Autor Zpráva
AL3RT
Profil *
Zacinam se ucit mysql v php a potreboval bych poradit. Dokazete nekdo z vas vycist z nasledujicich dvou codu vycist nazvy tabule? nevim proc ale nemuzu rozeznat co je nazev tabulky a co sloupece

1.
<?php
/* podmínky pro act úkony*/
if ($_GET['act'] == "pridat"){
$otazka = HTMLSpecialChars($_POST['otazka']);
$odp1 = HTMLSpecialChars($_POST['odp1']);
$odp2 = HTMLSpecialChars($_POST['odp2']);
$odp3 = HTMLSpecialChars($_POST['odp3']);
$odp4 = HTMLSpecialChars($_POST['odp4']);
$odp5 = HTMLSpecialChars($_POST['odp5']);
$odp6 = HTMLSpecialChars($_POST['odp6']);

$insert = mysql_query("INSERT INTO `".$nazev_sekce_male."_anketa` VALUES (null, '$odp1', '$odp2', '$odp3', '$odp4', '$odp5', '$odp6', '$otazka', '0|0|0|0|0|0', '', '1')");

if ($insert){
print "<strong>Anketa pøidána!</strong>";
;
}
else{
print "Nepodaøilo se vložit anketu!";
}
}
elseif ($_GET['act'] == "editovat"){
$id = $_POST['id'];
$otazka = HTMLSpecialChars($_POST['otazka']);
$odp1 = HTMLSpecialChars($_POST['odp1']);
$odp2 = HTMLSpecialChars($_POST['odp2']);
$odp3 = HTMLSpecialChars($_POST['odp3']);
$odp4 = HTMLSpecialChars($_POST['odp4']);
$odp5 = HTMLSpecialChars($_POST['odp5']);
$odp6 = HTMLSpecialChars($_POST['odp6']);

$edit = mysql_query("UPDATE `".$nazev_sekce_male."_anketa` SET `otazka`='$otazka',`odp1`='$odp1',`odp2`='$odp2',`odp3`='$odp3',`odp4` ='$odp4',`odp5`='$odp5',`odp6`='$odp6' WHERE `id` = '$id' LIMIT 1");

if ($edit){
print "<strong>Anketa upravena!</strong>";
}
else{
print "Nepodaøilo se upravit anketu!";
}
}
elseif ($_GET['act'] == "trush"){
$trush = mysql_query("UPDATE `".$nazev_sekce_male."_anketa` SET `pocet`='0|0|0|0|0|0',`ip`='' WHERE `id` = '".$_GET['id']."' LIMIT 1");

if ($trush){
print "<strong>Anketa vynulována!</strong>";
}
else{
print "Nepodaøilo se vynulovat anketu!";
}
}
elseif($_GET['act'] == "deaktivovat"){
$deakt = mysql_query("UPDATE `".$nazev_sekce_male."_anketa` SET `act`='0' WHERE `id` = '".$_GET['id']."' LIMIT 1");
if ($deakt){
print "<strong>Anketa deaktivována!</strong>";
}
else{
print "Nepodaøilo se deaktivovat anketu!";
}
}
elseif($_GET['act'] == "aktivovat"){
$akt = mysql_query("UPDATE `".$nazev_sekce_male."_anketa` SET `act`='1' WHERE `id` = '".$_GET['id']."' LIMIT 1");
if ($akt){
print "<strong>Anketa aktivována!</strong>";
}
else{
print "Nepodaøilo se aktivovat anketu!";
}
}
?>

<?php
/* podmínky pro menu úkony*/
if (!(empty($_GET['menu']))){
if ($_GET['menu'] == "vynulovat"){
$ktera_anketa = mysql_query("SELECT otazka FROM `".$nazev_sekce_male."_anketa` WHERE id = '".$_GET['id']."' LIMIT 1");
$anketa = mysql_fetch_array($ktera_anketa);
print "Opravdu chceš vynulovat anketu &quot;".$anketa['otazka']."&quot;?<br />";
print "<a href="index.php?sekce=ankety&amp;act=trush&amp;id=".$_GET['id']."" title="Vynulovat anketu">Ano</a> | ";
print "<a href="index.php?sekce=ankety" title="Vynulovat anketu">Ne</a>";
}
elseif ($_GET['menu'] == "nova" OR $_GET['menu'] == "upravit"){
if ($_GET['menu'] == "upravit"){
$anketa_query = mysql_query("SELECT id,otazka,odp1,odp2,odp3,odp4,odp5,odp6 FROM `".$nazev_sekce_male."_anketa` WHERE `id` = '".$_GET['id']."' LIMIT 1");
$anketa = mysql_fetch_array($anketa_query);
?>
<form action="index.php?&amp;sekce=ankety&amp;act=editovat" method="post">
<fieldset>
<legend>Úprava ankety: "<?php echo $anketa['otazka'];?>"</legend>
<?php
}
elseif ($_GET['menu'] == "nova"){
?>
<form action="index.php?&amp;sekce=ankety&amp;act=pridat" method="post">
<fieldset>
<legend>Pøidání ankety <? echo $nazev_sekce; ?></legend>
<?php
}
?>
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo ($anketa['id']);?>" />
<label for="otazka">Otázka: </label>
<input type="text" name="otazka" id="otazka" value="<?php echo ($anketa['otazka']);?>" /><br />
<label for="odp1">1. odpovìï: </label>
<input type="text" name="odp1" id="odp1" value="<?php echo ($anketa['odp1']);?>" /><br />
<label for="odp2">2. odpovìï: </label>
<input type="text" name="odp2" id="odp2" value="<?php echo ($anketa['odp2']);?>" /><br />
<label for="odp3">3. odpovìï: </label>
<input type="text" name="odp3" id="odp3" value="<?php echo ($anketa['odp3']);?>" /><br />
<label for="odp4">4. odpovìï: </label>
<input type="text" name="odp4" id="odp4" value="<?php echo ($anketa['odp4']);?>" /><br />
<label for="odp5">5. odpovìï: </label>
<input type="text" name="odp5" id="odp5" value="<?php echo ($anketa['odp5']);?>" /><br />
<label for="odp6">6. odpovìï: </label>
<input type="text" name="odp6" id="odp6" value="<?php echo ($anketa['odp6']);?>" /><br />
<input type="submit" value="uložit" />
</fieldset>
</form>
<ul>
<li>Když nemáš další odpovìï, nech jednoduše pole prázdné...</li>
<li>Před vytvořením deaktivujte stávající anketu</li>
</ul>
<?php
}
}
else{
?>
<table>
<caption>Soupis anket <?php echo $nazev_sekce; ?> sekce</caption>
<?php
$ankety = mysql_query("SELECT id,otazka,act FROM `".$nazev_sekce_male."_anketa` ORDER BY `id` DESC");
while($anketa = MySQL_Fetch_Array($ankety)){
$infinitiv = ($anketa['act']) ? 'deaktivovat' : 'aktivovat';
$sklon = ($anketa['act']) ? 'aktivována' : 'deaktivována';
print "<tr> ";
print " <td class="left">".$anketa['otazka']."</td> ";
print " <td>".$sklon." -> <a href="index.php?sekce=ankety&amp;act=".$infinitiv."&amp;id=".$anketa[' id']."" title="".$infinitiv." anketu">".$infinitiv."</a>?</td> ";
print " <td><a href="index.php?sekce=ankety&amp;menu=upravit&amp;id=".$anketa['id']." " title="Upravit anketu">upravit</a></td> ";
print " <td><a href="index.php?sekce=ankety&amp;menu=vynulovat&amp;id=".$anketa['id'] ."" title="Vynulovat anketu">vynulovat</a></td> ";
print "</tr> ";
}
?>
</table>
<h4><a href="index.php?sekce=ankety&amp;menu=nova" title="Pøidat anketu">Pøidat anketu</a></h4>
<?php
}
?>

2.
<?php
define( 'skutecne_include' , 1 );
require 'admin/config.php';
if(!empty($_GET['odp'])){
$anketa_query = mysql_query("SELECT id,otazka,odp1,odp2,odp3,odp4,odp5,odp6,pocet,ip,act FROM `".$nazev_sekce_male."_anketa` WHERE `id` = '".$_GET['id']."'");
while($anketa = mysql_fetch_array($anketa_query)){
$pocet = explode("|",$anketa['pocet']); // pøevede poèty odpovìdí k pøíslušným otázkám
$ip_adresy = explode(
tiso
Profil
názov je zložený z: $nazev_sekce_male."_anketa"
Nájdi si tú premennú a budeš vedieť celý názov
Str4wberry
Profil
AL3RTe
Název tabulky je v proměnné „$nazev_sekce_male“. Názvy sloupců v kódu nikde nevidím.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0