rubrika">

<input type="hidden" name="hesloautora">
<input type="submit" value="Vložit článek">
</form>
</body>
</html>

index.php
<html>
<head>
<meta name="description" content="">
<meta name="keywords" content="">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<title>BLG word index</title>
</head>
<body>
<h1>BLG word</h1>
<p>
Vítejte.
Zde najdete články.
Jaké?
Např:
Jaké akce pro nevidomé a slabozraké se budou konat v blízké době atd.
Modul je naprogramován tak, aby zajistil co největší dostupnost pro zrakově postižené a nevidomé.
</p>

<a href="form.php">Přidat článek</a>
|
<a href="read.php">Seznam článků</a>
|
<a href="about.php">O modulu</a>
|
<a href="admin.php">Administrace</a>
|
<a href="help.php">Nápověda</a>

read.php
<html>
<head>
<meta name="description" content="">
<meta name="keywords" content="">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Výpis článků</title>
</head>
<body>

<h1>Výpis článků</h1>

<?php
require_once "spojeni.php";

$vysledek = mysql_query("SELECT * FROM clanky_paja ORDER BY datum");

while ($zaznam = mysql_fetch_array($vysledek)):
echo "<p><a href='vypisclanku.php?id=";
echo $zaznam["id"];
echo "'>";
echo $zaznam["titulek"];
echo "</a><br> ";
echo "Autor: ";
echo $zaznam["autor"];
echo "</p>";
endwhile;
?>
<a href="form.php">Přidat článek</a>
|
<a href="admin.php">Administrace</a>


</body>
</html>
pridat.php
<html>
<head>
<meta name="description" content="">
<meta name="keywords" content="">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Výsledek</title>
</head>
<?php
$datum = date("Y-m-d");
$titulek = $_POST['titulek'];
$clanek = $_POST['clanek'];
$autor = $_POST['autor'];
$rubrika = $_POST['rubrika'];
require_once "spojeni.php";
if ($vysledek = mysql_query( "insert into clanky_paja (titulek, clanek, autor, rubrika, datum) values ('$titulek','$clanek','$autor','$rubrika','$datum')")) {
echo "Článek byl uložen.";
mail("lukastyrychtr@seznam.cz", "Novy clanek", " Titulek: $titulek Text clanku. $clanek Autor: $autor rubrika: $rubrika BLG tým.");
}
else { echo "článek se neuložil";
mail("lukastyrychtr@seznam.cz", "Novy clanek vlozeni se nezdarilo", "Nekdo se pokusil vlozit clanek do databaze clanku, ale jeho vlozeni se nezdarilo.");}
?>
<a href="index.php">Seznam článků</a>
</body>
</html>
spojeni.php
<?php

$server = "127.0.0.1";
$user = "root";
$pass = "";

$spojeni = mysql_connect($server,$user,$pass) or die ("nelze se spojit s databázovým serverem".mysql_error());

/* je tu i výběr databáze */
$database = "ic_blg";

$db = mysql_select_db($database,$spojeni) or die ("chyba při výběru databáze".$database." -- hlášení mysql : ".mysql_error());
?>

table.php
<?php
require "spojeni.php";
$tabulka = "clanky_paja";

$tabulka_query = "CREATE TABLE $tabulka (id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY(id), titulek VARCHAR(50), clanek TEXT, autor VARCHAR(50), rubrika VARCHAR(50), datum DATE)";
$zaloz_tabulku = mysql_query($tabulka_query) or die ("tabulku $tabulka nelze vytvořit -- hlášení mysql : ".mysql_error());
echo "právě jsem založil tabulku $tabulka";

?>

uloz.php
<html>
<head>
<meta name="description" content="">
<meta name="keywords" content="">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Výsledek</title>
</head>
<?php

$datum = date("Y-m-d");
$titulek = $_POST['titulek'];
$clanek = $_POST['clanek'];
$autor = $_POST['autor'];
$rubrika = $_POST['rubrika'];
require_once "spojeni.php";
$id=$_POST['id'];

if ($vysledek = mysql_query( "update clanky_paja set titulek = '".$_POST["titulek"]."', clanek = '".$_POST["clanek"]."', autor = '".$_POST["autor"]."', rubrika = '".$_POST["rubrika"]."', WHERE id=$_POST[id]")) {
echo "Článek byl uložen.";
mail("lukastyrychtr@seznam.cz", "Novy clanek", " Titulek: $titulek Text clanku. $clanek Autor: $autor rubrika: $rubrika BLG tým.");
}
else { echo "článek se neuložil";
echo mysql_error();
mail("lukastyrychtr@seznam.cz", "Novy clanek vlozeni se nezdarilo", "Nekdo se pokusil vlozit clanek do databaze clanku, ale jeho vlozeni se nezdarilo.");}
?>
<a href="index.php">Seznam článků</a>
</body>
</html>
vypisclanku.php
<html>
<head>
<meta name="description" content="">
<meta name="keywords" content="">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Výpis článku</title>
</head>
<body>

<?php
require_once "spojeni.php";
$id=$_GET['id'];
$vysledek = mysql_query("SELECT titulek,clanek,autor,rubrika,datum FROM clanky_paja WHERE id=$id");
while ($zaznam = mysql_fetch_array($vysledek)):
echo "<h1>".$zaznam['titulek']."</h1>";
echo "<p>".$zaznam['clanek']."</p>";
echo "<p>Autor: ".$zaznam['autor']."<br>";
echo "Datum: ".$zaznam['datum']."<br>";
echo "Rubrika: ".$zaznam['rubrika']."</p>";
echo "<a href="admin.php">zpět na seznam článků</a>";
endwhile;
?>
</body>
</html>

Někde v jednom z těch souborů bude chyba. Nemohu přijít kde. Tabulka id je skládána z čísel id1 id2 atd.
Taps
Profil
Pavel Vlček
Jakou chybu? zkus dát místo WHERE id=$id WHERE id='$id'
Pavel Vlček
Profil *
Dobrý den. Teď už to hlásí, že se článek uložil. Neaktualizovalo se ale nic. Kód souboruuloz.php

<html>
<head>
<meta name="description" content="">
<meta name="keywords" content="">
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">
<title>Výsledek</title>
</head>
<?php

$datum = date("Y-m-d");
$titulek = $_POST['titulek'];
$clanek = $_POST['clanek'];
$autor = $_POST['autor'];
$rubrika = $_POST['rubrika'];
require_once "spojeni.php";
$id=$_POST['id'];

if ($vysledek = mysql_query( "update clanky_paja set titulek = '".$_POST["titulek"]."', clanek = '".$_POST["clanek"]."', autor = '".$_POST["autor"]."', rubrika = '".$_POST["rubrika"]."' WHERE id='$id'")) {
echo "Článek byl uložen.";
mail("lukastyrychtr@seznam.cz", "Novy clanek", " Titulek: $titulek Text clanku. $clanek Autor: $autor rubrika: $rubrika BLG tým.");
}
else { echo "článek se neuložil";
echo mysql_error();
mail("lukastyrychtr@seznam.cz", "Novy clanek vlozeni se nezdarilo", "Nekdo se pokusil vlozit clanek do databaze clanku, ale jeho vlozeni se nezdarilo.");}
?>
<a href="index.php">Seznam článků</a>
</body>
</html>
Pro jistotu kód souboru edit.php

<html>
<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250">

<title>upravování článků</title>
<body>
<?php
require_once "spojeni.php";
$id=$_GET['id'];
$vysledek = mysql_query("SELECT titulek,clanek,autor,rubrika,datum FROM clanky_paja WHERE id=$id");
while ($zaznam = mysql_fetch_array($vysledek)):
echo "<h1>úprava článku ".$zaznam['titulek']."</h1>";

echo "<form action=uloz.php method=post>";

echo "<label for=titulek>titulek článku</label>";
echo "<input type=text name=titulek id=titulek value='".$zaznam["titulek"]."'>";
echo $zaznam["titulek"];
echo ">";
echo "<label for=text>text článku</label>";
echo "<textarea name=clanek id=text>";
echo $zaznam["clanek"];
echo "</textarea>";
echo "</textarea>";
echo "<label for=autor>jméno autora</label>";
echo "<input type=text name=autor id=autor value='".$zaznam["autor"]."'>";
echo $zaznam["autor"];
echo ">";
echo "<label for=rubrika>rubrika článku</label>";
echo "<input type=text name=rubrika id=rubrika value='".$zaznam["rubrika"]."'>";
echo $zaznam["rubrika"];
echo ">";
echo "<input type=hidden name=id value='".$zaznam["autor"]."'>";

echo "<input type=submit value=uložit>";


endwhile;
?>
</body>
</html>
Už mi to napíše: "článek byl uložen", ale nic. Neaktualizuje se ani titulek.
Pavel Vlček
Profil *
Test prosim ignorujte. Pokud se tato zpráva odeslala, tak je vše vpořádku.
Alphard
Profil
Test prosim ignorujte. Pokud se tato zpráva odeslala, tak je vše vpořádku.
to říkáš mně? nemůžeš vkládat "test" do číselného sloupce, nelze to ignotovat
Pavel Vlček
Profil *
Test prosim ignorujte. Pokud se tato zpráva odeslala, tak je vše vpořádku.
Touto zprávou jsem testoval, zda-li mi už funguje to odesílání formulářů. Mluvící program mi tam dělal neplechu.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0